badan eksekutif

Kerajaan Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran persekutuan dan doktrin pengasingan kuasa. Fungsi badan Eksekutif adalah untuk menguatkuasakan undang-

ORGANISASI PENTADBIRAN

KERAJAAN PUSAT

KABINET
KEMENTERIAN JABATAN Perbadanan Awam

Agensi Pusat

KABINET
Badan pembuat Dasar Negara Melaksanakan kuasa Kerajaan Pusat Menjalankan tugas atas nama Yang Di Pertuan Agong Diketuai oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Berfungsi dan menjalankan tugas - mentadbir Kerajaan Pusat mengikut bidang kuasa dalam Senarai Persekutuan (Jadual 9) - membentuk Dasar Kerajaan - memperinci dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat - membentuk dasar koordinasi yang bertujuan untuk membina sebuah kerajaan yang cekap dan efektif - mengendali sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat

KEMENTERIAN
Agensi Pelaksana tertinggi kerajaan Diketuai oleh seorang menteri dengan portfolionya Menteri dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Ketua Setiausaha dan Pegawai Kerajaan lain Fungsi Am - Merancang dan menggubal dasar kementerian - Mengawal dan menyelaras program kementerian - Mengawal perbelanjaan pembangunan dan operasi kementerian

FAKTA KEMENTERIAN
Ada 25 kementerian Tertinggi - Jabatan Perdana Menteri (Jabatan yang bercirikan Kementerian) Pentadbir utama kementerian – Ketua Setiausaha Kementerian Kementerian mempunyai beberapa Bahagian

JABATAN
Agensi kerajaan terletak di bawah kementerian Merupakan agensi pelaksana dasar kementerian Jabatan kerajaan tidak aktif dalam ekonomi tetapi lebih kepada penguatkuasa undang-undang Berperanan melaksanakan perkara am di bawah kementerian Mempunyai cawangan di negeri

PERBADANAN AWAM
2 JENIS – Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun BB – ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Negeri BTB – ditubuhkan di bawah Akta Syarikat Tujuan Penubuhan
-

-

-

Pembangunan sosio ekonomi negara Kegiatan yang tidak diceburi oleh pihak swasta kerana perbelajaan besar atau kurang menguntungkan Sesuai dilaksanakan oleh sesebuah perbadanan supaya tidak terikat kepada peraturan pentadbiran kerajaan Membolehkan kerajaan menyediakan perkhidmatan awam Membolehkan penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi

CONTOH PERBADANAN AWAM
BB
Pembangunan Wilayah (K. Tanah dan Pembangunan Koperasi) JENGKA, KETENGAH, DARA, FELDA Pertanian, Penyelidikan, Pembangunan Luar Bandar FAMA, MARDI, RRIM, PORIM, KEMAS Penyertaan Bumiputera MARA, LUTH Kewangan (Kementerian Kewangan) BSN, BNM, KWSP

BTB
MAS (Pengangkutan) BERNAS (Pertanian) BANK ISLAM (Kewangan) MARDEC
(Perusahaan Utama)

PETRONAS, PNB
(Pembangunan Usahawan)

Perbezaan Jabatan dan Perbadanan Awam
Jabatan
Ditubuhkan dibawah undangundang biasa Pentadbiran mengikut arahan Menteri dan Undang-undang

Perbadanan Awam BB
Akta Parlimen / Enakmen Negeri Membuat perakuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa ikatan pentadbiran Dikawal oleh Menteri secara longgar Belanjawan kawalan Agensi

BTB
Akta Syarikat

Membolehkan kerajaan terlibat secara aktif dalam ekonomi

Dikawal oleh Menteri secara ketat Belanjawan kawalan kementerian

Kawalan Menteri secara tak langsung Bebas dalam belanjawan

PEMBAHAGIAN KUASA PERUNDANGAN ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI (Jadual 9) PERSEKUTUAN
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Hal Ehwal luar negeri Pertahanan Keselamatan Dalam Negeri Undang-undang Sivil & Jenayah Kewarganegaraan Persekutuan Jentera Kerajaan Kewangan Perdagangan & Perusahaan Perkapalan Perhubungan & Pengangkutan Pendidikan &Kesihatan Buruh Akhbar dan Penapisan Syarikat kerjasama Siasatan & Penyelidikan Perikanan Kerjaraya Kebajikan Orang Asli

NEGERI
• Hal-ehwal agama islam (termasuk hukum syarak) • Tanah • Pertanian & Perhutanan • Kerajaan Tempatan • Jentera Pentadbiran Kerajaan Negeri • Kerja-kerja Negeri dan kerja-kerja air • Hari Kelepasan Negeri • Penyu dan menangkap ikan di sungai • Siasatan bagi maksud-maksud negeri

BERSAMA
• Kebajikan Masyarakat • Biasiswa • Ternakan binatang • Perlindungan bagi binatang dan burung liar • Perancangan bandar dan kampung • Perparitan dan pengairan • Pemulihan tanah lombong • Kutu rayau dan penjaja beredar • Kesihatan awam, kesihatan dan mencegah penyakit

JAWATANKUASA KABINET
Ditubuhkan secara tetap atau sementara Untuk mengatasi sesuatu masalah negara yang difikirkan rumit Contoh Jawatankuasa - Jawatankuasa berkaitan pendatang asing - Jawatankuasa Kewarganegaraan - Jawatankuasa Perpaduan Negara - Jawatankuasa Pelaburan - Jawatankuasa Keselamatan Jalanraya - Jawatankuasa Anti-Inflasi - Jawatankuasa Penyelewengan dalam Pentadbiran

MAJLIS KABINET
Dipengerusi oleh PM dan dianggotai oleh beberapa menteri kanan MAJLIS PERANCANGAN NEGARA
Menyiapkan program pembangunan negara dari segi ekonomi Meneliti, melaksana dan menyelaras projek ekonomi RML Dibantu oleh JK Perancangan dan Pembangunan Negara dan UPE/EPU

MAJLIS PEMBANGUNAN NEGARA
   Menyelaras semua program dan Projek Pembangunan Menyelesaikan masalah yang memerlukan penglibatan beberapa agensi kerajaan secara serentak Dibantu oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP/ICU)

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA
  Bermatlamat menyelesaikan isu keselamatan negara Menerima kerjasama dari semua agensi kerajaan yang terlibat dengan keselamatan negara - Wisma Putra - Jabatan Polis - Jabatan Penjara , dsbnya