Maksud psikomotor ialah perkembangan kemahiran dan kebolehan otot fizikal dan afektif ialah perkembangan sikap dan

nilai manakala kognitif pula ialah perkembangan kemahiran intelek. izzaty Posts: 4 Joined: 2009-01-16, 02:19:59 pm Top
OBJEKTIF PSIKOMOTOR Aspek psikomotor adalah berkaitan dengan pergerakan anggota fizikal. Guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani akan mendapati pengawalan pergerakan anggota sebagai suatu tumpuan utama dalam pengajaran dan latihan. Pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah, kanak-kanak diasuh untuk bagi menguasai pergerakan yang biasa dalam kehidupan, dalam senaman. Di samping itu, murid-murid tersebut dilatih bagi menguasai kemahiran khusus yang tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kemahiran menggelecek dalam permainan bola sepak. Sebagai mana dalam domain kognitif dan afektif, domain psikomotor turut mempunyai hierarki tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Taksonomi Simpson dan Taksonomi Jewett. Taksonomi Simpson membahagikan aspek psikomotor kepada lima peringkat iaitu: i. pengamatan ii. persediaan iii. pergerakan terkawal iv. mekanisme v. pergerakan khusus Sementara Taksonomi Jewett mengemukakan tiga peringkat yang utama iaitu: i. pergerakan asas ii. pergerakan khusus iii. pergerakan kreatif Sebagai rumusannya, perbincangan dalam modul ini akan membahagikan kepada lima peringkat, iaitu pergerakan kebiasaan, asa kemahiran, pengembangan kemahiran, pelarasan dan penyesuaian kemahiran serta kesempurnaan dan pengekalan kemahiran.