REFLEKSI Saya telah melaksanakan aktiviti kumpulan melalui penyediaan kertas kerja.

Ini merupakan kali pertama saya melakukan kaedah ini. Saya di beri tugasan untuk menyediakan sebuah kertas kerja program rekreasi luar untuk murid sekolah rendah tahap 2 dari kelab rekreasi. Program rekreasi luar yang akan dijalankan melibatkan seramai 40 murid dan 5 orang guru. Program ini juga akan dipenuhi dengan pengisian empat jenis aktiviti rekreasi. Antaranya ialah abselling, flying fox, jungle trekking dan orienteering. Kertas kerja yang dibuat menyediakan program rekreasi yang akan melibatkan masa selama 4 hari 3 malam. Saya gembira dan berpuas hati kerana kertas kerja yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Semua ahli kumpulan melibatkan diri secara aktif. Arahan dipatuhi dan semua ahli kumpulan menyumbang idea dan pendapat yang bernas. Saya memulakan penyediaan kertas kerja dengan membahagi tugas kepada Beberapa ahli kumpulan mengikut kebolehan. Saya memberi cadangan yang sesuai untuk dibincangkan. Ahli kumpulan yang lain juga turut menyumbangkan idea untuk dibincangkan. Saya menjelaskan mengenai aktiviti serta langkah-langkah dan peraturan yang perlu dipatuhi yang dipilih mengikut pilihan tempat program rekreasi luar. Saya rasa saya telah bertindak sebagai penyumbang idea yang berkesan dalam penyediaan kertas kerja ini.

Gambar 1 : Tempat rujukan(Pusat Sumber IPIK)

Gambar 2 : Perbincangan diadakan di mana-mana

Kekuatan Murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan, melalui cara sebegini dapat menwujudkan pesaingan yang sihat diantara kumpulan serta memupuk semangat kesukanan yang tinggi. Disamping itu juga, acara sebegini menjadikan badan murid cergas dan sihat. Sikap bertolak ansur dan bekerjasama dapat disemai dalam diri murid dan sekaligus dapat membentuk Terdapat empat aktiviti rekreasi yang akan dijalankan iaitu abselling, flying fox, jungle trekking dan orienteering. Objektif utama aktiviti rekreasi ini dijalankan bertujuan mendapat keseronokan, ketenangan minda dan kepuasan kendiri. Aktiviti rekreasi juga membolehkan kita menikmati kehidupan di luar rutin harian dan memberi kesan yang positif terhadap aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Pembabitan dalam aktiviti rekreasi dapat membina jati diri dan ketahanan mental di samping memupuk semangat setia kawan. Aktiviti rekreasi yang dijalankan ialah abselling. Melalui acara yang dijalankan ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama mereka dan memupuk semangat kesukanan dalam kumpulan. peribadi yang baik dan mulia. Sebagai contohnya murid bekerjasama dalam menyediakan peralatan yang hendak digunakan. Setiap murid menjalankan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab. Nilai-nilai ini perlu dikekalkan supaya murid dapat mempraktiskan di luar kawasan sekolah. Disamping itu juga, murid dapat mempelajari bagaimana memanipulasikan alat yang digunakan. Dalam aktiviti jungle trekking dan flying fox, keberanian murid dapat di uji dan di cabar. Kekuatan dan kelebihan ini dapat menjadikan aktivti rekreasi ini mencapai objektif dan matlamat sebenar.

Kelemahan Setiap aktiviti rekreasi yang dirancang dalam kertas kerja pasti ada kekurangan yang perlu dibaiki. Ini kerana dengan mengnalpasti kekurangan tersebut murid dapat meningkatkan lagi usaha untuk lebih cemerlang. Dari segi pengurusan masa, murid perlu belajar tepati masa supaya majlis dapat dijalankan tepat pada waktunya. Persediaan awal sebelum majlis perlu dibuat dengan teliti iaitu dari segi peralatan dan penyediaan tempat aktiviti. Peralatan yang hendak digunakan mestilah cukup dari segi kuantiti dan berada dalam keadaan baik supaya keselamatan murid terjamin. Selain itu juga, dari segi aktiviti rekreasi, peraturan yang ditetapkan perlu jelas supaya tidak menimbulkan salah faham antara peserta. Stesen perlu diwujudkan supaya murid boleh bergerak dari satu kawasan acara ke kawasan acara yang lain supaya tidak berlaku kelewatan masa dan murid dapat dikawal dengan baik. Setiap aktiviti yang dijalankan perlu melibatkan semua murid supaya murid tidak merasa bosan untuk menunggu. Jarak setiap aktiviti pula mestilah ditentukan dengan baik supaya ianya bersesuaian dengan tahap keupayaan murid dan keadaan murid yang menjalankan aktiviti rekreasi tersebut. Penambahbaikan dan cadangan Di sini, saya mencadangkan supaya pelbagai lagi aktiviti yang menarik dijalankan seperti berkayak dan wall climbing. Dengan cara ini, murid dapat mengenal lebih banyak aktiviti dan merasa seronok untuk bermain. Selain itu, penyediaan kertas kerja ini memerlukan kelancaran perjalanan aktiviti. Oleh yang demikian, segala perancangan kertas kerja perlu di teliti dan di buat perbincangan dengan lebih mendalam sebelum membuat keputusan.

Penutup Saya menyedari kini semua pelajar mempunyai potensi dan guru harus menggilap potensi mereka dalam penyediaan kertas kerja. Untuk penyediaan kertas kerja di masa hadapan, saya bercadang melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar, yang mampu merangsang pemikiran murid serta pemilihan aktiviti rekreasi dan tempat rekreasi yang sesuai.