ASAS PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 1 : SKOP DAN SIFAT PENGURUSAN KEWANGAN

aishah_ukm@ya hoo.com

BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN
1.Perniagaan Tunggal <Dimiliki seorang pemilik> <Pemilik biasanya merupakan pengurus firma> <daftar bawah Pendaftar Perniagaan> Kelebihan § Paling mudah ditubuhkan § Pendapatan perniagaan adalah merupakan pendapatan sendiri (xda bezanya) § Kadar cukai lebih rendah berbanding kadar cukai syarikat § Operasi boleh ditamatkan ikut kehendak pemilik atau sebaik pemilik sudah meninggal dunia Kelemahan § Pemilik dan perniagaan adalah entiti yang sama § Jika bisnes gagal, pemiutang boleh menuntut segala aset persendirian pemilik § Dana modal terhad kepada harta yang dimiliki sahaja.

2. Perniagaan Perkongsian • Terdiri dari 2 hingga 20 ahli ( perbankan=10, profesional= no limit ) • Mudah ditubuhkan kerana bebas dari kawalan undang-undang • Daftar dengan Pendaftar Perniagaan • Boleh ditubuhkan sebagai Perkongsian biasa (semua ahli adalah ahli biasa dan mereka punyai kuasa dalam pengurusan perniagaan itu) atau Perkongsian Berhad (ahli terdiri daripada perkongsian biasa dan berhad, Berhad ni tiada

• Modal hanya terhad kepada jumlah aset yang dimiliki pemilik untuk dicagarkan. • Wujud kepakaran yang berbeza antara ahli • Keharmonian antara ahli ~ada dimeterai dalam Artikel Perkongsian~ • Artikel Perkongsian :8.Pembahagian untung rugi 9.Pembuatan kuasa dalam bisnes 10.Langkah perlu jika bisnes samada sukarela atau terpaksa perjanjian

ditamatkan,

• Pemilik dan bisnes adalah satu entiti, so pendapatan bisnes adalah pendapatan persendirisn, dan kadar cukai yang ditanggung oleh biasa adalah kadar cukai pendapatan

3. Syarikat
undang

• sebuah entiti yang sah ditubuhkan di bawah undang• Jadi syarikat boleh menandatangani kontrak perjanjian, memiliki harta atas nama sendiri, disaman atau menyaman • Daftar bisnes dengan Pendaftar Syarikat • Pemilik dan pengurus bukan orang sama (entiti berasingan) memberikan kelebihan :5. Usia bisnes yang tidak terhad (even pemilik atau pengurus mati coz pemilikan boleh ditukar milik) 2. Pemilikan yang bertukarganti kerana pemilikan

3. Tanggungan terhad üTanggungan risiko hanya terhad kepada jumlah modal dilaburkan untuk beli saham syarikat üSyarikat boleh wujudkan ekuiti (dengan terbitkan saham baru) atau wujudkan hutang dengan mudah untuk biayai sebarang pelaburan ~ jika firma dapat buktikan prestasi kukuh~ üJika firma gagal, pemiutang hanya boleh

• Kelemahan syarikat :2. Percukaian dua kali ganda :- cukai pendapatan perniagaan dan cukai pendapatan persendirian yang diperoleh oleh shareholder dalam bentuk dividen. Dividen ni diperoleh daripada pendapatan bersih firma setelah membayar cukai pendapatan perniagaan (nampak shareholder kena bayar 2 kali cukai) 3.Proses penubuhan yang panjang lagi rumit, banyak borang diisi kerana penubuhan syarikat dikawal di bawah Akta Syarikat 1965
Syarikat ada jenis

Syarikat Sendirian Berhad • Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat • Dikenakan cukai pendapatan syarikat • Sebuah entiti berasingan, tanggungan risiko terhad pada modal dilaburkan dalam syarikat sahaja • Perolehan modal: peroleh daripada jualan saham kepada sekumpulan orang perseorangan sahaja • Pemegang saham syarikat juga merupakan pemilik syarikat dan biasanya setiap pemilik mengenali antara satu sama lain • Bilangan min pemegang saham 2 dan terhad kepada 20 orang • Kebanyakan syarikat ini punyai matlamat untuk

Syarikat Berhad (pendaftaran sama dengan syarikat sdn.bhd) • Diwajibkan simpan akaun dan segala rekod seperti dinyatakan dalam Seksyen 167 Akta Syarikat 1965 • Bezanya ia telah disenaraikan di bursa saham • Perolehan modal =terbit kan saham untuk orang ramai • Kelebihan :7. Profil yang lebih menyerlah, senang dapat publisiti, akhbar dan internet, ini menyumbang kepada pertumbuhan syarikat dan dapat menarik peluang perniagaan baru

3.

Dana Tambahan. Boleh mewujudkan kecairan di dalam sistem penilaian yang cekap. Bila dah disenaraikan, pelabur boleh jual saham pada bila-bila masa pada harga yang ditetapkan pasaran dan harga saham ini diterima umum

5. Peluang untuk membesar. ØDana dari Pemegang saham dengan terbitkan hak dan saham pinjaman. ØDana ini boleh digunakan untuk mengembangkan bisnes, untuk projek baru, untuk keuntungan, atau untuk kurankan hutang 9. Peluang perniagaan baru ØBila disenaraikan senang dapat peluang untuk

MASALAH AjENSI…
• Ejen = pihak pengurusan, Prinsipal= pemilik saham..hubungan yang terbentuk adalah hubungan ajensi • Prinsipal nak maksimakan kekayaan mereka, so mereka mengharapkan pihak pengurusan yang mereka lantik akan memaksimakan keuntungan (x ambil sebarang risiko perniagaan dan kewangan yang tidak munasabah) supaya pemilik saham memperoleh kekayaan yang tinggi dalam bentuk dividen • Jika pendapatan syarikat dan perolehan dividen meningkat,maka saham syarikat akan meningkat

• Pengurus sememang akan bertindak untuk memaksimakan kekayaan shareholder tetapi mereka juga ada matlamat tersendiri • Pengurus tidak akan bekerja untuk shareholder sekiranya faedah mereka tidak terpelihara • Pengurus menginginkan gaji yang yang tinggi, faedah sampingan, kenderaan, pejabat yang lebih mewah, bonus tetap setiap tahun dan sebagainya. Jika pengurus selesa, mereka tidak akan mahu terlibat di dalam sebarang pelaburan yang mempunyai risiko tinggi kerana jika risiko tinggi,

• Jika pengurus berniat untuk meningkatkan saham dirinya sendiri (untuk dilamar syarikat lebih besar), mereka akan meluaskan kuasa syarikatnya di pasaran dengan membuka banyak cawangan, hasilkan banyak produk, buat pelaburan di luar negeri untuk lebih menonjolkan syarikat dan juga dirinya (agresif) lalu membuka peluan untuk dirinya dilamar syarikat besar lain, ini mendedahkan syarikat kepada risiko yang tinggi • Kadang-kadang, hubungan ajensi ini disebut sebagai masalah ajensi • Jika pihak pengurusan tidak memiliki ekuiti/sikit

• Contoh kos langsung 2.Kos pengawalan = wujud daripada perbelanjaan mengodit penyata kewangan syarikat 3.Kos perbelanjaan pengurusan= pengurusan cenderung membazir wang syarikat seperti beli kereta import mewah, bayar gaji pengurus terlampau tinggi, cuti tahunan pengurus di tanggung syarikat dan lain-lain. Juga pihak pengurusan nak amik alih syarikat lain dengan bayar harga tinggi. Semua kos ini hanya beri faedah kepada pihak pengurusan tetapi pemilik saham yang akan menanggungnya • Contoh kos tidak langsung = kos lepas yang

ASAS PENGURUSAN KEWANGAN
BAB 2 : keputusan-keputusan KEWANGAN

aishah_ukm@ya hoo.com

JENIS-JENIS KEPUTUSAN KEWANGAN 1. Bahagian Pengawalan § Perancangan untuk kawalan = segala kos operasi firma harus dikawal melalui dasar serta prosedur perakaunan dan kewangan agar matlamat firma dapat dicapai § Melaporkan dan mentafsirkan = pengurus kewangan harus beupaya menyediakan serta mentafsirkan data-data serta laporan perakaunan dan kewangan dengan cepat dan tepat kerana pihak pengurusan atasan memerlukan maklumat kemaskini ini untuk bersaing dengan berkesan § Penilaian dan penasihatan = pengurus kewangan

§ Pentadbiran cukai = bahagian kewangan firma bertanggungjawab mentadbir dasar dan peraturan cukai dan pengurus kewangan perlu mencari jalan untuk mengurangkan beban cukai syarikat § Laporan kerajaan = bahagian kewangan perlu sediakan semua laporan yang telah ditetapkan kerajaan § Perlindungan Aset = melalui sistem kawalan dalaman yang berkesan, aset firma dapat dilindungi dari berlaku kesilapan dari segi catatan dan juga dari berlaku penipuan dan pencurian

2.Bahagian Perbendaharaan
§ Penyediaan Modal = PK perlu dapatkan dan sediakan modal untuk perjalanan serta pertumbuhan firma pada kadar kos minimum § Perhubungan harmoni dengan Pelabur modal = dan perhubungan masyarakat dengan pembekal

perniagaan demi kepentingan firma § Pembiayaan Jangka Pendek = keperluaan kewangan jangka pendek harus dipenuhi dengan tepat dan pada kos yang terendah, if not, perjalanan firma akan tergendala dan firma terpaksa tanggung kos kewangan yang tinggi § Urusan Bank dan Penyimpanan = Pk terlibat dengan urusan bank bagi tujuan menjaga keselamatan wang dan sekuriti firma § Kredit dan Pungutan = Pk buat aktiviti memberi dan

KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
Keputusan-keputusan yang diambil tentang masalah pembiayaan aset ( firma perlukan aset untuk jalankan perniagaan) Unsur-unsur utama yang perlu dipertimbangkan ialah :-

4.Tempoh aset digunakan § Tempoh ini akan menentukan jenis pembiayaan yang akan diperlukan. Jika aset itu digunakan untuk jangka panjang, sumber pembiayaannya juga harus berbentuk j/panjang. Jika tempoh masa pendek, pembiayaan j/pendek digunakan 2.Struktur Modal § Struktur modal yang dikehendaki oleh pihak pengurusan secara langsung menentukan sumber modal utama firma. Jika hutang, maka sumber modalnya adalah hutang. Jika struktur modal lebih kepada ekuiti, maka sumber modalnya ialah pendapatan tertahan dan saham biasa baru. Struktu modal yang dipilih juga bergantung kepada tahap risiko yang sanggup mereka tanggung

KEPUTUSAN PELABURAN (penting untuk maksimakan nilai pasaran saham biasa firma)
Untuk menentukan sumber-sumber pelaburan dana firma, jadi apa keputusan yang diambil untuk selesaikan masalah ini disebut Keputusan pelaburan Pelaburan Dana firma boleh jadi untuk jangka pendek (aset semasa) atau jangka panjang (aset tetap) Pelaburan jangka panjang :• Kewujudan dan pertumbuhan firma sangat bergantung pada pelaburan aset tetap firma • Pk perlu fikirkan dan tentukan pelaburan aset tetap yang sesuai demi kepentinganj.panjang firma melalui aktiviti perbelanjawan modal • Pk menilai peluang-peluang pelaburan berdasarkan keuntungan,nilai masa wang dan risiko analisisnya Pelaburan jangka pendek :• Pk perlu tentukan tahap optimum aset semasa yang diperlukan untuk operasi harian • Berapa banyakkah tunai, inventori dan ABT yang harus

KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DIVIDEN Masalah pembiayaan dan masalah pembayaran dividen saling berkait kerana pembayaran dividen akan mengurangkan pendapatan tertahan firma yang akan digunakan untuk membiayai pelaburanpelaburan lain Contoh:- Pendapatan bersih selepas cukai = Rm150,000 (pndapatn tertahan) (-) Dividen Biasa = Rm 40,000 Pendapatan bersih selepas Dividen = Rm 110,000 • Sebelum bayar dividen, firma mempunyai sumber pembiayaan yang tinggi tapi selepas dividen, firma kekurangan sumber pembiayaan. Ini menyebabkan firma perlu mencari sumber pembiayaan yang lain

DASAR DIVIDEN FIRMA… 1.Sikap Pelabur terhadap Dividen - Pelabur dapat ganjaran melalui dividen dan laba modal - Ada yang suka dividen lebh dari laba modal dan sebaliknya - Jika ramai pelabur dalam firma tu suka dividen, Pk kena pastikan keputusan pembayaran dividen akan memuaskan pemegang saham jenis ini 6.Kandungan Maklumat tentang pengumuman Dividen - Setiap kali pengisytiharan dividen dibuat, secara tidak langsung memberi info kepada shareholders tentang potensi firma membayar dividen pada masa depan - Jika pembayaran dibuat konsisten, mereka menjangkakan yang sama untuk akan datang - Ini mengukuhkan kepercayaan mereka kepada firma 11.Peluang-peluang Pelaburan - Teori mencadangkan firma bayar dividen setelah kehabisan pelaburan dalam peluang-peluang pelaburan yang menguntungkan, so, pemegang saham akan dapat pembayaran dividen yang rendah 4.Keadaan Mudah Tunai - Firma bayar dividen hanya bila firma punyai tunai yang

KRITERIA MEMBUAT KEPUTUSAN KEWANGAN…

1. Haruslah berdasarkan kepentingan para pemilik firma (shareholders) 2. Haruslah munasabah, jelas dan tepat 3. Dapat digunakan untuk semua jenis keputusan kewangan termasuk keputusan pembiayaan, keputusan pelaburan, dan keputusan pembayaraan dividen 4. Kriteria ini adalah kriteria pemaksimuman kekayaan pemegang saham