NAMA GURU MATA PELAJARAN

:

Selamat bin Aman

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK
ABC123 AFG345 25626 464734 373737 737373 23526363

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MUHAMMAD FAHIM BIN HAIKAL DARIN DAMIA SYARIFAH YUSOOF AHMAD HAIKAL MARINA AHMAD DARWIS

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

……………………………………………………………………………….. GURU BESAR

SEK

PENTAKSIRAN PERTENGAHA

AL-QURAN (Bacaan) JANTINA
SK 1.1.1 (al Qariah) SK 1.1.1 (al Adiat) SK 1.1.1 (al Zalzalah)

L P P L P P L

3 4 1 2 6 4 6

2 4 3 3 6 5 6

1 6 5 5 6 6 6

.

.

1 3 4 2 1 6 3 6 3 4 3 2 6 4 6 6 6 3 3 4 5 6 2 1 2 3 2 5 6 6 1 2 1 1 4 6 6 1 2 2 2 3 6 2 3 4 5 6 1 6 3 5 4 3 2 1 6 .1.1 SK 1.3 Tajwid Hadis SK 1.SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 2 PUTRAJAYA PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN I AL-QURAN (Hafazan) SK 1.2 SK 1.3.2.1 SK 2.1.1 (al Qariah) SK 1.1 (al Adiat) SK 1.2.1 (al Zalzalah) Kefahaman SK 1.2.1.

.

.

AJAYA N PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 KELAS: Abu Bakar Aqidah SK 3.3 SK 4.1 SK 3.5 SK 3.3 SK 3.4 1 4 2 2 4 5 6 2 5 3 1 5 6 6 3 4 4 6 6 4 6 4 6 5 5 1 3 6 5 6 6 4 2 2 6 6 6 1 3 3 1 6 2 3 4 5 6 5 6 6 4 5 6 2 5 6 4 6 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 .2 SK 3.1 Ibadah SK 4.4 SK 3.6 SK 4.2 SK 4.

.

.

5 SK 6.4 Jawi SK.3 SK 5.7.3 SK 6.1 SK 5.2 SK 5.2 SK 6.1 Adab SK 6.1 5 6 4 1 6 2 6 6 3 5 2 6 3 6 5 3 6 3 5 4 6 6 4 2 4 6 5 6 6 5 1 5 5 6 6 5 2 2 5 2 1 6 6 3 3 6 4 2 6 4 4 5 4 5 3 6 6 5 6 2 6 4 6 6 6 6 6 5 5 6 .4 SK 5.Sirah SK 5.

.

.

TAHAP KESELURUHAN PENDIDIKAN ISLAM 4 4 4 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

.

.

.

DATA PERNYATAAN TAHAP TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 .

6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 .

4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 .

2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 .

TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 .

6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 TAHAP 1 .

2 3 4 5 6 .

kemahiran dan nilai dalam tajuk yang dipelajari.DATA PERNYATAAN TAHAP PENYATAAN UMUM PERNYATAAN TAHAP Murid menguasai asas pengetahuan. Murid berkebolehan membaca surah -surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta membudayakannya di dalam kehidupan seharian Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta berminat membaca al Quran .kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari sebagai amalan dan melakukannya secara bersungguh-sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. cara pemikiran . Murid mengalami perubahan tingkah laku. Murid mengaplikasikan pengetahuan. Murid menjadikan pengetahuan. Murid menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan.serta mempamerkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertakwa berdasarkan pengetahuan.kemahiran dan nilai daripada tajuk yang telah dipelajari dan boleh dicontohi atau boleh memimpin orang lain.kemahiran dan nilai secara praktik dalam tajuk yang dipelajari.kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari dalam kehidupan seharian. AL-QURAN (Bacaan) PERNYATAAN TAHAP Murid boleh membaca surah -surah tertentu Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Murid memberi justifikasi atau istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan seharian berdasarkan pengetahuan.kemahiaran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari.

bertajwid serta berminat menghafaz al Quran Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul dan bertajwid. dapat dicontohi bacaannya serta boleh membimbing orang lain. Murid boleh menghafaz surah tertentu dengan baik serta diamalkan dalam kehidupan seharian. AL-QURAN (Hafazan) PERNYATAAN TAHAP Murid boleh menghafaz surah.bertajwid serta membudayakan dalam kehidupan seharian. Murid boleh menghafaz surah tertentu dengan baik. Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul. AL-QURAN (Kefahaman) PERNYATAAN TAHAP Menyatakan pengenalan al Quran dan surah-surah tertentu Menjelaskan erti ayat dari surah-surah Mengklasifikasi pengajaran ayat dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian . Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul.Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid. dapat dicontohi bacaannya serta boleh membimbing orang lain.

Murid boleh mengaplikasi hukum tajwid tertentu dalam pembacaan al Quran Murid berkebolehan membaca ayat al Quran dengan pelbagai hukum tajwid dan membudayakan Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat Al Quran dengan betul dan bertajwid Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat al Quran dengan mengamalkan pembacaan secara bertajwid serta dapat dicontohi bacaannya dan boleh membimbing orang lain. Murid boleh membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukun tajwid tertentu. Tajwid PERNYATAAN TAHAP Murid boleh mengenal pasti potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu. Hadis PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan pengenalan hadis tertentu .Membudayakan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian Mengamalkan pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian Mengamalkan dan menghayati pengajaran dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seharian.

Murid membudayakan tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupan seharian. Ibadah . Murid menjadikan pegangan aqidah sebagai asas tindakan dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat membimbing orang lain. Murid mengamalkan tuntutan Hadis tertentu dan menghayati kepentingan dalam kehidupan seharian. Aqidah PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan perkara asas dalam aqidah Murid menjelaskan konsep dalam aqidah Murid mengklasifikasi kefahaman tentang asas akidah dalam kehidupan seharian Murid membudayakan kefahaman kesan asas akidah dalam kehidupan seharian Murid menjadikan pegangan aqidah sebagai asas tindakan dalam kehidupan.Murid menjelaskan erti hadis tertentu Murid mengklasifikasi tuntutan Hadis tertentu dalam kehidupan dalam kehidupan seharian. Murid mengamalkan tuntutan Hadis tertentu dan menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian serta dapat dicontohi amalannya dan boleh membimbing orang lain.

Murid menganalisis kesan adab serta membudayakan dalam kehidupan. Murid mengamalkan adab secara istiqamah .PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan perkara asas dalam ibadah Murid menjelaskan perkara asas dalam ibadah Murid mengklasifikasi asas dengan betul dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dan istiqamah dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara istiqamah dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat membimbing orang lain Adab PERNYATAAN TAHAP Murid menyatakan perkara asas dalam adab Murid menjelaskan perkara asas dalam adab Murid mengklasifikasi asas adab dengan betul.

Menganalisis kesan daripada Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian. Mengamalkan Sunnah Rasullah SAW secara istiqamah dalam kehidupan seharian. Jawi PERNYATAAN TAHAP Murid boleh mengenal dan menyebut huruf dalam tulisan Jawi .Murid mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan seharian dan dapat dicontohi serta dapat membimbing orang lain Sirah PERNYATAAN TAHAP Menyatakan Sirah Rasulullah SAW Menjelaskan I'tibar Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian Mengaplikasi I'tibar Sirah Rasullah SAW dalam kehidupan seharian. Mencintai Rasulullah SAW melalui tindakan dalam kehidupan seharian.

Murid boleh mengenal. .menyebut dan menulis huruf dalam tulisan Jawi Murid bolej membaca dan menulisperkataan dalam tulisan Jawi Murid berkebolehan membaca dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul dan membudayakan dalam kehidupan seharian Murid berkebolehan membaca. membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan lancar serta boleh dicontohi dan membimbing orang lain.membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul serta berminat membaca dan menulis Jawi Murid berkebolehan membaca.

.

.

.

.

.

.

bertajwid serta berminat menghafaz al Quran Menjelaskan erti ayat dari surah-surah Murid berkebolehan membaca dan menghafaz ayat al Quran dengan mengamalkan pembacaan secara bertajwid serta dapat dicontohi bacaannya dan boleh membimbing orang lain. Murid berkebolehan menghafaz surah tertentu dengan dengan betul.SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 2 PUTRAJAYA PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 Nama Murid : No. Murid berkebolehan membaca. Surat Beranak : Jantina : Kelas : Nama Guru Pendidikan Islam : Tarikh Pelaporan : AHMAD HAIKAL 373737 P Abu Bakar Selamat bin Aman Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: KEMAHIRAN Al Quran (Tilawah ) Al Quran ( Hafazan) Al Quran (Kefahaman) TAJWID HADIS AQIDAH IBADAH SIRAH ADAB JAWI TAHAP 6 5 2 6 2 3 5 6 4 5 TAFSIRAN Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid. dapat dicontohi bacaannya serta boleh membimbing orang lain. Murid menjelaskan erti hadis tertentu Murid mengklasifikasi kefahaman tentang asas akidah dalam kehidupan seharian Murid mengamalkan ibadah secara sempurna dan istiqamah dalam kehidupan seharian Mencintai Rasulullah SAW melalui tindakan dalam kehidupan seharian.kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari sebagai amalan dan melakukannya secara bersungguhsungguh serta bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. Murid menganalisis kesan adab serta membudayakan dalam kehidupan. .membina dan menulis ayat dalam tulisan Jawi dengan betul serta berminat membaca dan menulis Jawi Keseluruhan Prestasi Pendidikan Islam Tahun 4 : 4 Murid menjadikan pengetahuan.

....…..………………………………... (Guru Matapelajaran Pendidikan Islam) ………………………………................... (Guru Besar) .…......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful