1.0 Definisi Remaja.

Menurut Mohammad Salleh Lebar, pada masa kini istilah remaja adalah untuk jangka masa di antara 15-25 tahun, iaitu satu jangka masa yang dianggap begitu panjang. Empat puluh tahun yang lampau, jangka masa remaja boleh dikatakan pendek iaitu di antara peringkat umur 15-20 tahun sahaja. Kebanyakan remaja pada ketika itu berkahwin di sekitar umur 1618 tahun. Tetapi pada masa kini, adalah kerana akibat perubahan gaya hidup zaman moden dan mereka terpaksa menempuh pelbagai halangan dan cabaran sebelum mendirikan rumahtangga. Menurut Abd Majid dan Rahill Mahyuddin, remaja merupakan satu zaman yang bermula dari baligh dan berakhir apabila seseorang itu menjadi dewasa. Pelbagai pancaroba yang berlaku di zaman remaja ini. G. Stanley menamakan zaman remaja sebagai zaman storm dan stress. Jadi, bolehlah dirumuskan bahawa semua tugas perkembangan zaman remaja ialah satu persediaan yang perlu untuk seseorang kanak-kanak itu menjadi orang dewasa yang berperwatakan sihat dan dinamik. Menurut Boon Pong Ying dan Ragbir Kaur, peringkat remaja adalah bermula dari umur 12-18 tahun. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mencapai tahap kematangan akil baligh dan menyedari tentang perubahan bentuk badan mereka. Mereka akan menerima perubahan fizikal mereka dan menggunakannya dengan cara yang paling berkesan. Menurut Kathleen dan Joseph (1989), masa remaja adalah satu tempoh penangguhan psikososial, satu tempoh peralihan yang panjang di antara peringkat kanak-kanak kepada peringkat dewasa, yang mungkin ataupun tidak mungkin disambut oleh individu tersebut sebagai satu peluang untuk meneroka ke alam diri sendiri. Dengan kata lain, remaja bermaksud satu zaman peralihan dari peringkat zaman kanak-kanak ke peringkat bebas, iaitu zaman dewasa. Zaman inilah para remaja sentiasa dicabar oleh peraturan-peraturan agama, sosial dan pembangunan. Seandainya mereka gagal mengawasi tugas-tugas perkembangan yang dilalui tersebut, maka mereka akan menghadapi masalah dan tekanan. Pepatah inggeris ada menyatakan bahawa zaman remaja adalah seperti kehidupan kupu-kupu di waktu malam yang sentiasa mencari tempat yang ada sinaran cahaya. Jadi, pada masa kini remaja akan sentiasa keluar dari rumah untuk mendapatkan hiburan dan keseronokan terutama di tempattempat yang menjadi tarikan orang ramai tanpa mengira waktu siang ataupun malam. Ketibaan baligh (puberty) biasanya dikaitkan dengan permulaan peringkat remaja. Baligh bermaksud kematangan sistem pembiakan, sosial dan fizikal. Pada peringkat ini remaja akan mengalami perubahan dari segi struktur tubuh badan, kecergasan, tanggapan, minat, nilai dan pegangan agama. Biasanya remaja yang normal dan berfikiran waras mula mengurangkan pergantungan kepada keluarga bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran tertentu. Mereka tidak terikat atau mengharapkan ibu bapa lagi dalam memandu arah kehidupan yang dituju. Remaja yang berumur 15 tahun ke atas biasanya sudah pandai mengawal diri sendiri dan menggunakan masa lapang untuk melakukan perka-perkara yang berfaedah.

1

2.0 Aspek Perkembangan Emosi Remaja. 2.1 Peringkat Awal Remaja (12-15 tahun) Emosi remaja pada peringkat ini adalah sukar diramal. Mereka mengalami pelbagai konflik diri. Contohnya, mereka inginkan kebebasan tetapi pada masa yang sama mereka masih bergantung pada ibu bapa untuk keperluan kewangan, kasih sayang dan sebagainya. Satu lagi punca konflik diri ialah tentang tanggapan diri mereka sama ada mereka masih lagi kanakkanak ataupun sudah dewasa. Ada pula yang bersikap angkuh kerana hendak melindungi segala kelemahan yang ada pada diri mereka. Oleh itu, guru hendaklah menggalakkan persaingan diri agar perasaan kejayaan dapat dinikmati. Dalam persaingan seperti ini, guru tidak harus membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar-pelajar lain. Sebaliknya, pencapaian pelajar yang sama dibandingkan dengan pencapaiannya bagi bulan sebelumnya. Sekiranya ada kemajuan, maka pujian atau ganjaran hendaklah diberikan kepada murid tersebut. Perasaan marah kerap kali timbul kerana jiwa remaja yang tertekan akibat pelbagai konflik yang melanda diri mereka. Pada peringkat awal remaja, remaja juga kurang sabar dan sentiasa berpegang teguh kepada pandangan diri sendiri. Pendapat orang lain jarang diterima dengan mudah. Guru hendaklah menggalakkan remaja di peringkat ini agar bersedia menerima pendapat orang lain kerana amalan seperti itu tidak bermakna satu kekalahan. Sebaliknya, bertukar-tukar fikiran dan pendapat adalah satu perlakuan yang banyak manfaatnya. Di peringkat ini, remaja mula menilai tingkah laku orang dewasa seperti ibu bapa dan guru secara lebih objektif. Contohnya, apabila ibu bapa melarang anak menonton televisyen atau merokok tetapi ibu bapa sendiri melakukan perkara tersebut. Keadaan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan remaja. Akibatnya mereka mula memberontak dan menentang ibu bapa serta guru. Oleh itu, guru hendaklah menjadi contoh teladan yang baik kepada pelajar-pelajarnya. 2.2 Peringkat Remaja (15-20 tahun) Pada peringkat ini remaja mengalami suatu tekanan dan ketegangan. Ini kerana mereka inginkan kebebasan tetapi pada masa yang sama mereka berasa masih bergantung dan terhutang budi terhadap ibu bapa yang telah menyokong mereka dari segala aspek. Mereka tetap menyayangi ibu bapa tetapi dalam masa yang sama mereka mempunyai perasaan untuk menentang atau membantah apabila diminta melakukan perkara yang berlawanan dengan kehendak mereka. Keadaan seperti itu boleh mewujudkan jurang yang ketara di antara remaja dan ibu bapa. Di peringkat ini, nilai-nilai kumpulan rakan sebaya menjadi pengaruh yang kuat terhadap sikap, pakaian, dan nilai remaja itu. Sebagai contoh jika rakan sebayanya berambut ala ‘punk’, remaja juga akan cuba untuk meniru gaya rambut begitu. Begitu juga pakaiannya yang menyerupai fesyen ala ‘baggy’. Keadaan-keadaan seperti inilah yang secara tidak langsungnya akan menimbulkan perasaan serba salah di kalangan diri remaja. Mereka masih sayang dan ingin mematuhi nilai-nilai ibu bapa tetapi dalam masa yang sama mereka merasa bimbang jika tidak mamatuhi nilai dan amalan rakan sebaya yang boleh menyebabkan mereka disingkir atau dipulaukan di kalangan mereka.
2

Pada peringkat ini rumah tidak lagi menjadi minat mereka dan mereka juga menjadi lebih berminat untuk berhubung dengan orang yang bukan dari kalangan ahli keluarga mereka. Kebanyakkan remaja pada peringkat ini menyanjung tinggi dan memuji orang yang lebih dewasa yang mereka terima sebagai model atau contoh kepada perilaku mereka. Oleh sebab ketegangan kerap berlaku di antara remaja dengan ibu bapa, jadi, guru amat diperlukan untuk simpati dan menasihati mereka. Perubahan dalam aspek rupa bentuk fizikal, sosial dan kognitif seseorang individu itu boleh menimbulkan kesan yang negatif ke atas kestabilan emosi remaja. Pada mulanya aktiviti dan imbangan hormon yang cepat berlaku di dalam badan merupakan punca utama yang mengakibatkan gangguan emosi tetapi kemudiannya ketidakstabilan emosi adalah akibat daripada konflik yang dihadapi dalam diri remaja dan dalam usahanya untuk membentuk pandangan hidup yang lebih bermakna bagi dirinya. Sikap timbal balik orang lain terhadap dirinya akan menguatkan atau mengurangkan konflik yang tersemat di dalam dirinya. Remaja akan mulai menyedari perasaan-perasaan baru yang belum dialami olehnya sebelum itu seperti kebangkitan nafsu seksual, dan ia kadangkala akan berasa seronok atau takut dengan perasaan-perasaan tersebut yang adakalanya begitu kuat dalam diri mereka. Oleh sebab perasaan ini muncul melalui satu proses semulajadi yang susah hendak di kawal, ia akan mempunyai perasaan ingin tahu yang kuat yang biasanya jika ditanyakan kepada orang dewasa tidak akan dijawab kerana dianggap sebagai topik-topik sensitif ataupun jawapan yang diberikan tidak memuaskan hati mereka. Para remaja mungkin bertindak balas dengan menarik diri dan cuba menyelesaikan persoalan dengan melarikan diri ke alam fantasi. Penarikan diri ini mungkin ditafsirkan oleh orang lain sebagai satu tanda sikap beragam (moody), sombong dan anti sosial. Jika perasaan ingin tahunya ditinggalkan tanpa jawapan, dia mungkin merasakan bahawa kebanyakkan aktiviti yang patut melibatkan dirinya sebagai tidak sesuai. Remaja mungkin bertindak balas terhadap perasaan ingin tahunya dengan membincangkan isu-isu berbentuk peribadi bersama-sama dengan kelompok sebayanya, atau akan membaca bahan-bahan yang mempunyai topik-topik yang menarik minat mereka. Perasaan kecewa tersebut akan membawa kepada tingkah laku yang agresif dan seterusnya pula mungkin mencari apa sahaja jalan untuk melepaskan kekecewaannya termasuk dengan cara penyalahgunaan dadah, pemujaan agama ataupun mengmbil keputusan untuk lari meninggalkan rumah. 3.0 Zaman Remaja Saya. Lantaran pendapat para ahli-ahli akademik tersebut, saya berpendapat bahawa zaman remaja saya adalah bermula pada peringkat umur saya 12 tahun iaitu ketika berakhirnya zaman persekolahan rendah dan bermulanya zaman persekolahan menengah saya. Di antara kesankesan yang dapat sya kenal pasti dalam perkembangan yang berlaku ke atas diri saya ketika zaman ini adalah perkembangan dari segi mental, emosi, bahasa dan juga sosial. Keempat-empat yang saya nyatakan tersebut sememangnya saya dapat mengesan sendiri perkembangan yang berlaku. Ini kerana perubahan perkembangan yang berlaku boleh saya lihat dengan jelas. Contohnya dari aspek emosi, ketika saya berada di zaman kanak-kanak,
3

saya tidak dapat mengawal perasaan saya untuk menangis apabila dimarahi oleh ayah atau ibu. Tetapi apabila saya meningkat remaja, saya tidak lagi menangis dan cuba untuk berfikir tentang mengapa saya dimarahi. Mengulas kembali zaman remaja saya, pada peringkat umur 13 tahun saya telah dihantar untuk belajar di sekolah berasrama penuh harian. Bermulanya kehidupan saya di asrama yang berjauhan dari keluarga telah memberi saya pelbagai cabaran dan dugaan hidup untuk berdikari di masa hadapan. Rutin harian pelajar asrama yang bangun pada jam 5.30 pagi dan akan hanya mula tidur pada jam 11.30 malam di samping aktiviti-aktiviti harian di sekolah dan asrama telah menjadi agenda pelengkap kepada perkembangan kehidupan di zaman remaja saya. Dari aspek emosi, mental, bahasa dan sosial, semuanya saya dapat rasakan perkembangan yang berlaku ke atas diri saya. Sebagai contohnya ketika di zaman kanan-kanak, minda telahpun tertanam bahawa kehidupan di asrama adalah amat menakutkan terutamanya dalam menghadapai masalah-masalah pembulian. Keadaan ini (daripada perasaan takut kepada keadaan biasa/normal) berubah apabila saya melalui sendiri keadaan tersebut. Apa yang nyata, perkembangan emosi dan mental saya telah menyebabkan saya menjadi semakin berani untuk menghadapi keadaan persekolahan tersebut. Selain itu, perkembangan yang berlaku itu juga telah dapat membantu saya untuk memikirkan perbezaan antara perkara yang baik dan juga yang buruk. Walaubagaimanapun saya tetap akui bahawa walaupun saya sudah dapat membezakan antara perkara baik dan buruk, saya masih belum dapat memikirkan kesannya kepada saya untuk jangka masa panjang di masa datang. Ini mungkin kerana perkembangan yang berlaku dari aspek sosial saya lebih menjurus ke arah yang negatif . Inilah yang cuba saya maksudkan saya masih belum dapat memikirkan kesan daripada sesuatu perkara itu untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya secara ringkasnya dapatlah dinyatakan disini bahawa perkembangan saya dari aspek-aspek tersebut telah membawa saya untuk terus belajar di tingkatan 6 dan seterusnya meneruskan pelajaran di puncak menara gading. Berlandaskan perkembangan emosi dan mental yang cergas dan cerdas, saya telah menolak tawaran kerja yang agak hebat iaitu menjadi inspektor polis untuk meneruskan pelajaran saya di Universiti Malaysia Sabah dalam ijazah pengajian ilmu Hubungan Antarabangsa. Dan setahun kemudian saya meneruskan pelajaran di Universiti Sains Malaysia untuk mendapatkan Diploma Pendidikan.

4

3.1 Perkembangan dan implikasinya pada pembelajaran. Proses perkembangan diri saya di alam remaja sememangnya telah memberi implikasi sepenuhnya terhadap corak kehidupan saya di masa hadapan. Keadaan ini adalah kerana setiap perkara yang berlaku samaada perkara yang baik atau buruk akan dapat saya nilai dan ubah kepada perkara yang lebih baik di alam dewasa saya. Sebagai contohnya ketika di zaman remaja saya masih belum dapat memikirkan kesan sesuatu perkara kepada kehidupan saya untuk jangka masa panjang. Namun, apabila saya meningkat dewasa, saya telahpun dapat memikirkan kesan perkara yang berlaku dengan lebih mendalam lagi. Keadaan ini telah memberi kesan yang amat positif kepada perkembangan dalam diri saya. Seterusnya, perkembangan saya di zaman remaja juga telah memberi implikasi yang amat mendalam pada aspek pembelajaran saya. Diantara implikasi-implikasinya adalah cara berfikir saya menjadi bertambah matang dan rasional. Keadaan ini dapat dibuktikan melalui pelbagai kaedah dan cara. Contohnya dari segi cara saya menulis karangan. Jika sebelum remaja, karangan atau penulisan saya lebih menjurus kepada teknik penceritaan yang berkisar kepada keadaan mitos ataupun khayalan semata-mata. Namun keadaan itu berbeza setelah saya menjadi matang/remaja kerana pada tahap tersebut karangan yang di tulis saya lebih menjurus kepada fakta yang dilihat lebih rasional terhadap kehidupan yang dilalui. Selain itu perkembangan zaman remaja saya juga telah memberi kesan terhadap tingkahlaku saya terhadap pembelajaran. Keadaan ini akan lebih mudah difahami melalui contoh yang saya nyatakan iaitu tingkahlaku penerimaan saya terhadap ilmu dan pembelajaran. Dalam situasi ini, saya mendapati tingkahlaku penerimaan saya terhadap pelajaran/ilmu sebelum dan selepas remaja adalah berbeza . Ini adalah kerana, sebelum remaja tujuan atau motif untuk pergi belajar agak samar ataupun hanya terpaksa kerana di suruh oleh ibu bapa ataupun tujuan ke sekolah hanya untuk berjumpa dan bermain bersama rakan-rakan. Hal ini berbeza apabila saya dewasa. Tingkahlaku saya terhadap pelajaran sudah berbeza ekoran cara berfikir saya yang sudah matang dan lebih rasional. Kedua-dua kesan yang saya nyatakan di atas adalah lebih menjurus kepada perkembangan dari segi emosi dan mental. Walaubagaimanapun, perkembangan saya dari segi fizikal dilihat tidak banyak memberi implikasi kepada pembelajaran saya. Ini kerana, saya dapati bahawa perkembangan diri saya secara fizikal telah menjadikan saya lebih bergiat aktif dalam bidang sukan saya. Jika dilihat dari segi pembelajaran akademik, implikasi positifnya yang boleh di ambil adalah perkembangan fizikal ini telah menjadikan saya bertambah kuat dan berdaya tahan. Ini terutamanya dari segi menanggung beban pelajaran yang diterima. Saya jarang menghadapi tekanan dalam pelajaran. Ini adalah mungkin disebabkan faktor fizikal saya yang sihat yang telah menjana otak dan minda saya menjadi lebih cergas dan cerdas. Keadaan ini adalah bersesuaian dengan kehendak Islam yang menekan bahawa ‘otak yang baik adalah terletak pada badan yang sihat.’

5

Kesimpulan. Secara literalnya, perkembangan zaman remaja seseorang individu banyak memberi kesan kepada corak kehidupan individu tersebut di masa akan datang. Perkembanganperkembangan dari segi emosi, mental, jasmani dan budaya remaja banyak di pengaruhi oleh faktor sekeliling. Jadi, jika seseorang remaja itu memilih faktor negatif dalam corak kehidupannya, maka, sukarlah untuk remaja tersebut meneruskan kemandiriannya dalam masyarakat. Dan begitulah juga sebaliknya jika remaja tersebut memilih corak kehidupan yang positif sebagai pemacu kehidupannya. Bagi diri saya, disebabkan faktor sekeliling dan keluarga yang agak aktif dalam masyarakat telah menjadikan saya dapat melalui setiap perkembangan dalam diri saya secara kritis dan jelas. Perkembangan yang berlaku dalam diri saya dari aspek-aspek yang telah saya nyatakan di atas nampak selari dengan perkembangan kehidupan saya mengikut alunan susunan seperti a,b,c dan d. Jadi, keadaan sedemikianlah yang telah dapat menjadikan saya lebih berdaya saing dan matang dikalangan rakan-rakan saya.

Rujukan.

Abd. Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin. 1997. Psikologi Pendidikan 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn.Bhd. Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. 1998. Psikologi 1 (semester 1). Shah Alam : Fajar Bakti Sdn.Bhd
Ee Ah Meng. 1995. Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak (Asas Pendidikan 4). Shah Alam. Fajar Bakti Hurlock, Elizabert B. 1999. Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Ed. 5. Jarkarta : Erlangga

Lee Shok Mee. 1994. Asas Pendidikan 2 : Psikologi Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Kump. Budiman Sdn.Bhd.

6