P. 1
Demokrasi Thailand.demokrasi thailand

Demokrasi Thailand.demokrasi thailand

|Views: 133|Likes:
demokrasi thailand
demokrasi thailand

More info:

Published by: Muhamad Hashir Mat Zain on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

Pendahuluan Thailand adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan satusatunya negara yang

tidak pernah dijajah oleh kuasa asing terutamanya dari Barat. Hal ini dijelaskan pada peringkat awal permulaan Dinasti Chakri lagi. Sehingga kini, Dinasti Chakri masih lagi wujud, namun dijalankan atas dasar prinsip raja berperlembagaan. erkara penting ialah berkaitan dengan kebijaksanaan raja-raja yang memerintah Thailand !Siam" seperti #aja $ongkut dan juga #aja Chulalongkorn.% &ebijaksanaan kedua-dua raja ini dilakukan atas sikap yang mahukan kemajuan dalam pelbagai bidang terutamanya pendidikan. $alahan, apabila #aja $ongkut menaiki takhta, beliau telah melaksanakan pemodenan dalam aspek pentadbiran politik, ekonomi dan juga sosial. Hal ini pula diteruskan oleh anaknya iaitu #aja Chulalongkorn. 'amun begitu, dasar pemodenan tidak dapat dijalankan se(ara berterusan apabila pengganti #aja Chulalongkorn iaitu #aja )ajira*udh telah melakukan pemborosan sehingga membebankan negara serta memaksa golongan-golongan tertentu untuk melan(arkan re*olusi walaupun pada ketika ini, ianya masih lagi pada peringkat awal. Setelah itu, apabila #aja )ajira*udh + diganti oleh #aja rajadhipok, beliau telah mula melaksanakan beberapa perubahan terutamanya bagi memulihkan kembali keadaan di Siam terutamanya dalam aspek ekonomi. Hal ini kemudiannya berlangsung dalam keadaan yang tidak terkawal, kerana pada masa ini perasaan untuk melaksanakan re*olusi telah bangkit sepenuhnya pada tahun %,-+. .anya telah dilakukan oleh golongan yang mendapat pendidikan daripada Barat seperti hibun Songkram dan juga ridi hanomyong dan juga terdiri daripada golongan tentera. /adi, ia menanda bermulanya satu pemerintahan baru di Thailand dengan mengamalkan sistem demokrasi berpelembagaan. 'amun begitu, kuasa raja dikekalkan
%

Sepanjang pemerintahan Chulalongkorn, baginda meneruskan perjuangan bapanya. $alahan, pada 0amannya !%121-%,%3" itu dianggap sebagai suatu 0aman yang agung. 4angkah-langkah yang hebat untuk memodenkan bangsanya diambil dan rakyat mengalami kemajuan yang besar. Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 86. + $erupakan utera $ahkota dan orang yang pertama menjalankan sistem perlembagaan kerana baginda berpendidikan 9ngland. .bid, hlm 2%.

%

2 'ama biasa yang digunakan oleh #aja )ajira*udh ketika baginda memerintah ialah #arm 'a &rung Thep. . .leh itu.2.'egara Thailand pada awalnya mengamalkan pentadbiran sistem monarki mutlak sehinggalah di bawah pemerintahan #aja )ajira*udh !%. banyak perkara yang pada ketika dahulu menjadi asas pegangan pemerintahan beraja mula terhakis ketika pentadbiran #aja )ajira*udh. 2%. 81.bid. + . sistem perlembagaan yang dilaksanakan di Thailand dilihat mempunyai kelemahan tersendiri malahan perlembagaan ini juga disiapkan dalam keadaan yang tergesa-gesa. kelemahan terus wujud serta menjelaskan akan perjalanan demokrasi di Thailand sebenarnya dalam keadaan yang lemah.+:" apabila sistem monarki mutlak yang diamalkan sejak sekian lama ini mulai terjejas. Beliau dibantu oleh menteri-menteri yang dilantik melalui pilihan raya. Thawatt $okarapong !Terj. baginda merupakan lulusan yang mendapat pendidikan di Barat. . $anakala perdana menteri memegang peranan utama sebagai ketua serta bertindak sebagai penasihat raja. enggunaan nama biasa ini adalah selaras dengan hak warganegara yang dikatakan mempunyai hak sama rata. 8 Hal ini kerana. ia bertujuan untuk mengangkat martabat seseorang raja dimata rakyat. 2 Tindakan #aja )ajira*udh menyebabkan sistem pentadbiran monarki di Thailand mulai 8 &amus Dewan 9disi &etiga. . hlm. Hal ini kerana. hlm. Sistem Monarki Mutlak Sistem pentadbiran berasaskan raja berkuasa mutlak atau monarki telah diamalkan sejak sekian lamanya di negara Thailand. Sistem monarki mutlak bererti sesebuah kerajaan atau negara yang diperintah oleh raja atau sistem pemerintahan beraja. 5an A0aham 5an $ohamad".leh itu. 5alaupun begitu. meskipun membuat perubahan demi perubahan. pendekatan logik dan idea permodenan khususnya daripada Barat menjadi asas dalam pentadbirannya. engenalan teori ini bagi menunjukkan keistimewaan dan kesaktian seseorang raja. : Teori hak ketuhanan adalah satu teori berkaitan mitos sistem beraja ketuhanan. hlm.%3-%.berlandaskan perlembagaan. Antara yang paling ketara ialah Teori Hak &etuhanan: yang telah diketepikan oleh baginda serta penggunaan nama biasa. +33+.bid. semasa pelaksanaannya. . Sejarah Revolusi Thai.16. %. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. 2+. hlm. 1. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.

6. %. Revolusi 1932 Membawa kepada Pentadbiran Demokrasi Berperlembagaan erubahan sistem pentadbiran Thailand daripada pentabiran raja berkuasa mutlak kepada pentadbiran demokrasi berperlembagaan didokong oleh beberapa <aktor khususnya aspek ekonomi dan sosial yang menjadi tunjang berlakunya perubahan sistem pentadbiran ini.+:.. +-2. wujud satu pakatan daripada pegawai tinggi kerajaan untuk menjatuhkan kuasa monopoli raja bagi membentuk kerajaan berperlembagaan. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. %.9. usaha tersebut tidak berjaya kerana kurang mendapat sambutan daripada rakyat bawahan. Selain itu juga.6 Hal ini jelas apabila $ongkut telah menghapuskan adat yang melarang rakyat untuk melihat muka raja mereka.1 Di samping itu juga. Hal ini kerana. %2%. %-6.ian.6. 5alau bagaimanapun bagi masyarakat Thailand raja masih dianggap sebagai tuhan dan memiliki keistimewaan yang tersendiri yang tidak boleh disamakan dengan rakyat biasa.6%. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka.16. Sejarah Asia Tenggara. Sejarah Thailand. hlm. . hlm. &obkua Suwannathat. Hall. . 62.. Sejarah Revolusi Thai. Hussein Ahmad. hlm. Hal ini berpun(a daripada 6 1 D. %. 5an A0aham 5an $ohamad". Dasar pemodenan yang dilakukan oleh $ongkut !%1:%-%121" dan Chulalongkorn !%121-%. - . &etika Thailand di bawah pemerintahan #aja rajadhipok pada 'o*ember %. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka.%3 5alau bagaimanapun.%3" khususnya dalam bidang pendidikan se(ara tidak langsung telah membawa satu arus perubahan di dalam pentadbiran kerajaan Thailand. &ota Bharu7 ustaka Aman ress. $ongkut telah meme(ahkan tradisi iaitu keluar mengadakan lawatan untuk menemui rakyat-rakyatnya. 5alau bagaimanapun. tindakan #aja )ajira*udh yang mengurangkan hak dan keistimewaan raja sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan $aha $ongkut !%1:%-%121" lagi. kebanyakan golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat ini menjadikan Barat sebagai role model’ dalam membentuk sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan di Thailand.terhakis. golongan intelektual tersebut menjadi pemangkin kepada perkembangan idea sistem kerajaan berperlembagaan bagi menggantikan sistem monarki yang diamalkan sebelum ini. %. hlm.=. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. %3 Thawatt $okarapong !Terj.

Hal ini kerana. erkembangan ini berpun(a daripada kemelesetan ekonomi iaitu kesan daripada perbelanjaan boros raja-raja Thailand yang terdahulu. hlm. %.%--%. kekurangan pekerjaan dalam pelbagai sektor kesan kemelesetan ekonomi ini menyebabkan golongan intelektual.+: perbelanjaan tahunan bertambah lebih daripada :3 peratus sedangkan keuntungan daripada hasil hanyak sebanyak +:? sahaja. Tetapi hasrat tersebut perlu dilakukan se(ara beransur-ansur. pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat tidak berpuas hati. 8 .. Selain itu juga. . tindakan #aja rajadhipok membentuk kerajaan sendiri setelah menyedari tindakan para pegawai kerajaan yang ingin menjatuhkan sistem monarki mutlak telah berjaya menghalang hasrat tersebut. 1%. ran(angan #aja rajadhipok untuk mewujudkan pentadbiran berperlembagaan pada 2 April %. negara Thailand mengalami de<isit dalam perbelanjaan negara apabila pada tahun %. hlm. pada +8 /un %. 6.kekurangan pendedahan kepada sistem perlembagaan dan tara< pendidikan yang rendah.bid.-+ sempena ulang tahun ke-%:3 Dinasti Chakri telah ditangguhkan oleh $ajlis Tertinggi 'egara.+:".-+ pentadbiran kerajaan berasaskan sistem raja berkuasa mutlak !monarki" telah berjaya %% %+ .-3-an perkembangan re*olusi mula berkembang di kalangan rakyat Thailand yang mahukan perubahan pentadbiran.%Hal ini menyebabkan ramai pegawai kerajaan dan pegawai tentera telah dibuang kerja bagi mengurangkan perbelanjaan negara.%+ 'amun ketika negara Thailand dilanda kemelesetan ekonomi pada tahun %. Selain itu. %% . mengikut Ste*ens dan hya Sri 5isan 5aja iaitu pegawai yang bertanggungjawab dalam merangka dra< perlembagaan. 66.leh itu.bid. #aja rajadhipok pada asalnya ingin memperkenalkan sistem pentadbiran berperlembagaan di Thailand pada awal pentadbirannya. Contohnya ketika pemerintahan #aja )ajira*udh !%. hlm. bahawa rakyat masih belum bersedia dan memahami sistem perlembagaan tersebut.%3-%. #entetan daripada peristiwa itu.bid.

ditumbangkan dan digantikan dengan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan.-+.-+B yang telah menamatkan demokrasi mutlak di Thailand.bid. -1. %: Tindakan tersebut mendapat sokongan daripada pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat Thailand yang inginkan perubahan dalam sistem pentadbiran negara. satu perlembagaan telah digubal yang memperlihatkan ia didominasi oleh ridi hanomyong.3. hlm. #aja dalam perlembagaan ini dilihat hanya sebagai satu simbol kepada &erajaan Thai. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. -. %. $i(heal &elly Connors. +33%. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia.%8 =erakan re*olusi ini didokong oleh golongan intelektual dan pegawai-pegawai kerajaan yang inginkan perubahan pentadbiran. hlm. Antara yang menjadi pendokong utama ter(etusnya re*olusi tersebut ialah hanomyong. %3-. ketidak(ekapan pentadbiran negara.1. Democracy and National dentity in Thailand. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. mengisytiharkan undang-undang dalam peperangan. ridi hibul Songkram dan 4uang Tasui 'iyomseuk melalui gerakan arti #akyat yang ditubuhkan oleh mereka bagi menge(am keborosan raja. &ejayaan melakukan re*olusi terhadap sistem pentadbiran negara akhirnya telah diakui apabila pada %3 Disember %. hlm. erlembagaan baru ini juga dikenali sebagai Ratthathammanun. et. %-1. %6 ridi hanomyong ialah ketua kepada A#e*olusi %. %1 Thawatt $okarapong !Terj. kemelaratan rakyat dan isu pengganguran. %2 . -+.%6 erlembagaan ini digubal atas dasar tolak ansur antara arti #akyat dan #aja. 5an A0aham 5an $ohamad". +33-.16. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. baginda masih %8 Abu Talib Ahmad. hlm. 'ew Cork7 #outledgeCur0on. hlm. : . &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. berkuasa dalam dikri diraja.. ekskuti< dan kehakiman. al.-+. Sejarah Revolusi Thai. %.. ketua tentera. rayoon hamonmontri.%2 Perlembagaan Thailand 1932 ada %3 Disember %. %: 5an Abdul #ahman 4ati<. #aja rajadhipok telah mengisytiharkan perlembagaan tetap yang membentuk kerajaan berperlembagaan di Thailand yang seterusnya menamatkan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak yang diamalkan sejak sekian lama. menandatangani perjanjian dengan negeri luar dan memberi pengampunan. #aja berperanan sebagai ketua legislati<.%1 'amun begitu.

$i(heal &elly Connors. namun kewibawaan raja banyak erlembagaan Tetap telah menggugurkan sebarang dikekalkan. Hal ini dilihat pada Artikel + !#aja berhak menggunakan kuasa sesuai dengan peruntukkan perlembagaan". Seandainya dilihat pada perlembagaan yang didra<kan ini. Hal ini juga mewujudkan kelemahan apabila mem<okuskan kepada penyediaan asas politik berasaskan kepentingan arti #akyat sewaktu peralihan politik. dalam erlembagaan Tetap ini. +3 .+3 Tambahan pula. hlm. pendidikan. raja tidak dapat dihukum dalam keadaan mana sekalipun.dalam hukuman jenayah terhadap raja yang dianggap su(i dan tidak diganggu gugat sedangkan erlembagaan Sementara menjatuhkan perbi(araan oleh erhimpunan terhadap sebarang jenayah. mesyuarat awam. %3:. menerbit. #aja juga seperti yang dilihat sebagai pemegang teras agama dan kekuasaan negara dalam bentuk legislati<. erlembagaan Tetap menunjukkan persamaan yang nyata dengan sistem berparlimen Barat.%. 2 . %. .bid.tertakluk pada perlembagaan. dalam Artikel %. Dalam Artikel . eksekuti< dan perundangan hendaklah berjalan atas nama raja. hlm. berpersatuan atau kebebasan bekerja. Hanya ridi hanomyong sahaja yang daripada golongan penganjur kudeta. 5alaupun kawalan diraja sedikit sahaja diberikan dalam erlembagaan Tetap. menulis. harta benda.a dijelaskan dalam Artikel %+ yang mengisytiharkan bahawa semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira perbe0aan kelas sosial. +33-. perbe0aan wujud dengan erlembagaan Sementara melalui hal yang berkaitan undang-undang hak asasi. jawatankuasa yang diwujudkan adalah daripada golongan yang rapat dengan #aja rajadhipok. Dalam keadaan ini.dan %8 menjelaskan tentang warganegara yang diberi hak dan jaminan kebebasan beragama dan kebebasan sepenuhnya untuk mendapat tempat yang tinggi. Di samping itu. 83. Artikel :6 !$enentukan setiap @ndang-undang iaitu erisytiharan Diraja dan erintah Diraja". .leh itu. Democracy and National dentity in Thailand. bersuara. 'ew Cork7 #outledgeCur0on.

terdapat tiga <asa besar dalam demokrasi di Thailand iaitu7Demokrasi *ersi arti #akyat %. ianya telah membawa kepada situasi yang berbe0a terhadap pemimpin-pemimpin atasan.+% Sehingga memaksa kepada penggulingan kuasa oleh golongan tentera dan kemun(ulan pelbagai *ersi demokrasi. %36. Sejarah Revolusi Thai. berbanding dengan erlembagaan Sementara. /ean /a(Due #ousseau atau /ohn Stuart $ill.61-%. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. hlm.Diperhatikan dalam erlembagaan Tetap ini. 5an A0aham 5an $ohamad".16.-+-%. 6 . Se(ara ringkasnya. Di sebalik asas undang-undang ini.:6 Demokrasi *ersi Pa! "hun atau Des#otic Paternalism %. apabila berlakunya re*olusi dan pembentukan kerajaan baru berasaskan demokrasi berperlembagaan. Dokumen erlembagaan itu hanya menyediakan asas politik kepentingan arti #akyat pada waktu peralihan politik kerana terdapat peruntukan bagi ahli kategori kedua daripada perhimpunan akan dipilih oleh mereka yang telah mempunyai kuasa untuk memilih. ianya tidak memberikan sebarang perubahan kepada keadaan golongan raja. Hal ini dijelaskan dalam pelaksanaan demokrasi mengikut peringkat. arti #akyat gagal meletakkannya sebagai sebuah parti pemerintah kerana terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa ditempuhinya dari segi kuasa politik yang wujud. erlembagaan Tetap hanya untuk menggembirakan hati raja serta menjaga maruah beliau.6Demokrasi Berpandu atau Prachathi#athai "reung Bai %.11 &etiga-tiga bentuk demokrasi yang mempunyai *ersi berlainan tidak dapat dilaksanakan mengikut <alsa<ah demokrasi sebenar seperti yang dikembangkan oleh /ohn 4o(ke. +% Thawatt $okarapong !Terj. %. Bentuk bentuk Demokrasi Di Thailand 1932 !ingga 19"# an Di Thailand.:1-%.

pada tahun %. baginda tiada pilihan dengan bertindak atas arahan penasihat kerajaan sahaja. ----8. wujud keretakan hubungan antara parti #akyat dengan golongan istana yang sekaligus menjejaskan pentadbiran. &eadaan ini telah mengurangkan kuasa dan pengaruh institusi raja dan sekaligus meningkatkan kuasa.Hal ini ditambah pula dengan sistem pentadbiran se(ara kuku besi yang menggunakan kelebihan untuk melantik lebih ramai ahli dalam parlimen. &onsep demokrasi pula diubahsuai berdasarkan kepentingan parti tersebut. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. pengaruh dan sokongan masyarakat terhadap arti #akyat. 'ew Cork7 #outledgeCur0on. 'ue(hterlein. melaksanakan ran(angan ekonomi nasional. Democracy and National dentity in Thailand. %. +33-. kebanyakan rakyat Thai adalah kurang terpelajar dan tidak <aham akan konsep terhadap demokrasi. keamanan dalam dan luar negeri. 1 . Terdapat enam prinsip <alsa<ah politik arti rakyat yang dikeluarkan seperti mendaulatkan bangsa. hlm.83-an. yakni daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan.a juga bertindak sebagai lambang negara dan dengan itu. +$i(heal &elly Connors.i$ Demokrasi versi Parti Rak%at 1932 19&' #e*olusi yang di(etuskan oleh ridi hanomyong dan juga hibun Songkram ini telah membawa perubahan kepada sistem sosio-politik dan pentadbiran Thailand. kebebasan untuk bersuara. 8-.2:.-3-an hingga %. . ++ =olongan pemimpin muda seperti hibun Songkram dan ridi hanomyong berpendapat yang peranan raja berperlembagaan adalah terhad kepada peranan ketua negara yang menjalankan tugas-tugas yang tidak bersi<at politik seperti upa(ara-upa(ara keagamaan atau <ungsi-<ungsi rasmi. Hakikat menyedari bahawa. 'amun begitu. kebebasan dalam politik. hlm. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. serta membangunkan bidang pendidikan. ++ Donald 9. Tindakan pemimpin arti #akyat dilihat mempunyai niat yang mulia terutamanya untuk memperkenalkan demokrasi dengan kepulangan kuasa kepada rakyat Thai.+. perniagaan dan memberikan peluang pekerjaan. Beberapa hal perundangan diperkenalkan dalam perlembagaan yang menjamin kuasa arti #akyat serta penyokongnya.

Bagi Sarit.ar Political deologies in Thailand. Corak yang dilaksanakan oleh Sarit ini sebenarnya mengikut perkembangan serta situasi yang telah wujud semasa pemerintahan erdana $enteri hibun Songgram.anya dianggap sebagai isu yang berterusan sehingga kini kepada orang Cina dengan dikenali sebagai Ratthaniyom. Demokrasi ini menolak kesemua bentuk a(uan daripada arti #akyat yang berasaskan konsep parlimen mempunyai kuasa terunggul dalam aspek legislati<. demokrasi ini juga dianggap sebagai *ersi agama Buddha. Post 'old+. beliau menjalankan dasar pemodenan ke atas Thailand mengikut pentadbiran demokrasi yang berlandaskan (iri-(iri tempatan. entadbiran yang dijalankan oleh Sarit ini juga berasaskan enlightened Des#otisme yang memberikan kebaikan untuk semua. Didapati bahawa. golongan tentera yang diketuai oleh Sarit Thanarat telah merampas kuasa dan menggulingkan erdana $enteri hibun Songkram. kuasa ini diberi kepada eksekuti<. +2 Seperti memperlihatkan kesesuaian ajaran Buddha yang dikaitkan dengan politik dan sosial bahawa perkembangan positi< wujud di tengah-tengah kekurangan peredaran kehidupan dan kematian. perkembangan. +33-. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0on.:6.Begitu juga dengan konsep %eno#hobia nationalisme yang mula diamalkan pada penghujung %. Thanet Aphornsu*an. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti. +2 ada masa ini. .-3-an.bid. tradisi sosio budaya dan dapat diamalkan oleh rakyat. &ertas &erja. hlm. &eadaan ini menandakan tidak perlu kewujudan parti pembangkang yang dilihat hanya membawa +8 . +: Shigeharu Tanabe and Charles E. . iaitu manusia patut hidup bersama dengan belas kasihan serta bersatu padu. . . $alahan. terutamanya kepada orang-orang Cina di Thailand. 6.+: ii$ Demokrasi versi Paw Khun atau Despotic Paternalism 19&" 19'3 Sistem demokrasi ini telah dilaksanakan oleh Sarit Thanarat bagi menggantikan demokrasi berasaskan Barat dan a(uan arti #akyat. hlm. kerajaan Thailand telah dikuasai oleh golongan tentera. 8%.su-isu sebegini membuatkan demokrasi *ersi arti #akyat tidak bertahan lama apabila pada tahun %. +8 . hlm. Sebaliknya.a berkaitan kemodenan. susunan sosial dan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat. %6. beliau mengikut (ara-(ara agama Buddha. &eyes. adat resam.

Hal ini sebenarnya dapat dilihat apabila.perpe(ahan. %. FThailand in %.#. Dua prinsip penting dalam Demokrasi Pa! "hun ini ialah agama Buddha dan juga sistem pentadbiran kuno Siam yakni semasa abad ke-%8. al.hio @ni*ersity7 Center Eor . berlaku pemberontakan para pelajar di seluruh negara sehinggakan &erajaan Demokrasi Pa! "hun telah digulingkan yang pada masa itu diperintah oleh Thanom raphat. golongan yang berpengaruh adalah kelompok tentera. hlm. Eebruari.6-.1-7 Demo(ra(y Thai StyleG. %16-%. hlm. 5illiam Bradley. bentuk pelaksanaan demokrasi adalah seperti berikut yang antaranya7arlimen mempunyai dua dewan iaitu Dewan Senat dan Dewan #akyat.Domino By De. /eneral rem Tinsulanond telah dipilih menjadi erdana $enteri Thailand walaupun beliau tidak pernah bertanding dalam +6 ada 2 .. ianya dilakukan dengan menerapkan gabungan antara golongan tentera dan juga golongan elit bukan tentera yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dijelaskan pada masa ini.ktober %.+1 Berdasarkan erlembagaan %.ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy .18. %. +1 Su(hitra unyaratabandhu-Bhakdi. Terutamanya selepas pilihanraya %. . sistem ini berakhir apabila pada tahun %. Thailand.1-.61. Semua menteri kabinet tidak boleh memegang dua jawatan dalam satu masa yakni jawatan politik dan juga perkhidmatan dalam kerajaan.61. Asian Survey. Selain Sarit. &eadaan ini dijelaskan apabila bekas &etua Tentera Diraja Thailand. namun mesti mempunyai majoriti dalam Dewan #akyat. %3 . +.6-. +8.nternational Studies. erdana $enteri tidak semestinya ahli parlimen. 8. /ST. /il.8. terdapat dua lagi pemimpin yang memimpin Thailand berdasarkan prinsip ini iaitu Thanom &ittika(horn dan raphat Charusatien yang kedua-duanya merupakan tentera. et. tambahan pula parti-parti politik yang wujud ini bersi<at sederhana.ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou#. %% uni*ersiti telah melan(arkan bantahan serta pemberontakan terhadap perlembagaan serta undang-undang ketenteraan yang dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Thanom raphat. 'amun.+6 iii$ Demokrasi Berpandu atau Prachathipathai Kreung Bai 19'" 19"" Dalam pentadbiran yang berasaskan demokrasi ini. Thailand telah mengembalikan keadaan kepada demokrasi asal. no.

.11. olisi anti China dibentuk dalam u(apan pada %.66 hingga 61 dan $enteri ertahanan pada tahun %.1%.. hingga %. hlm.6+-6. -3 'ik Anuar 'ik $ahmud.. ada 0aman pemerintahan hibun Songram telah diwujudkan satu siri #athaniyom..slam di Selatan Thai dan kedudukan orang China di Thailand. Beliau juga merupakan jawatankuasa mendra< perlembagaan. :%. Di bawah dasar ini. mengetahui lagu kebangsaan !di(ipta oleh 5i(hitwathakarn" dan tidak meggunakan dialek tempatan sebaliknya dan menggunakan bahasa Siam.6.62 dia menjadi anggota majlis penasihat erdana $enteri Tanin &rai*iHien. nama negara +. &etujuh-tujuh dikri itu adalah mengenai (ara untuk menanamkan semangat (intakan negara dalam kalangan rakyat negara itu. %. kesemua penduduk di negara itu tanpa mengira kaum dan agama dikehendaki memakai pakaian potongan 9ropah.wikipedia.21-6%. bertopi.mana-mana pilihan raya. (elemahan )malan Sistem Demokrasi i$ (elemahan Perlembagaan &elemahan daripada sudut perlembagaan ini dapat dilihat daripada sudut penindasan yang dilakukan kepada orang .anggota parlimen dan dalam %. Satu siri Ratthaniyom etika kebudayaaan telah dikeluarkan oleh kerajaan dasar ini menuntut agar semua rakyat Thailand menghormati bendera. baru kerajaan yang baru ini wujud dan menjelaskan kepada keadaan sebenarnya demokrasi serta peranan parlimen.orgIwikiI remJTinsulanonda.:. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. makan dengan sudu dan menggunakan meja sebagai tempat makan. Beliau menyertai politik pada tahun %. hibul telah mengubal dasar Ratthaniyom atau dasar adat resam Siam.-+ sehingga %.-.+. Hanya setelah rem Tinsulanond meletak jawatan pada tahun %.:6.-1.:8.. dalam demokrasi *ersi ala berpandu ini.. /elas. walaupun terdapat wakil rakyat yang berkongsi kuasa dengan golongan tentera. kuasa sebenar masih lagi berada dalam tangan tentera. Bawah erdana $enteri &riangsak Chomanan dia ialah Timbalan $enteri Dalam 'egeri dalam tahun %. %. Sejajar dengan semangat itu.ni dapat dilihat pada dasar demokrasi *ersi arti #akyat iaitu sekitar tahun %. hibul memulakan ran(angannya dalam tahun %. $enjadi senator pada tahun %.-3 Bagi memastikan dasar itu berjaya. http7IIen. %% . Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%.

langkah-langkah hibul. %+ .slam.slam tempatan untuk menguruskannya. urusan kekeluargaan berhubung nikah kahwin dan harta pusaka telah dike(ualikan daripada undang-undang Thailand dan diserahkan kepada majlis agama . yang tegas telah diambil untuk menanamkan semangat nasionalisme.-1. &etua engarah /abatan Seni Halus dan juga seorang menteri tanpa /abatan. %. -% &empen Ratthaniyom itu adalah di bawah pengawasan hibul sendiri dengan dibantu oleh 4uang )i(hit )adhakam.-+ Bersesuaian dengan semangat yang berkembang ketika itu. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. Tetapi semasa pemerintahan penge(ualian ini telah dihapuskan. erusahaan-perusahaan orang Cina dikenakan (ukai yang tinggi dan +2 jawatan dalam perkhidmatan kerajaan diharamkan bagi orang Cina. Setiap orang Cina yang masuk ke Thailand dikenakan (ukai %33 baht. Tujuannya adalah untuk menyamakan semangat kasihkan negara itu dengan agama Buddha. -'ik Anuar 'ik $ahmud. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%. .bid.wikipedia.orgIwikiI hibun-Songkhram . -% -+ http7IIen.ni adalah satu-satunya langkah kerajaan pada ketika itu yang menyakitkan hati orang-orang $elayu.itu telah ditukar. . .:8.rang-orang $elayu Selatan Thailand tidak dibenarkan menggunakan nama $elayu serta mempelajari agama .rang-orang Cina tidak bebas keluar masuk lagi.. &esemua masalah yang berkait dengan soal nikah-(erai dan harta pusaka telah diuruskan berasaskan undang-undang Si*il. daripada FSiamG kepada FThailandG. Sekolahsekolah dan akhbar-akhbar Cina juga ditutup. -Selepas re*olusi. jawatan &adhi telah dihapuskan. Dalam tahun %. :3. Sebab-sebab lain yang men(etuskan kemarahan orang $elayu ialah tindakan hibul menghapuskan undang-undang .88..slam sejak Chulalongkorn melaksanakan re<ormasi pentadbiran.. hlm. usaha-usaha dijalankan untuk menyekat kepentingan orang Cina di Thailand. kerajaan Thailand juga berusaha untuk mengawal kehidupan keagamaan penduduk-penduduk ketika itu. Semasa ribun Songkram menjadi erdana $enteri sejak Disember %.

'amun begitu. kerajaan telah menjalankan beberapa langkah ke arah melaksanakan nasionalisme ekonomi. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. &erajaan juga telah mengambil alih perusahaan asing untuk diserahkan kepada syarikatsyarikat milik rakyat tempatan. Antara mereka ialah $anapakorn !%.16. hya hibun Songkram !%. -: Abu Talib Ahmad. kilang memproses getah. %. Sebagai (ontohnya selepas re*olusi. 4angkah-langkah diskriminasi juga dijalankan di mana perusahaan-perusahaan orang asing dikenakan (ukai yang lebih tinggi daripada perusahaan milik tempatan. Seni ramoj !%.-+".-1". hya Bahol !%.Seterusnya dalam usaha untuk mengelakkan ekonomi dikuasai oleh orang-orang asing. %.--". hlm. Arahan telah dikeluarkan supaya syarikat-syarikat asing memiliki 63? modal dan 6:? kakitangan Siam.8:" dan lain-lain lagi. hlm. -2 http7IIwww. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. %%:.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. 5an A0aham 5an $ohamad".. Contohnya perusahaan kayu jati yang selama ini dikuasai oleh Syarikat British FBombay Burma Trading 'om#anyG !BBTC" telah diambil alih dan diserahkan kepada syarikat Thailand-:. -2 erbalahan sering berlaku terutamanya di -8 Thawatt $okarapong !Terj. %- . Hal ini telah menyebabkan kepada wujudnya satu pelaksanaan undang-undang sangat tegas.geo(ities. apa yang boleh dilihat dalam pengamalan sistem demokrasi di Thailand telah di(ampur tangan oleh pihak tentera. golongan tentera memainkan peranan penting dalam pentadbiran Thailand. erdana $enteri yang dilantik terdiri daripada pegawai-pegawai tentera. &erajaan mula melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti pengeluaran getah.-8 &erajaan juga telah memberi subsidi kepada orang-orang Thailand dan syarikat-syarikat dalam kegiatan ekonomi.88".1..html. ii$ *ampur Tangan Pihak Tentera olitik Demokrasi di Thailand adalah sebagai jalan hidup yang tidak dilihat dalam kalangan rakyat. minyak dan kertas serta perkhidmatan keretapi. $ereka digalakkan untuk melibatkan diri dalam perdagangan dan perusahaan. Sejarah Revolusi Thai. %-. &huang Aiphaiwong !%.

Baginda digantikan oleh anak saudaranya Anando $ahidol yang berumur %3 tahun dan masih menuntut di Swit0erland.antara pegawai-pegawai awam dan tentera. satu re*olusi kedua telah berlaku pada +3 /un %. -6 .-.--.-6.'o*ember %. hya Bahol.-:. erbalahan pilihan raya tersebut. Dalam ro. parti pimpinan hya Bahol telah men(apai kemenangan dan beliau sekali lagi dilantik menjadi erdana $enteri. 5alau bagaimanapun.--.bid& %8 . golongan kemudiannya berlaku antara hibun Songkram dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi ridi dianggap terlalu radikal. Dalam usaha untuk mewujudkan demokrasi ilihan raya umum pertama telah diadakan pada %. #aja rajadhipok yang masih berselisih <aham dengan kerajaan hya Bahol telah meletakkan jawatan pada +% $a( %. Akibatnya.ktober %. re*olusi tersebut berjaya dipatahkan oleh tentera pimpinan berparlimen. sebuah A/emaah emangku #ajaB yang terdiri daripada tiga anggota telah dibentuk. ilihan raya umum kedua diadakan pada tahun %. #e*olusi tersebut telah berjaya menggulingkan kerajaan hya $anapakorn dan hya Bahol dilantik sebagai erdana $enteri baru. hibun Songkram. ridi dianggap ber(orak komunis. emerintahan hya $anapakorn yang bertentangan dengan prinsip demokrasi telah mendapat tentangan ramai. 5alau bagaimanapun. Akibatnya.ridi telah men(apai kemenangan.di bawah pimpinan hya Bahol. perbalahan pertama berlaku antara $enteri hya $anapakorn dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi. Dengan kerjasama rajadhipok. satu re*olusi golongan bangsawan yang dipimpin oleh bekas $enteri ertahanan utera Bo*aradej telah berlaku pada %+ . Akibatnya. Akibatnya. ridi telah dibuang negeri. beliau telah menggantung Dewan erundangan Thai. erdana hya $anapakorn telah berusaha untuk menjadi seorang diktator. Beliau telah memanggil pulang ridi dan melantiknya sebagai $enteri Hal 9hwal 4uar 'egeri. perbalahan itu berjaya diredakan oleh erdana $enteri. Dalam pilihan raya tersebut.-6 emerintahan hya Bahol yang menjejaskan kepentingan golongan bangsawan telah mendapat tentangan golongan tersebut.

berlaku rampasan kuasa oleh /eneral Sarit Thanarat dan ote Srasin telah dilantik menjadi erdana $enteri.wikipwedia. mengadakan kursus dan pertubuhan. telah membawa kepada ketidakpuasan rakyat.83 'amun. hlm. Sebalik daripada itu. . Dalam perlembagaan disebutkan rakyat mempunyai hak iaitu kebebasan ber(akap.6:. &uasa politik tertinggi dikuasai oleh &hna #at yang menjadi pemerintah Thailand. 83 &raiyudt Dhiratayakinarut. hlm. Thailand7 #oad Bangkok. -.:6. iii$ (elemahan Pemimpin Adalah sukar untuk mengajar Thailand tentang sistem demokrasi kerana sehingga rakyatnya masih kabur tentang pengertiannya. &erajaan juga telah mengeluarkan akta yang dinamakan sebagai A rara(h Banyat ongkan #attamanonB !Akta $elindungi erlembagaan" yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghadkan hak-hak rakyat yang diberikan oleh perlembagaan -1 -. Thailand7 #oad Bangkok.. ia tidak mengakui hak membentuk parti politik sehingga membuatkan rakyat tidak mampu untuk mempertahankan hak mereka. anaknya kolonel 'arong &ittika(horn dan mentuanya Eield $arshall raphas yang memerintah Thailand dengan melampau antara %. membuat propaganda. %: . Akibat daripada undi tidak per(aya dalam Dewan Bahol terpaksa meletak jawatan pada Disember %. %. hya hibun Songkram..6:. Tambahan pula dasar pemerintahan golongan tentera ini sangat tegas telah menyebabkan golongan rakyat telah berasa tertindas. telah berlaku pemberontakan pelajar se(ara besar-beasaran terhadap tiga pemerintahan 0alim. $isalnya pada tahun %.-1 dan digantikan oleh hibun Songkram sebagai erdana $enteri baru. Thailand+Pro.6-.ile 0128.1. menulis. sikap kerajaan yang tidak memberikan pemodenan kepada rakyatnya di bawah sistem demokrasi telah menyebabkan rakyat tidak dapat menerima konsep demokrasi ini dalam pentadbiran. -1 Hal ini dapat dilihat melalui sejarah rampasan kuasa yang berlaku dalam politik Thailand. &raiyudt Dhiratayakinarut. Thailand+Pro.63-an.ile 0128.kteber %. $isalnya pada . http7IIwww. Disebalik kelemahan pentadbiran ketenteraan ini.23 sehingga %.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai. . %. Eield $arshall Thanom &ittikai(horn.erbalahan kemudiannya berlaku antara hya Bahol dengan golongan tentera pimpinan erundangan.

+% lagi iaitu Akta elajaran %. %33. . 8% 8+ .slam belajar di sekolah-sekolah kerajaan. Singapore7 Thompson 4earning. bahasa dan budaya.ntegrasi endidikan 'asional Thai pada tahun %. hlm. 1. hibun telah melakukan pemusatan kuasa dengan lebih bersi<at se(ara kuku besi. pengenalan kepada demokrasi di Thailand yang diamalkan se(ara sistem barat. slamic dentity in Southeast Asia. hlm.bid.ni dapat dilihat menerusi 0aman pemerintahan hibun Songkram. mereka sebenarnya telah mula melan(arkan Dasar . engajaran di sekolah ini semestinya dalam bahasa Siam. . $isalnya melalui dasar nasionalisme yang ingin diwujudkan di Thailand. kerajaan baru Thailand ini telah mewujudkan sebuah integrasi nasional. Syed Serajul .. The Politics o. %2 .+%. Tindakan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kerana tidak diberikan hak untuk bersuara. Dalam usaha kerajaan Thai untuk menyeragamkan sekolah-sekolah kerajaan.si kandungan dalam akta ini juga ialah mewajibkan anak-anak orang . Hal ini telah menyebabkan rakyat berasa terkongkong.dan untuk menyekat dari adanya kritikan terhadap kerajaan dan perlembagaan. iv$ Pemusatan (uasa Amalan demokrasi yang diamalkan di Thailand lebih kepada pengamalan kepada pemusatan kuasa. Sama ada se(ara langsung atau tidak langsung. hibun ingin menyatukan seluruh rakyat Thailand di bawah satu agama. +33:. 8% &eadaan ini juga dianggap sebagai tidak demokratik dan ber(anggah dengan tujuan kudeta dan semangat perlembagaan. Dalam akta ini ia ia mewajibkan semua kanak-kanak belajar di sekolah kerajaan yang menawarkan pendidikan sekular yang menjadi medium pembinaan negara bangsa dan ia diajar dalam bahasa Thai.ni dapat dilihat menerusi.slam daripada belajar dalam bahasa $elayu. Dasar yang diperkenalkan jelas kelihatan dalam semua aspek.8+ . Sesungguhnya selepas #e*olusi %.-+. pelaksanaan akta ini bertujuan untuk menghapuskan atau menyekat anak-anak orang .slam.

demokrasi yang dilakukan ber(irikan agama Buddha Thai sekitar tahun %. setiap rampasan kuasa yang berlaku adalah atas restu raja. Thailand7 #oad Bangkok. /adi didapati bahawa. langkah-langkah tersebut dianggap sebagai kelemahan pentadbiran rajadhipok. %.6-. hlm. 88 Hal ini berlaku pada peringkat awal yakni sebelum re*olusi.Demokrasi ini telah memberikan kuasa yang penuh kepada pemimpin kerana merupakan lambang semua rakyat.html %6 . 'amun begitu. menyekat kenaikan pangkat serta gaji dan membubarkan F asukan Harimau 4iarG. hubungan kekuasaan di antara pihak raja dengan golongan tentera amatlah rapat.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. Baginda telah mengurangkan gaji serta kakitangan. . =olongan yang menentang pemerintahan rajadhipok ialah pegawai-pegawai awam dan tentera bukan golongan bangsawan mereka yang mendapat pelajaran Barat di seberang laut telah terdedah kepada idea-idea Barat seperti demokrasi.8.6:. juga mengamalkan konsep pemusatan kuasa. komunisme. langkah-langkah yang dijalankan tersebut mendapat tentangan terutamanya daripada mereka yang terjejas kepentingannya.. semua kuasa adalah dalam tangan kuasa eksekuti< yang termasuk juga kuasa menjatuhkan hukuman mati bila-bila perlu.geo(ities. Thailand+Pro..Selain itu juga. erkara ini berlaku sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran. kerajaan berpelembagaan dan sebagainya. Selain itu. setiap kali berlaku rampasan kuasa atau kudeta maka pihak diraja akan memberikan kerjasama yang penuh kepada golongan tentera. Hal ini dapat dilihat menerusi pemgamalan kuasa yang dilakukan se(ara kuku besi. liberal dan sosialisme. 8- 88 &raiyudt Dhiratayakinarut. Hal ini kerana.ile 0128. http7IIwww. /adi.:1-%. v$ *ampur tangan kuasa dira+a Campur tangan dilihat pada rajadhipok yang mengambil langkah-langkah yang lebih tegas ke arah mengatasi masalah ekonomi. $ereka yang mendapat pelajaran di /erman dan eran(is dianggap lebih radikal. Campur tangan diraja juga berlaku melalui golongan tentera.ni dapat dilihat misalnya..

Democracy and National dentity in Thailand.61.Domino By De. %1 . . Thailand.1. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia.nternational Studies. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Selain itu juga kelemahan sistem pentadbiran ini juga turut berpun(a daripada sikap dan kelemahan para pemimpin dalam memastikan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan menjadi pemangkin utama dalam (orak pentadbiran negara Thailand. %. al.(esimpulan erubahan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak !monarki" yang diamalkan sekian lama kepada sistem raja berperlembagaan telah membawa satu perubahan kepada (orak pemerintahan di Thailand. 5alau bagaimanapun. Bibliogra. Bradley.i i$ Buku Abu Talib Ahmad. pengenalan sistem demokrasi berperlembagaan tidak berjaya sepenuhnya. 'ew Cork7 #outledgeCur0on..ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy . masyarakat Thailand tidak mendapat pendedahan sepenuhnya berkaitan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan. Connors. ekonomi dan sosial. 5. &. engenalan sistem pemerintahan baru ini telah membawa satu perubahan kepada masyarakat Thailand khususnya aspek politik.ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou# . $. et. %. Hal ini kerana. +33-.hio @ni*ersity7 Center Eor .

wikipedia. .geo(ities. http7IIwww.html !3+I38I+336". Post 'old+.wikipwedia..#. 9. +33:. Thailand+Pro. Suwannathat. Sejarah Revolusi Thai. %. Dhiratayakinarut. &ota Bharu7 ustaka Aman ress. /il. Eebruari. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka. +. Thawatt. Thailand7 #oad Bangkok.:8. 'ue(hterlein. 'ik Anuar 'ik $ahmud. &ertas &erja.6:. Singapore7 Thompson 4earning.6.ian.ile 0128. Sejarah Thailand. no. %.. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. %. Hussein Ahmad. et. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka. Thanet. 5an Abdul #ahman 4ati<. Tanabe. %. C.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. +33+.E. +8. 9..orgIwikiI remJTinsulanonda !3+I38I+336".ar Political deologies in Thailand.1-7 Demo(ra(y Thai StyleG.html !3+I38I+336". Sejarah Asia Tenggara. $okarapong !Terj. al.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai !3+I38I+336". Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0o.Hall. +33-. Syed Serajul . Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. &obkua.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. %. http7IIwww.6%. slamic dentity in Southeast Asia. /ST. Aphornsu*an.2:.%. D.18. 5an A0aham 5an $ohamad".6. ii$ Ru+ukan )tas Talian http7IIen.16. +33%.. &amus Dewan !9disi &etiga". Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%.wikipedia. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau.slam. S. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. dan &eyes. FThailand in %. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. Su(hitra.geo(ities. &raiyudt. D. Asian Survey.. http7IIen. unyaratabandhu-Bhakdi. =. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.orgIwikiI hibun-Songkhram !3+I38I+336". %. %. http7IIwww. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti. The Politics o. %.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->