Disusun oleh: Ust Mohd Syahir B.

Mohd Yusoff
SMK TANSAU, PENAMPANG
www.mosyahir.blogspot.com

Doa Hindar Penyakit Menular

ِ‫ب‬
ِّ ‫ وَاعِتَصَمِنَا ِب َر‬. ‫ِز ِة وَالْجََب ُروِت‬
َّ ‫تَحَصَّنِنَا بِذِى الْع‬
.ُ‫ وََتوَكَّلْنَا عَلَي الْحَ ِّيِ الَّذِىِ الَيَ ُموِت‬. ‫ت‬
ِ ِ‫الْمَلَ ُكو‬
‫ إِنَّكَ عَلَي كُلِِّ شَ ِي ٍء‬. ‫ص ِرفِ عَنَّا الَْبالَء وَاْلوَبَاء‬
ِ ِ‫إ‬
ٌ‫قَدِِير‬
Maksud Doa:
“ Kami membentengkan diri kami dengan nama Tuhan yang mempunyai
kemuliaan dan kekuatan. Kami berpegang teguh kepada Tuhan yang
menguasai alam nyata dan alam ghaib. Kami bertawakal kepada Tuhan
yang hidup abadi dan tidak mati selama-lamanya. Semoga kiranya
Engkau hindarkan kami Ya Allah dari bala dan wabak. Sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. “