1.

0 PENGENALAN

1.1 Sejarah perkembangan bahasa Melayu di Malaysia

Bahasa Melayu dikatakan berasal dari Asia Tengah atau dari Nusantara (Kepulauan Melayu). R.H. Geldern, iaitu seorang ahli pengkaji prasejarah yang mengatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari Asia Tengah berdasarkan kajian yang dibuat terhadap kapak tua (beliung batu) yang ditemui.

1

Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga Nusantara di bawah rumpun bahasa Austronesia. Istilah Austronesia membawa pengertian pulau-pulau selatan (Asmah, 1985:35). Austronesia pula dipecahkan kepada empat keluarga, iaitu Indonesia (Nusantara), Melanesia, Mikronesia dan Polinesia.

Istilah Malayo-Polenesia digunakan oleh Wilhem von Humboldt, ahli bahasa yang telah mengkaji aspek keserumpunan bahasa antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa di daerah Polinesia. William Marsden mendapati bahasa Melayu dan bahasa Polinesia itu merupakan bahasa serumpun.

2

Ismail Hussien (1948:5) mengatakan bahawa bahasa Melayu hanyalah merupakan satu daripada lebih kurang 200 bahasa dalam kepulauan Melayu. Oleh sebab bentuknya yang amat sederhana dan berkemungkinan menerima unsur asing dan sifatnya yang dapat dilenturkan buat memenuhi keperluan semasa, maka jadilah bahasa Melayu sebagai satu bahasa yang terpenting dalam sejarah bahasa-bahasa di kepulauan Melayu. Bahasa Melayu yang pesat perkembangan sehingga dijadikan bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang besar jumlahnya dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa Jawa atau bahasa Tagalog. Magellan telah mengatakan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca di alam Melayu dari Acheh hingga ke kepulauan Maluku.

3

Kepentingannya sebagai bahasa lingua franca kerana sifatnya yang sederhana dan mudah menerima pengaruh asing, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa.

Di Malaysia, bahasa Melayu mengalami perubahan nama beberapa kali. Pada awal 1970-an, Bahasa Malaysia dinamakan sebgai "Bahasa Melayu". Kemudian Bahasa Melayu ditukarkan kepada "Bahasa Malaysia" atas sebab politik pada 1970 sehingga 1986. Namun kemudiannya nama "Bahasa Melayu" digunakan semula terutama dalam pendidikan iaitu pada 1986 sehingga jun 2007. Bermula pada 1 Julai 2007, bahasa Kebangsaan Malaysia dinamakan kembali kepada "Bahasa Malaysia" sebagai simbol bahawa bahasa ini adalah bahasa untuk semua dan tidak mengira kaum. Tujuan lain

4

ialah untuk mencapai perpaduan kuam dalam negara kita iaitu "Bangsa Malaysia" dan tidak akan berlaku lagi peristiwa pada 13 Mei 1969.

Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu melalui peruntukan undang-undang yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang menyatakan dengan jelas bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu.

Sejak tahun 1957, apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan yang disarankan oleh Suruhanjaya Reid. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berasaskan beberapa faktor, iaitu bahasa Melayu mempunyai jumlah penutur yang terbesar di negara ini. Pada waktu itu,

5

kumpulan ini membentuk 49.78 peratus, manakala kaum Cina merupakan 37.1 peratus dan kaum India 11.0 peratus (Ensiklopedia Kebudayaan Melayu, hlm. 1260).

Faktor kedua ialah bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat pribumi bagi negara ini. Oleh itu, bahasa Melayu dapat melahirkan jati diri penduduk negara ini. Faktor ketiga ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sudah sekian lama berjalan dan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi komunikasi umum.

Akhirnya, keempat ialah bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pentadbiran di negeri Melayu. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa

6

kebangsaan dan juga alat perpaduan tidak disanggah oleh mana-mana pihak. Pengisytiharan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam semua urusan pentadbiran tidak menyekat penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain dalam urusan bukan rasmi. Pada dasarnya, pengiktirafan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dikawal oleh dasar bahasa kebangsaan dan dari segi undangundang, dasar ini telah dimaktubkan melalui perlembagaan dan akta.

Pada 7 Mac 1957, Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan dengan sebulat suara meluluskan Penyata Razak. Penyata ini adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pelajaran nasional bagi Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka yang dapat diterima oleh seluruh rakyat serta memenuhi kehendak mereka dan yang dapat menggalakkan perkembangan

7

kebudayaan, sosial dan ekonomi ke arah satu bangsa dengan tujuan hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara ini dan dalam pada itu memelihara pertumbuhan bahasa dan budaya orang-orang bukan Melayu yang menetap di negara ini (Undang-Undang Pelajaran 1957, 2008).

8