TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN

Muka Surat:

NAMA JAWATAN NO.GAJI

: : :

NO.K.PENGENALAN : GRED JAWATAN 1/3 GAJI SEBULAN KADAR SEJAM
LEBIH MASA DIBUAT BIL JAM

JABATAN/WAD

:

: : :
HARI AHAD(REHAT) SIANG MALAM
1.25 1.5 KELEPASAN

NO.AKAUN BANK : NAMA BANK&CAWANGAN :

GAJI SEBULAN :
TARIKH

MASA BERTUGAS

HARI BEKERJA SIANG MALAM
1.125 1.25

TEMPAT DAN KETERANGAN BERTUGAS MALAM
2

SIANG
1.75

JUMLAH

JUMLAH JAM :

RM:

RINGGIT MALAYSIA : …………………………

Adalah diakui dan disahkan bahawa semua tarikh, masa bilangan jam dan tempat serta keterangan bertugas diatas adalah benar dan diluluskan untuk pembayaran.

Dengan ini saya mengakui bahawa kerja lebih tersebut adalah benar dilakukan oleh saya
……………………………………………………

Dengan ini saya mengesahkan bahawa pegawai ini dikehendaki menjalankan kerja lebih masa mengikut Perintah Am Bab C dan tuntutan ini adalah benar
………………………………………………………..

( Tandatangan Pegawai menuntut )

( Tandatangan Ketua Jabatan )

Disahkan betul
…………………………………………………… ( Tandatangan Ketua Bahagian )

PERINGATAN Sila sertakan sijil untuk tuntutan yang melebihi 1/3 gaji, dengan mengemukakan sebab-sebab pegawai dibenarkan menuntut elaun lebihmasa yang melebihi 1/3 gaji beliau dan hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan.

.

.

.

256/4/1-6(28) bertarikh 5 September 1977. ( Ketua Jabatan) * Sebab-sebab kebenaran mestilah diberikan.. . Sebab-sebab pegawai ini dibenarkan menuntut elaun lebih masa yang melebihi 1/3 gaji beliau adalah seperti berikut: a) b) c) d) ………………………………………………………. 21 Tahun 1977 (JPA..SIJIL BAGI TUNTUTAN MELEBIHI 1/3 GAJI Disahkan bahawa pegawai ini telah melebihi had elaun lebih masa yang dibenarkan mengikut SyaratSyarat yang terkandung didalam Surat Pekeliling Bil.

.

256/4/1-6(28) bertarikh 5 September 1977. 21 Tahun 1977 (JPA.. .. ( Ketua Jabatan) * Sebab-sebab kebenaran mestilah diberikan.SIJIL BAGI TUNTUTAN MELEBIHI 1/3 GAJI Disahkan bahawa pegawai ini telah melebihi had elaun lebih masa yang dibenarkan mengikut SyaratSyarat yang terkandung didalam Surat Pekeliling Bil. Sebab-sebab pegawai ini dibenarkan menuntut elaun lebih masa yang melebihi 1/3 gaji beliau adalah seperti berikut: a) b) c) d) ……………………………………………………….