PERLAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS

BERMASALAH PEMBELAJARAN SMK DEMAK BARU,KUCHING.
PERLAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH
PEMBELAJARAN SMK DEMAK BARU,KUCHING.
1.0-PENDAHULUAN
“Ilmu adalah keajaiban yang mampu merubah manusia” dan guru sebagai pendidik adalah
bertanggungjawab dan harus bijak mencanai “permainan minda”dalam mendidik muridmurid berkeperluan khas membentuk mereka menjadi manusia.PPKI SMK Demak Baru
ditubuhkan pada 2004. Saban tahun tranformasi sama ada dari segi kurikulum,kokurikulum
dan sahsiah sentiasa dilakukan demi memastikan pendidikan untuk semua murid
berkeperluan khas di sekolah ini seiring dengan kehendak dan matlamat Kementerian
Pelajaran Malaysia agar semua murid mendapat pendidikan yang sama .PPKI SMK Demak
Baru menyimpan hasrat dalam membantu sistem pendidikan bagi murid-murid kurang upaya
bukan sahaja cemerlang dari segi sahsiah tetapi cemerlang dalam segala aspek agar mereka
ini dibentuk dari liabiliti menjadi satu aset yang penting dan berguna kepada masyarakat dan
negara.Mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti.
2.0-PROGRAM INKLUSIF
2.1-SEJARAH INKLUSIF
Sebelum abad ke -19 ,dipercayai bahawa kanak-kanak yang kurang upaya tidak boleh diajar
dan menerima pengajaran sepertimana lazimnya.Awal abad ke -19,Thomas H,.Gallandet
(1781-1851)& Louis Braille(1809-1852) telah memperkenalkan sekolah khas masalah
penglihatan dan masalah pendengaran.Pertengahan abad ke-19 organisasi politik telah
bertindak memberi penekanan yang khusus kepada keluarga yang mempunyai kanak-kanak
khas.Pada tahun 1975 “The Education of All Handicapped Act” telah dibaca di Kongress
Amerika.Muncul pendidikan segregated.Golongan pendidik dan keluarga mempersoalkan
pengasingan ini.
Program Pendidikan Inklusif untuk kanak-kanak berpendidikan khas ini dimulakan pada
tahun 1987 dibawah Kementerian Pendidikan. Ia digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara.Program Pendidikan Inklusif ini menitik beratkan suatu program. Pendidikan Inklusif
bagi murid-murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa dan
belajar bersama-sama dengan murid-murid biasa.

2.2-BENTUK PENDIDIKAN INKLUSIF
2.2.1.Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa
-Murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa
-Senarai nama murid dikekalkan dalam daftar kelas khas.
-Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta bantuan daripada guru Pendidikan Khas
sekiranya terdapat sebarang masalah sama ada dari segi pembelajaran atau tingkahlaku.
-Pelajar Pendidikan Khas yang berkeupayaan dalam akademik.
2.2.2-Pendidikan Separa Inklusif (Integrasi)
-Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja.
-Waktu selebihnya mengikuti program di kelas biasa.

3. Memungkinkan pelajar khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. 2. 2. -Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping. Guru sukar memberikan tumpuan. Pelajar khas mendapat kurang perhatian dan tumpuan. Pelajar khas yang terlibat menunjukkan kebosanan dan letih semasa belajar kerana penat menghadiri pengajaran dan pembelajaran yang banyak. 2. Menyediakan lebih peluang kepada pelajar khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. Model B-Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan mendapat khidmat nasihat/bimbingan Guru Pendidikan Khas 3. Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah. Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. 5. Sikap sesetengah guru biasa yang merasakan terbeban dengan adanya pelajar khas dalam kelas. 6. Gandingan dan kerjasama guru-guru mata pelajaran dan guru khas membantu melonjakkan mutu pencapaian pelajar khas. Pelajar khas yang diinklusifkan menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan dalam semua aspek seperti tingkahlaku. 2.3-MODEL-MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF 1. 6. Model A-Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan pengubahsuaian kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Model E -Penempatan sepenuh masa di Sekolah Pendidikan Khas. Menjadi platform kepada pelajar normal untuk mencurahkan bakti kepada pelajar khas dengan bertindak sebagai rakan pembimbing . Pelajar khas dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal. 2. 2. Berlakunya penglabelan 4. Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan. 3. 8. 7. Model C-Penempatan dalam kelas biasa dan dalam kelas khas/Bilik Resos/Pusat Sumber Pendidikan Khas. -Ujian mata pelajaran adalah sama dengan murid biasa.Penempatan di sekolah khas(Base School)dan kelas “Satellite” di sekolah biasa. 6. 3. 4. Pelajar normal turut terasa tergugat dan menganggap program ini telah memberi kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran mereka. (Octopus Model) 5.-Senarai nama murid pada daftar Program Pendidikan Khas. Model D.1-LATAR BELAKANG . 4.4-KEBAIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. 5.0-PENDIDIKAN INKLUSIF DI PPKI SMK DEMAK BARU 3.5-KELEMAHAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. 9. Model F-Penempatan sepenuh masa di rumah kediaman.komunikasi dan pencapaian akademik.

jasmani. 3. 3. Memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran.Selaras dengan konsep pendidikan untuk semua . )1996. Memastikan pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.2-MATLAMAT Antara matlamat Program Inklusif dijalankan di sekolah ini ialah: 1.(Mohd Siraj Awang. 3.yang dirancang Kementerian Pelajaran Malaysia sedang ke arah meningkatkan Program Pendidikan Inklusif di kalangan murid-murid berkeperluan khas.3-OBJEKTIF 1. nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. Kini seramai 12 orang pelajar berkeperluan khas telah diinklusifkan di kelas aliran perdana. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Melengkapkan murid-murid berkeperluan khas dengan kemahiran-kemahiran tertentu sejajar dengan Kurikulum Bermasalah Pembelajaran iaitu membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. bakat.Seramai 2 orang pelajar di Tingkatan 2. PPKI SMK Demak Baru menjadi salah sebuah program yang sentiasa menyokong demi memastikankan jurang pendidikan antara murid perdana dan pendidikan khas dapat dirapatkan. emosi. Sejajar dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Harus diingatkan di sini tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan begitu sahaja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. 2. Pelajar khas dapat belajar dengan kadar lebih berkesan dalam kelas biasa daripada mereka berada dalam situasi yang terpisah. rohani.Program Pendidikan Inklusif (PPI) bagi murid bermasalah pembelajaran di SMK Demak Baru bermula sejak tahun 2011. Program ini dilaksanakan kepada pelajar yang telah mempunyai kebolehan belajar mata pelajaran tertentu yang sama dengan pelajar normal. 5.dilaksanakan kepada pelajar yang berkeupayaan di sekolah ini adalah berbentuk sepenuh masa dan separa masa. Ini kerana pertambahan peluang-peluang untuk belajar .mereka diberi peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. 2. 4. Mengsealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa.Program Pendidikan Inklusif telah menjadi matlamat kepada usaha murni untuk memberi peluang pendidikan yang sama kepada semua murid tanpa mengira ketidakupayaan atau kecacatan mereka. 4 orang di Tingkatan 3 dan 6 orang pelajar di Tingkatan 4. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. akhlak. Melahirkan pelajar berkeperluan khas yang cemerlang dan berjaya dalam pelajaran serta kerjaya yang dibina. Memberi peluang kepada murid berkepeluan khas menerima pengajaran dan pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama dengan murid aliran perdana.

dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran baru dalam konteks yang lebih natural dengan wujudnya model-model rakan sebaya ( role model ).Paling utama juga murid-murid tersebut telah mendapat persetujuan dan kerjasama daripada ibu bapa mereka. 3. 3. Pelajar aliran perdana mendapat keuntungan daripada usaha-usaha mereka menyokong dan membantu mengendalikan rakan-rakan ‘Khas‘ sekelas mereka. Menggalakkan perhubungan sosial yang positif di antara pelajar PPKI dengan murid di aliran perdana. Menambah keyakinan diri pelajar berkeperluan khas untuk menghadapi masyarakat.menulis dan mengira. 4. Mereka juga dapat belajar memahami rakan-rakan ‘Khas’ ini tanpa mengira perbezaan. Melawan sikap diskriminasi pelajar normal terhadap pelajar berkeperluan khas . kekurangan dan kecacatan.Selain telah menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca. 6.murid-murid berkenaan mampu untuk mengurus diri.Hanya ibu bapa yang bersetuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak sekolah yang akan dipilih untuk mengikuti program ini.4-KUMPULAN SASARAN Murid-murid berkeperluan khas tanpa mengira ketidakupayaan yang mampu dan berupaya dalam akademik sahaja yang diinklusifkan dalam kelas aliran perdana.berkomunikasi dengan yang lain serta tidak mempunyai tingkahlaku yang ganjil yang akan menjejaskan komunikasi dengan guru mata pelajaran dan murid-murid lain serta tidak menganggu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 5. 7. 3.5-JAWATANKUASA PROGRAM INKLUSIF Pengerusi : En Rambil Hj Hasbi (Pengetua) Naib Pengerusi : En Jamal Shukuri Bolhassan (GPK PK) Setiausaha : Pn Dayang Hasimah Bt Awang Madian (SU Kurikulum) AJK : Pn Norzita Mohamed (SU HEM/Guru Sejarah) : Cik Ruhana Bt Bujang (SU KK/Guru Bahasa Melayu) : En Jamaluddin Juni (PPM) : Cik Nillip (PPM) : Pn Chong Fui Fon (Guru Geografi) : Pn Kamariah Kunggi Bt Abdullah (Guru Bahasa Inggeris) : En Badrulisham Ameran (Guru Matematik) : En Mohd Safwan Alias (Guru Sains) . Pendidikan Inklusif menyediakan peluang yang lebih kepada pelajar berkeperluan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan.

Setiap guru telah mendapat taklimat yang jelas dan telah menyebabkan mereka berasa yakin untuk mengajar murid-murid Pendidikan Khas tersebut. 9. 2.7. • Rekod kehadiran murid ke kelas inklusif. • Salinan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan Program Inklusif.3 Perdana dan 4 Amanah . 4. 8.: En Badrol Hisham Majid (Ustaz) 3. 6. • Biodata murid yang diinklusifkan. Murid berkeperluan khas ditempatkan di kelas yang paling pandai iaitu di kelas 2 Perdana.Ibu bapa yang bersetuju diminta menulis surat kebenaran sebagai bukti membenarkan anak mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran di kelas biasa.guru-guru PPKI serta . Penubuhan Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif . 7. • Jadual Waktu guru dan murid yang terlibat.7-STRATEGI PERLAKSANAAN Berikut disenaraikan langkah-langkah yang telah dijalankan dalam perlaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah ini. Mengumpul . 5. 11. Menyediakan jadual kelas yang sama dengan aliran perdana.Penerangan dan taklimat telah diberikan secara fomal dan tidak fomal . • Laporan semasa pelaksanaan Program Inklusif. Penolong kanan PPKI memaklumkan pada semua murid aliran perdana dan warga sekolah pada perhimpunan rasmi sekolah. Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif di peringkat sekolah membuat pemilihan murid berdasarkan hasil laporan penilaian pencapaian serta ujian diagnostik yang dijalankan oleh guru-guru yang telah dipertanggungjawabkan. 3. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa dan penjaga.Namun demikian. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen seperti : • Jawatankuasa Program Inklusif. • Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan. 10.Tiada perubahan atau penyesuaian fizikal atau bahan bantuan mengajar di buat ke atas kelas yang dipilih. Membuat perjumpaan dengan semua murid yang berkenaan.6-FAIL PROGRAM INKLUSIF Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan guru-guru dalam Jawatankuasa Program Inklusif bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Program Inklusif. Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif bermesyuarat dengan semua guru Pendidikan Khas dan PPM .menganalisis data dan maklumat murid-murid khas yang akan mengikuti Program Inklusif.Ibu bapa dipanggil untuk diterangkan tujuan dan kepentingan program ini terhadap anak-anak mereka. Penolong Kanan Pendidikan Khas mengadakan perbincangan dengan pentadbir dan guruguru aliran perdana yang terlibat. 3.Pihak sekolah turut memaklumkan kepada ibu bapa melalui PIBG mengenai implementasi Program Inklusif dijalankan. 3. Menyediakan sebuah kelas persediaan yang mempunyai sukatan dan mata pelajaran yang sama dengan aliran perdana iaitu di kelas PPKI8.1-Sebelum Program 1. • Rekod prestasi murid.

Murid khas mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sama dengan murid lain.Ini membuktikan murid Khas ini tidak bergantung sepenuhnya kepada guru pendamping sahaja.Terdapat juga beberapa orang murid khas yang aktif melibatkan diri dalam segala aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah seperti Pertandingan Bercerita. Sikap tolenrasi dan keprihatinan guru-guru mata pelajaran telah memberikan impak positif kepada pembelajaran murid khas. Membuat pemerhatian dari semasa ke semasa. 12.7.Pendidikan Jasmani dan PSV untuk Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. Guru pendamping mendapatkan maklumbalas dan berbincang dengan guru-guru yang terlibat serta mengambil tindakan susulan.Ini juga menjadi faktor menyumbang kepada kelulusan yang lebih baik.Mereka boleh bersosialisasi dengan murid-murid lain dan juga sebaliknya. .Penglihatan mereka tidak terganggu untuk melihat guru atau papan hitam dan memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan guru dan sebaliknya.laptop untuk pencarian sumber maklumatbagi memastikan kerja kursus pelajar khas yang terlibat berjalan dengan lancar.hanya mata pelajaran wajib sahaja diinklusifkan. Kedudukan murid berkeperluan khas ini diletakkan di bahagian hadapan dalam satu-satu kelas .Semasa Program 1. Di samping itu.7. 14.Program Mentor Mentee 1. mengadakan kelas tambahan.penerapan kaunseling dan motivasi oleh mentor sentiasa dilakukan telah memberi kesan dan impak yang mendalam kepada pelajar khas yang terlibat dalam membentuk masa depan yang cemerlang. 13. 4.Bagi Tingkatan 4 . 15.PPM bertindak sebagai mentor kepada mereka. 2. Meninjau sejauhmana kemahiran yang telah diajar di kelas normal.Mereka telah berdikari dan hanya memerlukan bantuan kepada guru khas sekiranya diperlukan.Hafazan. 3. Semua mata pelajaran diinklusifkan kecuali matapelajaran Moral.murid-murid ini sudah boleh berkomunikasi dengan guru-guru dan murid-murid lain menggunakan cara komunikasi biasa. Dari segi sosialisasi dan komunikasi.Malah terdapat juga yang aktif dalam kokorikulum seperti Pertandingan Bowling sehingga ke peringkat kebangsaan dan mendapat tempat. 5.3. 4. 6. Mentor bertanggungjawab dengan memberikan bimbingan serta penerangan tambahan yang diperlukan . Guru khas sebagai mentor juga membantu pelajar ini menyediakan bahan-bahan rujukan seperti keratan akhbar. (Lampiran K:Jadual Waktu PPKI8) 3.2. 3. Program Mento Mentee diadakan bagi membantu pelajar berkeperluan khas yang terlibat semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran .Penulisan Khat dan Jawi.Komunikasi dua hala sentiasa berlaku di sekolah malah di luar sekolah. Semua murid khas membuat kerja kursus walaupun mereka dikecualikan. Semua guru menggunakan bahan bantu mengajar yang sama dengan murid lain dan diberikan tugasan yang sama . 2. 3.buku rujukan . Guru Pendidikan khas menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid khas semasa di dalam kelas persediaan iaitu di kelas PPKI8. Guru Pendidikan Khas bertindak sebagai pendamping dan mentor kepada murid. 7. 5.Murid khas yang tiada masalah akan terus melakukan tugasan yang diberikan tanpa merujuk kepada mentor.

3. 2. Guru Pendamping memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid.7.Beliau juga mewakili sekolah dalam Pertandingan Bowling Terbuka yang dianjurkan oleh SMK ST Joseph.4.7.8-PENCAPAIAN 1.Pencapaian pelajar di bidang kurikulum Mohd Qamarrul Izzat b Mohd Sani telah • Johan Pertandingan Bercerita Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sarawak.7. Guru pendamping menilai kemajuan murid dan mencatatkan pencapaian akademik dan perkembangan kemahiran ke dalam Rekod Prestasi Murid. .Tingkatan 2 Perdana dan 3 Perdana • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Sejarah • Geografi • Pengetahuan Agama Islam • Matematik • Sains • KHB/ERT 3. 5. 3. Guru Pendamping memaklumkan perkembangan murid kepada ibu bapa atau penjaga. Keputusan peperiksaan murid Pendidikan Khas berkenaan dihantar ke Unit Pendidikan Khas .5-Selepas Program 1.2-Tingkatan 4A • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Sejarah • Pengetahuan Agama Islam • Matematik • Sains 3. 4. Pencapaian pelajar dari segi kokurikulum -Nur Syazwani Bt Marais telah mewakili negeri Sarawak bagi Pertandingan Bowling Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan di Perak. 3.1.7. Penilaian keberkesanan program terhadap murid khas sentiasa dijalankan secara berperingkat-peringkat. Pencapaian dari segi akademik (Rujuk di Lampiran A dan B) 2.4.3-Tingkatan 4Sains • Bahasa Melayu • Kimia • Biologi • Matematik • Pengetahuan Agama Islam • Bahasa Inggeris • Sejarah 3.Jabatan Pelajaran Sarawak dan Salinan kepada Pejabat Pelajaran Daerah.4-Senarai Mata Pelajaran Yang Diikuti 3.7.3.4. • Johan dua tahun berturut-turut bagi Pertandingan Hafazan .

guru haruslah peka dan sensitif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. • Tempat Ketiga dalam Pertandingan “Spelling” Terbuka pada Minggu Bahasa peringkat sekolah.Guru.0 RUMUSAN Kejayaan perlaksanaan program ini di PPKI SMK Demak Baru adalah berdasarkan perancangan yang telah diatur dan dibincangkan. Lampiran K. Lampiran E-Gambar Kelas Persediaan 5.Dalam Pendidikan kita mampu membentuk pelajar ini menguasai ilmu pengetahuan seterusnya mempertingkatkan martabat diri. 8.Usaha yang berterusan perlu bagi memastikan program ini terus dijalankan dengan teratur dan berjaya. Lampiran F-Gambar Kelas Perdana yang diinklusifkan 6. 7.Salinan Sijil 3. Lampiran C. 4.0-LAMPIRAN 1.agama dan masyarakat dan juga mampu untuk ddduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan masyarakat global di luar sana.bersosialisasi dan berkeyakinan.Gambar Pelajar 4.Gambar suasana pelajar khas Inklusif bersama pelajar khas yang lain. Lampiran H. Lampiran G-Gambar suasana sosialisasi Pelajar Khas bersama guru dan pelajar aliran perdana 7. Lampiran D.Gambar suasana kelas tambahan 9. Lampiran I. 4.• Johan dua tahun berturut-turut bagi Pertandingan Khat dan Jawi .Pelajar berkeperluan khas telah mula berdikari . Lampiran J-Jadual waktu Aliran Perdana 10.Jadual Waktu PPKI 8 . Lampiran A dan B-Keputusan dan Analisa PMR 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful