Senarai Kandungan

Tajuk
Penghargaan ............................... 1 Pendahuluan ................................ 2 Objektif Kajian ............................ 3 Kawasan Kajian ............................. 4 Kaedah Kajian .............................. 8 Hasil Kajian ............................... 9 Rumusan .................................... 15 Lampiran ................................... 16 Rujukan .................................... 21

Penghargaan
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima

kasih kepada guru Geografi saya, Puan Suriani kerana telah meluangkan masa memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya bagi menyiapkan projek Kajian Geografi Tempatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah, iaitu Puan Basinah Hj Taib yang telah memberikan kebenaran kepada kami untuk menjalankan kajian ini selepas wakt persekolahan. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya yang memberi sokongan dan dorongan untuk saya menyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang sering menukar pendapat serta bekerjasama melakukan projek ini. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada beberapa orang responden yang meluangkan masa dan bekerjasama menjawab soalansoalan yang saya tujukan.

Pendahuluan
Bahagian Kajian Geografi Tempatan bertujuan memberi peluang

kepada pelajar menjalankan kerja amali untuk menghubungkaitkan tema-tema geografi yang telah dipelajari dalam Sukatan Pelajaran Tingkatan 2. Kawasan persekitaran pelajar digunakan sebagai asa pengajaran dan pembelajaran untuk memahami beberapa aspek dan konsep yang telah dipelajari dalam tema penduduk, petempatan dan pengangkutan. Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran untuk mata pelajaran Geografi, murid-murid Tingkatan 2 diberikan peluang menjalankan kerja amali di lapangan. Hal ini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi Tempatan iaitu Perkembangan Petempatan dan Kepentingannya Terhadap Pembangunan di Saujana Impian. Masa yang diberikan untuk menyiapkan kajian ini ialah lapan minggu. Selepas mengumpul semmua maklumat yang diperlukan, saya menulis laporan yang lengkap tentang kajian ini.

Objektif Kajian
Berikut adalah objektif-objektif yang ditentukan dalam melaksanakan kerja

khursus ini.

● ● ●

Menamakan dan menghuraikan jenis dan pola yang terdapat di Saujana Impian. Menghuraikan fungsi petempatan di Saujana Impian. Menyenarai dan menghurai masalah petempatan di Saujana Impian. Mengenal Pasti perkembangan ekonomi yang terdapat di Saujana Impian. Bertujuan menerapkannilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian.

Kawasan Kajian

Saya telah memilih Saujana Impian sebagai kawasan kajian saya. Kawasan ini terletak berhampiran dengan kawasan perumahan saya. Ini akan memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini. Saujana Impian terletak di Kajang, dalam daerah Hulu Langat. Kawasan ini adalah lebih kurang 3km dari Bandar Kajang. Saujana Impian mempunyai beberapa buah taman perumahan iaitu Impian Jaya, Impian Setia, Impian Kasih, Impian Murni, Impian Indah, Impian Gemilang dan Persiaran Impian Gemilang. Bilangan penduduk di kawasan ini adalah lebih kurang 5,000 orang sahaja. Lihat peta 1 yang menunjukkan peta kawasan Saujana Impian.

Peta lakar 1 menunjukkan kedudukan sekolah saya yang terletak dalam kawasan perumahan Impian Kasih. Melalui pemerhatian, saya mendapati bahawa permukaan bumi kawasan ini hampir rata.

Kawasan ini mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya sebagai tempat kediaman, sosial dan ekonomi. Jenis ekonomi yang dijalankan di kawasan kajian saya ialah perniagaan dan perkhidmatan. Terdapat pelbagai jenis perniagaan yang dijalankan. Contohnya perniagaan makanan, barangan runcit, hiasan, perabot dan lain-lain lagi. Jenis perkhidmatan yang disediakan adalah seperti salun rambut, membuat cermin mata, pendidikan dan komputer. Perniagaan dan perkhidmatan inilah yang membangunkan Saujana Impian.

Kaedah Kajian
berikut adalah kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kerja khusus

ini. (a) Pemerhatian. ● Pemerhatian dibuat terhadap bentuk muka bumi kawasan kajian, fungsi petempatan dan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. (b) Temu bual. ● Saya telah menyediakan borang soal selidik bagi temu bual yang telah saya jalankan. ( c) Rujukan. ● Kaedah rujukan dilakukan untuk mendapat maklumat mengenai kawasan yang dikaji. Buku-buku rujukan dan buku teks merupakan bahan rujukan yang utama.

Hasil Kajian
Saujana Impian adalah suatu kawasan perumahan yang didiami oleh

penduduk yang berbilang bangsa. Di sini terdapat banyak rumah, kedai, pejabat dan kemudahan asas yang lain. Bagi kawasan yang sedang pesat membangun ini, banyak rumah yang sedang didirikan. Jenis kegiatan yang dijalankan ialah perniagaan dan perkhidmatan. Di saujana Impian terdapat pelbagai perniagaan yang dijalankan. Daripada pemerhatian, kami mendapat bahawa pelbagai jenis perniagaan dan perkhidmatan dapat diperoleh di beberapa bahagian kedai. Di luar kawasan kajian juga terdapat banyak kedai-kedai yang lain.

1 9 17 25 33 41 Petunjuk.
KEDAI

2 10 18 26 34 42

3 11 19 27 35 43

4 12 20 28 36 44

5 13 21 28 37 45

6 14 22 30 38 46

7 15 23 31 39 47

8 16 24 32 40 48

1. kfc 2. king's confactionary 3. pizza hut 4. emas sadur lia 5. east ocean d-imaging 6. chicken rice shop 7. cosway 8. baat 9. silk 10. rising 11. uncle john's kopitiam 12. game station 13. news

14. inang costume 15. pappa roti 16. orkid 17. professor 18. D'khair collection 19. tesco food court 20. garden cafe 21. ratu dewi 22. bintang fashion 23. Klinik Kita 24. pos malaysia 25. england optical group 26. guiseppi mazzini traders snd bhd 27. gintell 28. s & jewellery 29. hinode shop 30. time galerie 31. poh kong 32. nagoya tekstil 33. 7 eleven 34. Ain Furnishing 35. Hidangan Ummi 36. Pet shop 37. Transilee 38. 39. 40.

Foto 1

Foto 1 menunjukkan salah satu pasar raya yang terdapat di Saujana Impian . Saya telah membahagikan jenis perniagaan dan perkhidmatan yang dijalankan kepada tiga kategori, iaitu kedai menjual makanan, kedai menjual pelbagai barangan dan kedai menyediakan pelbagai barangan. Saya telah mengumpulkan maklumat tentang jenis perniagaan dan perkhidmatan kedai-kedai di saujana Impian. Susunannya dalam bentuk jadual dan graf. Lihat jadual 1 dan Graf 1.

Makanan
KFC King's Confactionary Pizza Hut Chicken Rice shop Pappa Roti Tesco food court Garden Cafe Hidangan Ummi

Perkhidmatan
East oceon d-imaging guiseppi mazzini traders snd bhd Klinik Kita Pos Malaysia Kedai Dobi Pusat Tusyen Sinar

Pelbagai barangan
Emas sadur Lia Cosway Silk Rising Game station Inang Costume News Orkid Professor

Uncle John's Kopitiam England Optical group

D'Khair collection

Ratu Dewi Hinode shop Time Gallery Bintang Fashion Gintell S and Jewellary Poh Kong Nagoya Tekstil 7 Eleven Ain Furnishing

Saya telah mengumpulkan maklumat tentang jenis perniagaan dan perkhidmatan kedai-kedai di saujana Impian. Susunannya dalam bentuk jadual dan graf. Lihat graf

Rumusan
Petempatan di Saujana Impian yang berfungsi sebagai kawasan kediaman yang selesa dan selamat dan perkhidmatan serta perniagaan yang pesat membangun. Terdapat pelbagai jenis perniagaan dan perkhidmatan di sini. Kemudahan sosial yang terdapat di sini adalah baik dan lengkap. Kawasan ini telah menjadi suatu kawasan perumahan dan perniagaan yang maju dan lengkap

1. Jenis bentuk muka bumi di kawasan kajian:

2. Jenis fungsi yang terdapat di kawasan kajian:

3. Jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan kajian:

4. Nama kedai dan jenis perniagaan atau perkhidmatan yang disediakan.

Borang Soal Selidik

1. Nama: 2. Umur: 3. Jantina: 4. Bangsa: 5. Jenis pekerjaan: 6. Kedai yang di kinjungi: 7. Sebab membeli barang/menggunakan perkhidmatan di kedai-kedai di Saujana Impian. (tandakan pada yang berkenaan)

Komen Makanan sedap Tempat selesa Dekat dengan rumah Kedai pelbagai di satu tempat

Tandakan (/)