P. 1
Demokrasi Thailand.demokrasi thailand

Demokrasi Thailand.demokrasi thailand

|Views: 117|Likes:
demokrasi thailand
demokrasi thailand

More info:

Published by: Muhamad Hashir Mat Zain on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

Pendahuluan Thailand adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan satusatunya negara yang

tidak pernah dijajah oleh kuasa asing terutamanya dari Barat. Hal ini dijelaskan pada peringkat awal permulaan Dinasti Chakri lagi. Sehingga kini, Dinasti Chakri masih lagi wujud, namun dijalankan atas dasar prinsip raja berperlembagaan. erkara penting ialah berkaitan dengan kebijaksanaan raja-raja yang memerintah Thailand !Siam" seperti #aja $ongkut dan juga #aja Chulalongkorn.% &ebijaksanaan kedua-dua raja ini dilakukan atas sikap yang mahukan kemajuan dalam pelbagai bidang terutamanya pendidikan. $alahan, apabila #aja $ongkut menaiki takhta, beliau telah melaksanakan pemodenan dalam aspek pentadbiran politik, ekonomi dan juga sosial. Hal ini pula diteruskan oleh anaknya iaitu #aja Chulalongkorn. 'amun begitu, dasar pemodenan tidak dapat dijalankan se(ara berterusan apabila pengganti #aja Chulalongkorn iaitu #aja )ajira*udh telah melakukan pemborosan sehingga membebankan negara serta memaksa golongan-golongan tertentu untuk melan(arkan re*olusi walaupun pada ketika ini, ianya masih lagi pada peringkat awal. Setelah itu, apabila #aja )ajira*udh + diganti oleh #aja rajadhipok, beliau telah mula melaksanakan beberapa perubahan terutamanya bagi memulihkan kembali keadaan di Siam terutamanya dalam aspek ekonomi. Hal ini kemudiannya berlangsung dalam keadaan yang tidak terkawal, kerana pada masa ini perasaan untuk melaksanakan re*olusi telah bangkit sepenuhnya pada tahun %,-+. .anya telah dilakukan oleh golongan yang mendapat pendidikan daripada Barat seperti hibun Songkram dan juga ridi hanomyong dan juga terdiri daripada golongan tentera. /adi, ia menanda bermulanya satu pemerintahan baru di Thailand dengan mengamalkan sistem demokrasi berpelembagaan. 'amun begitu, kuasa raja dikekalkan
%

Sepanjang pemerintahan Chulalongkorn, baginda meneruskan perjuangan bapanya. $alahan, pada 0amannya !%121-%,%3" itu dianggap sebagai suatu 0aman yang agung. 4angkah-langkah yang hebat untuk memodenkan bangsanya diambil dan rakyat mengalami kemajuan yang besar. Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 86. + $erupakan utera $ahkota dan orang yang pertama menjalankan sistem perlembagaan kerana baginda berpendidikan 9ngland. .bid, hlm 2%.

%

semasa pelaksanaannya. meskipun membuat perubahan demi perubahan. 81.16. : Teori hak ketuhanan adalah satu teori berkaitan mitos sistem beraja ketuhanan.leh itu.leh itu. 5an A0aham 5an $ohamad". +33+. banyak perkara yang pada ketika dahulu menjadi asas pegangan pemerintahan beraja mula terhakis ketika pentadbiran #aja )ajira*udh. Sistem monarki mutlak bererti sesebuah kerajaan atau negara yang diperintah oleh raja atau sistem pemerintahan beraja. Antara yang paling ketara ialah Teori Hak &etuhanan: yang telah diketepikan oleh baginda serta penggunaan nama biasa. Sejarah Revolusi Thai. 2%. Beliau dibantu oleh menteri-menteri yang dilantik melalui pilihan raya. hlm. 8 Hal ini kerana. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. . %. kelemahan terus wujud serta menjelaskan akan perjalanan demokrasi di Thailand sebenarnya dalam keadaan yang lemah.berlandaskan perlembagaan. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. . 2 Tindakan #aja )ajira*udh menyebabkan sistem pentadbiran monarki di Thailand mulai 8 &amus Dewan 9disi &etiga.'egara Thailand pada awalnya mengamalkan pentadbiran sistem monarki mutlak sehinggalah di bawah pemerintahan #aja )ajira*udh !%. Hal ini kerana. sistem perlembagaan yang dilaksanakan di Thailand dilihat mempunyai kelemahan tersendiri malahan perlembagaan ini juga disiapkan dalam keadaan yang tergesa-gesa. Thawatt $okarapong !Terj. pendekatan logik dan idea permodenan khususnya daripada Barat menjadi asas dalam pentadbirannya. . . enggunaan nama biasa ini adalah selaras dengan hak warganegara yang dikatakan mempunyai hak sama rata.2. hlm. + .bid. 5alaupun begitu. hlm. 1. 2 'ama biasa yang digunakan oleh #aja )ajira*udh ketika baginda memerintah ialah #arm 'a &rung Thep. baginda merupakan lulusan yang mendapat pendidikan di Barat.+:" apabila sistem monarki mutlak yang diamalkan sejak sekian lama ini mulai terjejas.%3-%. ia bertujuan untuk mengangkat martabat seseorang raja dimata rakyat. engenalan teori ini bagi menunjukkan keistimewaan dan kesaktian seseorang raja.bid. 2+. . Sistem Monarki Mutlak Sistem pentadbiran berasaskan raja berkuasa mutlak atau monarki telah diamalkan sejak sekian lamanya di negara Thailand. $anakala perdana menteri memegang peranan utama sebagai ketua serta bertindak sebagai penasihat raja. hlm.

terhakis. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka. Hal ini kerana. . %. kebanyakan golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat ini menjadikan Barat sebagai role model’ dalam membentuk sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan di Thailand. Hall. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. - . tindakan #aja )ajira*udh yang mengurangkan hak dan keistimewaan raja sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan $aha $ongkut !%1:%-%121" lagi. %-6. Revolusi 1932 Membawa kepada Pentadbiran Demokrasi Berperlembagaan erubahan sistem pentadbiran Thailand daripada pentabiran raja berkuasa mutlak kepada pentadbiran demokrasi berperlembagaan didokong oleh beberapa <aktor khususnya aspek ekonomi dan sosial yang menjadi tunjang berlakunya perubahan sistem pentadbiran ini. hlm. Hussein Ahmad. %. %3 Thawatt $okarapong !Terj. &ota Bharu7 ustaka Aman ress. hlm. Sejarah Thailand. usaha tersebut tidak berjaya kerana kurang mendapat sambutan daripada rakyat bawahan. %.6. hlm.1 Di samping itu juga. Hal ini berpun(a daripada 6 1 D. Dasar pemodenan yang dilakukan oleh $ongkut !%1:%-%121" dan Chulalongkorn !%121-%. 5an A0aham 5an $ohamad". $ongkut telah meme(ahkan tradisi iaitu keluar mengadakan lawatan untuk menemui rakyat-rakyatnya. golongan intelektual tersebut menjadi pemangkin kepada perkembangan idea sistem kerajaan berperlembagaan bagi menggantikan sistem monarki yang diamalkan sebelum ini..%3 5alau bagaimanapun.. 5alau bagaimanapun bagi masyarakat Thailand raja masih dianggap sebagai tuhan dan memiliki keistimewaan yang tersendiri yang tidak boleh disamakan dengan rakyat biasa.=. Sejarah Asia Tenggara. Sejarah Revolusi Thai. %2%.16. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau.%3" khususnya dalam bidang pendidikan se(ara tidak langsung telah membawa satu arus perubahan di dalam pentadbiran kerajaan Thailand.6 Hal ini jelas apabila $ongkut telah menghapuskan adat yang melarang rakyat untuk melihat muka raja mereka. 62.9. &etika Thailand di bawah pemerintahan #aja rajadhipok pada 'o*ember %. %. +-2.6. &obkua Suwannathat. wujud satu pakatan daripada pegawai tinggi kerajaan untuk menjatuhkan kuasa monopoli raja bagi membentuk kerajaan berperlembagaan.6%. hlm. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka. 5alau bagaimanapun.+:. Selain itu juga. .ian.

pada +8 /un %. Selain itu juga. %% .bid. ran(angan #aja rajadhipok untuk mewujudkan pentadbiran berperlembagaan pada 2 April %. erkembangan ini berpun(a daripada kemelesetan ekonomi iaitu kesan daripada perbelanjaan boros raja-raja Thailand yang terdahulu.leh itu.bid.%+ 'amun ketika negara Thailand dilanda kemelesetan ekonomi pada tahun %. hlm.+:". %. 6. hlm. pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat tidak berpuas hati. #entetan daripada peristiwa itu.bid. mengikut Ste*ens dan hya Sri 5isan 5aja iaitu pegawai yang bertanggungjawab dalam merangka dra< perlembagaan.kekurangan pendedahan kepada sistem perlembagaan dan tara< pendidikan yang rendah.%Hal ini menyebabkan ramai pegawai kerajaan dan pegawai tentera telah dibuang kerja bagi mengurangkan perbelanjaan negara.%--%. hlm.-+ pentadbiran kerajaan berasaskan sistem raja berkuasa mutlak !monarki" telah berjaya %% %+ . #aja rajadhipok pada asalnya ingin memperkenalkan sistem pentadbiran berperlembagaan di Thailand pada awal pentadbirannya. . kekurangan pekerjaan dalam pelbagai sektor kesan kemelesetan ekonomi ini menyebabkan golongan intelektual.-3-an perkembangan re*olusi mula berkembang di kalangan rakyat Thailand yang mahukan perubahan pentadbiran. Contohnya ketika pemerintahan #aja )ajira*udh !%. Tetapi hasrat tersebut perlu dilakukan se(ara beransur-ansur. Hal ini kerana.+: perbelanjaan tahunan bertambah lebih daripada :3 peratus sedangkan keuntungan daripada hasil hanyak sebanyak +:? sahaja.-+ sempena ulang tahun ke-%:3 Dinasti Chakri telah ditangguhkan oleh $ajlis Tertinggi 'egara. 8 . bahawa rakyat masih belum bersedia dan memahami sistem perlembagaan tersebut.. negara Thailand mengalami de<isit dalam perbelanjaan negara apabila pada tahun %. Selain itu.%3-%. 1%. tindakan #aja rajadhipok membentuk kerajaan sendiri setelah menyedari tindakan para pegawai kerajaan yang ingin menjatuhkan sistem monarki mutlak telah berjaya menghalang hasrat tersebut. 66.

hlm. ridi hibul Songkram dan 4uang Tasui 'iyomseuk melalui gerakan arti #akyat yang ditubuhkan oleh mereka bagi menge(am keborosan raja. &ejayaan melakukan re*olusi terhadap sistem pentadbiran negara akhirnya telah diakui apabila pada %3 Disember %.bid. %. -. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. 5an A0aham 5an $ohamad". -1.16.. : .ditumbangkan dan digantikan dengan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan. menandatangani perjanjian dengan negeri luar dan memberi pengampunan. mengisytiharkan undang-undang dalam peperangan. et. #aja dalam perlembagaan ini dilihat hanya sebagai satu simbol kepada &erajaan Thai. +33-. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. kemelaratan rakyat dan isu pengganguran. hlm. %6 ridi hanomyong ialah ketua kepada A#e*olusi %. baginda masih %8 Abu Talib Ahmad. %2 . Sejarah Revolusi Thai. %: Tindakan tersebut mendapat sokongan daripada pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat Thailand yang inginkan perubahan dalam sistem pentadbiran negara.3. hlm. #aja berperanan sebagai ketua legislati<. ketua tentera. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara.%1 'amun begitu. satu perlembagaan telah digubal yang memperlihatkan ia didominasi oleh ridi hanomyong. %: 5an Abdul #ahman 4ati<..-+. Antara yang menjadi pendokong utama ter(etusnya re*olusi tersebut ialah hanomyong. rayoon hamonmontri. al. %-1. $i(heal &elly Connors.1. %. %3-. erlembagaan baru ini juga dikenali sebagai Ratthathammanun.-+. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. Democracy and National dentity in Thailand. ketidak(ekapan pentadbiran negara.-+B yang telah menamatkan demokrasi mutlak di Thailand. %1 Thawatt $okarapong !Terj. #aja rajadhipok telah mengisytiharkan perlembagaan tetap yang membentuk kerajaan berperlembagaan di Thailand yang seterusnya menamatkan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak yang diamalkan sejak sekian lama. +33%. berkuasa dalam dikri diraja.%8 =erakan re*olusi ini didokong oleh golongan intelektual dan pegawai-pegawai kerajaan yang inginkan perubahan pentadbiran. -+. ekskuti< dan kehakiman.%2 Perlembagaan Thailand 1932 ada %3 Disember %.%6 erlembagaan ini digubal atas dasar tolak ansur antara arti #akyat dan #aja. hlm. hlm. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. 'ew Cork7 #outledgeCur0on.

perbe0aan wujud dengan erlembagaan Sementara melalui hal yang berkaitan undang-undang hak asasi. . Hal ini juga mewujudkan kelemahan apabila mem<okuskan kepada penyediaan asas politik berasaskan kepentingan arti #akyat sewaktu peralihan politik.leh itu.tertakluk pada perlembagaan.a dijelaskan dalam Artikel %+ yang mengisytiharkan bahawa semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira perbe0aan kelas sosial. namun kewibawaan raja banyak erlembagaan Tetap telah menggugurkan sebarang dikekalkan. %. berpersatuan atau kebebasan bekerja. Seandainya dilihat pada perlembagaan yang didra<kan ini. mesyuarat awam. Dalam keadaan ini. menerbit.%. 5alaupun kawalan diraja sedikit sahaja diberikan dalam erlembagaan Tetap. 'ew Cork7 #outledgeCur0on. hlm. menulis. #aja juga seperti yang dilihat sebagai pemegang teras agama dan kekuasaan negara dalam bentuk legislati<.bid. harta benda.dan %8 menjelaskan tentang warganegara yang diberi hak dan jaminan kebebasan beragama dan kebebasan sepenuhnya untuk mendapat tempat yang tinggi. Artikel :6 !$enentukan setiap @ndang-undang iaitu erisytiharan Diraja dan erintah Diraja". raja tidak dapat dihukum dalam keadaan mana sekalipun. . dalam Artikel %. dalam erlembagaan Tetap ini. eksekuti< dan perundangan hendaklah berjalan atas nama raja. 83. %3:. bersuara. 2 . +3 . erlembagaan Tetap menunjukkan persamaan yang nyata dengan sistem berparlimen Barat. jawatankuasa yang diwujudkan adalah daripada golongan yang rapat dengan #aja rajadhipok. Democracy and National dentity in Thailand.dalam hukuman jenayah terhadap raja yang dianggap su(i dan tidak diganggu gugat sedangkan erlembagaan Sementara menjatuhkan perbi(araan oleh erhimpunan terhadap sebarang jenayah. Dalam Artikel . Hanya ridi hanomyong sahaja yang daripada golongan penganjur kudeta.+3 Tambahan pula. pendidikan. Hal ini dilihat pada Artikel + !#aja berhak menggunakan kuasa sesuai dengan peruntukkan perlembagaan". $i(heal &elly Connors. +33-. hlm. Di samping itu.

6Demokrasi Berpandu atau Prachathi#athai "reung Bai %. terdapat tiga <asa besar dalam demokrasi di Thailand iaitu7Demokrasi *ersi arti #akyat %.-+-%. Di sebalik asas undang-undang ini.+% Sehingga memaksa kepada penggulingan kuasa oleh golongan tentera dan kemun(ulan pelbagai *ersi demokrasi. 6 . Dokumen erlembagaan itu hanya menyediakan asas politik kepentingan arti #akyat pada waktu peralihan politik kerana terdapat peruntukan bagi ahli kategori kedua daripada perhimpunan akan dipilih oleh mereka yang telah mempunyai kuasa untuk memilih. hlm.11 &etiga-tiga bentuk demokrasi yang mempunyai *ersi berlainan tidak dapat dilaksanakan mengikut <alsa<ah demokrasi sebenar seperti yang dikembangkan oleh /ohn 4o(ke. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. %. arti #akyat gagal meletakkannya sebagai sebuah parti pemerintah kerana terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa ditempuhinya dari segi kuasa politik yang wujud.:6 Demokrasi *ersi Pa! "hun atau Des#otic Paternalism %.61-%. apabila berlakunya re*olusi dan pembentukan kerajaan baru berasaskan demokrasi berperlembagaan. Bentuk bentuk Demokrasi Di Thailand 1932 !ingga 19"# an Di Thailand. ianya tidak memberikan sebarang perubahan kepada keadaan golongan raja.Diperhatikan dalam erlembagaan Tetap ini. Se(ara ringkasnya. %36. ianya telah membawa kepada situasi yang berbe0a terhadap pemimpin-pemimpin atasan. +% Thawatt $okarapong !Terj. erlembagaan Tetap hanya untuk menggembirakan hati raja serta menjaga maruah beliau. Hal ini dijelaskan dalam pelaksanaan demokrasi mengikut peringkat.16. Sejarah Revolusi Thai. /ean /a(Due #ousseau atau /ohn Stuart $ill. 5an A0aham 5an $ohamad".:1-%. berbanding dengan erlembagaan Sementara.

'amun begitu. kebebasan untuk bersuara. keamanan dalam dan luar negeri. Beberapa hal perundangan diperkenalkan dalam perlembagaan yang menjamin kuasa arti #akyat serta penyokongnya. Tindakan pemimpin arti #akyat dilihat mempunyai niat yang mulia terutamanya untuk memperkenalkan demokrasi dengan kepulangan kuasa kepada rakyat Thai. melaksanakan ran(angan ekonomi nasional. Terdapat enam prinsip <alsa<ah politik arti rakyat yang dikeluarkan seperti mendaulatkan bangsa.i$ Demokrasi versi Parti Rak%at 1932 19&' #e*olusi yang di(etuskan oleh ridi hanomyong dan juga hibun Songkram ini telah membawa perubahan kepada sistem sosio-politik dan pentadbiran Thailand.2:. 'ew Cork7 #outledgeCur0on.+. ----8. Hakikat menyedari bahawa. yakni daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. pengaruh dan sokongan masyarakat terhadap arti #akyat.Hal ini ditambah pula dengan sistem pentadbiran se(ara kuku besi yang menggunakan kelebihan untuk melantik lebih ramai ahli dalam parlimen. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. hlm. Democracy and National dentity in Thailand. ++ Donald 9. perniagaan dan memberikan peluang pekerjaan. pada tahun %. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. %. 1 . kebanyakan rakyat Thai adalah kurang terpelajar dan tidak <aham akan konsep terhadap demokrasi. +33-. ++ =olongan pemimpin muda seperti hibun Songkram dan ridi hanomyong berpendapat yang peranan raja berperlembagaan adalah terhad kepada peranan ketua negara yang menjalankan tugas-tugas yang tidak bersi<at politik seperti upa(ara-upa(ara keagamaan atau <ungsi-<ungsi rasmi. +$i(heal &elly Connors. serta membangunkan bidang pendidikan. kebebasan dalam politik. &onsep demokrasi pula diubahsuai berdasarkan kepentingan parti tersebut.83-an. wujud keretakan hubungan antara parti #akyat dengan golongan istana yang sekaligus menjejaskan pentadbiran.a juga bertindak sebagai lambang negara dan dengan itu. &eadaan ini telah mengurangkan kuasa dan pengaruh institusi raja dan sekaligus meningkatkan kuasa. baginda tiada pilihan dengan bertindak atas arahan penasihat kerajaan sahaja. . 8-. hlm. 'ue(hterlein.-3-an hingga %.

su-isu sebegini membuatkan demokrasi *ersi arti #akyat tidak bertahan lama apabila pada tahun %. hlm. . Didapati bahawa.ar Political deologies in Thailand. kuasa ini diberi kepada eksekuti<. &eadaan ini menandakan tidak perlu kewujudan parti pembangkang yang dilihat hanya membawa +8 . demokrasi ini juga dianggap sebagai *ersi agama Buddha. .a berkaitan kemodenan. iaitu manusia patut hidup bersama dengan belas kasihan serta bersatu padu. Sebaliknya. . +8 . Corak yang dilaksanakan oleh Sarit ini sebenarnya mengikut perkembangan serta situasi yang telah wujud semasa pemerintahan erdana $enteri hibun Songgram. Bagi Sarit. beliau mengikut (ara-(ara agama Buddha. %6. hlm. &eyes.+: ii$ Demokrasi versi Paw Khun atau Despotic Paternalism 19&" 19'3 Sistem demokrasi ini telah dilaksanakan oleh Sarit Thanarat bagi menggantikan demokrasi berasaskan Barat dan a(uan arti #akyat.Begitu juga dengan konsep %eno#hobia nationalisme yang mula diamalkan pada penghujung %. Demokrasi ini menolak kesemua bentuk a(uan daripada arti #akyat yang berasaskan konsep parlimen mempunyai kuasa terunggul dalam aspek legislati<. . 8%. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0on. 6.anya dianggap sebagai isu yang berterusan sehingga kini kepada orang Cina dengan dikenali sebagai Ratthaniyom. perkembangan. susunan sosial dan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat. hlm. Thanet Aphornsu*an.bid. tradisi sosio budaya dan dapat diamalkan oleh rakyat. golongan tentera yang diketuai oleh Sarit Thanarat telah merampas kuasa dan menggulingkan erdana $enteri hibun Songkram. $alahan. +: Shigeharu Tanabe and Charles E. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti. terutamanya kepada orang-orang Cina di Thailand. +33-. adat resam. Post 'old+.-3-an.:6. kerajaan Thailand telah dikuasai oleh golongan tentera. entadbiran yang dijalankan oleh Sarit ini juga berasaskan enlightened Des#otisme yang memberikan kebaikan untuk semua. +2 Seperti memperlihatkan kesesuaian ajaran Buddha yang dikaitkan dengan politik dan sosial bahawa perkembangan positi< wujud di tengah-tengah kekurangan peredaran kehidupan dan kematian. &ertas &erja. +2 ada masa ini. beliau menjalankan dasar pemodenan ke atas Thailand mengikut pentadbiran demokrasi yang berlandaskan (iri-(iri tempatan.

Asian Survey. golongan yang berpengaruh adalah kelompok tentera.#.61. %16-%. bentuk pelaksanaan demokrasi adalah seperti berikut yang antaranya7arlimen mempunyai dua dewan iaitu Dewan Senat dan Dewan #akyat.6-. tambahan pula parti-parti politik yang wujud ini bersi<at sederhana. Eebruari. Selain Sarit.perpe(ahan.61. Dijelaskan pada masa ini. al.+1 Berdasarkan erlembagaan %. Semua menteri kabinet tidak boleh memegang dua jawatan dalam satu masa yakni jawatan politik dan juga perkhidmatan dalam kerajaan. FThailand in %. %.18. +1 Su(hitra unyaratabandhu-Bhakdi. /eneral rem Tinsulanond telah dipilih menjadi erdana $enteri Thailand walaupun beliau tidak pernah bertanding dalam +6 ada 2 .ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy .ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou#.1-7 Demo(ra(y Thai StyleG. terdapat dua lagi pemimpin yang memimpin Thailand berdasarkan prinsip ini iaitu Thanom &ittika(horn dan raphat Charusatien yang kedua-duanya merupakan tentera. %% uni*ersiti telah melan(arkan bantahan serta pemberontakan terhadap perlembagaan serta undang-undang ketenteraan yang dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Thanom raphat. %3 . 8. Hal ini sebenarnya dapat dilihat apabila. . Dua prinsip penting dalam Demokrasi Pa! "hun ini ialah agama Buddha dan juga sistem pentadbiran kuno Siam yakni semasa abad ke-%8. et.8. /il. +8.Domino By De. hlm.nternational Studies. %. Terutamanya selepas pilihanraya %.+6 iii$ Demokrasi Berpandu atau Prachathipathai Kreung Bai 19'" 19"" Dalam pentadbiran yang berasaskan demokrasi ini. no. 5illiam Bradley.hio @ni*ersity7 Center Eor . +. sistem ini berakhir apabila pada tahun %.6-. berlaku pemberontakan para pelajar di seluruh negara sehinggakan &erajaan Demokrasi Pa! "hun telah digulingkan yang pada masa itu diperintah oleh Thanom raphat. 'amun.1-. Thailand telah mengembalikan keadaan kepada demokrasi asal.ktober %. ianya dilakukan dengan menerapkan gabungan antara golongan tentera dan juga golongan elit bukan tentera yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Thailand. erdana $enteri tidak semestinya ahli parlimen. /ST. hlm. &eadaan ini dijelaskan apabila bekas &etua Tentera Diraja Thailand.. namun mesti mempunyai majoriti dalam Dewan #akyat.

olisi anti China dibentuk dalam u(apan pada %. :%. baru kerajaan yang baru ini wujud dan menjelaskan kepada keadaan sebenarnya demokrasi serta peranan parlimen. hlm. hingga %. Hanya setelah rem Tinsulanond meletak jawatan pada tahun %. -3 'ik Anuar 'ik $ahmud. Beliau juga merupakan jawatankuasa mendra< perlembagaan. $enjadi senator pada tahun %. .+. bertopi.. kesemua penduduk di negara itu tanpa mengira kaum dan agama dikehendaki memakai pakaian potongan 9ropah.66 hingga 61 dan $enteri ertahanan pada tahun %. (elemahan )malan Sistem Demokrasi i$ (elemahan Perlembagaan &elemahan daripada sudut perlembagaan ini dapat dilihat daripada sudut penindasan yang dilakukan kepada orang . Satu siri Ratthaniyom etika kebudayaaan telah dikeluarkan oleh kerajaan dasar ini menuntut agar semua rakyat Thailand menghormati bendera. Sejajar dengan semangat itu.:6.mana-mana pilihan raya.-1. nama negara +. %% .-3 Bagi memastikan dasar itu berjaya. walaupun terdapat wakil rakyat yang berkongsi kuasa dengan golongan tentera. Di bawah dasar ini..anggota parlimen dan dalam %. mengetahui lagu kebangsaan !di(ipta oleh 5i(hitwathakarn" dan tidak meggunakan dialek tempatan sebaliknya dan menggunakan bahasa Siam.. makan dengan sudu dan menggunakan meja sebagai tempat makan.wikipedia. dalam demokrasi *ersi ala berpandu ini. %. ada 0aman pemerintahan hibun Songram telah diwujudkan satu siri #athaniyom.6+-6. hibul telah mengubal dasar Ratthaniyom atau dasar adat resam Siam.1%.6.slam di Selatan Thai dan kedudukan orang China di Thailand. %.:. &etujuh-tujuh dikri itu adalah mengenai (ara untuk menanamkan semangat (intakan negara dalam kalangan rakyat negara itu.11.orgIwikiI remJTinsulanonda. hibul memulakan ran(angannya dalam tahun %. http7IIen.. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%.21-6%. kuasa sebenar masih lagi berada dalam tangan tentera. /elas. Bawah erdana $enteri &riangsak Chomanan dia ialah Timbalan $enteri Dalam 'egeri dalam tahun %.:8. Beliau menyertai politik pada tahun %.-+ sehingga %..62 dia menjadi anggota majlis penasihat erdana $enteri Tanin &rai*iHien.ni dapat dilihat pada dasar demokrasi *ersi arti #akyat iaitu sekitar tahun %. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia.-.

. urusan kekeluargaan berhubung nikah kahwin dan harta pusaka telah dike(ualikan daripada undang-undang Thailand dan diserahkan kepada majlis agama ..rang-orang $elayu Selatan Thailand tidak dibenarkan menggunakan nama $elayu serta mempelajari agama .bid.wikipedia. Tujuannya adalah untuk menyamakan semangat kasihkan negara itu dengan agama Buddha. Sebab-sebab lain yang men(etuskan kemarahan orang $elayu ialah tindakan hibul menghapuskan undang-undang . -'ik Anuar 'ik $ahmud. .:8. :3.itu telah ditukar. Tetapi semasa pemerintahan penge(ualian ini telah dihapuskan. erusahaan-perusahaan orang Cina dikenakan (ukai yang tinggi dan +2 jawatan dalam perkhidmatan kerajaan diharamkan bagi orang Cina. jawatan &adhi telah dihapuskan.slam tempatan untuk menguruskannya.-1. yang tegas telah diambil untuk menanamkan semangat nasionalisme.slam. Sekolahsekolah dan akhbar-akhbar Cina juga ditutup. kerajaan Thailand juga berusaha untuk mengawal kehidupan keagamaan penduduk-penduduk ketika itu. . Setiap orang Cina yang masuk ke Thailand dikenakan (ukai %33 baht. -Selepas re*olusi. usaha-usaha dijalankan untuk menyekat kepentingan orang Cina di Thailand.-+ Bersesuaian dengan semangat yang berkembang ketika itu. %.88. &etua engarah /abatan Seni Halus dan juga seorang menteri tanpa /abatan.orgIwikiI hibun-Songkhram .ni adalah satu-satunya langkah kerajaan pada ketika itu yang menyakitkan hati orang-orang $elayu. %+ . Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%. . Dalam tahun %.slam sejak Chulalongkorn melaksanakan re<ormasi pentadbiran. daripada FSiamG kepada FThailandG. -% -+ http7IIen. -% &empen Ratthaniyom itu adalah di bawah pengawasan hibul sendiri dengan dibantu oleh 4uang )i(hit )adhakam. hlm. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. &esemua masalah yang berkait dengan soal nikah-(erai dan harta pusaka telah diuruskan berasaskan undang-undang Si*il. Semasa ribun Songkram menjadi erdana $enteri sejak Disember %.rang-orang Cina tidak bebas keluar masuk lagi.. langkah-langkah hibul.

&erajaan mula melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti pengeluaran getah. %%:. &huang Aiphaiwong !%. 5an A0aham 5an $ohamad". 'amun begitu.-1". kerajaan telah menjalankan beberapa langkah ke arah melaksanakan nasionalisme ekonomi. Seni ramoj !%.geo(ities. ii$ *ampur Tangan Pihak Tentera olitik Demokrasi di Thailand adalah sebagai jalan hidup yang tidak dilihat dalam kalangan rakyat.88". Antara mereka ialah $anapakorn !%. $ereka digalakkan untuk melibatkan diri dalam perdagangan dan perusahaan. %-. kilang memproses getah. hya Bahol !%.html.16.. apa yang boleh dilihat dalam pengamalan sistem demokrasi di Thailand telah di(ampur tangan oleh pihak tentera.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.. %. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Sebagai (ontohnya selepas re*olusi. hya hibun Songkram !%. &erajaan juga telah mengambil alih perusahaan asing untuk diserahkan kepada syarikatsyarikat milik rakyat tempatan. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. Hal ini telah menyebabkan kepada wujudnya satu pelaksanaan undang-undang sangat tegas. -: Abu Talib Ahmad.--".-+". hlm. hlm.-8 &erajaan juga telah memberi subsidi kepada orang-orang Thailand dan syarikat-syarikat dalam kegiatan ekonomi. Contohnya perusahaan kayu jati yang selama ini dikuasai oleh Syarikat British FBombay Burma Trading 'om#anyG !BBTC" telah diambil alih dan diserahkan kepada syarikat Thailand-:. 4angkah-langkah diskriminasi juga dijalankan di mana perusahaan-perusahaan orang asing dikenakan (ukai yang lebih tinggi daripada perusahaan milik tempatan.1. golongan tentera memainkan peranan penting dalam pentadbiran Thailand. Sejarah Revolusi Thai.8:" dan lain-lain lagi. Arahan telah dikeluarkan supaya syarikat-syarikat asing memiliki 63? modal dan 6:? kakitangan Siam. erdana $enteri yang dilantik terdiri daripada pegawai-pegawai tentera. %.Seterusnya dalam usaha untuk mengelakkan ekonomi dikuasai oleh orang-orang asing. %- . -2 http7IIwww. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. minyak dan kertas serta perkhidmatan keretapi. -2 erbalahan sering berlaku terutamanya di -8 Thawatt $okarapong !Terj.

beliau telah menggantung Dewan erundangan Thai. Dalam usaha untuk mewujudkan demokrasi ilihan raya umum pertama telah diadakan pada %.--. #e*olusi tersebut telah berjaya menggulingkan kerajaan hya $anapakorn dan hya Bahol dilantik sebagai erdana $enteri baru.--. hya Bahol.di bawah pimpinan hya Bahol. satu re*olusi kedua telah berlaku pada +3 /un %.bid& %8 . erbalahan pilihan raya tersebut.antara pegawai-pegawai awam dan tentera. golongan kemudiannya berlaku antara hibun Songkram dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi ridi dianggap terlalu radikal. -6 . re*olusi tersebut berjaya dipatahkan oleh tentera pimpinan berparlimen.ktober %. 5alau bagaimanapun. Baginda digantikan oleh anak saudaranya Anando $ahidol yang berumur %3 tahun dan masih menuntut di Swit0erland.-. satu re*olusi golongan bangsawan yang dipimpin oleh bekas $enteri ertahanan utera Bo*aradej telah berlaku pada %+ . emerintahan hya $anapakorn yang bertentangan dengan prinsip demokrasi telah mendapat tentangan ramai. ilihan raya umum kedua diadakan pada tahun %. perbalahan pertama berlaku antara $enteri hya $anapakorn dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi.ridi telah men(apai kemenangan. Dengan kerjasama rajadhipok.'o*ember %.-:. Beliau telah memanggil pulang ridi dan melantiknya sebagai $enteri Hal 9hwal 4uar 'egeri. #aja rajadhipok yang masih berselisih <aham dengan kerajaan hya Bahol telah meletakkan jawatan pada +% $a( %. Akibatnya. Dalam ro. parti pimpinan hya Bahol telah men(apai kemenangan dan beliau sekali lagi dilantik menjadi erdana $enteri. ridi dianggap ber(orak komunis. Akibatnya. sebuah A/emaah emangku #ajaB yang terdiri daripada tiga anggota telah dibentuk. ridi telah dibuang negeri. Akibatnya. Akibatnya. Dalam pilihan raya tersebut. erdana hya $anapakorn telah berusaha untuk menjadi seorang diktator.-6 emerintahan hya Bahol yang menjejaskan kepentingan golongan bangsawan telah mendapat tentangan golongan tersebut. hibun Songkram.-6. 5alau bagaimanapun. perbalahan itu berjaya diredakan oleh erdana $enteri.

.ile 0128. iii$ (elemahan Pemimpin Adalah sukar untuk mengajar Thailand tentang sistem demokrasi kerana sehingga rakyatnya masih kabur tentang pengertiannya. telah membawa kepada ketidakpuasan rakyat. mengadakan kursus dan pertubuhan.wikipwedia. -. -1 Hal ini dapat dilihat melalui sejarah rampasan kuasa yang berlaku dalam politik Thailand.6-. menulis. membuat propaganda. $isalnya pada ..orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai.6:. Thailand7 #oad Bangkok.kteber %. Thailand+Pro. hlm. Disebalik kelemahan pentadbiran ketenteraan ini.6:. hlm. $isalnya pada tahun %.ile 0128. &uasa politik tertinggi dikuasai oleh &hna #at yang menjadi pemerintah Thailand. Tambahan pula dasar pemerintahan golongan tentera ini sangat tegas telah menyebabkan golongan rakyat telah berasa tertindas. Akibat daripada undi tidak per(aya dalam Dewan Bahol terpaksa meletak jawatan pada Disember %. &raiyudt Dhiratayakinarut. telah berlaku pemberontakan pelajar se(ara besar-beasaran terhadap tiga pemerintahan 0alim. %: .1.83 'amun. anaknya kolonel 'arong &ittika(horn dan mentuanya Eield $arshall raphas yang memerintah Thailand dengan melampau antara %.:6. %. . ia tidak mengakui hak membentuk parti politik sehingga membuatkan rakyat tidak mampu untuk mempertahankan hak mereka. sikap kerajaan yang tidak memberikan pemodenan kepada rakyatnya di bawah sistem demokrasi telah menyebabkan rakyat tidak dapat menerima konsep demokrasi ini dalam pentadbiran.-1 dan digantikan oleh hibun Songkram sebagai erdana $enteri baru. Eield $arshall Thanom &ittikai(horn. Thailand+Pro. berlaku rampasan kuasa oleh /eneral Sarit Thanarat dan ote Srasin telah dilantik menjadi erdana $enteri. %. Thailand7 #oad Bangkok. hya hibun Songkram. 83 &raiyudt Dhiratayakinarut.. &erajaan juga telah mengeluarkan akta yang dinamakan sebagai A rara(h Banyat ongkan #attamanonB !Akta $elindungi erlembagaan" yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghadkan hak-hak rakyat yang diberikan oleh perlembagaan -1 -.23 sehingga %. Sebalik daripada itu.63-an. http7IIwww. Dalam perlembagaan disebutkan rakyat mempunyai hak iaitu kebebasan ber(akap.erbalahan kemudiannya berlaku antara hya Bahol dengan golongan tentera pimpinan erundangan.

Dalam akta ini ia ia mewajibkan semua kanak-kanak belajar di sekolah kerajaan yang menawarkan pendidikan sekular yang menjadi medium pembinaan negara bangsa dan ia diajar dalam bahasa Thai.slam daripada belajar dalam bahasa $elayu.ni dapat dilihat menerusi 0aman pemerintahan hibun Songkram.si kandungan dalam akta ini juga ialah mewajibkan anak-anak orang . bahasa dan budaya. hlm. Tindakan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kerana tidak diberikan hak untuk bersuara. hibun telah melakukan pemusatan kuasa dengan lebih bersi<at se(ara kuku besi. iv$ Pemusatan (uasa Amalan demokrasi yang diamalkan di Thailand lebih kepada pengamalan kepada pemusatan kuasa. Sesungguhnya selepas #e*olusi %. Sama ada se(ara langsung atau tidak langsung. 8% 8+ . .. slamic dentity in Southeast Asia. %33. +33:.ni dapat dilihat menerusi.slam belajar di sekolah-sekolah kerajaan.+% lagi iaitu Akta elajaran %. . %2 . kerajaan baru Thailand ini telah mewujudkan sebuah integrasi nasional. Dalam usaha kerajaan Thai untuk menyeragamkan sekolah-sekolah kerajaan. 8% &eadaan ini juga dianggap sebagai tidak demokratik dan ber(anggah dengan tujuan kudeta dan semangat perlembagaan. 1. hibun ingin menyatukan seluruh rakyat Thailand di bawah satu agama. hlm. The Politics o. $isalnya melalui dasar nasionalisme yang ingin diwujudkan di Thailand. mereka sebenarnya telah mula melan(arkan Dasar . Hal ini telah menyebabkan rakyat berasa terkongkong.slam. Syed Serajul .dan untuk menyekat dari adanya kritikan terhadap kerajaan dan perlembagaan. engajaran di sekolah ini semestinya dalam bahasa Siam.8+ .-+.bid. pengenalan kepada demokrasi di Thailand yang diamalkan se(ara sistem barat.+%. Dasar yang diperkenalkan jelas kelihatan dalam semua aspek. pelaksanaan akta ini bertujuan untuk menghapuskan atau menyekat anak-anak orang .ntegrasi endidikan 'asional Thai pada tahun %. Singapore7 Thompson 4earning.

ni dapat dilihat misalnya. semua kuasa adalah dalam tangan kuasa eksekuti< yang termasuk juga kuasa menjatuhkan hukuman mati bila-bila perlu. . 8- 88 &raiyudt Dhiratayakinarut. erkara ini berlaku sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran. Thailand7 #oad Bangkok. Hal ini dapat dilihat menerusi pemgamalan kuasa yang dilakukan se(ara kuku besi. kerajaan berpelembagaan dan sebagainya. liberal dan sosialisme. langkah-langkah tersebut dianggap sebagai kelemahan pentadbiran rajadhipok. Selain itu. 88 Hal ini berlaku pada peringkat awal yakni sebelum re*olusi. /adi didapati bahawa. =olongan yang menentang pemerintahan rajadhipok ialah pegawai-pegawai awam dan tentera bukan golongan bangsawan mereka yang mendapat pelajaran Barat di seberang laut telah terdedah kepada idea-idea Barat seperti demokrasi.Selain itu juga.8.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. setiap kali berlaku rampasan kuasa atau kudeta maka pihak diraja akan memberikan kerjasama yang penuh kepada golongan tentera.. komunisme. %.ile 0128. $ereka yang mendapat pelajaran di /erman dan eran(is dianggap lebih radikal. juga mengamalkan konsep pemusatan kuasa. Baginda telah mengurangkan gaji serta kakitangan. Campur tangan diraja juga berlaku melalui golongan tentera. 'amun begitu.html %6 .geo(ities. v$ *ampur tangan kuasa dira+a Campur tangan dilihat pada rajadhipok yang mengambil langkah-langkah yang lebih tegas ke arah mengatasi masalah ekonomi. menyekat kenaikan pangkat serta gaji dan membubarkan F asukan Harimau 4iarG.:1-%. hlm. http7IIwww.. Hal ini kerana.. hubungan kekuasaan di antara pihak raja dengan golongan tentera amatlah rapat. langkah-langkah yang dijalankan tersebut mendapat tentangan terutamanya daripada mereka yang terjejas kepentingannya. demokrasi yang dilakukan ber(irikan agama Buddha Thai sekitar tahun %.6-. /adi. setiap rampasan kuasa yang berlaku adalah atas restu raja.6:. Thailand+Pro.Demokrasi ini telah memberikan kuasa yang penuh kepada pemimpin kerana merupakan lambang semua rakyat.

masyarakat Thailand tidak mendapat pendedahan sepenuhnya berkaitan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan. pengenalan sistem demokrasi berperlembagaan tidak berjaya sepenuhnya. %1 . $. 'ew Cork7 #outledgeCur0on.(esimpulan erubahan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak !monarki" yang diamalkan sekian lama kepada sistem raja berperlembagaan telah membawa satu perubahan kepada (orak pemerintahan di Thailand.ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy . Hal ini kerana. Bradley. engenalan sistem pemerintahan baru ini telah membawa satu perubahan kepada masyarakat Thailand khususnya aspek politik. Democracy and National dentity in Thailand..i i$ Buku Abu Talib Ahmad. al. Thailand. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara.1.nternational Studies. . Connors. &. %. %. ekonomi dan sosial. Selain itu juga kelemahan sistem pentadbiran ini juga turut berpun(a daripada sikap dan kelemahan para pemimpin dalam memastikan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan menjadi pemangkin utama dalam (orak pentadbiran negara Thailand.hio @ni*ersity7 Center Eor . ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. 5. Bibliogra.61. et.Domino By De. +33-.ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou# . 5alau bagaimanapun.

'ik Anuar 'ik $ahmud.orgIwikiI hibun-Songkhram !3+I38I+336".:8.. Sejarah Asia Tenggara. %. &obkua. slamic dentity in Southeast Asia. et.. +33:. Asian Survey.html !3+I38I+336". C. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. http7IIen. FThailand in %.. no.18.slam.2:. Thawatt. =.6. 'ue(hterlein.wikipedia.wikipedia. &raiyudt.wikipwedia. D. Singapore7 Thompson 4earning. +8.Hall. http7IIwww. Suwannathat. 5an A0aham 5an $ohamad".(omI(ominglu(kyIsejarah asia. +33-. Sejarah Thailand.%.. D. /il. Eebruari.ile 0128.1-7 Demo(ra(y Thai StyleG. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. Su(hitra. 9. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%. Sejarah Revolusi Thai. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0o. %. +33+. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia.geo(ities.ian.html !3+I38I+336". http7IIwww. The Politics o. Post 'old+. %.. %. Syed Serajul . 5an Abdul #ahman 4ati<. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. Tanabe.6.E.ar Political deologies in Thailand. %. dan &eyes. Hussein Ahmad.#. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka. .16. Thailand+Pro. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. /ST. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka. &ertas &erja. Thanet.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. unyaratabandhu-Bhakdi.orgIwikiI remJTinsulanonda !3+I38I+336". S. &ota Bharu7 ustaka Aman ress. Dhiratayakinarut. al. +33%. +.geo(ities.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai !3+I38I+336".6:. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.6%. 9. http7IIwww. &amus Dewan !9disi &etiga". ii$ Ru+ukan )tas Talian http7IIen. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. Thailand7 #oad Bangkok. %. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti. $okarapong !Terj. Aphornsu*an. %. %.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->