MALAYSIA DAN KERJASAMA SERANTAU ASA & MAPHILINDO

OLEH MOHAMAD SYAMSUL IZWAN BIN MD FAUZI

Perjanjian Ekonomi dan Persahabatan Negaranegara Asia Tenggara (SEAFET) (1959) (Tanah Melayu & Filipina)

Persatuan Asia Tenggara (ASA) (1961) (Tanah Melayu, Negara Thai, & Filipina)

MAPHILINDO (1963) (Tanah Melayu, Filipina & Indonesia)

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)(1967) (Malaysia, Negara Thai, Filipina, Singapura, & Indonesia)

Pertubuhan kerjasama serantau di Asia Tenggara

PERSATUAN NEGARA ASIA

ASA

SEJARAH

Sebelum ASA, ada pertubuhan SEAFET. SEAFET tidak berjaya. Lalu Malaysia, Filipina & Negara Thai menubuhkan ASAS (Association of Southeast Asian States ). Pertubuhan ini dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman kepada Presiden Carlos P. Garsia ( Presiden Filipina ) pada tahun1959. Nama ASAS kemudian ditukar kepada ASA (Association of Southeast Asia). ( 31 Julai 1961 ).

TUJUAN

Penubuhan ASA yang disertai dengan Pengisytiharan Bangkok pada 1 Ogos 1961 yang antara lain bertujuan untuk :

3. Kerjasama ekonomi, sosial, budaya, saintifik dan pentadbiran. 5. Menubuhkan mekanisme berkesan untuk mempertingkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama sains dan pentadbiran. 7. Mengadakan kemudahan latihan dan penyelidikan untuk kepentingan bersama serta mempertingkatkan pengajian berkenaan Asia Tenggara. 9. Berusaha mewujudkan keamanan dan kestabilan politik serantau

MATLAMAT

ASA bukan satu pertubuhan bercorak politik tetapi lebih cenderung dalam membangunkan bidang ekonomi dan sosial supaya fahaman Komunis dapat dibendung dan dihapuskan dirantau ini

HUBUNGAN KERJASAMA

Menganjurkan rombongan kebudayaan di kalangan negara angggota ASA. Mengadakan program pertukaran tenaga pengajar antara universiti. Menggalakkan kegiatan pelancongan di kalangan negara anggota. Mengadakan pertukaran maklumat dalam bidang teknikal dan kepakaran.

ASA GAGAL

ASA tidak kekal lama kerana perselisihan faham berlaku antara negara anggota. FILIPINA
Menarik diri. Membantah hasrat Tanah Melayu untuk memasukkan Sabah dalam cadangan penubuhan Malaysia. Tahun 1962, Filipina membuat tuntutan ke atas Sabah, tetapi Kerajaan British tak layan.

INDONESIA
Enggan menyertai ASA Mambantah cadangan penubuhan Malaysia Menentang secara kekerasan melalui dasar konfrontasi.

MALAYSIA+ PHILIPINES +INDONESIA

MAPHILINDO

SEJARAH

MAPHILINDO adalah gabungan nama tiga buah negara – Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pada awal tahun 1963, penubuhan Malaysia mendapat penentangan dari Indonesia dan Filipina. Rundingan telah diadakan di Tokyo antara Tuanku Abdul Rahman & Dr. Subandrio (Menteri Luar Indonesia) pada Mei 1963. Pada Ogos 1963, Tuanku Abdul Rahman, Sukarno & Macapagal bertemu di Manila untuk berunding.

MAPHILINDO DITUBUHKAN

Ketiga-tiga pemimpin setuju untuk menubuhkan MAPHILINDO dengan harapan ia dapat menyelesaikan :
Krisis konfrantasi & tuntutan Filipina ke atas Sabah ; Mewujudkan perpaduan antara ketiga-tiga buah negara ; Mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan & kemasyarakatan.

Pemimpin Filipina dan Indonesia bersedia menyokong Malaysia jika penduduk dalam Persekutuan Malaysia. Sokongan dan persetujuan rakyat Sabah dan Sarawak akan ditentukan oleh satu jawatankuasa bebas yang tidak menyebelahi mana-mana pihak,iaitu Setiausaha Agung PBB atau wakilnya. PBB telah membentuk satu suruhanjaya yang diketuai oleh Lawrence Michealmore untuk :
◦ meninjau kembali pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai pembentukan Malaysia ◦ mengkaji kerja-kerja yang dijalankan oleh Suruhanjaya Cobbold.

 

Kajian dijalankan dari 16 Ogos hingga 5 September 1963. Kajian ini lewat disebabkan timbulnya beberapa kerumitan dalam menjalankan tinjauan. Masalah yang timbul menyebabkan laporan PBB tidak dapat disiapkan sebelum atau pada tarikh penubuhan Malaysia. Tarikh 31 Ogos 1963 terpaksa ditunda sehingga laporan disiapkan pada 14 September 1963.Jawatankuasa PBB mengesahkan :
70% penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia. Laporan Suruhanjaya Cobbold adalah benar.

Oleh itu,tarikh 16 September 1969 telah dipilih sebagai tarikh pengisytiharan Malaysia.

MAPHILINDO GAGAL

Malangnya, Filipina & Indonesia tidak berpuas hati dengan keputusan PBB itu. Mereka terus menentang. PembentukanMAPHILINDO mengalami kegagalan.

Filipina memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Indonesia melancarkan konfrontasi secara terbuka ke atas Malaysia

TAMAT