PERLAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS

BERMASALAH PEMBELAJARAN SMK DEMAK BARU,KUCHING.
PERLAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH
PEMBELAJARAN SMK DEMAK BARU,KUCHING.
1.0-PENDAHULUAN
“Ilmu adalah keajaiban yang mampu merubah manusia” dan guru sebagai pendidik adalah
bertanggungjawab dan harus bijak mencanai “permainan minda”dalam mendidik muridmurid berkeperluan khas membentuk mereka menjadi manusia.PPKI SMK Demak Baru
ditubuhkan pada 2004. Saban tahun tranformasi sama ada dari segi kurikulum,kokurikulum
dan sahsiah sentiasa dilakukan demi memastikan pendidikan untuk semua murid
berkeperluan khas di sekolah ini seiring dengan kehendak dan matlamat Kementerian
Pelajaran Malaysia agar semua murid mendapat pendidikan yang sama .PPKI SMK Demak
Baru menyimpan hasrat dalam membantu sistem pendidikan bagi murid-murid kurang upaya
bukan sahaja cemerlang dari segi sahsiah tetapi cemerlang dalam segala aspek agar mereka
ini dibentuk dari liabiliti menjadi satu aset yang penting dan berguna kepada masyarakat dan
negara.Mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti.
2.0-PROGRAM INKLUSIF
2.1-SEJARAH INKLUSIF
Sebelum abad ke -19 ,dipercayai bahawa kanak-kanak yang kurang upaya tidak boleh diajar
dan menerima pengajaran sepertimana lazimnya.Awal abad ke -19,Thomas H,.Gallandet
(1781-1851)& Louis Braille(1809-1852) telah memperkenalkan sekolah khas masalah
penglihatan dan masalah pendengaran.Pertengahan abad ke-19 organisasi politik telah
bertindak memberi penekanan yang khusus kepada keluarga yang mempunyai kanak-kanak
khas.Pada tahun 1975 “The Education of All Handicapped Act” telah dibaca di Kongress
Amerika.Muncul pendidikan segregated.Golongan pendidik dan keluarga mempersoalkan
pengasingan ini.
Program Pendidikan Inklusif untuk kanak-kanak berpendidikan khas ini dimulakan pada
tahun 1987 dibawah Kementerian Pendidikan. Ia digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara.Program Pendidikan Inklusif ini menitik beratkan suatu program. Pendidikan Inklusif
bagi murid-murid dengan keperluan khas yang boleh menghadiri di dalam kelas biasa dan
belajar bersama-sama dengan murid-murid biasa.

2.2-BENTUK PENDIDIKAN INKLUSIF
2.2.1.Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa
-Murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa
-Senarai nama murid dikekalkan dalam daftar kelas khas.
-Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta bantuan daripada guru Pendidikan Khas
sekiranya terdapat sebarang masalah sama ada dari segi pembelajaran atau tingkahlaku.
-Pelajar Pendidikan Khas yang berkeupayaan dalam akademik.
2.2.2-Pendidikan Separa Inklusif (Integrasi)
-Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja.
-Waktu selebihnya mengikuti program di kelas biasa.

5. Model F-Penempatan sepenuh masa di rumah kediaman. 4. Berlakunya penglabelan 4. 2. 2.komunikasi dan pencapaian akademik. Model E -Penempatan sepenuh masa di Sekolah Pendidikan Khas. Model D. Pelajar khas yang terlibat menunjukkan kebosanan dan letih semasa belajar kerana penat menghadiri pengajaran dan pembelajaran yang banyak. 3. 5. 3. Guru sukar memberikan tumpuan. 6. Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah. Model C-Penempatan dalam kelas biasa dan dalam kelas khas/Bilik Resos/Pusat Sumber Pendidikan Khas. Pelajar khas yang diinklusifkan menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan dalam semua aspek seperti tingkahlaku.3-MODEL-MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF 1. -Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping.0-PENDIDIKAN INKLUSIF DI PPKI SMK DEMAK BARU 3.5-KELEMAHAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. 7. 6. 9. 6. Gandingan dan kerjasama guru-guru mata pelajaran dan guru khas membantu melonjakkan mutu pencapaian pelajar khas. -Ujian mata pelajaran adalah sama dengan murid biasa. Sikap sesetengah guru biasa yang merasakan terbeban dengan adanya pelajar khas dalam kelas. Model B-Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan mendapat khidmat nasihat/bimbingan Guru Pendidikan Khas 3. 2. 2. Memungkinkan pelajar khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan. 4. Model A-Penempatan sepenuh masa dalam kelas biasa dengan pengubahsuaian kurikulum dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar khas dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal.Penempatan di sekolah khas(Base School)dan kelas “Satellite” di sekolah biasa. Pelajar normal turut terasa tergugat dan menganggap program ini telah memberi kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 8. Menyediakan lebih peluang kepada pelajar khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan.1-LATAR BELAKANG . (Octopus Model) 5. 2. 3.4-KEBAIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. 2. Menjadi platform kepada pelajar normal untuk mencurahkan bakti kepada pelajar khas dengan bertindak sebagai rakan pembimbing . Pelajar khas mendapat kurang perhatian dan tumpuan.-Senarai nama murid pada daftar Program Pendidikan Khas.

emosi. Harus diingatkan di sini tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan begitu sahaja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. 3. 2. 4 orang di Tingkatan 3 dan 6 orang pelajar di Tingkatan 4.mereka diberi peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. Mengsealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa.yang dirancang Kementerian Pelajaran Malaysia sedang ke arah meningkatkan Program Pendidikan Inklusif di kalangan murid-murid berkeperluan khas. Memberi peluang kepada murid berkepeluan khas menerima pengajaran dan pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama dengan murid aliran perdana. akhlak. rohani. Memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. Melengkapkan murid-murid berkeperluan khas dengan kemahiran-kemahiran tertentu sejajar dengan Kurikulum Bermasalah Pembelajaran iaitu membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh.2-MATLAMAT Antara matlamat Program Inklusif dijalankan di sekolah ini ialah: 1. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal.Seramai 2 orang pelajar di Tingkatan 2. 3. Pelajar khas dapat belajar dengan kadar lebih berkesan dalam kelas biasa daripada mereka berada dalam situasi yang terpisah. Ini kerana pertambahan peluang-peluang untuk belajar .3-OBJEKTIF 1. nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. jasmani. 3. Kini seramai 12 orang pelajar berkeperluan khas telah diinklusifkan di kelas aliran perdana. )1996. Sejajar dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.Selaras dengan konsep pendidikan untuk semua . 5. 4. bakat. Melahirkan pelajar berkeperluan khas yang cemerlang dan berjaya dalam pelajaran serta kerjaya yang dibina.(Mohd Siraj Awang. 2.dilaksanakan kepada pelajar yang berkeupayaan di sekolah ini adalah berbentuk sepenuh masa dan separa masa. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. Program ini dilaksanakan kepada pelajar yang telah mempunyai kebolehan belajar mata pelajaran tertentu yang sama dengan pelajar normal. Memastikan pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.Program Pendidikan Inklusif (PPI) bagi murid bermasalah pembelajaran di SMK Demak Baru bermula sejak tahun 2011.Program Pendidikan Inklusif telah menjadi matlamat kepada usaha murni untuk memberi peluang pendidikan yang sama kepada semua murid tanpa mengira ketidakupayaan atau kecacatan mereka. PPKI SMK Demak Baru menjadi salah sebuah program yang sentiasa menyokong demi memastikankan jurang pendidikan antara murid perdana dan pendidikan khas dapat dirapatkan.

berkomunikasi dengan yang lain serta tidak mempunyai tingkahlaku yang ganjil yang akan menjejaskan komunikasi dengan guru mata pelajaran dan murid-murid lain serta tidak menganggu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran baru dalam konteks yang lebih natural dengan wujudnya model-model rakan sebaya ( role model ).Paling utama juga murid-murid tersebut telah mendapat persetujuan dan kerjasama daripada ibu bapa mereka.4-KUMPULAN SASARAN Murid-murid berkeperluan khas tanpa mengira ketidakupayaan yang mampu dan berupaya dalam akademik sahaja yang diinklusifkan dalam kelas aliran perdana. 4.Hanya ibu bapa yang bersetuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak sekolah yang akan dipilih untuk mengikuti program ini.Selain telah menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca. 3. kekurangan dan kecacatan. Menambah keyakinan diri pelajar berkeperluan khas untuk menghadapi masyarakat. 7.murid-murid berkenaan mampu untuk mengurus diri. 3.menulis dan mengira. Menggalakkan perhubungan sosial yang positif di antara pelajar PPKI dengan murid di aliran perdana. 6. Pendidikan Inklusif menyediakan peluang yang lebih kepada pelajar berkeperluan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. Melawan sikap diskriminasi pelajar normal terhadap pelajar berkeperluan khas . Mereka juga dapat belajar memahami rakan-rakan ‘Khas’ ini tanpa mengira perbezaan. 3.5-JAWATANKUASA PROGRAM INKLUSIF Pengerusi : En Rambil Hj Hasbi (Pengetua) Naib Pengerusi : En Jamal Shukuri Bolhassan (GPK PK) Setiausaha : Pn Dayang Hasimah Bt Awang Madian (SU Kurikulum) AJK : Pn Norzita Mohamed (SU HEM/Guru Sejarah) : Cik Ruhana Bt Bujang (SU KK/Guru Bahasa Melayu) : En Jamaluddin Juni (PPM) : Cik Nillip (PPM) : Pn Chong Fui Fon (Guru Geografi) : Pn Kamariah Kunggi Bt Abdullah (Guru Bahasa Inggeris) : En Badrulisham Ameran (Guru Matematik) : En Mohd Safwan Alias (Guru Sains) . 5. Pelajar aliran perdana mendapat keuntungan daripada usaha-usaha mereka menyokong dan membantu mengendalikan rakan-rakan ‘Khas‘ sekelas mereka.

8. 4. Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif di peringkat sekolah membuat pemilihan murid berdasarkan hasil laporan penilaian pencapaian serta ujian diagnostik yang dijalankan oleh guru-guru yang telah dipertanggungjawabkan. 11. Menyediakan sebuah kelas persediaan yang mempunyai sukatan dan mata pelajaran yang sama dengan aliran perdana iaitu di kelas PPKI8. • Salinan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan Program Inklusif.guru-guru PPKI serta . • Laporan semasa pelaksanaan Program Inklusif. • Rekod prestasi murid. 9. 7. 6. 3. 3.7-STRATEGI PERLAKSANAAN Berikut disenaraikan langkah-langkah yang telah dijalankan dalam perlaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah ini.Ibu bapa yang bersetuju diminta menulis surat kebenaran sebagai bukti membenarkan anak mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran di kelas biasa.: En Badrol Hisham Majid (Ustaz) 3. Membuat perjumpaan dengan semua murid yang berkenaan.6-FAIL PROGRAM INKLUSIF Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan guru-guru dalam Jawatankuasa Program Inklusif bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Program Inklusif.menganalisis data dan maklumat murid-murid khas yang akan mengikuti Program Inklusif. Penolong Kanan Pendidikan Khas mengadakan perbincangan dengan pentadbir dan guruguru aliran perdana yang terlibat.Namun demikian. Murid berkeperluan khas ditempatkan di kelas yang paling pandai iaitu di kelas 2 Perdana. • Biodata murid yang diinklusifkan.Setiap guru telah mendapat taklimat yang jelas dan telah menyebabkan mereka berasa yakin untuk mengajar murid-murid Pendidikan Khas tersebut. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen seperti : • Jawatankuasa Program Inklusif. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa dan penjaga. 3.Tiada perubahan atau penyesuaian fizikal atau bahan bantuan mengajar di buat ke atas kelas yang dipilih. Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif bermesyuarat dengan semua guru Pendidikan Khas dan PPM .3 Perdana dan 4 Amanah .Ibu bapa dipanggil untuk diterangkan tujuan dan kepentingan program ini terhadap anak-anak mereka. Mengumpul . 10.1-Sebelum Program 1. 2. • Jadual Waktu guru dan murid yang terlibat. • Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.Pihak sekolah turut memaklumkan kepada ibu bapa melalui PIBG mengenai implementasi Program Inklusif dijalankan. • Rekod kehadiran murid ke kelas inklusif. 5.7. Menyediakan jadual kelas yang sama dengan aliran perdana. Penubuhan Jawatankuasa Program Pendidikan Inklusif . Penolong kanan PPKI memaklumkan pada semua murid aliran perdana dan warga sekolah pada perhimpunan rasmi sekolah.Penerangan dan taklimat telah diberikan secara fomal dan tidak fomal .

Guru Pendidikan khas menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan murid khas semasa di dalam kelas persediaan iaitu di kelas PPKI8. Kedudukan murid berkeperluan khas ini diletakkan di bahagian hadapan dalam satu-satu kelas .Program Mentor Mentee 1. Meninjau sejauhmana kemahiran yang telah diajar di kelas normal. 4.Ini juga menjadi faktor menyumbang kepada kelulusan yang lebih baik.Malah terdapat juga yang aktif dalam kokorikulum seperti Pertandingan Bowling sehingga ke peringkat kebangsaan dan mendapat tempat. 5. 2.Bagi Tingkatan 4 .3.2. Semua murid khas membuat kerja kursus walaupun mereka dikecualikan. 2. Guru Pendidikan Khas bertindak sebagai pendamping dan mentor kepada murid. . 6.Penulisan Khat dan Jawi.buku rujukan .Murid khas yang tiada masalah akan terus melakukan tugasan yang diberikan tanpa merujuk kepada mentor. 14.Semasa Program 1. Semua mata pelajaran diinklusifkan kecuali matapelajaran Moral. Membuat pemerhatian dari semasa ke semasa.Hafazan. Program Mento Mentee diadakan bagi membantu pelajar berkeperluan khas yang terlibat semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran .7.penerapan kaunseling dan motivasi oleh mentor sentiasa dilakukan telah memberi kesan dan impak yang mendalam kepada pelajar khas yang terlibat dalam membentuk masa depan yang cemerlang. Guru pendamping mendapatkan maklumbalas dan berbincang dengan guru-guru yang terlibat serta mengambil tindakan susulan. Dari segi sosialisasi dan komunikasi. Mentor bertanggungjawab dengan memberikan bimbingan serta penerangan tambahan yang diperlukan . 13. Sikap tolenrasi dan keprihatinan guru-guru mata pelajaran telah memberikan impak positif kepada pembelajaran murid khas. 5. 7. mengadakan kelas tambahan.hanya mata pelajaran wajib sahaja diinklusifkan.Terdapat juga beberapa orang murid khas yang aktif melibatkan diri dalam segala aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah seperti Pertandingan Bercerita.7.laptop untuk pencarian sumber maklumatbagi memastikan kerja kursus pelajar khas yang terlibat berjalan dengan lancar.Mereka boleh bersosialisasi dengan murid-murid lain dan juga sebaliknya. 15. 12. 3.Ini membuktikan murid Khas ini tidak bergantung sepenuhnya kepada guru pendamping sahaja. 3. Murid khas mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sama dengan murid lain. Guru khas sebagai mentor juga membantu pelajar ini menyediakan bahan-bahan rujukan seperti keratan akhbar.Komunikasi dua hala sentiasa berlaku di sekolah malah di luar sekolah. Di samping itu.Pendidikan Jasmani dan PSV untuk Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.Mereka telah berdikari dan hanya memerlukan bantuan kepada guru khas sekiranya diperlukan.Penglihatan mereka tidak terganggu untuk melihat guru atau papan hitam dan memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan guru dan sebaliknya. (Lampiran K:Jadual Waktu PPKI8) 3. Semua guru menggunakan bahan bantu mengajar yang sama dengan murid lain dan diberikan tugasan yang sama . 4.murid-murid ini sudah boleh berkomunikasi dengan guru-guru dan murid-murid lain menggunakan cara komunikasi biasa.PPM bertindak sebagai mentor kepada mereka. 3.

7. 3.4. Guru Pendamping memaklumkan perkembangan murid kepada ibu bapa atau penjaga. • Johan dua tahun berturut-turut bagi Pertandingan Hafazan .4. 4.1.5-Selepas Program 1. Guru Pendamping memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid.3-Tingkatan 4Sains • Bahasa Melayu • Kimia • Biologi • Matematik • Pengetahuan Agama Islam • Bahasa Inggeris • Sejarah 3.8-PENCAPAIAN 1.7.2-Tingkatan 4A • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Sejarah • Pengetahuan Agama Islam • Matematik • Sains 3.Jabatan Pelajaran Sarawak dan Salinan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Pencapaian pelajar dari segi kokurikulum -Nur Syazwani Bt Marais telah mewakili negeri Sarawak bagi Pertandingan Bowling Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan di Perak. Penilaian keberkesanan program terhadap murid khas sentiasa dijalankan secara berperingkat-peringkat.7.7.3. .Beliau juga mewakili sekolah dalam Pertandingan Bowling Terbuka yang dianjurkan oleh SMK ST Joseph.Pencapaian pelajar di bidang kurikulum Mohd Qamarrul Izzat b Mohd Sani telah • Johan Pertandingan Bercerita Pendidikan Khas Peringkat Negeri Sarawak. Keputusan peperiksaan murid Pendidikan Khas berkenaan dihantar ke Unit Pendidikan Khas . 2. 3. Guru pendamping menilai kemajuan murid dan mencatatkan pencapaian akademik dan perkembangan kemahiran ke dalam Rekod Prestasi Murid. Pencapaian dari segi akademik (Rujuk di Lampiran A dan B) 2. 3.4.4-Senarai Mata Pelajaran Yang Diikuti 3. 5.Tingkatan 2 Perdana dan 3 Perdana • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Sejarah • Geografi • Pengetahuan Agama Islam • Matematik • Sains • KHB/ERT 3.7.

4.Gambar suasana kelas tambahan 9.Jadual Waktu PPKI 8 .Guru.Salinan Sijil 3. Lampiran K.Dalam Pendidikan kita mampu membentuk pelajar ini menguasai ilmu pengetahuan seterusnya mempertingkatkan martabat diri. 4. Lampiran A dan B-Keputusan dan Analisa PMR 2. 8. Lampiran J-Jadual waktu Aliran Perdana 10.Usaha yang berterusan perlu bagi memastikan program ini terus dijalankan dengan teratur dan berjaya. Lampiran I. 7.Pelajar berkeperluan khas telah mula berdikari . Lampiran G-Gambar suasana sosialisasi Pelajar Khas bersama guru dan pelajar aliran perdana 7. • Tempat Ketiga dalam Pertandingan “Spelling” Terbuka pada Minggu Bahasa peringkat sekolah.Gambar Pelajar 4. Lampiran C.0-LAMPIRAN 1.• Johan dua tahun berturut-turut bagi Pertandingan Khat dan Jawi .0 RUMUSAN Kejayaan perlaksanaan program ini di PPKI SMK Demak Baru adalah berdasarkan perancangan yang telah diatur dan dibincangkan. Lampiran F-Gambar Kelas Perdana yang diinklusifkan 6. Lampiran E-Gambar Kelas Persediaan 5.agama dan masyarakat dan juga mampu untuk ddduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan masyarakat global di luar sana.bersosialisasi dan berkeyakinan. Lampiran H.guru haruslah peka dan sensitif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Lampiran D.Gambar suasana pelajar khas Inklusif bersama pelajar khas yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful