P. 1
Isu, Masalah, cabaran dalam merancang KSSR (s1).docx

Isu, Masalah, cabaran dalam merancang KSSR (s1).docx

|Views: 66|Likes:
Published by Fairodee Mohamood
isu kssr
isu kssr

More info:

Published by: Fairodee Mohamood on Nov 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

Pengenalan Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang

kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempuna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses

memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut. Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara, kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan. Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21, masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian manusia kepada kepada

masyarakat

berinformasi;

penggunaan

teknologi

penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada

ekonomi

antarabangsa;

dan

perancangan

jangka

pendek

kepada

perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan, 2002). Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, "transformasi" bermaksud perubahan bentuk seperti sifat, rupa dan keadaan. Dalam erti kata yang lain, ia merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain, berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain, lebih baik atau lebih sempurna. Justeru transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Mengikut Jaafar Muhamad (1999), dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001) mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi, produk atau perkhidmatan, teknologi dan manusia.

Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah.Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. (2) kurikulum yang dilaksanakan (berkaitan dengan cara bagaimana guru . Pelajaran yang formal termasuklah (1) kurikulum yang yang dirancang dan dihasratkan (matlamat dan rancangan yang ditetapkan oleh kementerian). gerak tuju dan system. Mumtaz Begam dan rakan-rakan (2002) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. arah haluan. 1987) Kurikulum juga ditakrifkan sebagai pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal (Hargreaves dalam Hansen et al.. 2002). Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. Konsep Kurikulum Istilah kurikulum masih menjadi kekeliruan di kalangan pengamal pendidikan dan sering diertikan sebagai isi kandungan atau sukatan pelajaran yang perlu diajar bukannya produk atau proses seperti yang disarankan oleh Caswell & Campbell (1935 dalam Glatthorn.

Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa. 2002). menurut Kelly. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. Justeru itu. Kelly. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. aktiviti dan susunan) dan (3) kurikulum yang tercapai atau yang diterima. 1998 dan Mayer. yakni apa yang pelajar sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan (Martin & Kelly. et el.menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amalan.. Apa yang pelajar terima merupakan hasil sampingan (by-product) daripada perancangan dan amalan guru (Kelly. 1999). konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. Ringkasnya. 2000. 1999).. pujian dan manusia (Hargreaves dalam Hansen et al. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar .

kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan.Isu2 berhubung transformasi Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. menurut Kelly. emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar. konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. Ringkasnya. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah. Amalan pengajaran dan pembelajaran ini amat . Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Dalam konteks pendidikan di Malaysia. Semua sekolah masih perlu itu. guru harus sedar dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari oleh pelajar melalui kurikulum tersembunyi. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Walau bagaimanapun.

Sebagai contohnya. pengurus pendidikan adakalanya terpaksa berhadapan dengan beberapa isu yang berhubungkait dengan proses transformasi tersebut. Dalam konteks pendidikan di Malaysia.mempengaruhi isi kandungan dan kemahiran yang akan disampaikan kepada mahupun diterima oleh pelajar. Guru tiada pilihan melainkan datang menghadiri kursus dalaman . 3. keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri. prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan. Walau bagaimanapun. Pengajaran Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah menjadi satu dasar yang wajib dilaksanakan di sekolah.ISU-ISU BERHUBUNG TRANSFORMASI KURIKULUM Tranformasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pentadbir pendidikan. kebanyakan pentadbir atau guru tidak mempunyai pilihan melainkan terpaksa akur dengan dasar pendidikan yang ditetapkan. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem. Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Antaranya sistem pendidikan Malaysia yang bersifat berpusat menyebabkan kebanyakan dasar dan perancangan digubal pada peringkat kementerian dan diturunkan ke sekolah.

baharu saja guru yang terlibat dalam program berkenaan berusaha meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan program tersebut.EteMS yang disertai guru selama tiga minggu atau terpaksa mengajar subjek lain. Guru juga terpaksa membahagikan masa antara mengajar murid kelas perdana dan murid program KIA2M selain daripada terpaksa mengikuti kursuskursus dalaman yang berkaitan dengan program berkenaan. Akhirnya guru yang mempunyai kemahiran bertahun-tahun mengajar mata pelajaran tersebut tidak dapat melaksanakan pengajaran tersebut kerana bermasalah dengan penguasaan bahasa Inggeris Situasi yang sama juga berlaku apabila program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) diperkenalkan. Bagaimanapun. banyak masa guru diambil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu program berbanding masa untuk melaksanakannya . Apa yang jelas. akhirnya ia dimansuhkan dan digantikan dengan program Literacy and Numeracy Screening (LINUS). Guru mata pelajaran bahasa Malaysia dan subjek teras lain terpaksa bertungkus lumus memberi perhatian kepada pelajar yang terlibat dalam program berkenaan. Maka sekali lagi guru-guru terlibat terpaksa pula bermula dari awal.

Kekangan ruang dan masa memerlukan kepimpinan yang kreatif untuk mewujudkan dan memantapkan budaya ownership. sejauh manakah guru mempunyai pemikiran dan sikap yang positif terhadap sebarang usaha inovasi yang dirancang dan sejauh manakah dasar-dasar yang digubal dapat dihayati dan dilaksanakan oleh pengamal pendidikan yakni guru dalam bilik darjah? Sebagai contoh. Isu kekangan ruang dan masa juga boleh menyukarkan usaha transformasi ke atas program kurikulum atau kokurikulum yang hendak dilaksanakan. Pelaksanaan P & P terancang di luar kelas sukar terutamanya bagi sekolah menumpang dan sekolah-sekolah dua sesi yang menghadapi kekangan ruang. Jika konsep dan objektifnya dapat dihayati. kontekstual dan pembelajaran masteri. Kurikulum Bersepadu Sekolah.Transformasi dalam kurikulum juga turut melibatkan sikap dan pemikiran guru. Begitu juga dengan pengurusan kokurikulum yang memerlukan pelajar menghabiskan masa 180 minit untuk kelas bukan aliran Sains dan 120 minit untuk kelas aliran Sains. Kekurangan guru juga amat ketara di . Persoalannya. mengapakah objektif KBSR untuk membasmi buta huruf itu tidak tercapai selepas 10 tahun pelaksanaannya? Begitu juga dengan pedagogi bestari yang diperkenalkan mulai tahun 2000 yang mengutarakan pelbagai kaedah pengajaran berpusatkan murid seperti pembelajaran konstruktivisme.

Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki. tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah dan akibatnya P &p terganggu. Manakala guru-guru yang sering keluar pula tidak berupaya untuk menjual beli mahupun membuat kelas tambahan kerana kekangan tempat dan masa dan merasakan diri mereka tidak dihargai oleh pemimpin sedangkan mereka telah memberi sumbangan kepada organisasi.sekolah ekoran daripada kursus anjuran PPG atau JPN dan juga program kokurikulum peringkat gabungan dan negeri yang diadakan secara berterusan. Semangat sepasukan sukar disemai kerana wujud rasa tidak uas hati di kalangan guru yang asyik mengganti kelas mereka yang sering berurusan rasmi di luar kawasan sekolah. salah satu . dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini (Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM. Masalah2 dlm menjalankan transformasi Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. memperkukuh. 2001). Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal.

8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM . pada tahun 2000 sebanyak 61. ekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi masalah dalam melakukan tranformasi pendidikan yang berkesan. iaitu sistem pendidikan berpusat.unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya. kurikulum semakan baru yang dilaksanakan pada tahun 2003. pedagogi dan latihan kemahiran membuat jadual spesifikasi ujian (JSU) dan sebagainya sering tidak begitu berkesan. kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. penyebaran maklumat melalui kursus yang berkaitan dengan kandungan pengajaran. kelas sosial. Namun sama ada disedari mahupun tidak. Ini berlaku mungkin kerana pencairan maklumat. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia. Kursus dalaman yang dianjurkan masih belum dapat menjamin penguasaan guru ke atas isi kandungan yang perlu disampaikan. kurikulum sekolah yang bersifat berpusat juga memperlihatkan kelemahan dari segi pelaksanaan di kebanyakan sekolah. Misalnya. Justeru satu sistem pendidikan diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Begitu juga.

Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pe la j a r mula dipertikaikan. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi“bidan terjun”. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan.menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar. Kekurangan kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum juga ditambah dengan kurangnya sokongan pihak pengurus sekolah dari segi bimbingan dan latihan akan menyukarkan semangat ownership dipupuk di kalangan guru. Sejauh manakah guru-guru bukan opsyen dan . Kekurangan guru dan masalah guru bukan opsyen juga boleh menimbulkan kesukaran memupuk budaya ownership kerana guru menganggap diri mereka dipaksa untuk mengajar subjek bukan opsyen. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. khususnya di pedalaman dan pulau.

Sekiranya bahan pengajaran dan pembelajaran ini berkesan ini akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik. menggunakan pelbagai . Bahan pengajaran dan pembelajaran mestilah cukup. Bahan ini biasanya disediakan oleh guru-guru untuk memberikan impak yang optimum dalam pengajaran mereka. Amalan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi aspek penentu keberkesanan kurikulum. guru yang cemerlang ialah mereka yang Berjaya mengaitkan kepakaran sedia ada pelajar dengan tajuk perbincangan serta melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tenaga pengajar mestilah mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang. pembelajaran yang menyeronokkan bagi pelajar serta meningkatkan kecemerlangan akademik. boleh digunakan. Menurut Rohana Man dalam laporannya iaitu Konferensi Antarabangsa Pertama Pendidikan Guru 6-8 Mei 2002 yang lalu.berasaskan teknologi seperti ICT dan juga bersifat mesra pengguna.guru-guru penasihat ini diberikan latihan bagi membimbing mereka mengurus kurikulum mahupun kokurikulum? Bahan pengajaran dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada keberkesanan kurikulum sekolah.

sejauhmanakah ibu bapa memikul tanggungjawab dalam hal pembelajaran anak? Yang jelasnya. merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk pelajar pelbagai kebolehan. Dengan wujudnya keadaan sedemikian. sokongan ibu bapa terhadap tranformasi kurikulum sekolah juga sangat penting. penglibatan pelajar dalam program kurikulum masih lagi tidak menyeluruh. Rohana Man (2002)turut melaporkan bahawa ciri-ciri guru yang cemerlang ialah mereka yang boleh mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa. hasilnya proses pengajaran & pembelajaran menjadi berkesan.Bahkan ada ibu bapa yang menganggap suatu transformasi yang dilakukan itu sebagai satu .teknik yang berpusatkan pelajar dan penilaian dijalankan berterusan ke atas amalan pengajaran dan pembelajaran. dapat meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dan guru akan menjadi cekap dalam penyelesaian masalah. Sejauh manakah ibu bapa menyokong program kokurikulum sekolah? Sejauhmanakah mereka menawarkan kemahiran dan kepakaran mereka untuk menjayakan aktiviti kurikulum di sekolah? Begitu juga dengan anak-anak yang masih tidak dapat menguasai kemahiran literasi asas.

Justeru adalah menjadi cabaran pemimpin sekolah ialah mewujudkan ownership di kalangan guru. Misalnya bantahan terhadap dasar PPSMI oleh Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) melalui perhimpunan raksasa 100. (Hubbard.„seksaan‟. Keputusan satu hala mahupun sesi latihan yang berbentuk„one-off‟ tidak mungkin dapat mewujudkan„ownership‟ ke atas program dan teknologi yang disampaikan. merancang. 2003).000 orang di Istana Negara pada 7 Mac 2009 dan bantahan daripada Gabungan Penulis Nasional (GAPENA). pelajar dan ibu bapa ke atas proses transformasi kurikulum dan produk yang dihasilkan dengan . Cabaran perlaksanaan kurikulum kejayaan pelaksanaan tranformasi kurikulum banyak bergantung kepada bagaimana pemimpin sekolah melibatkan seluruh organisasi yang terlibat dalam membuat keputusan. menilai dan melaksanakan program-program kurikulum baru. Perkongsian„equal‟ (equal partnership) sebegini antara pentadbir dan organisasi di bawahnya akan menjadi satu suara yang lebih jelas dan lebih diterima serta dihormati bagi melaksanakan sebarang program kurikulum.

komitmen. dan sikap serta komitmen pihak pengurusan. 1995).menggunakan sumber secara optimum bagi memastikan peningkatan kualiti yang berterusan. Jadi adalah menjadi cabaran kepada pihak pentadbir untuk mewujudkan„ownership‟ yang dimaksudkan agar satu sistem kepercayaan dan tabiat yang menggalakkan pekerja-pekerja berfikir dan bertindak sebagai„owners‟ atau pemilik dan melibatkan ciri-ciri rasa tanggungjawab bersama. selaras dengan perkembangan teknologi semasa. apabila suatu program yang dirancang itu bersesuaian dengan keperluan organisasi secara keseluruhannya. kekangan sumber manusia dan prasarana. guru dan komuniti. 1995). keahlian bersama dan perkongsian bersama (Mackins. Sebagai contoh. pelajar dan ibu bapa hanya akan berjaya menghayati dan mendapat manfaat daripada suatu transformasi apabila pandangan mereka dihargai. Pemimpin pendidikan juga berhadapan dengan cabaran yang berkaitan dengan jurang antara dasar dan realiti pelaksanaan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang . Begitu juga. Guru. maka ownership akan terhasil (Bimes-Michalak dalam Lewis.

dan Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan . pengisian dan latihan guru. Justeru adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan untuk memastikan sekolah mendapat kemudahan yang dimaksudkan menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. peruntukan kewangan. Perisian computer untuk P&P yang sesuai sukar diprolehi. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan. Oleh itu. Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. input pendidikan yang meliputi guru.meliputi aspek prasarana. Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010. setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1993). dan lain-lain kualiti yang dapat dinilai . dapat mengawal ketenteraman kelas. setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut.antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). Sebagai contoh. kajian yang dibuat ke atas pelajar sekolah menengah sukakan guru yang“cekap” (Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. namun dapat dijangkakan bahawa yang dimaksudkan dengan cekap itu ialah kebolehan guru mengajar dengan berkesan kerana guru tersebut tahu kandungan pelajaran. kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan. Walaupun istilah ini terlalu umum. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus. Selain itu. menggunakan kaedah mengajar yang sesuai. terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Namun. Menurut Cohan dan Manion (1981). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010. KPM).

Justeru. dalam sidang akhbar pada 2 Februari 2010 menyatakan. . aspek penerokaan ilmu akan diberi penekanan dengan lebih banyak tumpuan kepada pelajar dan bilik darjah. Selain itu. bukan lagi dominasi oleh guru. Menurut menteri berkenaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin. kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza.oleh pelajar secara“cekap”. adalah menjadi cabaran kepada pentadbir pendidikan mewujudkan tranformasi seperti yang diharapkan oleh Menteri Pelajaran. pelaksanaan Tawaran Baru (New Deals) atau juga dikenali sebagai Bai‟ah yang dilaksanakan oleh KPM sebagai salah satu Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (National Key Result Areas) dalam usaha meningkatkan keberkesanan sektor awam. Apabila guru dapat memenuhi aspek-aspek yang dinyatakan di atas. Bagaimanapun berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Malaysia. tentunya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan. Amat jelas yang transformasi ini berbeza dengan situasi bilik darjah yang dinyatakan oleh Cohan dan Manion di atas. kementerian Pelajaran akan melakukan perubahan dalam kurikulum sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan. layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan. Sebagai contoh.

mampukah sekolahsekolah luar bandar dan pedalaman yang serba kekurangan bersaing dengan sekolah bandar atau sekolah elit yang mempunyai kemudahan infrastruktur dan pencapaian bidang kurikulum yang berbeza? Apa yang pasti kekurangan prasarana. Masalahnya. khususnya di peringkat sekolah bagi memastikan bidang pengurusan dan pencapaian kurikulum selaras dengan matlamat yang diharapkan oleh KPM.Pelaksanaannya sangat mengharapkantranformasi dalam pengurusan pendidikan. . Persoalannya. Oleh demikian adalah menjadi cabaran kepada pemimpin pendidikan di sekolah terbabit dalam berusaha untuk mengurangkan jurang perbezaan tersebut seterusnya mampu melaksanakan sesuatu transformasi secara optimum. pencapaian atau kedudukan (ranking) setiap sekolah di negara ini ditentukan menggunakan standard atau piawaian yang sama.sekolah luar bandar sudah pasti menyumbang kepada pengurangan markah SKPM tersebut. iaitu berdasarkan keputusan peperiksaan awam dan juga gred purata sekolah (GPS) berdasarkan markah penilaian SKPM (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia). kekurangan sumber pengajaran dan kekurangan kakitangan di sekolah.

inovatif dan kreatif diperlukan untuk mengetuai institusi pendidikan dalam zaman yang serba mencabar dan sentiasa mengalami perubahan. kreativiti membekalkan pandangan yang lain dan perspektif yang baru terhadap pengurusan rutin. kecekapan pemimpin mengusahakan penglibatan organisasi dalam proses transformasi kurikulum akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak hanya berorientasikan peperiksaan.Rumusan Jelasnya. pemimpin pendidikan juga perlu bersfat lebih kreatif dalam memperkenalkan sesuatu perubahan. kepimpinan guru besar atau pengetua sebagai pempimpin utama kurikulum amat diperlukan bagi memastikan kefahaman di kalangan staf dan sokongan organisasi dalaman wujud. Dalam keadaan transisi tersebut. Ini penting supaya perubahan atau transformasi yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi dan pada masa yang sama ia boleh diterima oleh kakitangan tanpa menimbulkan sebarang halangan. pengurus yang imaginatif. pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan juga penting untuk dijadikan panduan. Menurut Leo Ann Mean (1994). . Dalam bidang pendidikan. Selain itu.

01. (1994). Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan.BIBLIOGRAFI Abdul Razak Wahid. . Jurnal Pengurusan Pendidikan. Tanjong Malim: Quatum Books. Artikel Jurnal Institut Pengetua. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Penilaian Semula Pengurusan Sekolah. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. (2005). Jilid 1. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Bil. Genting Highlands: Institute Aminudin Baki Abdullah Sani Yahaya. Jilid 04. Abdul Shukor Abdullah. Bil. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Mengurus Sekolah. (2001). (2003). Aini Hayati Mohamed. Bhd.1. Bentong: PTS Professional. (2001). Pengurusan Perubahan.

Kepentingan dan Keperluan Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. Universiti Malaysia Sabah: Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. 2001. London: Paul Chapman Publishing Ltd. Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan Kurikulum Sekolah Abad Ke-21: Pemikiran Dalam Pendidikan.. A. (1999). Iliyas Haji Hashim.Fullan. The Meaning Of Educational Change. (2003). Aminuddin Yusoff & Borhan Yusof. M. Mohd Sofian Omar Fauzee. ..The Curriculum: Theory & Practice. Kepemimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah. 4th Edition.Sha h Alam: Karisma Publications SdnBhd . (1982). Kelly. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). New York: Teacher College Press. Pusat Perkembangan Kurikulum.V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->