SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JENJAROM UJIAN BULANAN YANG KE-2 (JULAI 2009) BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 TAHUN 3 MASA

: 1 JAM NAMA : ………………………………………….

Arahan : Baca soalan dengan teliti dan Jawab semua solan A. Isi tempat kosong perkataan yang sesuai. dalam pokok ayat dengan pada

1. Kishalini suka menanam _____________________.

bunga

2. Bavanni ________________________ menjadi seorang usahawan. 3. Janarthan ______________________ bersungguhsungguh untuk menjadi seorang pemain badminton yang handal. 4. Aagaash muncul sebagai ____________________ dalam pertandingan bercerita bahasa Inggeris. 5. Suba berasa ________________________ dilantik sebagai pengawas sekolah. (bangga, juara, berlatih, bercita-cita, masa lapang)
(5 markah)

B. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata majmuk yang sesuai.
1.

Ayah sedang menonton televisyen di ________________.

1

2. Linggeswaran sekeluarga _________________ jiran mereka.

menghadiri

3. __________________________ yang dimasak oleh emak sangat sedap.
4.

Kakak sedang menghidangkan di ____________________.

makanan

5. Susinthiran membeli __________________________ di kedai buku yang terletak berhampiran dengan rumahnya. (nasi minyak, alat tulis, ruang tamu, majlis perkahwinan, meja makan)
(5 markah)

C. Pilih kata sendi nama yang sesuai. 1. Ramai tetamu hadir _____ majlis perkahwinan anak perempuan Encik Maniam. A kepada B di C ke D untuk

2. Murid-murid mengucapkan terima kasih ____________ guru selepas tamat pelajaran. A dengan B dari C kepada D untuk

3. Majlis perkahwinan itu berlangsung ______ Dewan Orang Ramai. A ke B kepada C di D pada

4. Pelancong itu datang ___________ negara Jepun. A daripada B ke C dari D kepada

5. Kawasan sekolah dibersihkan __________ pekerja.
2

A dengan kepada

B oleh

C untuk

D

(5 markah)

D. Pilih perkataan berimbuhan yang betul. 1. Ibu sedang _________________ nasi lemak di dapur sambil mendengar radio. (memasak, bermasak) 2. Guru sedang ____________________ Bahasa Malaysia kepada murid-murid. (dijar, mengajar ) 3. Ali dan Ahmad sedang ______________________

di taman permainan. ( menjoging, berjoging ) 4. Abu lambat pergi ke sekolah kerana _________________ bas. ( tertinggal, meninggal ) 5. Pencuri itu _________________________ oleh pihak polis. ( menangkap, ditangkap )
(5 markah)

E. Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. 1. Nelayan menangkap ikan.

2. Ayah sedang mengecat rumah.
3

3. Harimau sedang mengejar seekor rusa.

4. Petani sedang menanam pokok pisang.

5. Murid-murid sedang membersihkan kelas.
(5 markah)

F. Isi tempat kosong dalam ayat perintah berikut. 1. ____________________ berbual-bual ketika berada

di perpustakaan. (sila, jangan ) 2. “____________________ masuk,” kata Aini kepada Siti. ( jemput, tolong ) 3. “____________________ duduk di tempat masing-

masing,” kata cikgu kepada murid-muridnya. (sila, usah ) 4. ____________________ tangan kamu sebelum makan. (cucilah, sila) 5. “____________________ pinjamkan pensel kamu,” kata Eswaran kepada Eswari. ( jangan, tolong )
4

(5 markah)

G. Suaikan perkataan di bawah untuk membentuk simpulan bahasa yang sesuai.

ikut

gaji

air

angkat

anak

muka

minta

jejak

makan

diri
5

(5 markah)

H. Lengkapkan ayat dengan kata adjektif yang sesuai. 1. Kita hendaklah bersenam selalu supaya bdan kita sentiasa __________________. 2. Pokok yang ___________________ di belakang rumah Ali telah tumbang semalam.
3.

Encik Ahmad menjual sayur-sayuran yang __________ di pasar.

4. Kuku yang ____________________ hendaklah dipotong supaya kuman tidak membiak. 5. Udara di Cameron Highlands bersih dan ___________.

dingin

segar

cergas tinggi panjang

(5 markah) 6

Disediakan oleh: K.Shanmugam Guru M.Pelajaran

Disemak oleh : T.Thurairaj (Ketua Panitia Bahasa Malaysia)

7