BORANG MAKLUMAT DIRI

Human Resource Management Information System (HRMIS)
A. Maklumat Data Peribadi Arahan: Sila isikan maklumat data peribadi tuan/puan di ruangan yang disediakan dalam jadual di bawah dan tandakan ( ) jika berkenaan. Nama No Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Kewarganegaraan

Jantina Bangsa Etnik Status Perkahwinan

Negara: Negeri: Status Warganegara: • Warganegara ( ) • Bukan Warganegara ( ) • Penduduk Tetap ( ) Warganegara ( cth: Malaysia): Lelaki ( ) / Perempuan ( ) • • • • • • •

Bujang ( ) Berkahwin ( ) Duda ( ) Janda ( ) Balu ( ) Bumiputera ( ) Bukan Bumiputera ( )

Status Bumiputera

No Untuk Dihubungi Alamat Emel Alamat Tetap

No Telefon Pejabat: No telefon Bimbit: Rasmi ( ) / Tidak Rasmi ( ): Alamat: Negara: Negeri: Bandar: Poskod: Negara: Negeri: Bandar: Poskod:

Alamat Surat-Menyurat

Alamat:

B.

C. Maklumat Pasport Arahan: Sila isikan maklumat passport tuan/puan (jika ada) pada ruangan dalam jadual di bawah:

Jenis Pasport (cth: Perjalanan Antarabangsa

No.Pasport

D. Lesen Arahan: Sila isikan maklumat lessen yang dimiliki tuan/puan pada ruangan dalam jadual di bawah:

Kelas Lesen: Nombor Lesen Jenis Lesen (cth: Lesen Memandu) Tarikh Luput

*Nota: WAJIB diisi bagi jawatan pemandu E. Akaun Arahan: Sila isikan maklumat tuan/puan pada ruangan dalam jadual di bawah: Nama Bank/Institusi No Akaun Jenis Akaun (cth:simpana n) Tujuan Akaun (cth: Gaji/Pinjaman) Status Akaun (Aktif /Tidak Aktif)

*Nota : Bank bagi tujuan pembayara gaji dan pinjaman.

F.

G. Maklumat Pertubuhan /Persatuan Arahan: Sila isikan maklumat penglibatan pertubuhan atau persatuan tuan/puan dalam jadual di bawah: Nama Persatuan Jenis Keahlian (cth:Ahli Biasa) Tarikh Masuk Jumlah Yuran Status (Aktif / Tidak Aktif)

(RM) *Nota : Pertubuhan professional sahaja. (cth: Persatuan Pegawai Tadbir Dan Diplomatik) H. Pengalaman Bekerja Arahan: Sila isikan maklumat pengalaman bekerja tuan/puan (jika ada) pada ruangan dalam jadual di bawah: Nama Organisasi Tarikh Mula Tarikh Tamat

*Nota : Sila masukkan pengalaman bekerja sebelum bekerja di sector awam. I. Bahasa

Arahan : Sila isikan maklumat bahasa tuan/puan pada ruangan dalam jadual di bawah: Bahasa Tahap Kemahiran Menulis (Mahir/Sederhana/Le mah) Tahap Kemahiran Lisan (Mahir/Sederhana/Le mah) Status Sijil (Ada / Tiada)

J.

Anugerah

Arahan: Sila isikan maklumat anugerah yang diterima oleh tuan/puan (jika ada) pada ruangan dalam jadual di bawah.

Kategori Anugerah

Nama Anugerah

Tarikh Penganugerahan

*Nota : Anugerah Yang Membawa Gelaran (Cth: Daato’) Anugerah Yang Tidak Membawa Gelaran (Cth: Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

K. Maklumat Kecacatan Arahan : Sila isikan maklumat kecacatan tuan/puan (jika ada) pada ruangan dalam jadual di bawah. Jenis Kecacatan (cth: lumpuh) Sebab Kecacatan (cth :kecacatan) Tarikh Kecacatan (tarikh berlaku kecacatan) Surat Doktor (Ada /Tiada)

L. Sejarah Perubatan Arahan : Sila isikan maklumat sejarah perubatan tuan/puan (jika ada) pada ruangan dalam jadual di bawah.

Jenis Penyakit (cth: diabetes)

Tahun

Rawatan (cth:klinik)

Tarikh Mula Rawatan

Surat Doktor (Ada /Tiada)

**Nota : Sila sertakan lampiran yang berasingan sekiranya ruangan tidak mencukupi)**