BAHAGIAN A ISI TEMPAT KOSONG AKIDAH PERKARA BATAL IMAN 1.

• • •

Bercakap bohong Mungkir janji Khianat

Pernyataan di atas merujuk kepada ciri-ciri _________________ 2.

Menghilangkan sikap percaya mempercayai
Akibat buruk Munafik Menghancurkan kekuatan umat Islam

X
X dalam rajah di atas ialah ______________________ . 3 Kufur Hakikat Y dalam rajah di atas ialah __________________________ 4. ____________________ tidak percaya kepada Allah S.W.T. serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. 5. Orang yang melakukan perbuatan kufur digelar ____________________ Bahagian Kufur

Y

DOSA BESAR 6. Pengertian anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian _______________ sebelum baligh.

7. Harta anak yatim ialah harta yang diperolehi melalui pusaka, _____________ dan hadiah. 8. Hukum makan harta anak yatim ialah ______________ 9. Jenis-jenis Riba Riba Al-Fadl Z dalam rajah di atas ialah _________________ 10. Riba al-Fadl ialah pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran _______________ 11 ______________ ialah peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam. 12. Berkewajipan kepada rakyat yang baligh, _____________ serta berkeupayaan menyertai jihad jika kesucian agama Islam dicabul. 13. Hukum lari dari medan perang ialah ___________________ 14. Membunuh diri ialah melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada __________________ sendiri. Z

BAHAGIAN B AKIDAH SYIRIK 1 (a) Islam melarang keras perbuatan syirik. (i) (ii) Apakah maksud syirik? [2 markah] Terangkan jenis-jenis syirik [4 markah] (iii) Jelaskan dua cara berkesan untuk mengelakkan diri dari melakukan perbuatan syirik. [4 markah]

SIHIR (b) (i) (ii) Apakah maksud sihir? [2 markah] Terangkan dua tujuan orang yang mengamalkan sihir. [2 markah] (iii) Jelaskan tiga kesan buruk amalan sihir kepada masyarakat Islam. [6 markah] KUFUR (b) Terdapat banyak perkara yang boleh membatalkan iman seseorang antaranya ialah kufur. (i) (ii) Nyatakankan maksud kufur. [2 markah] Terangkan jenis-jenis kufur dan maksudnya. [4 markah] (iii) Huraikan dua kesan perbuatan kufur selain terbatal imannya. [4 markah] (b) Kekufuran merupakan salah satu sebab yang membatalkan iman. (i) (ii) Terangkan tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekufuran kepada Allah. [6 markah] Jelaskan dua cara menghindari perbuatan kufur. [4 markah]

DOSA BESAR – BERBOHONG DAN MENIPU
1.

(a) Perbuatan menipu dan berbohong perlu dibanteras kerana merosakkan diri sendiri dan orang lain. (i) (ii) Terangkan maksud menipu dan berbohong. [4 markah] Jelaskan akibat perbuatan tersebut kepada masyarakat. [4 markah] (iii) Perbuatan meniru semasa peperiksaan merupakan perbuatan yang haram kerana berlaku penipuan. Jelaskan dua kesan kepada pelajar yang suka meniru semasa peperiksaan. [4 markah]

MENGUMPAT DAN MEMFITNAH
1.

(a) Islam menghalang sebarang unsur yang boleh mendorong kepada permusuhan dan perpecahan seperti fitnah dan mengumpat. (i) (ii) Terangkan maksud mengumpat dan memfitnah [4 markah] Jelaskan tiga cara untuk mengelakkan perbuatan tersebut berleluasa dalam masyarakat. [6 markah]

LIWAT MUSAHAQAH ZINA 1 (a) (i) Terangkan maksud liwat dan musahaqah. [2 markah] (ii) Huraikan dua faktor yang menyebabkan seseorang remaja suka melakukan perbuatan tersebut. [4 markah] (iii) Islam melarang perbuatan tersebut kerana ia menyebabkan kemudaratan dan kerosakan. Nyatakan dua hujah anda. [4 markah] (i) Jelaskan maksud zina [2 markah] (ii) Nyatakan dua faktor yang mendorong seseorang melakukan zina [4 markah] (iii) Pergaulan bebas antara punca yang dikenalpasti membawa kepada perbuatan zina. Terangkan dua cara yang berkesan untuk mengawal pergaulan bebas dalam kalangan pelajar sekolah. [4 markah]

(b)

MENCURI MEROMPAK (b) Firman Allah S.W.T :

Maksudnya : Lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan (i) Nyatakan maksud mencuri

[2 markah] (ii) Terangkan dua hikmah dikenakan hukuman potong tangan kepada pesalah yang melakukan kesalahan mencuri. [4 markah] (iii) Jelaskan dua keburukan yang akan timbul jika perbuatan mencuri berleluasa tanpa pencegahan? [4 markah]

TINGKATAN 5 AKIDAH AHLI SUNNAH WALJAMAAH

Orang yang memasyhurkan Akidah Ahli Sunnah Waljamaah

Abu Hassan Al- Asyaari 15. M dalam rajah di atas ialah _________________________

M

Ahli Sunnah 16. Nama lain bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah

As- Salafus Soleh

Al- Jamaah

S S dalam rajah di atas ialah _______________________ 17. • • Berpegang teguh dengan al-Quran dan As-Sunnah Berpegang dengan prinsip asSalafus Soleh

Pernyataan di atas merujuk kepada ______________________________ 18. • • Mengubah bentuk ibadat Mendewa-dewakan sesuatu selain Allah

Pernyataan di atas merujuk kepada ciri-ciri _________________________ 19. Rosak akidah Kesan buruk mengamalkan ajaran sesat terhadap individu

Masa terbuang

R R dalam rajah di atas ialah __________________________ 20. Di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu, Negeri Sembilan dan ______________________________

AJARAN SESAT (b) Ajaran sesat merupakan amalan yang didakwa mempunyai kaitan dengan ajaran Islam tetapi sebenarnya bertentangan dengan al Quran dan hadis. (i) (ii)
37.

Jelaskan dua bahaya ajaran sesat kepada perpaduan umat Islam. [4 markah] Terangkan tiga faktor yang menyebabkan ajaran sesat berleluasa. [6 markah]

(a) Ajaran sesat merupakan musuh kepada akidah Islamiyyah yang sangat bahaya. (i) (ii) Terangkan tiga ciri ajaran sesat. [6 markah] Apakah implikasi mengamalkannya? [4 markah]

49.

(a) Antara Ajaran Sesat yang sudah lama bertapak di Malaysia ialah Ajaran Bahai.

(i) (ii)

Siapakah pengasas ajaran tersebut dan dari manakah asalnya? [4 markah] Terangkan tiga contoh pegangan akidah yang menyeleweng dalam ajaran Bahai. [6 markah]

53.

(a) Ajaran Qadyani merupakan salah satu ajaran sesat di Malaysia. (i) (ii) Siapakah pengasas ajaran tersebut? [2 markah] Di manakah ia di asaskan? [2 markah] (iii) Jelaskan tiga pegangan ajaran tersebut yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. [6 markah]

IBADAH PERKARA WAJIB HAJI 1.______________ ialah sempadan tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat ihram haji atau umrah. 2.Para jemaah haji atau umrah ditegah melakukan perkara ____________________ setelah berniat ihram. 3. Perkara Wajib Haji Bermalam di Mudzalifah Bermalam di Mina

Berniat Ihram di Miqat P dalam rajah di atas ialah ______________________ 4. Perkara yang dilarang ketika ihram J

P

Memotong rambut

J: K:

Memakai _________________________wangian _________________________

K

SEMBELIHAN 5.Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan _________________ dan marik menggunakan alat yang tajam. 6. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut hukum syarak disebut ____________________ 7. Hukum sembelihan adalah _____________ dengan tujuan dimakan dagingnya. 8. Antara hikmah sembelihan ialah menyembelih dengan nama Allah bertujuan memelihara____________________ berbanding dengan cara lain.

9.

Syarat sah binatang yang disembelih X Mati dengan sekali sembelihan

X dalam rajah di atas ialah______________________________ AKIKAH 10.Akikah ialah menyembelih binatang ______________ yang dilakukan Ketika mencukur rambut bayi yang baru lahir. 11. Sebaik-baik aqiqah ialah menyembelih _______________ ekor kambing bagi bayi lelaki. 12. Disunatkan __________ di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan. 13. Syarat sah Akikah Berniat akikah ketika menyembelih Q

P P ialah : ____________________ Q ialah : ____________________

Memenuhi syarat sah sembelihan

SAHAM 14. Saham ialah sejenis ________________ yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan. 15. Syarikat memerlukan modal yang boleh didapati daripada 3 sumber iaitu __________, pinjaman dan keuntungan syarikat.

INSURANS. 16. Satu kumpulan berikrar dan mengembleng usaha serta sumber untuk saling bekerjasama apabila ditimpa musibah. Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian ____________________ 17. Membantu pihak yang ditimpa musibah adalah antara ____________ insurans. 18. Sistem insurans yang mengikut syariat ialah yang berasaskan konsep ____________ 19. Jenis-jenis Insurans

Insurans nyawa X merujuk kepada _______________________

X

BAHAGIAN IBADAH TINGKATAN 4 WAJIB HAJI DAN UMRAH 1. .Jelaskan perbezaan antara rukun haji dan wajib haji. 2. Terangkan perkara wajib haji dan umrah. 3. Terangkan maksud miqat haji dan umrah serta jenis-jenisnya. 4. Melontar Jamrah al-Aqabqh adalah pada hari kesepuluh Zulhijjah dengan niat kerana Allah SWT. Nyatakan dua daripada syarat-syarat sah melontar. 5. Di manakah jemaah haji Malaysia perlu berniat ihram haji sekiranya , i. Penerbangan terus ke Madinah ii. Penerbangan ke Jeddah

SEMBELIHAN 6. Nyatakan maksud sembelihan dan jelaskan hukumnya.. 7. Salah satu daripada rukun sembelihan ialah penyembelih. Terangkan syarat-syarat yang perlu ada pada seseorang penyembelih menurut kehendak syarak. 8. Nyatakan dua sebab haiwan yang halal dimakan perlu disembelih terlebih dahulu. 9. Terangkan empat perkara yang sunat dilakukan semasa menyembelih. 10. Mengapakah umat Islam dilarang memakan daging yang tidak disembelih menurut syarak? 11. Terangkan empat kelebihan menyembelih haiwan dengan menggunakan alat yang benar-benar tajam. 12. Jelaskan tiga syarat sah sembelihan 13. Nyatakan tiga perkara yang makruh dilakukan ketika menyembelih. 14. Terangkan tiga hikmat sembelihan. 15. Nyatakan tiga ciri binatang yang haram dimakan. 16. Terangkan dua situasi di mana Islam membenarkan penyembelihan dilakukan pada mana-mana bahagian haiwan selain daripada lehernya. 17. Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut: a. Puan Hamidah telah menyembelih seekor ayam peliharaannya. b. Encik Hamdan menyembelih seekor puyuh dengan menetak leher sehingga terputus. c. Zamri menyembelih seekor itik dengan menggunakan pisau yang tumpul. d. Dafi menyembelih lembu dengan menggunakan arus elektrik.

e. Fairuz memakan daging goreng daripada sebatang paha yang dijumpai di tepi jalan. JUAL BELI 18. Apakah yang dmaksudkan dengan jual beli? 19. Apakah akibat sekiranya sesuatu jual beli tidak berlandaskan syariat Islam? 20. Jelaskan dua jual beli yang dilarang tetapi sah. 21. Nyatakan tiga hikmat diharuskan berjual beli. 22. Senaraikan rukun jual beli.. 23. Terangkan dua syarat sah bagi penjual dan pembeli. 24. Apakah syarat bagi ijab dan Kabul? 25. Pemodenan yang berlaku hari ini turut melibatkan bentuk urusan jual beli. i. Berikan contoh-contoh bentuk urusan jual beli masa kini. ii. Islam melarang umatnya melakukan jual beli barang-barang yang najis dan haram. Jelaskan dua hikmat kenapa Islam melarang perbuatan tersebut? 26. Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut: i. Fawwaz menjual ikan di laut. ii. Aiman membeli basikal yang sedang dibeli oleh Hilal HUTANG 28. Apakah yang dimaksudkan dengan hutang ? 29. Senaraikan dua rukun hutang. 30. Terangkan hukum memberi hutang. 31. Terangkan faktor yang mendorong seseorang yang suka berhutang

31. Sesungguhnya Islam mengharamkan riba kerana ia membawa banyak keburukan. Jelaskan dua perbezaan antara hutang dan riba. 33. Terangkan dua hikmat diharuskan hutang. 33. Di sekolah anda, ada di kalangan rakan kamu yang suka berhutang tetapi tidak mahu membayarnya walaupun dia mampu. Apakah usaha yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?

TINGKATAN 5 KAIFIAT PERKAHWINAN 19. Ciri-ciri bakal suami Bertakwa Y Beriman

Y dalam rajah diatas ialah _________________________ 20. Dalam tempoh pertunangan perhubungan dan pergaulan di antara lelaki dan perempuan masih sebagai ______________________________ WALIMATULURUS 21. Walimatulurus ialah ______________________ yang diadakan untuk meraikan perkahwinan. 22. Hukum mengadakan walimatulurus adalah ____________________________

NUSYUZ 23. Perkara yang boleh Membawa Nusyuz Keluar rumah tanpa izin suami tanpa sebab munasabah X

Membenarkan lelaki yang tidak disukai suami masuk ke rumah.

X dalam rajah di atas ialah_____________________________
24.

Lengkapkan jadual di bawah. Berikan nasihat dan bimbingan yang baik Langkah menangani . _______________________________________ isteri nusyuz . _______________________________________

25.

Lengkapkan jadual berikut.

26. Lengkapkan carta di bawah. Mahkamah Rayuan Syariah. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah . Mahkamah Tinggi Syariah Z

Z dalam rajah di atas ialah _______________________________

PERKAHWINAN DALAM ISLAM.

1. Apakah maksud perkahwinan? 2. Hukum berkahwin berbeza-beza mengikut keadaan individu. Bilakah hukum itu menjadi wajib dan sunat? 3. Terangkan mengapakah perkahwinan dikatakan dapat menjauhkan diri seseorang daripada maksiat? 4. Jelaskan dua hikmat disyariatkan perkahwinan dalam Islam. 5. Nyatakan dua implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam. 6.. Apakah peranan ibu bapa dalam menangani masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang. PEMINANGAN DALAM ISLAM 7. Apakah maksud meminang? 8. Nyatakan dua cara meminang. 9. Nyatakan wanita-wanita yang haram dipinang. 10. Jelaskan batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. MAHAR 11.Apakah maksud mahar? 12. Terangkan jenis-jenis mahar. 13. Nyatakan syarat mahar./ Nyatakan contoh-contoh mahar. 14. Jelasskan dua hikmat diwajibkan mahar dalam Islam .

FASAKH DAN KHULUK

15. Apakah maksud fasakh? 16. Apakah hukum fasakh? 17. Nyatakan dua sebab yang membolehkan seseorang itu meminta fasakh. 18. Jelaskan dua kesan fasakh kepada suami isteri. 19. Terangkan dua hikmat diharuskan fasakh dalam Islam. 20. Apakah yang dimaksudkan dengan khuluk? 21. Apakah hukum khuluk? 22. Nyatakan dua sebab diharuskan khuluk. 23. Jelaskan dua hikmat disyariatkan khuluk. LI’AN 24. Apakah maksud li’an dalam Islam. 25. Nyatakan sebab berlakunya li’an. 26. Jelaskan dua implikasi li’an terhadap suami isteri. 27. Jelaskan dua hikmat disyariatkan li’an dalam Islam. ANAK ANGKAT 28. Nyatakan maksud anak angkat. 29. Apakah hukum mengambil mengambil anak angkat? 30. Terangkan dua peraturan mengambil anak angkat. 31. Bagaimanakah cara anak angkat hendak mendapatkan harta dari keluarga angkat? 32. Nyatakan dua hikmat mengambil anak angkat. 33. Jelaskan dua hikmat dilarang membin dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat. .HUKUM DAN ALASAN

a. Puan Aini berkahwin dengan lelaki pilihannya selepas tiga bulan kematian suaminya. b. Encik Johan mewakilkan mewakilkan sahabatnya Encik Abu untuk merujuki isterinya yang telah diceraikan talak satu dalam tempoh idah. c. Encik Salim telah bernikah semula dengan isterinya Salmah yang telah disumpah lian . d. Encik Aizat telah menziharkan isterinya Puan Nora dengan menggunakan lafaz soreh tetapi tidak berniat menziharkannya. e. Zulaikha telah berkahwin dan berwalikan adik lelakinya yang telah baligh. f. Burhan telah mengahwinin saudara susuan kepada isterinya. g. Puan Ariana meminta cerai daripada suaminya dengan tebus talak sebanyak RM 1,000.00

BAHAGIAN TAMADUN TINGKATAN 4 TAJUK: KERAJAAN BANI UMAIYAH 1Angkatan tentera pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah yang dipimpin oleh Muawiyah b. Abi Sufian adalah meniru corak ketenteraan dari ______________________ 2. Semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah, ___________________________ telah mewajibkan rakyatnya menjadi tentera. 3. • • • Tariq b. Ziad Musa b. Nusair Qutaibah b. Muslim

Tokoh-tokoh di atas merujuk kepada Panglima Angkatan Tentera pada zaman ________________________________.

Kharaj

4 . Sumber pendapatan Kerajaan Bani Umaiyah

Jizyah

Zakat X 5. Cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik tanah samada Islam atau bukan Islam Pernyataan di atas merujuk kepada cukai _____________________ pada Zaman Kerajaan Bani Umaiyah. 6. Cukai ____________ yang dikenakan sepuluh peratus daripada hasil pertanian yang diperolehi daripada hasil perdagangan.

7. Cukai ____________ yang dikenakan sepuluh peratus daripada hasil pertanian yang diperolehi daripada hasil perdagangan.

KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN 1. Siapakah yang dikatakan sebagai "Khulafak ar-Rasyidin? 2. Nyatakan latar belakang kerajaan Khulafak ar-Rasyidin. a. Pusat pemerintahan b. Tahun pemerintahan c. Tempoh pemerintahan 3. Jelaskan cara perlantikan Khulafak ar-Rasyidin. 4. Sebutkan empat prinsip pemilihan bakal khalifah pada zaman Khulafak arRasyidin.

5. Selepas bakal khalifah diumumkan, orang ramai akan melakukan baiah kepada khalifah tersebut. Jelaskan maksud baiah. 6. Apakah yang dimaksudkan dengan Syura? 7. Sebutkan dua ciri yang terkandung dalam sistem Syura. 8. Terangkan dua kebaikan sistem Syura. 9. Terangkan empat dasar yang telah digariskan oleh para khalifah ar-Rasyidin dalam melancarkan pentadbiran negara. 10. Jelaskan empat ciri kepimpinan Khulafak ar-Rasyidin. 11. Terangkan dua polisi pentadbiran khalifah Uthman bin Affan. 12. Nyatakan dua sumbangan khalifah Uthman bin Affan semasa pemerintahan beliau.

KERAJAAN BANI UMAIYAH 13. Jelaskan latar belakang pemerintahan kerajaan Umaiyah dari aspek berikut: a. Sistem pemerintahan b. Tumpuan pemerintahan c. Dasar pemerintahan 14. Apakah faktor yang mendorong Saidina Hassan bin Ali menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufian. 15. Nyatakan tiga syarat yang telah ditetapkan oleh Saidina Hassan kepada Muawiyah sebelum penyerahan jawatan beliau. 16. Jelaskan dua langkah pembaharuan dalam ketenteraan semasa pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah. 17. Sebutkan dua nama panglima perang yang telah mengetuai gerakan perluasan negara dan dakwah Islam pada zaman Kerajaan Umaiyah. 18. Nyatakan empat tindakan bijak yang diambil oleh para khalifah Bani Umaiyah bagi mengukuhkan dan meningkatkan ekonomi negara dan rakyat. 19. Sebutkan dua jenis hasil pendapatan yang diperoleh semasa zaman pemerintahan Bani umaiyah.

20. Jelaskan tiga faktor yang menyumbang kepada kejayaan dan kegemilangan kerajaan Bani Umaiyah sehingga menjadi kuasa besar dunia pada ketika itu. 21. Berikan tiga langkah yang telah diambil oleh khalifah Umar bin Abd Aziz sehingga berjaya mewujudkan negara yang kukuh dan maju. 22. Berikan dua sebab yang membawa kepada kemerosotan kerajaan Bani Umaiyah hingga membawa kepada kejatuhannya. TOKOH IMAM ABU HANIFAH R.H 23. Terangkan riwayat hidup Imam Abu Hanifah secara ringkas. 24. Mengapakah beliau digelar Abu hanifah? 25. Nyatakan dua contoh amalan yang membuktikan beliau seorang yang warak. 26. Berikan dua faktor yang membolehkan beliau mendapat kemudahan untuk menuntut ilmu. 27. Sebutkan empat bidang ilmu yang beliau pelajari. 28. Nyatakan empat nama guru beliau yang merupakan sahabat Rasulullah saw 29. Nyatakan empat kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah R.H dalam menentukan hukum sesuatu perkara mengikut susunan secara tertib. 30. Jelaskan dua sumbangan beliau terhadap perkembangan ilmu-ilmu Islam. 31. Terangkan bukti yang menunjukkan beliau seorang yang teliti terhadap hadis. 32. Jelaskan dua keistimewaan kitab karya Imam Abu Hanifah. 33. Nyatakan dua orang anak murid beliau berserta nama kitab yang telah mereka hasilkan. 34. Nyatakan empat buah negara yang masih dipengaruhi dan mengguna pakai mazhab beliau. 35. Apakah sikap yang perlu anda contohi daripada Imam Abu Hanifah untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran?

IMAM AL- BUKHARI R.H 36. Jelaskan secara ringkas biodata Imam Al-Bukhari. 37. Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang patut dicontohi pelajar. 38. Ceritakan secara ringkas peristiwa yang dialami oleh Imam al-Bukhari semasa kecil. 39. Nyatakan empat kegigihan Imam al-Bukhari dalam mengumpul hadis. 40. nyatakan tiga perkara yang beliau lakukan sebelum menulis hadis iaitu sebagai tanda penghormatan terhadap hadis Rasulullah saw. 41. Nyatakan tiga sebab mengapa kitab sahih Bukhari dianggap sebagai kumpulan hadis sahih Rasulullah saw yang paling dipercayai serta menjadi rujukan terpenting umat Islam. 42. Nyatakan empat kitab yang dihasilkan oleh Imam Bukhari selain kitab Sahih Bukhari. 43. Nyatakan empat syarat yang telah ditetapkan oleh beliau bagi menentukan sesuatu hadis itu dianggap sahih. 44. Nyatakan tiga kesan pemikiran yang ditinggalkan oleh beliau kepada seluruh umat Islam sehingga ke hari ini. 45. Berikan pandangan anda tentang jihad dalam menuntut ilmu seperti yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari.

IMAM AL-GHAZALI R.H 46. jelaskan biodata Imam al-Ghazali secara ringkas. 47. Senaraikan dua sifat peribadi unggul Imam al-Ghazali. 48. Berikan dua sebab beliau digelar 'al-Ghazali'. 49. Mengapakah beliau digelar Hujjatul Islam? 50. Berikan empat bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam al-Ghazali. 51. Berikan dua contoh kegigihan beliau dalam menuntut ilmu.

52. Berikan tiga kebaikan yang telah diperoleh oleh beliau hasil daripada sikap di atas. 53. Nyatakan dua kitab yang dihasilkan beliau dalam bidang tasawwuf. 54. Apakah keistimewaan hasil karya beliau? 55. Namakan dua orang guru beliau dalam bidang tasawwuf. 56. Terangkan tiga sumbangan beliau dalam sejarah tamadun Islam. 57. Bagaimanakah Imam Ghazali r.h mendapat gelaran berikut: a. Mujtahid b. Mujaddid c. Faqih

TINGKATAN 5 TAJUK : KERAJAAN BANI ABBASIYAH Masjid 1. Institusi Pendidikan pada Zaman Abbasiyah Istana Khalifah X X dalam rajah di atas ialah ________________________________ 2. Tokoh ilmu Falak pada Zaman Bani Abbasiah ialah ________________________.

3.

• • •

Algebra Geometry Trigonometry

Tokoh matematik yang memperkenalkan formula di atas ialah ___________________________.

4. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah Menjadi pemangkin kepada kebangkitan di Eropah sehingga tercetusnya Zaman ______________________.

5.

Struktur Organisasi Ketenteraan Kerajaan Abbasiah

Khalifah

Al-Wazir

Y

6. Fungsi utama ketenteraan Zaman Kerajaan Abbasiah Mempertahankan sempadan negeri

K Menghadapi sebarang keadaan darurat K dalam rajah di atas _______________________________________.

7. Dasar ketenteraan yang terbuka

Strategi peperangan yang berkesan Faktor-faktor kejayaan tentera Islam Zaman Bani Abbasiah

Pemimpin yang berkaliber

R

R dalam rajah di atas ialah__________________________________________

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN ABBASIAH 1. Nyatakan tiga faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada Zaman Abbasiah. 2..Nyatakan dua fungsi Baitul Hikmah sebagai sebuah institusi pendidikan. 3.Terangkan peranan istana khalifah sebagai salah sebuah institusi pendidikan pada Zaman Abbasiah. 4. Nyatakan dua ilmu berteraskan wahyu dan berteraskan akal. 5.Jelaskan dua kesan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah kepada kebangkitan Eropah.

PERKEMBANGAN KETENTERAAN PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIAH 6. Nyatakan dua usaha kerajaan Abbasiah dalam memantapkan lagi bidang ketenteraan. 7. Jelaskan dua tugas bantuan angkatan tentera pada zaman Abbasiah. 8. Namakan tiga peralatan peperangan yang canggih digunakan pada zaman itu. 9. Jelaskan dua faktor yang membawa kepada kejayaan tentera Islam pada zaman itu.

10. Nyatakan dua kepentingan keselamatan kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah negara.

KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN KERAJAAN ABBASIAH 11. Nyatakan empat orang khalifah yang memainkan peranan utama dalam memajukan kerajaan Abbasiah. 12. Jelaskan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Abbasiah. 13. Terangkan iktibar daripada sejarah kemerosotan kerajaan Abbasiah.

IBNU SINA BAPA PERUBATAN NEGARA 14.Nyatakan empat sifat Ibnu Sina yang menjadikan beliau seorang tokoh perubatan yang terkenal. 15.Senaraikan dua penemuan Ibnu Sina dalam bidang perubatan sehingga beliau menjadi ahli perubatan Islam yang terkenal. 16.Jelaskan dua bukti pengiktirafan dunia terhadap kepakaran Ibnu Sina dalam bidang perubatan. 17.Terangkan dua sumbangan Ibu Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran. HAMKA PERMATA NUSANTARA 18.Nyatakan kelebihan Hamka yang membantu beliau menyebarkan dakwah Islamiah. 19Jelaskan dua kegigihan Hamka dalam mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara.

20.Jelaskan dua sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran. 21.Nyatakan dua hasil karya Hamka dalam bidang agama dan falsafah.

BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH TINGKATAN 4 TAJUK : ADAB BERHIAS DIRI 1. Menggalakkan amalan mandi Adab-adab berhias diri Menggosok gigi

S S dalam rajah di atas ialah _____________________________ 2. Amalan berhias diri yang dilarang oleh Islam. Amalan berhias diri yang dilarang terhadap orang perempuan

Menyambung rambut

Berpakaian seperti lelaki

T

T dalam rajah di atas ialah _____________________________________

3. Hukum memakai bau-bauan bagi lelaki yang hendak ke masjid ialah -_____. 4. ___________________ ialah kegiatan menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan

5.

Aktiviti lasak yang melibatkan ketahanan fizikal dan mental Pernyataan di atas berkaitan dengan reakreasi ______________________.

6.

Adab berreakreasi

Berpakaian menutup aurat

Menjaga pergaulan mengikut syarak

P

P dalam rajah di atas ____________________________________________.

TINGKATAN 4 ADAB MENJAGA ORANG SAKIT 1.Menziarahi dan menjaga orang sakit sangat dituntut oleh agama Islam. i. Apakah hukum menziarahi orang sakit . ii. Anda menziarahi rakan anda yang sedang sakit. Apakah kata-kata peransang yang patut diucapkan padanya. iii.Jelaskan dua hikmah beradab ketika menjaga orang sakit. iv.Terangkan dua kewajipan orang yang hidup terhadap orang yang sakit.

ADAB MENZIARAHI JENAZAH i.Nyatakan dua adab ketika menziarahi jenazah. ii.Jelaskan dua perkara yang dilarang ketika menziarahi jenazah. iii.Terangkan tiga kewajipan orang yang hidup terhadap jenazah.

BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH TINGKATAN 5 TAJUK : ADAB BERMUSAFIR 1. Hukum bermusafir bagi seseorang yang menziarahi saudara – mara ialah ____________ 2. Bermusafir bertujuan untuk menyaksikan konsert hiburan Hukum bermusafir di atas ialah _______________________________

3. Adab sebelum bermusafir

Menyediakan bekalan

Mengucapkan selamat tinggal M M dalam rajah di atas ialah _____________________________________ • • • • • 4. Amanah Ehsan Kerjasama Tekun Menjauhi perkara yang

Pernyataan di atas merujuk kepada adab ______________________. Perkara yang diharamkan dalam berjual beli 5. Menipu dalam timbangan atau nilai barang

L

Menjual barang-barang yang haram L dalam rajah di atas ialah _________________________________.

TINGKATAN 5 ADAB DENGAN PEMIMPIN 1. Nyatakan maksud pemimpin. 2. Nyatakan empat ciri pemimpin yang wajib ditaati. 3. Mengapakah Islam mewajibkan rakyat beradab dengan pemimpin. 4. Jelaskan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. 5. Jelaskan dua akibat sekiranya pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawabnya. ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH. 6. Apakah maksud sedekah. 7. Nyatakan dua kelebihan bersedekah. 8. Senaraikan empat jenis sedekah.

9. Jelaskan dua perbezaan antara sedekah dan hadiah. 10.Nyatakan dua perkara yang dilarang ketika memberi hadiah.