IKRAR PENGAWAS SKG 2013

Bahawasanya Kami, dengan perlantikan ini, adalah bertanggung jawab : Menjalankan tugas membantu guru disiplin sekolah Kebangsaan Gembut dalam mengawasi perjalanan disiplin murid-murid sekolah ini, berdasarkan undangundang dan peraturan sekolah serta tertakluk

Seterusnya menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan penuh komitmen.kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Badan Disiplin Sekolah dari masa kesemasa. .