Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1.
1. 2. 3. 4.
EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

PEMBELAJARAN MURID GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH TRANSFORMASI KEMENTERIAN STRUKTUR SISTEM

(Meningkatkan pembelajaran murid) (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah) (Mentransformasi Kementerian) (Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

1. 2. 3. 4. 5.

Kurikulum dan Pentaksiran Profesiensi Bahasa Kualiti Sekolah Kualiti Guru Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS1) (TS1) (TS1) (TS2) (TS2)

6. 7. 8. 9. 10.

Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian (TS3) Produktiviti Sumber (TS3) Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta (TS4) Laluan Pendidikan (TS4) Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai 4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan 5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah 6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan 7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran 8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

1 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sek SK ....... Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR/ PKSR % murid dapat gred A dalam semua mata pelajaran UPSR/PKSR % murid lulus dalam semua mata pelajaran UPSR/PKSR* Meningkatkan peratus murid lulus dalam UPSR/PKSR 2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 ...5 dan 6 hanya 31% Memaksimumkan Meningkatkan peratus murid keberhasilan murid bagi mendapat Band 4 ......Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA LINUS...6 dalam setiap ringgit semua matapelajaran % % % % % % Band Band Band Band Band Band 6 5 4 3 2 1 1 10 20 20 40 9 8 10 60.. Bidang /Unit Kurikulum TERAS STRATEGIK (Berdasarkan 4 teras strategik) JADUAL 1 JPS/SJK-PSS/01 ISU-ISU STRATEGIK (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi) STRATEGI (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC) PELAN TINDAKAN (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD) KPI (Pernyataan indikator yang boleh diukur) SASARAN TOV 2014 2015 2016 Meningkatkan pembelajaran murid Murid peroleh band 4.....4 65 3 12 25 15 30 5 12 15 65 70 5 15 28 20 29 3 18 22 70 75 10 20 30 22 28 0 21 25 73 78 Peratus murid yang mendapat semua A hanya 8% dalam UPSR dan 10% dalam PKSR Peratus murid lulus hanya 60% dalam UPSR dan 65% dalam PKSR.

6 dalam setiap ringgit semua matapelajaran % % % % % % Band Band Band Band Band Band 6 5 4 3 2 1 3 12 25 15 30 5 18 22 70 75 5 15 28 20 29 3 21 25 73 78 10 20 30 22 28 0 23 27 75 81 12 22 32 24 20 0 25 30 78 85 Peratus murid yang mendapat semua A hanya 8% dalam UPSR dan 10% dalam PKSR Peratus murid lulus hanya 60% dalam UPSR dan 65% dalam PKSR.5 dan 6 hanya 31% Memaksimumkan Meningkatkan peratus murid keberhasilan murid bagi mendapat Band 4 .Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA LINUS. Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR/ PKSR % murid dapat gred A dalam Bahasa Inggeris UPSR/PKSR % murid lulus dalam Bahasa Inggeris UPSR/PKSR* Meningkatkan peratus murid lulus dalam UPSR/PKSR 3 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 . Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sekolah SK(1) Kuala Ampang Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris TERAS STRATEGIK (Berdasarkan 4 teras strategik) JADUAL 1 JPS/SJK-PSS/01 ISU-ISU STRATEGIK (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi) STRATEGI (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC) PELAN TINDAKAN (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD) KPI (Pernyataan indikator yang boleh diukur) SASARAN TOV 2014 2015 2016 Meningkatkan pembelajaran murid Murid peroleh band 4.

... Bidang /Unit Hal Ehwal Murid TERAS STRATEGIK (Berdasarkan 4 teras strategik) JADUAL 1 JPS/SJK-PSS/01 ISU-ISU STRATEGIK (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi) STRATEGI (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC) PELAN TINDAKAN (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD) KPI (Pernyataan indikator yang boleh diukur) SASARAN TOV 2014 2015 2016 Meningkatkan pembelajaran murid Bilangan kes ponteng masih tinggi Menjadikan kes ponteng Meningkatkan kesedaran dan sifar/minima penguatkuasaan disiplin Bilangan kes ponteng 30 20 10 5 4 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 ......Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA LINUS.. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sek SK ............

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA LINUS. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sekolah SK(1) Kuala Ampang Bidang /Unit Kokurikulum TERAS STRATEGIK (Berdasarkan 4 teras strategik) JADUAL 1 JPS/SJK-PSS/01 ISU-ISU STRATEGIK (Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi) STRATEGI (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC) PELAN TINDAKAN (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan/matlamat di JPN/PPD/sekolah) KPI (Pernyataan indikator yang boleh diukur) SASARAN TOV 2014 2015 2016 Peserta daerah N/Johan Ketiga daerah 5 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 Juara daerah Meningkatkan pembelajaran murid Pencapaian pasukan Meningkatkan Badminton sekolah kemahiran bermain dan belum mencapai daya tahan juara daerah Melayakkan pasukan badminton bertanding peringkat yang lebih tinggi Tahap penyertaan pasukan badminton .

.. Math....Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah... LINUS.) PIBG:RM400 2 3 6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 ...... Sc. Bidang /Unit Kurikulum Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru Bil Program/Projek Objektif Meningkatkan peratus murid lulus dalam UPSR/PKSR Tanggungjawab Tarikh/Tempoh GPK-T GT6 Kos/Sumber KPI % murid lulus dalam semua MP SPM/UPSR/ PKSR* TOV 60....4 65 Sasaran 65 70 JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02 1 Kelas Bimbingan Februari hingga RM1200/ Ogos 2014 LPBT: RM800 (BM. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sekolah SK......

.. Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru Bil Program/Projek Objektif Meningkatkan peratus murid cemerlang Tanggungjawab Tarikh/Tempoh KP-BI S/U PBI Kos/Sumber % A dalan UPSR/ PKSR* KPI TOV 18 22 Sasaran 21 25 JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02 1 Best English Februari hingga RM500/ Ogos 2014 LPBT 2 3 7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 ................. LINUS. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai) Sektor/PPD/Sekolah SK..Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah..

8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 . pemantauan dan penambahbaikan. 3. nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang). Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan. 4. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN ____________ Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) Nama pegawai/guru pelaksana JADUAL 3 JPS/SJK-PSS/03 Kekangan Pemantauan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program) (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan) Penilaian Penambahbaikan (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya) Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan. Nama Penilai: Nota Jadual 3: Tandatangan Penilai: Tarikh: 1.

.... 2014 Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT Perbincangan pelaksanaan Pelaksanaan aktiviti (Jadual T6.. 2.... JADUAL 3 JPS/SJK-PSS/03 Bidang/Unit Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Proses Kerja Kurikulum Kelas Bimbingan Meningkatkan peratus murid lulus dalam UPSR dari 60.silva Penilaian Penambahbaikan (Selepas program dilaksanakan.. GB: 10/6/14(KB) 15/8/14(PKT) 20/8/14:Didapati program berjalan lancar.. Kenalpasti murid tidak hadir supaya .. Jumlah = RM1200. Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Objektif hampir dicapai dengan kelulusan UPSR 64% dan PKSR 68%..Set soalan @RM100.. (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan) 22/4/14(GB)..... Taklimat program pada 18 Feb... nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang). Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: 9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 ... 4. 3... Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian...4% ke 65% dan PKSR dari 65% ke 70% Februari hingga Ogos 2014 Murid Tahun 5 dan 6 1.. Tanggungjawab Namakan guru yang akan menjayakan program ini Kekangan Pemantauan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program) 22/4/14: Masih ada 5 orang murid tidak hadir. 7/5/14.. 5..Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014 Sektor/PPD/Sekolah SK.... Kelas dimulakan lebih awal..... T5) Bahan keperluan. .

Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama. Cadangan Penambahbaikan Program ini dimulakan dalam Januari 2014 Catatan Boleh dilaksana pada 2014 2 3 4 Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: Nota Jadual 4: 1. dengan 64% lulus UPSR dan 68% lulus PKSR.Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2013 Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah Bidang/Unit Kurikulum JADUAL 4 JPS/SJK-PS/04 Bil 1 Program Kelas Bimbingan Tempoh Pelaksanaan Feb – Ogos 2013 Tarikh Pemantauan 22/5/13. 2. oleh GB/PK Penilaian Keberkesanan Program Berjaya dilaksanakan dan hampir capai objektif. 10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 . 15/8/13. Bukti program seperti gambar. buku aturcara perlu disertakan. brosur. 15/6/13.

. Maklumat sasaran dari Jadual 1. 2. nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama..Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2011-2013 MISI Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti VISI Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang JADUAL 5 JPS/SJK-PS5/05 Sektor/PPD/Sekolah SK ABC Bidang/Unit Kurikulum Matlamat/Objektif Memastikan pencapaian kurikulum meningkat KPI Bilangan semua A TOV 20 Sasaran Prestasi 2011 2012 2013 30 35 45 Inisiatif/Tindakan Emas Sepuluh. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti. 2011 30 Prestasi Sebenar 2012 2013 Catatan 32 44 Ulasan: Laporan Disediakan Oleh: Nota Jadual 5: 1. Tandatangan: 11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014 . Kelas elit dsb.