5.

0 Penutup Pembelajaran yang berkualiti sebenarnya bergantung kepada kebolehan pendidik menggunakan pendekatan pengajaran yang dapat memenuhi kehendak, minat serta kebolehan pelajar agar proses pengajaran ini dapat menepati objektifnya. Guru yang terlibat dalam pengajaran pendidikan jasmani hendaklah dapat menggalakkan pelajar menguasai kemahiran berfikir supaya setiap tugasan pelajaran dapat difahami dan dinilai untuk dilaksanakan. Penglibatan dalam aktiviti dan tugasan yang terancang ini memberi peluang kepada pelajar mencuba dan merasai keadaan yang sebenar. Percubaan ini secara tidak langsung memberikan satu bentuk pengalaman baru selaras dengan konsep belajar melalui aktiviti fizikal dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah yang meliputi aspek kecergasan fizikal, psikomotor, kognitif, afektif dan sosial.