Geografi

Tingkatan 2
BAB 14 PEMBANDARAN
• Proses Pembandaran • Trend Pembandaran • Faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia • Menyatakan proses pembandaran Malaysia • Ciri-ciri pembandaran Malaysia • Kesan-kesan pembandaran negara Malaysia • Langkah-langkah mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia • Kesan-kesan pembandaran di negara lain

PENGENALAN
Pembandaran berlaku apabila banyak penduduk bertumpu di kawasan bandar.

Pembandaran ialah proses berterusan yang melibatkan perubahan kawasan luar bandar menjadi bandar. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan penduduk di seluruh dunia bertambah:
1. 2. migrasi luar bandar ke bandar penurunan kadar kematian

Proses Pembandaran
Pembandaran ialah proses yang melibatkan perubahan ruang akibat daripada perubahan dari segi:
Perubahan landskap

Perluasan Bandar

Perubahan kegiatan ekonomi

Perubahan akibat proses pembandaran

Perubahan jumlah penduduk

Cara hidup masyarakat

Trend Pembandaran Malaysia
Selepas merdeka, trend pembandaran di negara Malaysia semakin meningkat dan ini dapat dilihat melalui pertambahan bandar-bandar.
Tahun Jumlah Penduduk % Penduduk Bandar Bilangan Bandar

1970 1980 1991 2000

8 810 000 13 136 109 17 563 420 22 202 614

28.7 34.2 50.7 61.8

49 67 129 138

Contoh tumpuan utama pembandaran di pantai barat S’jung M’sia:
Lembah Klang - Pulau Pinang - Johor Bahru – Seremban - Lembah Kinta

Contoh tumpuan utama pembandaran di pantai timur S’jung M’sia: Kota Bharu – Kuantan – Kuala Terengganu
Contoh tumpuan utama pembandaran di Sabah & S’wak: Lebih tertumpu di ibu negeri dan bandar-bandar utama

Trend Pembandaran Malaysia
Pembandaran menyebabkan penduduk luar bandar berhijrah ke bandar. Ini menyebabkan penduduk bandar terus meningkat. Faktor penarik seperti pembangunan ekonomi (peluang pekerjaan) di bandar-bandar besar telah menarik penduduk dari bandar kecil atau pekan. Proses pembandaran adalah dirancang melalui Program Perancangan Bandar dan Wilayah Dalam usaha membantuk suasana bandar yang lebih baik, kerajaan juga mewujudkan BANDAR BARU

Faktor Mempengaruhi Pembandaran
Dasar Kerajaan
• kerajaan Malaysia menggalakkan perindustrian di beberapa kawasan seperti:• Cth : Zon Perdagangan Bebas di Petaling Jaya, Sungai Way, Bayan Lepas, Prai & Pasir Gudang

Peningkatan • kerajaan Malaysia membuka pusat pengajian tinggi di Taraf luar kawasan bandar. Pendidikan
Peningkatan Kegiatan Ekonomi • Kemudahan infrastruktur yang lengkap disediakan di bandar • Ini menambah peluang pekerjaan

Perkembangan • Perkembangan jalan-jalan perhubungan jaringan pengangkutan • Memudahkan kesampaian

Faktor Mempengaruhi Pembandaran
Sumber
• Terdapat beberapa bandar yang berkembang hasil daripada kawasan perlombongan
• Cth : Taiping – Ipoh – K. Lumpur (Bijih Timah) • Kerteh – Paka – Miri – Bintulu (Petroleum)

Pertanian Perikanan
Migrasi penduduk ke bandar

• Pembukaan ladang-ladang • Cth : Kulim – Alor Gajah – Kluang – Segamat – Kota Tinggi (Getah) • Pada asalnya kawasan ini merupakan kawasan perkampungan nelayan. • Cth : Mersing, Johor – Marang, Terengganu • Mengakibatkan penambahan penduduk. • Perluasan bandar diperlukan untuk suasana bandar yang lebih selesa

Fungsi Bandar

Funsi Bandar Negara Malaysia

Kesan Pembandaran
Positif
Ada peluang pekerjaan Peningkatan kemudahan infrastruktur Tempat rekreasi Pusat perkembangan kebudayaan

Negatif
Kurang tenaga buruh di luar bandar Kesesakan lalu lintas

Pencemaran

Banjir kilat Kekurangan tempat tinggal

Langkah Mengurangkan Masalah Pembandaran
• Memperbaiki sistem pembuangan sisa pepejal • Penempatan semula setinggan • Membina tempat kediaman
Pembuangan Sisa Pepejal Kekurangan Tempat Tinggal

Pencemaran

Kesesakan Lalu Lintas

• Penguatkuasa an undangundang • Bandar dalam taman • Kempen

• Pengangkutan bersepadu • Menambahkan kenderaan awam • Melebarkan jalan • Kempen

Masalah pembuangan sisa pepejal dapat dikurangkan dengan mengadakan tapak pelupusan sampah dan sisa buangan kilang. Masalah pembuangan sisa pepejal dapat dikurangkan dengan mengadakan tapak pelupusan sampah dan sisa buangan kilang. Sistem Insinerator diperkenalkan untuk menggantikan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Sistem ini berupaya mengurangkan ispadu sisa buangan sehingga 90 peratus. Insinerator telah dibina lebih 50 tahun dahulu khususnya di Eropah dan Jepun

Memperbaiki sistem pembuangan sisa pepejal

Pembuangan Sisa Pepejal

Beberapa langkah bagi mengatasi masalah kekurangan tempat tinggal. 1. Pembinaan rumah kos rendah dan pangsapuri yang mampu dimiliki oleh penduduk bandar yang berpendapatan rendah. 2. Penempatan semula setinggan melalui program “Setinggan Sifar 2005” cth: penduduk kawasan setinggan akan ditempatkan di rumah-rumah pangsa. 3. Penempatan semula setinggan melalui program “Setinggan Sifar 2005” 4. Pembukaan kawasan perkilangan di luar bandar untuk mengurangkan
•Penempatan semula setinggan Kekurangan •Membina Tempat tempat Tinggal kediaman

penghijrahan penduduk di luar bandar ke bandar. Langkah ini dikenali sebagai – memperbandarkan kampung. cth: Kawasan perindustrian Gurun di Kedah dan Gebeng di Pahang.

penguatkuasaan undang-undang dan akta alam sekitar Cth : Kilang dikehendaki memasang dan meninggikan cerobong asap. Kilang yang

• Penguatkuasaan undang-undang • Bandar dalam taman • Kempen

Pencemaran

membebaskan sisa buangan ke udara akan didenda. Penghijauan bandar Penanaman pelbagai pokok do kawasan bandar untuk menghijaukan kawasan bandar Green belt Mengekalkan dan mewujudkan kawasan hijau yang berperanan sebagai paru-paru di bandar. Sesetengah kawasan dibangunkan kawasan rekreasi dan pertanian. Rawatan Air kumbahan / Perangkap sampah Bertujuan mengurangkan masalah pencemaran air

• Pengangkutan bersepadu Kesesakan • Menambahkan Lalu Lintas kenderaan awam • Melebarkan jalan • Kempen

Pemantauan lalu lintas Cth : Kilang dikehendaki memasang dan meninggikan cerobong asap. Kilang yang

membebaskan sisa buangan ke udara akan didenda. Penghijauan bandar Penanaman pelbagai pokok do kawasan bandar untuk menghijaukan kawasan bandar Green belt Mengekalkan dan mewujudkan kawasan hijau yang berperanan sebagai paru-paru di bandar. Sesetengah kawasan dibangunkan kawasan rekreasi dan pertanian. Rawatan Air kumbahan / Perangkap sampah Bertujuan mengurangkan masalah pencemaran air

SMK Perempuan Likas Sabah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.