Sejarah Perkembangan Dsediakan oleh: Aqidah Ahmad Hafizan

Dan Rakan-rakan Beliau

Menu
Zaman Nabi dan Sahabat Zaman Akhir Sahabat Zaman Bani Umaiyah

Zaman Nabi dan Sahabt
Masa Rasulullah saw merupakan tempoh

pembinaan aqidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Rasulullah menjadi tempat rujukan pada masa tersebut. Rasullullah mengajak kaum muslimin mentaati Allah dan menghindari perpecahan. Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat alAnfal ayat 46, yang artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan

Zaman Akhir Sahabat
Ilmu Tauhid pada Zaman khalifah pertama dan

kedua adalah sama sprti zaman Rasullullah. Kaum muslimin tidak mempersoalkan soal akidah dan tidak mentakwil. Pada zaman khalifah Uthman perpecahan berlaku untuk menegakkan pandangan sendiri. Bermulanya perciptaan hadis-hadis palsu.

Zaman Bani Umaiyah
Kaum muslimin mula menyebarkan

pengetahuan tentang ajaran Islam. Pemeluk Islam semakin bertambah. Golongan salaf mula bebas berfikir dan memberi pandangan mereka sendiri. Muncul pelbagai aliran dan pegangan agama seperti Qadariah,Jabariah,Mu’tazilah dan Ahli Sunnah Waljamaah.

Biodata Abu Hasan Al-Asya’ri

Latar Belakang
Nama : Abu Hasan Ali Bin Ismail Bin Abi

Basyar, Ishak Bin Salim Bin Ismail Bin Abdillah Bin Musa Bin Bilal Bin Abi Burdah Bin Abi Musa Al-Asyaari Kelahiran – Kira-kira 55 tahun sesudah kematian imam As-Shafiie dan4 tahun selepas imam Bukhari meninggal dunia - dilahirkan di Basrah, Iraq pada tahun 260 hijrah.

Pendidikan
Pada Awalnya, beliau mempelajari agama

dengan ayah tiri beliau yang merupakan ulama’ besar di Basrah yang beraliran mu’tazilah. Beliau banyak menghadiri majlis2 ilmu dan mempelajari kitab2 yang ditulis oleh ulama’ ahli sunnah waljamaah. Dapat membuat kesimpulan mengenai fatwa ulama’ mu’tazilah yang terpesong daripada AlQuran dan sunnah.

Biodata Imam Mansur Maturidi.

Latar Belakang
Nama:Muhammad Bin Muhammad Bin

Mahmud. Kelahiran di suatu daerah Samarkand bernama Maturid. Wafat di Samarkand kira2 10 tahun sesudah kewafatan Imam Asyari dan dimakamkan di sana. Beliau merupakan pendokong aliran Ahli Sunnah Waljamaah.