P. 1
Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

Kursus Keberkesanan Pendidikan Moral

|Views: 42|Likes:
Published by Nur Atiqah Hashim
keberkesanan pendidikan moral di sekolah
keberkesanan pendidikan moral di sekolah

More info:

Published by: Nur Atiqah Hashim on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

BAB 1 PENGENALAN

1.1

Latar Belakang Kajian Pendidikan Moral ini telah dimasukkan dalam pelajaran Sivik pada 1974. Draf Sukatan

Pelajaran Pendidikan Moral tahun 1978 cuba memberi definisi pendidikan moral serta menyatakan objektif-objektif am mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. Draf 1978 ini juga mengenalpasti 16 nilai teras iaitu kebersihan, baik hati, kesederhanaan, kerajinan, kesyukuran, kejujuran, keadilan, kasih sayang, hormat-menghormati dan semangat bermasyarakat. Tiga lagi nilai teras diperkenal iaitu nilai kebebasan, hemah tinggi dan kerjasama pada tahap kedua sekolah rendah. Pada 20 Julai 1981, dua belas nilai dimasukkan ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu sikap bersih dari segi fizikal dan mental, sikap belas kasihan, sikap sederhana, sikap rajin, sikap berterima kasih, sikap jujur, sikap adil, sikap kasih saying, sikap hormat-menghormati, sikap bermasyarakat, sikap tidak angkuh dan kebebasan. Menurut Kohlberg, beliau menganggap bahawa kebaikan dan keadilan adalah bersinonim dan pengajaran tentang keadilan atau kebaikan dilakukan melalui aktiviti mengemukakan soalan dan membantu murid untuk mencapai penyelesaian, dan bukan membekalkan jawapan. Dengan kata lain, pendidikan moral membabitkan pross membantu murid untuk maju kehadapan, dan bukan proses meletakkan sesuatu dalam fikiran mereka. Teori kognitif dan perkembangan moral mengkonsepsikan manusia sebagai organisma proaktif dan bukan organisma reaktif. Kohlberg berpendapat bahawa unit keberkesanan pendidikan adalah kumpulan sosial dan bukan murid secara individu.

1.2

Masalah Kajian Kajian ini adalah berkaitan dengan keberkesanan kursus Pendidikan Moral di Sekolah

Menengah serta memahami Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Kajian ini juga dijalankan kerana mata pelajaran ini dikenali sebagai mata pelajaran yang paling membosankan serta kurang penting untuk diajar. Perkara ini dapat dilihat apabila kebanyakan pelajar tidak mengambil berat mengenai subjek ini terutamanya sekali pada waktu peperiksaan. Tidak kurang juga pada guru yang mengambil mudah terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral ini. Cara pengajaran yang membosankan serta hanya menghafal fakta menyebabkan pelajar cepat bosan. Ketika hampir waktu peperiksaan, kebanyakan sekolah akan menggunakan waktu kelas Pendidikan Moral sebagai kelas tambahan untuk mata pelajaran lain. Ini kerana Pendidikan Moral dikatakan mudah dan hanya perlu menghafal fakta-fakta yang ada di dalam buku teks. Ini menyebabkan terdapat beberapa isu yang mengatakan bahawa Pendidikan Moral ini perlu dimansuhkan dari sekolah. Oleh itu, kajian yang dijalankan ini diharap dapat membantu sedikit sebanyak tentang masalah dan isu yang dihadapi dalam mata pelajaran Pendidikan Moral ini serta memberikan kesedaran terhadap kepentingan Pendidikan Moral di sekolah.

1.3

Objektif Kajian

Secara umumnya, kajian ini dijalankan adalah untuk :     Mengenalpasti pemahaman kurikulum Pendidikan Moral dalam membina motivasi pelajar. Mengkaji pelaksanaan moral dan nilai di dalam kehidupan seharian pelajar. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran pelajar. Mengetahui peratus pendapat pelajar tentang memansuhkan mata pelajaran Pendidikan Moral.

Kajian ini menumpukan kepada antara pelajar tingkatan dua sehingga tingkatan lima. iii. Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. . Mengenal pasti pendapat pelajar dalam pengajaran Pendidikan Moral di sekolah. Di sepanjang kajian ini dijalankan. Pelajarpelajar juga menjadi tumpuan kerana mereka yang mempelajari subjek ini sepanjang mereka bersekolah. Kajian ini juga meliputi jantina lelaki dan perempuan yang berbilang bangsa. Batasan kajian ini meliputi pemahaman kurikulum Pendidikan Moral dalam membina motivasi pelajar. Mengetahui kepentingan Pendidikan Moral di sekolah. v. Tidak ketinggalan juga guru-guru yang mempengaruhi minat pelajar dalam matapelajaran ini dari segi pengajaran yang berkesan. iii. Secara umumnya.5 Batasan Kajian Skop kajian ini memfokuskan kepada para pelajar di sekolah Menengah. kepentingan yang ingin dicapai ialah : i. iv. Mengenal pasti peranguh Pendidikan Moral dalam kehidupan seharian pelajar. Kajian ini hanya mengambil responden seramai 30 orang pelajar. Mengenal pasti tahap minat pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. 1. ii. terdapat limitasi dan batasan terhadap beberapa perkara : Di antaranya ialah : i.1. ii.4 Kepentingan Kajian Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji keberkesanan perlaksanaan kursus Pendidikan Moral di sekolah Menengah serta memahami Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. dalam melaksanakan kajian ini.

moral merupaka satu perkara yang lebih merujuk kepada tingkah laku manakala etika merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk memperbaiki sesuatu keadaan. kesedaran moral yang wujud dalam setiap diri masyarakat dapat memupuk persefahaman. dalam kehidupan bermasyarakat. Kesedaran moral mempunyai hubung kait dengan hati nurani atau dalam bahasa asing disebut conscience. Pertimbangan moral juga bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu contohnya seperti sistem sosial. Perkara ini seterusnya akan membantu dalam melahirkan sebuah negara yang aman dan tenang di mana setiap rakyat akan sentiasa berasa selamat dan sejahtera dengan adanya masyarakat yang mempunyai kesedaran moral yang tinggi. Perkara ini menerangkan moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya. . fu‟ad. Hal ini kerana. Kesedaran moral ini merangkumi tiga perkara iaitu kewajipan untuk melakukan tindakan bermoral. conscientia. geweten dan dalam Bahasa Arab disebut qalb. Edisi keenam. Namun. moral bermaksud kesedaran tingkah laku betul dan salah. Sebagai contoh. Moral Moral pada dasarnya berasal daripada perkataan Latin “mores‟ yang membawa maksud sama seperti etika (Ashmore. Moral juga bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat dan etika pula bersifat teoretika kerana etika mengkaji. tolong-menolong dan lain-lain nilai yang baik. kesedaran moral dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif.1. bertimbang rasa. Moral juga bermaksud sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tatasusila atau peraturan masyarakat setempat di mana masyarakat bertindak sebagai penentu. kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti. wujud berasaskan rasional dan objektif iaitu sesuatu perbuatan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan ketiga ialah muncul dalam bentuk kebebasan. Mengikut kamus Oxford Advanced Learner‟s. menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut.6 Definisi 1. apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal. 1987). gewissen.

“Tanpa peraturan sosial (moral). hormat-menghormati dan semangat bermasyarakat. sikap tidak angkuh dan kebebasan. Pendidikan Moral ini telah dimasukkan dalam pelajaran Sivik pada 1974. sikap jujur. Pada 20 Julai 1981. dan bukan proses meletakkan sesuatu dalam fikiran mereka. Teori kognitif dan perkembangan moral mengkonsepsikan manusia sebagai organisma proaktif dan bukan organisma reaktif. baik hati. Janib Johari. Draf Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral tahun 1978 cuba memberi definisi pendidikan moral serta menyatakan objektif-objektif am mata pelajaran Pendidikan Moral di sekolah-sekolah di Malaysia. beliau menganggap bahawa kebaikan dan keadilan adalah bersinonim dan pengajaran tentang keadilan atau kebaikan dilakukan melalui aktiviti mengemukakan soalan dan membantu murid untuk mencapai penyelesaian.Contoh diatas jelas menyokong kata-kata Thomas Hobbes yang telah menggambarkan kepentingan hidup bermoral seperti berikut. kerajinan. Tiga lagi nilai teras diperkenal iaitu nilai kebebasan. Pendidikan Moral Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral. sikap belas kasihan. keadilan. sikap hormat-menghormati. sikap kasih saying. sikap adil. Kohlberg . dua belas nilai dimasukkan ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Baru Sekolah Rendah iaitu sikap bersih dari segi fizikal dan mental. kejujuran. kesyukuran. sikap sederhana. sikap bermasyarakat. kasih sayang. 1994) 2. pendidikan moral membabitkan pross membantu murid untuk maju kehadapan. bersifat buas dan angkuh”. perasaan moral dan tingkah laku moral. hemah tinggi dan kerjasama pada tahap kedua sekolah rendah. Menurut Kohlberg. Dengan kata lain. (Mohd. akan wujud satu keadaan konflik yang tidak berkesudahan dan persengketaan yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi jahat. Pendidikan Moral dijadikan mata pelajaran wajib bagi pelajar-pelajar bukan Islam. Draf 1978 ini juga mengenalpasti 16 nilai teras iaitu kebersihan. dan bukan membekalkan jawapan. kesederhanaan. sikap berterima kasih. sikap rajin.

serta berjuang mencapai kecemerlangan dalam semua bidang. Sebagai seorang pelajar. dan menerima teguran guru dengan positif. tanggungjawab pelajar terhadap agama pula adalah seperti taat kepada perintah Tuhan. terdapat pelbagai tanggungjawab yang perlu dipikul termasuklah tanggungjawab terhadap diri sendiri. Seterusnya ialah tanggungjawab terhadap keluarga iaitu. Selain itu perlulah bersopan. Pelajar Istilah pelajar atau murid merujuk kepada sesiapa yang sedang atau dalam keadaan belajar. bertolak ansur. ibu bapa dan sebagainya. negara. pantang larang dan adat resam suku bangsa lain. guru. Kemudian. Kemudian. dan menyebarluaskan nilai-nilai murni keagamaan di kalangan masyarakat. Tanggungjawab pelajar terhadap diri sendiri adalah seperti menjaga kebersihan diri. memenuhi hasrat dan cita-cita keluarga untuk menjadi seorang yang berpendidikan dan bermoral tinggi. menjaga nama baik keluarga serta menghormati sahabat / kenalan keluarga. melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat atau kebajikan. Tanggungjawab seterusnya adalah pada masyarakat iaitu tolong menolong dan bekerjasama. Pelajar juga perlu menghargai masa dan menepati masa. memelihara kerukunan hidup berjiran dan mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia daripada pencemaran budaya. Kadangkala istilah ini diertikan dalam maksud berbeza dalam sesetengah negara atau kes-kes tertentu.jujur dan amanah. berdedikasi dan berdikasi. tanggungjawab pelajar juga terhadap guru seperti menghormati guru sebagai sumber pengetahuan. mempertahankan kesucian agama. termasuklah kebersihan fizikal. persefahaman dan sabar. bersopan terhadap guru. berani dan cekal hati. 3. bersifat kasihan terhadap sesama manusia dan haiwan serta alam sekitar. menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama. menghormati hak asasi orang lain. bersedia memberi kerjasama dan bantuan mematuhi arahan guru (yang tidak bertentangan dengan kehendak agama). mendalami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan harian. mental dan rohani.berpendapat bahawa unit keberkesanan pendidikan adalah kumpulan sosial dan bukan murid secara individu. Dan akhir sekali tanggungjawab pelajar . menjaga perasaan guru. memupuk hubungan yang baik sesama ahli keluarga. menghormati orang-orang yang lebih tua.

mematuhi undang-undang. Walau bagaimanapun dalam islam guru itu bukan sahaja bertugas sebagai pengajar sahaja. ingin memajukan pelajar. guru merupakan seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat berstatus. Mereka akan dipanggil dengan pelbagai penggilan yang merujuk kepada tanggungjawab guru yang sebenar. Maka guru harus memiliki dan menguasai berbagai jenis bahan pelajaran. menguasai kurikulum dan metodologi pengajaran. Guru juga sebagai anggota masyarakat.terhadap negara seperti mencintai negara dan bersedia untuk berkhidmat dan mempertahankan Negara. bersikap jujur dan terbuka. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawab untuk mendidik pelajar di sekolah. 4. menjaga dan menaikkan imej negara memelihara perpaduan dan kerukunan hidup rakyat Malaysia serta memelihara dan mempertahankan keindahan semulajadi Negara. bersikap realistik. Menurut Mok Soon Sang (1990) pula. Antara fungsi dan peranan guru ialah guru sebagai pendidik dan pengajar haruslah memiliki kestabilan emosi. al-Murabbi. guru harus menguasai psikologi sosial. manakala al-Murabbi pula merujuk kepada menjayakan proses tarbiah atau mendidik. . mengamalkan Prinsip Rukunegara. peka terhadap perkembangan terutamanya dalam inovasi pendidikan. Al-Mu‟addib pula bermaksud mengajar adab dan budi pekerti dan al-Mursyid yang bermaksud membentuk kepimpinan insan. Untuk itu. pendidik atau pengasuh. guru bermaksud pengajar. Al-Mu‟allim bermaksu menyampaikan ilmu yang benar. Seorang guru ialah merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. berkerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan sesuatu masalah. harus pandai bergaul dengan masyarakat. memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan sebagai anggota masyarakat. Guru Menurut Kamus Dewan. guru mempunyai keterampilan membina kelompok. menjaga kemudahankemudahan awam. Dalam bahasa Arab pula dipanggil sebagai mudarris yang bermaksud sebagai pengajar. menguasai teori dan praktikal pendidikan. Antara pnggilan tersebut ialah al-Mu‟allim. al-Mu‟addib dan alMursyid.

2. Kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan hasil-hasil data mengenai kajian yang ingin dikaji. Sungai Petani. Bab ini akan menyelidik dengan lebih jelas dan terperinci mengenai keberkesanan perlaksanaan Kursus Pendidikan Moral di sekolah. Kajian ini adalah mengenai mata pelajaran Pendidikan Moral dan pelajar yang berkaitan juga kesemuanya beragama selain agama Islam. Daripada 30 orang responden tersebut.0 Pengenalan Kajian ini dijalankan untuk memahami motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia melalui bilangan responden yang terdiri daripada pelajar yang berbilang kaum dan pelbagai peringkat umur. Alatan kajian. Tempat kajian. 8 orang adalah lelaki dan 22 orang adalah perempuan. 4. Reka bentuk kajian. Perkara-perkara yang disentuh ialah : 1.1 Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijlankan ini adalah berbentuk soal selidik. Kajian ini juga dijalankan di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan. . Berdasarkan maklumat yang diterima melalui soal selidik yang dijalankan. 3. diedarkan kepada 30 orang responden iaitu 14 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan dan 16 pelajar lagi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. 2.BAB 2 METODOLOGI KAJIAN 2. pengkaji dapat mentafsirkan dengan lebih mendalam tentang keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah. Populasi kajian. Padang Serai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim.

Sungai Petani.3 Populasi Kajian Kajian mengenai keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah melibatkan 30 orang respoden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengambil matapelajaran Pendidikan Moral dari dua buah sekolah.2 Tempat Kajian Kami telah memilih dua buah sekolah di Kedah untuk membuat soal selidik. Daripada 3o orang responden tersebut 8 orang adalah lelaki dan 22 orang lagi adalah wanita. Kami memilih sekolah menengah sebagai bahan kajian kerana pelajar sekolah menengah lebih matang dan memahami tentang apa yang kami kaji dan boleh memberikan pendapat yang lebih jelas. Hal ini memudahkan kami untuk menyelidik tentang keberkesanan kursus Pendidikan Moral di sekolah.2. Sekolah yang terlibat tersebut adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan. Kebanyakan dari mereka menganggap Pendidikan Moral ini tidak perlu diberi perhatian yang penuh kerana ia adalah satu kursus yang mudah serta tidak penting. Kajian ini juga mengkaji sebab-sebab mata pelajaran Pendidikan Moral ini kurang mendapat perhatian pihak sekolah serta pelajar-pelajar. . 2. Padang Serai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Mereka berpendapat perkara-perkara yang dipelajari ini boleh dipelajari secara tidak formal sepeti di rumah.

Kemudian bahagian B adalah mengenai Pencapaian Objektif Pendidikan Moral. agama. Seterusnya bahagian C bertanyakan tentang Faktor-Faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran dan akhir sekali bahagian D tentang pendapat pelajar tentang pemansuhan matapelajaran Pendidikan Moral dari sekolah. Dalam borang soal selidik tersebut.4 Alatan Kajian Kajian keberkesanan kursus Pendidikan Moral ini telah dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik. Sebelum itu terdapat satu bahagian yang mengandungi maklumat peribadi responden seperti nama sekolah. serta pencapaian markah dalam mata pelajaran Pendidikan Moral yang terkini. etnik. negeri sekolah. tingkatan. Borang ini terdiri daripada beberapa soalan yang akan diajukan kepada para responden berkenaan. bahagian B. Bahagian A adalah tentang Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral. jantina. terdapat 4 bahagian iaitu bahagia A. bahagian C dan bahagian D.2. lokasi sekolah. .

Setiap persoalan yang dikemukakan di dalam borang soal selidik ini mempunyai tahap yang telah dipiawaikan yang bertujuan untuk menilai sesuatu item. Menurut Burke Johnson dan Larry Christensen (2000). borang soal selidik adalah instrumen pengumpulan data berbentuk „self-report‟ iaitu suatu tahap yang memerlukan setiap responden perlu mengisi sebahagian daripada kajian.2 Instrumen Kajian Soal selidik dan kaedah temu bual secara bersemuka digunakan. Kedah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Karangan. diperolehi dan ditunjukkan berdasarkan jadual – jadual di bawah. 3. bahagian C pula faktor – faktor yang mempengaruhi.BAB 3 HASIL KAJIAN Hasil kajian merupakan dapatan kajian yang diperolehi setelah menjalani kajian tentang memahami motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia. Populasi bagi kajian dan sample yang dibuat adalah sebanyak 30 orang. Oleh itu. . Kedah. Bahagian B mengenai pencapaian objektif.1 Persampelan dan populasi kajian Sample yang digunakan di dalam kajian ini adalah pelajar – pelajar sekolah menengah yang mengambil subjek Pendidikan Moral di dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Terdapat tiga bahagian utama di dalam borang soal selidik yang dibina iaitu bahagian: A maklumat responden dan motivasi pembelajaran Pendidikan Moral berdasarkan ya atau tidak. manakala bahagian D di mana responden memberi pendapat mengikut arahan yang dinyatakan. kajian yang 3.

Jadual 3.3%) dan responden lelaki seramai 8 orang (26.3 100 Berdasarkan Jadual 3.3.3 Dapatan Kajian Dalam bahagian ini ditunjukkan demografi responden berkaitan tajuk Motivasi pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia iaitu di dua buah sekolah yang terpilih.4 Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Bagi Pendidikan Moral di dua buah sekolah Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Bilangan (orang) 8 22 30 Peratus (%) 26. 3.7 73.7 100 Jumlah pelajar sekolah di kedua – dua sekolah yang dipilih ialah seramai 30 orang pelajar. .4 Taburan Responden Mengikut Jantina Responden adalah terdiri daripada kumpulan jantina yang berbeza. Kedah Jumlah Bilangan (orang) 16 14 30 Peratus (%) 53.4 didapati bahawa bagi Pendidikan Moral responden perempuan adalah seramai 22 orang (73. Kajian ini juga dibuat secara rawak untuk melihat keberkesanan soal selidik ini. Sekolah SMK Ibrahim.3 46.7%). Bilangan ini meliputi 16 orang dari SMK Ibrahim seramai 16 orang pelajar dan SMK Sungai Karangan seramai 14 orang pelajar.3: Bilangan dan Peratusan Populasi Pelajar Sekolah di dua Buah sekolah Yang Dipilih.4 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut jantina yang menjawab borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden. Jadual 3. Kedah SMK Sungai Karangan. Jadual 3.

6 Taburan Responden Mengikut Agama Bagi kategori agama.7%) adalah lain-lain iaitu Kenyan dan Siam.6: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Agama Bagi Pendidikan Moral Bangsa/ Etnik Buddha Hindu Kristian Jumlah Bilangan (orang) 14 11 5 30 Peratus (%) 46. .7 36.7%) adalah Hindu dan 5 orang (16. responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral adalah terdiri daripada Cina.5: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Bagi Pendidikan Moral Bangsa/ Etnik Cina India Lain .3 40 6. 3. responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral adalah terdiri daripada Buddha.1 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa.3%.lain Jumlah Bilangan (orang) 16 12 2 30 Peratus (%) 53. manakala 12 orang (40%) India. manakala dua orang (6. Jadual 3.5 menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa.7%.6%) Kristian.5. India dan lain-lain.6 didapati bahawa keseluruhan responden adalah terdiri daripada agama Buddha iaitu seramai 14 orang dengan kadar peratusan 46.5 Taburan Responden Mengikut Bangsa Bagi kategori bangsa. Hindu dan Kristian.7 16.5 didapati bahawa separuh responden adalah terdiri daripada bangsa Cina bagi responden yang mengambil subjek Pendidikan Moral iaitu seramai 16 orang dengan kadar peratusan 53. manakala seramai 11 orang (36. Jadual 3.6 100 Berdasarkan Jadual 3. Jadual 3. Jadual 3.3.7 100 Berdasarkan Jadual 3.

Sebanyak 22 orang (73. .60%) C (59%.7%) gred B dan tiga orang (10%) gred C.3%) memperoleh gred A.7: Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Gred Yang Diperolehi bagi Pendidikan Moral Pencapaian markah A (100%-80%) B (79%.0%) Jumlah Bilangan (orang) 22 5 3 0 0 30 Peratus (%) 73.3. Kebanyakan responden yang mendapat gred antara 80 – 100 % merupakan sebahagian besar pelajar Cina yang belajar di sekolah bandar dan beragama Buddha.7 10 0 0 100 Berdasarkan Jadual 3.7 Taburan Responden Mengikut Gred Diperolehi Kategori ini pula menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut gred yang diperolehi bagi subjek Pendidikan Moral. lima orang (16.3 16.7 jumlah responden yang memperoleh gred A sehingga C bagi subjek Pendidikan Moral adalah seramai 30 orang. Jadual 3.40%) D (39%-20%) E (19%.

7 5 6 7 Saya selalu dapat menguasai topik baru dalam pendidikan moral Pendidikan Moral penting dalam pembinaan peribadi saya Pengetahuan pendidikan moral adalah sangat berguna jika dibandingkan dengan subjek lain 83.3 . 93.3 13. Jadual 3.7 11 12 Secara keseluruhannya.7 23.7 63.8 Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral di Malaysia Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai motivasi pembelajaran dan keberkesanan pembelajaran Pendidikan Moral di sekolah yang berkaitan dengan kehidupan harian pelajar dan pembentukan nilai – nilai murni.3 1 2 Saya menunjukkan prestasi yang baik dalam subjek Pendidikan Moral Saya merupakan salah seorang yang mendapat pencapaian baik dalam subjek pendidikan moral dalam kelas 96.7 76. saya suka membuat latihan pendidikan moral Saya suka menghadiri kelas pendidikan moral.7 30 23.7 16.3 36.3 23.3 8 Saya berpendapat adalah penting untuk mendapat pencapaian yang baik dalam subjek Pendidikan Moral 80 20 9 10 Saya berminat dengan subjek Pendidikan Moral Aktiviti yang melibatkan mata pelajaran moral lebih baik berbanding aktiviti yang melibatkan subjek lain 76.3 70 76.3 23. 76.3 6.7 86.3.8 : Motivasi Pembelajaran Pendidikan Moral Bil Soalan Ya (%) Tidak (%) 3.7 3 Keputusan subjek pendidikan moral saya lebih bagus daripada subjek lain 70 30 4 Saya selalu jangka akan mendapat pencapaian yang bagus dalam Pendidikan Moral.

didapati bahawa motivasi pembelajaran Pendidikan Moral dalam beberapa persoalan adalah berlainan nilai peratusannya.7 %. Daripada Jadual 3.7%. Manakala peratus rendah jawapan ‟ya‟ adalah 70 % mengatakan bahawa keputusan Pendidikan Moral lebih bagus berbanding subjek lain dan Pendidikan Moral penting dalam pembentukan peribadi pelajar kerana sesetengah pelajar yang mendapat gred yang kurang memuaskan sedangkan subjek Moral ini lebih kepada konsep KBKK. hak asasi dan semangat patriotisme. 3. Selain itu. Seterusnya pada jawapan ‟tidak‟ peratusan yang paling tinggi adalah dimana aktiviti yang melibatkan mata pelajaran moral lebih baik berbanding aktiviti yang melibatkan subjek lain iaitu sebanyak 36. Peratusan yang paling tinggi dalam jawapan ‟ya‟ adalah dimana apabila persoalan mengenai prestasi akademik pelajar dalam Pendidikan Moral menunjukkan jumlah yang tinggi iaitu sebanyak 96. Responden yang memperolehi gred cemerlang berpendapat bahawa subjek Pendidikan Moral ini merupakan subjek yang mudah untuk skor kerana sukatan pelajaran Moral menerapkan nilai murni yang mudah dihafal tanpa perlu memahaminya. kurang setuju dan tidak setuju.9 Pencapaian Objektif Pendidikan Moral Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai pencapaian objektif Pendidikan Moral di sekolah berdasarkan pengalaman responden sendiri.Berdasarkan Jadual 3.8. kepercayaan agama. Di dalam jadual ini terdapar ruang soalan. persoalan ini menumpukan kepada nilai tanggungjawab. Sebahagian responden berpendapat bahawa subjek Moral kekurangan aktiviti yang bersesuaian dengan subjek Moral.8 dapat disimpulkan bahawa peranan Pendidikan Moral dalam pembelajaran dan pembinaan sahsiah pelajar berkualiti di sekolah adalah penting namun perlu ada pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran subjek Moral. keprihatinan. ruang jawapan iaitu setuju. Nilai – nilai murni juga boleh dipelajari secara tidak formal seperti didikan ibu bapa di rumah. .

3 6 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar untuk lebih memahami hak asasi manusia.3 3.4 3.3 6.7 3.Jadual 3.9 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan pencapaian objektif Pendidikan Moral dalam penyampaian nilai – nilai murni berdasarkan kaitan dengan pengalaman pelajar sendiri.3 Berdasarkan jadual 3.9 Pencapaian Objektif Pendidikan Moral Soalan Setuju (%) Kurang Setuju (%) Tidak Setuju (%) 0 1 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang bertanggungjawab pada diri. . 83.35 3. 93.7 0 5 Semangat patriotik boleh dipupuk melalui Pendidikan Moral. 93. keluarga dan orang lain. peratusan yang paling tinggi menunjukkan persoalan mengenai Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang bertanggungjawab pada diri.7 2 Pendidikan Moral dapat memberi kefaham tentang kepercayaan kepada agama.3 13.3 %.7 10 3.3 7 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang prinsip demokrasi dalam kehidupan 80 16. keluarga dan orang lain 93.3 6.35 3 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar menjadi seorang yang prihatin terhadap alam sekitar. Pendidikan Moral dapat memberi kefahaman tentang kepercayaan kepada agama dan Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang pentingnya keamanan dan keharmonian hidup sebanyak 93. 86. Jika dilihat pada ruangan setuju. 90 10 0 4 Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang pentingnya keamanan dan keharmonian hidup.

7 80 90 93. Di dalam jadual ini terdapar ruang soalan. ruang jawapan iaitu pengaruh positif (menggalakkan). manakala moral merupakan satu set tingkah laku sama ada betul atau salah.7 1 2 3 4 5 Kaedah pengajaran Pendidikan Moral di sekolah. agama dan moral merupakan dua istilah yang berbeza kerana agama lebih kepada kepercayaan. hak asasi dan semangat patriotisme. No Soalan Pengaruh Positif (%) Pengaruh Negatif (%) 0 0 0 3.Ini menunjukkan bahawa nilai – nilai murni yang ada pada Pendidikan Moral sedikit sebanyak dapat mendidik pelajar supaya menjadi seorang yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pada ruangan kurang setuju peratusan paling tinggi merujuk kepada Pendidikan Moral dapat mendidik pelajar tentang prinsip demokrasi dalam kehidupan (16. Mereka mengatakan nilai demokrasi ini kurang dipraktikkan di sekolah. persoalan ini menumpukan kepada nilai tanggungjawab. pengaruh negatif (tidak menggalakkan) dan tiada pengaruh. In menunjukkan bahawa nilai berkaitan dengan demokrasi seperti kebebasan bersuara dan sikap keterbukaan kurang diberi perhatian semasa proses pembelajaran di sekolah. Selain itu.3 . Manakala pada ruangan tidak setuju peratus yang tinggi (3.7%). keprihatinan. Cara peperiksaan Pendidikan Moral Cara menjawab soalan Pendidikan Moral Tugasan projek Pendidikan Moral Isi kandungan buku teks subjek Pendidikan Moral 90 76. 3.3 0 Tiada Pengaruh (%) 10 23.35%) Pendidikan Moral dapat memberi kefahaman tentang kepercayaan kepada agama.10 Faktor – Faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai faktor – faktor mempengaruhi motivasi pembelajaran berdasarkan pengalaman responden sendiri.7 6.3 20 6. kepercayaan agama. Menurut responden.

Pada ruangan pengaruh negatif peratusan paling tinggi (16.7%) menunjukkan persoalan mengenai aktiviti pembelajaran Pendidikan Moral yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Moral mempengaruhi motivasi pembelajaran.6 Cara komunikasi guru Pendidikan Moral dengan anda 93.65 8 Pandangan kawan anda terhadap subjek Pendidikan Moral 76. peratusan yang paling tinggi (96.7 16.7 7 Sukatan kurikulum Pendidikan Moral (36 nilai) 86.6 9 Suasana pembelajaran Pendidikan Moral di kelas anda 86.65 6.7 6.3%) cara peperiksaan Pendidikan Moral tiada pengaruh dalam motivasi pembelajaran.7 0 3.3 Berdasarkan jadual 3.3 0 6.7 6. Manakala pada ruangan tiada pengaruh peratus yang tinggi (23.3 10 Aktiviti pembelajaran Pendidikan Moral yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Moral anda 96.10 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan faktor – faktor mempengaruhi motivasi pembelajaran dengan pengalaman pelajar sendiri. Jika dilihat pada ruangan pengaruh posititf. Ini menunjukkan bahawa rakan mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pemikiran pelajar selain daripada ibu bapa.7 10 3. lakonan dan sebagainya. . tayangan video yang berkaitan.7%) merujuk kepada pandangan kawan terhadap subjek Pendidikan Moral yang mempengaruhi faktor motivasi pembelajaran responden. Reponden berpendapat peperiksaan sememangnya tiada pengaruh terhadap motivasi pembelajara kerana peperiksaan merupakan alat yang digunakan untuk menguji sejauh mana kefahaman pelajar terhadap topik pembelajaran tanpa melibatkan pengaruh motivasi dan nilai. Contoh aktiviti pembelajaran seperti perbincangan kumpulan.

11 Pandangan Responden Mengenai Pendidikan Moral Wajar Dimansuhkan Ya(%) 1 Pendidikan Moral wajar dimansuhkan 60 Tidak (%) 40 Berdasarkan jadual 3. ruang jawapan iaitu ya dan tidak. Ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Moral. 60 % mengatakan ya Pendidikan Moral wajar dimansuhkan manakala 40 % mengatakan tidak wajar Pendidikan Moral dimansuhkan. .3.11 menunjukkan dimana persoalan yang berkaitan dengan pandangan responden sendiri mengenai wajarkah Pendidikan Moral wajar dimansuhkan. Di dalam jadual ini terdapar ruang soalan.11 Pandangan Responden Mengenai Pendidikan Moral Wajar Dimansuhkan Kajian ini pula merujuk kepada peratusan responden mengenai pandangan mereka mengenai adakah wajar pendidikan moral dimansuhkan. Jadual 3. Pengkaji mendapati peratusan ”ya” yang mengatakan wajar subjek Moral dihapuskan merupakan dari kalangan pelajar yang mendapat gred A atauinta cemerlang yang mendapati subjek ini semata – mata menghafal fakta atau nilai tanpa perlu memahami lebih mendalam dan melaksanakannya.

yang membuatkan murid terpaksa mengikuti pelajaran. cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana guru-guru bertingkah laku juga akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada perlaksanaan pembelajaran moral pelajar di sekolah.BAB 4 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4. Jika dikaji semula. 0 PENGENALAN Dalam bab ini. secara keseluruhannya. guru perlulah bijak dan kreatif dalam menguruskan para pelajar dan menjadikan subjek Pendidikan Moral itu adalah satu subjek yang penting. Menurut Koh Boh Koon (1992) proses pengajaran di dalam kelas seharusnya melibatkan dua pihak guru-pelajar. kemungkinan besar berlaku kekurangan yang besar khususnya dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. kajian lebih menjurus kepada aspek kesimpulan dan cadangan atau saranan. Maklumat – maklumat yang diperoleh daripada kajian ini memberi gambaran secara menyeluruh mengenai keberkesanan perlaksanaan kursus Pendidika Moral.1 KESIMPULAN Daripada analisis data dan perbincangan terhadap dapatan kajian. hanya lebih berteraskan kepada guru kerana hanya guru sahaja yang mengajar dan murid hanya mendengar. Rumusan akan dibuat berdasarkan hasil daripada kaji selidik yang telah diperoleh dalam bab sebelum ini. Pembelajaran berteraskan murid juga kurang dititikberatkan. Suasana sosial di sekolah. 4. . Ini adalah kerana dari segi proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Sesetengah responden mengatakan pelajaran Moral kadang kala membosankan kerana guru hanya menjelaskan dengan huraian panjang lebar dan berpandukan buku teks. didapati maklum balas responden beranggapan Pendidikan Moral sebenarnya mengatakan Pendidikan Moral wajar untuk dihapuskan berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Oleh itu.

4. pihak sekolah perlu lebih banyak menghabiskan peruntukan yang diberikan bagi menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek-subjek teras. Pelajar sekolah sememangnya berbeza dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. 1) MENAMBAH SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat pelbagai kekurangan bagi mendapatkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral.2 CADANGAN Berdasarkan hasil kajian yang telah dieprolehi. Guru-guru ini juga perlu mengadakan pelbagai aktiviti pertandingan di kalangan pelajar bagi menambah bahan pembelajaran seperti pertandingan mereka model rumah ibadat. buku skrap dan persembahan power point bagi topik-topik yang diajar di dalam silibus Pendidikan Moral. dikira akan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. 3) MEMPELBAGAIKAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . Oleh itu. 2) SISTEM PEPERIKSAAN MENGIKUT KEUPAYAAN Konsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perbezaan ini wujud dan memberi kesan pada pencapaian pelajar. Guru-guru Pendidikan Moral perlu berusaha menyediakan bahan-bahan bantu mengajar bagi membantu mereka di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. pengkaji ingin beberapa saranan yang difikirkan perlu agar pihak – pihak tertentu mengambil langkah – langkah yang difikirakn dapat menambahkbaikan kursus perlaksanaan kurikulum Pendidikan Moral di sekolah. Ini menyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajaran dan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab.

pelajar-pelajar sekolah perlu diberi peluang dalam menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. BIBLIOGRAFI . Selain itu juga. 4) PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL Guru Pendidikan Moral haruslah bertanggungjawab menyalurkan objektif-objektif seiring dengan penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Moral dalam kalangan pelajar. Keadaan ini sejajar dengan perkembang moral kognitif pelajar berkenaan dengan „pertimbangan moral‟ (moral judgement) yang mengklasifikasikan terdapatnya tiga ciri pertimbangan moral bagi golongan pelajar iaitu pertimbangan tentang nilai bukan fakta. pertimbangan sosial yang melibatkan pertimbangan tentang manusia dan pertimbangan normatif atau preskriptif. malahan guru boleh mengaitkan nilai – nilai murni yang ada dalam pengajaran. Ini juga jelas dinyatakan di dalam Fokus dan Strategi Membangunkan Modal Insan iaitu untuk memantapkan kurikulum dengan meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. guru tidak hanya memfokuskan untuk menghabiskan silibus di dalam buku teks. hak dan tanggungjawab dan bukan pertimbangan nilai tentang kecenderungan sendiri. malahan guru juga boleh mengaitkannya dengan kehidupan seharian pelajar.Kepentingan mempelbagaikan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah penting bagi memastikan pelajar meminati subjek yang diajarkan. nilai-nilai murni diterapkan bukan sahaja dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tetapi juga dalam semua mata pelajaran yang lain. pertimbangan tentang patut. Di bawah rancangan KBSR dan KBSM. Justeru itu.

Universiti Malaya. Vol. Loganathan. Perkembangan domain moral dalam pengajaran dan pembelajaran sains sosial.. 1. Peringkat perkembangan moral di kalangan pelajar sekolah menengah bandar dan luar bandar. Volume I: Theoretical foundations and research validation. The measurement of moral judgement. The Asia Pacific-Education Researcher. (1987). China LAMPIRAN . A. Jurnal Pendidikan 31 (2006) 3 – 19. Cambridge: Cambridge University Press. L. R. 2002 Colby. BNU. The Teaching of Moral Education through Media Education. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Hong Kong. Kohlberg. Chang Lee Hoon (2002). C. Cheung. Fakulti Pendidikan. Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Motivasi Pembelajaran . Universiti Malaya pada 19 Januari.Chang Lee Hoon (2005). (2006). Liang Mingyue. Problems. Kertas yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sosial. The University of Hong Kong. K. Latihan Ilmiah. 16 No. (1995). Konsep Asas Dalam Pendidikan Moral. Faculty of Education. Ahmad Zabidi Abdul Razak. causes and solutions in a school moral education course.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->