P. 1
Kejuruteraan Jalan Raya

Kejuruteraan Jalan Raya

3.0

|Views: 28,888|Likes:
Published by Eugene Khoo

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Eugene Khoo on Aug 29, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $12.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/31/2015

$12.00

USD

pdf

text

original

Teknik Perancangan & Kerja PraPembinaan Jalan Raya

Disediakan oleh:
1. 2. 3. 4. 5.

Eugene Khoo Zamirul Faiq Syed Nazrin Mohd Najib Lee Kah Wai

Pengenalan

Dalam BS 5930: 1981 diterangkan objektif penyiasatan tanah bagi maksud pembinaan baru. Objektif tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat yang tepat untuk menyediakan rekabentuk yang selamat dan ekonomi di samping memenuhi keperluan tender dan pembinaan. Penyiasatan perlu dijalankan untuk membuktikan kesahihan dan mengembangkan maklumat yang dikumpulkan sebelum itu. Secara keseluruhannya, maklumat tentang tanah diperlukan bagi menentukan kedudukan projek yang paling sesuai, menyediakan reka bentuk dan menjalankan pembinaan. Sebagai contoh, dalam kerja pembinaan, apabila kerja korekan perlu dijalankan, pengetahuan tentang lapisan bawah dan keadaan air di dalam tanah diperlukan.

PENYEDIAAN TAPAK & PENETAPAN LALUAN KERJA PERMULAAN Kerja PEMERIKSAAN TAPAK Membuat tinjauan melibatkan semasa membuat kerja perancangan Mengkaji struktur jalan sedia ada Perbincangan dengan pihak-pihak tertentu Mengkaji maklumat lain yang berkaitan dengan pembinaan jalan raya tersebut seperti maklumat peta topografi dan peta geologi lawatan ke tapak pembinaan Merekod sebarang fakta seperti kedudukan selain struktur. kelodak. Terdapat dua sistem pengelasan profil tanah yang sering digunakan dalam kerja reka bentuk dan pembinaan jalan iaitu sistem sepadu dan sistem AASHTO.iaitu kelikir. air di permukaan dan subpermukaan Memberi maklumat yang tepat dan terperinci kepada pasukan gerudi seperti tempat menggerudi.dan bahan organik. peralatan yang perlu dibawa.tanah liat. bentuk kesukaran yang mungkin dihadapi dan cara pergi dan balik ke tempat yang ditinjau KAJIAN TERPERINCI PENYIASATAN TAPAK Menentukan PENENTUAN PROFIL TANAH & PENGAMBILAN SAMPEL TANAH Pengelasan tanah terbahagi kepada lima jenis asas. tanah permukaan. struktur geologi dan ciri-ciri tapak jalan raya Menentukan jenis dan taburan bahan yang ada di situ Melibatkan ujian tanah di situ dan ujian sampel di makmal dan di tapak .pasir.

KERJA UKUR & PEMANCANGAN TANDA  2. Memperolehi maklumat-maklumat mengenai : *Ciri-ciri perjalanan *Kemudahan pengangkutan *Penggunaan tanah *Aktiviti ekonomi  .   UKUR TRAFIK (TRAFIC SURVEY) 12. UKUR TINJAUAN (RECONNAISSANCE SURVEY) Mendapatkan maklumat-maklumat dan butir-butir penting untuk dipadankan di atas peta Menentukan cara yang sesuai untuk menyambungkan titik-titik tersebut dengan jalan-jalan yang melintasi jalan baru itu UKUR PERMULAAN (PRELIMINARY SURVEY) Dilakukan selepas ukur tinjauan di mana maklumat-maklumat yang diperolehi dari ukur tinjauan memerlukan penelitian secara terperinci tentang topografi bagi penentuan garis tengah dalam pelan dan pandangan sisi UKUR LOKASI (LOCATION SURVEY) Menempatkan tanda garis tengah jalan di tapak sebagai persediaan kepada pembinaan dan perancangan pembinaan yang terperinci  6. 3.

   . Penambakan = Perlu dijalankan jika aras jalan adalah lebih tinggi dari aras tanah asal.PEMBERSIHAN TAPAK & PEMOTONGAN TANAH ATAS     PEMBERSIHAN TAPAK Membuang rumput-rampai.belukar kecil dan pokokpokok tanaman Menebang pokok dan menugal tunggul kayu Membuang akar kayu sehingga 1m di bawah subgred PEMOTONGAN DAN PENAMBAKAN Pemotongan = Perlu dilakukan jika aras jalan adalah lebih rendah daripada tanah asal.

sistem penyaliran. potongan dan pemadatan tanah. Menilai kesesuaian tanah supaya kerja rekabentuk yang ekonomikal.TUJUAN PENYIASATAN TAPAK  Penyiasatan tapak ialah langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses rekabentuk sesuatu jalan raya baru. Memberi maklumat untuk pembinaan seperti tambakan.      . Membantu proses merekabentuk kerja tanah. dan bentuk asas (tapak) jambatan. tebal turapan. Terdapat empat tujuan penyiasatan tapak dilakukan: Membantu penentuan kedudukan jalan raya supaya keadaan geologi tanah yang buruk dapat dielakkan .

Untuk mendapatkan struktur. susunan. Untuk mendapatkan jenis serta dalamnya batu asas di suatu tempat dan seterusnya dari segi lokasi.     . Untuk mendapatkan paras air dalam tanah serta tekanan air di suatu kawasan. termasuklah tentang jenis-jenis tanah itu. ketebalan dna kekuatan setiap strata tanah. Untuk mendapatkan sifat-sifat tanah dari pengujian-pengujian yang dilakukan.TUJUAN PENYIASATAN TAPAK  Untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keadaan tanah di pelbagai lokasi dan dalaman. ketebalan dan kekerasannya serta keterangan mengenai batu itu sendiri di setiap strata.

9. Maklumat yang diperlukan : Peta geologi Rekod-rekod perlombongan Sesalur kemudahan Laporan kaji cuaca Paras air tanah Pelan kawasan yang lama Gambar udara .KEPERLUAN PENYIASATAN TAPAK  3. 6. 4. 5. 8. 7.

KERJA-KERJA PENYIASTAN TAPAK   KERJA PERMULAAN Kerja tinjauan yang melibatkan semasa membuat kerja perangkaan Mengkaji semula struktur jalan yang sedia ada Membincang dengan pihak yang tertentu Mengkaji maklumat lain yang berkaitan dengan pembinaan jalan raya tersebut seperti maklumat peta topografi dan peta geologi    .

cerun atau tebing sungai Periksa air di permukaan dan sub-permukaan Mengambil topograf dan tumbuh-tumbuhan Memberi maklumat yang tepat dan terperinci kepada pasukan gerudi seperti tempat menggerudi. bentuk kesukaran yang mungkin dihadapi dan cara pergi dan balik ke tempat yang ditinjau    .KERJA-KERJA PENYIASTAN TAPAK    PEMERIKSAAN TAPAK Membuat lawatan ke tapak pembinaan Merekod sebarang fakta seperti. pengorekan. peralatan yang perlu dibawa. tanah permukaan gegeluk. kedudukan struktur.

iaitu kelikir. pasir. dan bahan organik Terdapat dua sistem penentuan atau pengelasan profil tanah yang sering digunakan dalam kerja reka bentuk dan pembinaan jalan iaitu. tanah liat.KERJA-KERJA PENYIASTAN TAPAK  PENENTUAN PROFIL TANAH & PENGAMBILAN SAMPEL TANAH Pengelasan tanah terbahagi kepada lima jenis asas. kelodak. sistem sepadu dan sistem AASHTO   .

  . dan juga menentukan jenis dan taburan bahan yang ada di tapak Melibatkan ujian tanah di situ dan ujian sampel di makmal dan juga di tapak.KERJA-KERJA PENYIASTAN TAPAK  KAJIAN TERPERINCI PENYIASATAN TAPAK Ia dilakukan untuk menentu struktur geologi dan ciri-ciri tapak jalan raya.

KERJA UKUR & PEMANCANGAN TANDA  Kerja ukur dilakukan bertujuan untuk menentukan kedudukan dalam pembinaan sesuatu jalan raya.Kawasan persimpangan diukur dan dilaraskan.Piket-piket ditandakan dengan nombor untuk memudahkan kerja.Setiap stesen ukur yang ditandakan dengan jelas dengan nombor dan aras larasnya. .Batu aras sementara didirikan pada jarak 300 meter dari garis tengah dan semua aras dirujuk kepada Batu Aras Ordinance.Ukur garisan tengah termasuk lengkuk mendatar dan mempunyai rantaian yang berterusan sepanjang garis tengah. Untuk tujuan ini peta topografi perlu diperolehi daripada jabatan ukur dan sekiranya tidak dapat diperolehi terdapat dua kaedah yang perlu dilakukan iaitu ukur tinjauan di bumi dan ukur tinjauan dari udaraUkur lokasi dilakukan setelah menentukan titik penjajaran yang sesuai.Garis tengah jalan ditandakan dengan piket-piket dan ditanam dalam tanah antara jarak 100 kaki(30 meter).Ia bertujuan untuk menempatkan tanda garisan tengah jalan di tapak sebagai persediaan pembinaan terperinci.Ia juga bertujuan bagi mendapatkan maklumat-maklumat penting untuk dipadankan di atas pelan dan seterusnya menentukan cara yang sesuai untuk menyambungkan titik-titik tersebut dengan jalan-jalan yang melintasi jalan baru itu.Aras tambahan juga diperlukan selain daripada aras garis tengah dimana terdapat permukaan tanah yang berubah-ubah dengan tiba-tiba seperti diatas jambatan dan pembentung.

KERJA PEMANCANGAN TANDA

Kerja pemancang tanda merupakan kerja di mana titik-titik dipindahkan dari pelan ke atas tapak binaan. Bagi pembinaan jalan raya ia digunakan untuk melaraskan ketinggian permukaan jalan. Kerja-kerja memancang tanda terbahagi kepada tiga iaitu kawalan ufuk, kawalan pugak dan kawalan kerja.

TEKNIK PEMBERSIHAN TAPAK
 3.

Menyungkal Kerja pembersihan tapak dilakukan sebaik kerja ukur lokasi dijalankan dan sebelum kerja-kerja pemotongan dan penambakan. Penyediaan kerja mengukur dan mendirikan pancang-pancang di beberapa tempat seperti batu aras sementara dan pancang garis tengah. Mendirikan kemudahan-kemudahan sementara seperti pejabat tapak, kuarters kongsi, jalan keluar masuk, pelencongan jalan dan anak sungai yang ada, peralatan keselamatan dan jentolak untuk menolak tanah. Namun begitu terdapat masalah yang berbeza-beza yang mungkin dihadapi dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Keadaan ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu di kawasan bandar dan luar bandar.

5.

7.

9.

PEMBERSIHAN TAPAK
Di Kawasan Luar bandar Di Kawasan Bandar

Peringkat permulaan melibatkan kerja-kerja membuang tumbuh-tumbuhan daripada bumi asal dan bahan tambakan Ia selalunya dilakukan dengan menggunakan jentolak atau pencakar.Ini bagi mengelakkan tumbuhan yang mereput meninggalkan rongga-rongga yang boleh mengakibatkan mendapan.Pokok besar dipotong mengikut ukuran panjang lori.Akar-akar kayu dibuang sehingga 1 meter di bawah subgred.Akarakar belukar dan rumput boleh ditebas dengan cepat menggunakan jentolak.Walaubagaimanapun adalah akarakar perlu dipotong terlebih dahulu sebelum kerja-kerja menyungkal tunggul dilakukan.Pencakar (rake dozer) adalah sangat sesuai untuk kerja-kerja menyungkal dimana tanah atas tidak perlu dibuang.Pokok-pokok yang telah ditebas dibuang diluar kawasan R.O.W (had sempadan jalan).

Sebelum kerja pembinaan dapat dimulakan, pemindahan dan penempatan sementara masyarakat setempat dan tempat perniagaanyang terlibat perlu dilakukan.Butir-butir perlu disediakan denagn selengkapnya sebelum sebarang kerja penempatan dijalankan.Kemudahan dipermukaan tanah yang terlibat termasuklah talian elektrik dan telefon yang melintasi kawasan pembinaan jalan raya tersebut.Kemudahan bawah tanah pula termasuklah paip air,saluran najis,saliran ribut dan sebagainya. Segala kerja pembersihan tapak dikawasan Bandar memerlukan kos yang tinggi dan masa yang banyak.

Potongan danTimbusan (Cut and Fill)
 

  

   

Pemotognan tapak akan dilakukan apabila aras yang lebih tinggi daripada aras bentukan. Tapak yang telah dipotong, biasanya telah sedia padat dan hanya pelru dicerunkan atau diratakan mengikut aras bentukan yang dihendaki dalam pelan. Jentera berat seperti jentolak dan jengkaut adalah biasa digunakan. Jentolak akan dilengkapi dengan bilah pada bahagian hadapannya. Apabila jentolak bergerak ke hadapan, ia akan menolak tanah dengan merendahkan bilahnya ke aras tanah yang hendak dipotong. Setelah selesai dipotong, tanah baki dalam timba bilah akan dilonggokkan ke tempat tertentu. Apabila terdapat permukaan tanah yang keras, bilah di belakang jentolak akan digunakan. Jentolak mempunyai tekanan ke atas tanah yang lembut. Di samping itu, ia mempunyai ketahanan cengkaman yang kuat untuk menghadapi kecerunan dan kedudukan yang tinggi.

Potongan danTimbusan (Cut and Fill)

Penimbusan tapak adalah untuk aras tapk yang lebih rendah daripada aras pembentukkan. Untuk kerja timbus, terdapat kerja tambahan diperlukan, iaitu kawasan ditimbus perlu dipadatkan terlebih dahulu sebelum dicerunkan atau diratakan dengan jentera berat. Kerja penimbusan biasanya menggunakan jentera berat seperti jentolak, pencerun dan pemadat.

Potongan danTimbusan (Cut and Fill)

Terdapat tiga tujuan kerja penggalian ataupun pemotongan dilakukan: Untuk tujuan penambakan tanah (tanah baki).Pengalian Bahan Tak Sesuai  2. akar pokok dan belukar (sedalam 30cm tebal). Panjang akar pokok sebanyak 100cm dalam aras subgred perlu dibuang. 4. Untuk membuang rumput. 3. .

Tidak ekonomi. Sebagai alternatif untuk menbaiki struktur tanah yang lemah. . Ekonomi digunakan. jika bilangan yang banyak diguna. Ia dapat menjimatkan kos.   Ialah tanah yang dibawa masuk ke tapak binaan disebabkan kekurangan tanah ataupun tanah tapak tidak sesuai.Tanah Tanah Tempatan  Tanah Import    Ialah tanah baki yang dikorek semasa kerja pembuangan tanah aras bentukan. jika kedudukan longgokan terlalu jauh dari tapak cadangan. masa dan bahan.

Kerja mengerudi dilakukan untuk menempatkan kedudukan bahan letupan ke dalam batu. kerja-kerja menggali dilakukan dengan letupan.PENGALIAN BATUAN  Kerja-kerja menggali di kawasan berbatu tidak boleh dikorek dengan jentera pngorek. Terdapat tiga cara letupan dilakukan iaitu cara letupan memotong bertingkat. halaju dan mutu tanah air. Setiap bahan letupan mempunyai kekuatan letupan. Oleh itu. letupan keci-kecilan dan letupan sebelum pecah. Bahan-bahan letupan yang digunakan ialah dinamit dan nitrat ammonia.     .

 .KEPENTINGAN CERUN SISI Untuk menstabilkan tanah yang dipotong. enapan dan takungan air tanah.  Mengelakkan berlakunya hakisan.  Mengelakkan berlakunya tanah runtuh.  Menyediakan sudut potongan dan tambakan yang bersesuaian.

 .TEKNIK KENDALI CERUN SISI  Kerja tambakan dilakukan dengan mengguna bahan yang sekata atau bahan berbagai jenis lapisan. Ketinggian dan sudut sendeng perlu ditentukan mengikut jenis lapisan tanah.

6.JENTERA-JENTERA PEMADATAN  3. 5. PENGGELEK PNEUMATIK Biasanya mempunyai dua hingga lapan roda di hadapan dan empat hingga lapan roda di belakangnya. . supaya roda belakang melalui ruang antara roda hadapan. Jentera ini digunakan secara meluas untuk melarik tanah. 4. Ia dipasang sebegitu. Ia memadatkan serta memampatkan permukaan dengan lebih baik kerana ia mempunyai kesan uli yang baik.

4.JENTERA-JENTERA PEMADATAN  PENGGELEK BERODA KELULI Penggelek beroda keluli boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu. . 3. tiga roda ( 5-14 tan ). tamdem (dua gandar) ( 3-14 tan) dan tiga gandar (10-20 tan) Penggelek beroda keluli yang biasa digunakan dalam pemadatan tanah ialah dari jenis tiga roda dan tandem dua gandar.

JENTERA-JENTERA PEMADATAN   PENGGELEK PENGGETAR Mengandungi satu atau dua roda keluli bergaris pusat di antara 3 hingga 5 kaki dan lebarnya 4 hingga 6 kaki. Terdiri daripada jenis tarik atau kuasa sendiri.   . Kesan pemadatan diperoleh melalui getaran dinamik terhadap bahan yang dipadatkan.

  .JENTERA-JENTERA PEMADATAN  PENGHENTAK GETAR DAN PLET PEMADAT Kebanyakkan adalah dari jenis pemegang tangan (hand held). Ia digunakan di tempat-tempat yang sempit. tebing curam dan untuk membaiki lubang di jalan raya. seperti untuk memadatkan parit.

UJIAN PENENTUAN PEMADATAN
 

 

Jenis Ujian: Ujian untuk menentukan kandungan lembapan optimum di makmal. Ujian yang lazim adalah Proctor Test, atau Modified Proctor Test. Satu keperluan-keperluan tanah tertentu untuk memiliki jumlah lembapan untuk mencapai ketumpatan maksimum .Ini penting bukan sahaja untuk ketahanan, tetapi akan menjimatkan kos kerana usaha pemadatan adalah diperlukan untuk mencapai hasil-hasil terhasrat. Proctor Menguji (ASTM D1557-91) Proctor, atau Modified Proctor Test, digunakan untuk menentukan ketumpatan maksimum tanah untuk satu tapak kerja yang khusus. Pertama ujian menentukan ketumpatan maksimum dapat dicapai untuk bahan-bahan dan digunakan sebagai suatu sebutan angka ini. Keduanya, ujian-ujian ia kesan-kesan lembapan pada tanah ketumpatan. Nilai rujukan tanah dinyatakan sebagai satu peratus ketumpatan. Nilainilai ini adalah telah diputuskan sebelum apa-apa kerja pemadatan dilakukan. Modified Proctor Test digunakan dalam penentuan nilai-nilai yang lebih tinggi kerana perlu mengambil kira ketumpatan yang lebih tinggi dalam kerja-kerja pembinaan. Kaedah ujian ini adalah seperti dibawah.

UJIAN PENENTUAN PEMADATAN
 

PROCTOR TEST Satu sampel tanah yang kecil diambil dari tapak binaan. Satu berat yang baik dijatuhkan beberapa kali di tanah. Sampel ditimbang dan dikeringkan dalam ketuhar selama 24 jam untuk menilai kandungan airnya.

UJIAN PENENTUAN PEMADATAN
 

MODIFIED TEST Ujian ini hampir sama dengan Proctor Test kecuali sebuah tukul digunakan untuk bahan padat untuk kesan lebih besar Cara menguji ini biasanya lebih digemari dalam menguji bahan-bahan untuk kekuatan ricih lebih tinggi.

UJIAN PENENTUAN PEMADATAN   Menutup Dengan Pasir Ujian Kon (ASTM D1556-90) Satu lubang kecil (6" x 6" dalam) diselidiki dalam bahan padat untuk diuji. kemudiannya dikeringkan dan ditimbang sekali lagi untuk menentukan kandungan lembapannya. Tanah lembapan akan memberi kesan sebagai satu peratus. Ketumpatan ini adalah berbanding dengan maksimum Proctor ketumpatan diperolehi lebih awal. Isipadu tertentu lubang adalah ditentukan oleh pengisiannya dengan tertentukur pasir kering daripada sebuah pasu dan alat kon. Berat tanah kering dipindahkan dan dibahagikan dengan isipadu pasir diperlukan untuk memenuhi lubang. . yang memberi kita ketumpatan nisbah tanah yang hanya dipadatkan. Tanah dipindahkan dan ditimbang. Ini memberi ketumpatan tanah terpadat dalam setiap kaki padu.

Meter guna satu punca isotop radioaktif (Sesium 137) di permukaan tanah (serak balik) atau daripada satu penyiasatan dimasukkan ke dalam tanah (lintas langsung). Ini adalah satu kaedah sangat cepat. Pengujian adalah dibuat oleh sebuah mesin yang menghantar getaran ke dalam tanah dan langkah-langkah kemudian pesongan tanah daripada getaran-getaran.UJIAN PENENTUAN PEMADATAN  3. 5. Cara ini adalah sedang dikaji dan diuji oleh Federal Highway Administration. Punca isotop mengeluarkan proton (biasanya sinaran Gamma) yang memancarkan belakang untuk mater pengesanpengesan di dasar kesatuan. Ketumpatan Nukleus (ASTM D2292-91) Ketumpatan nuklear meter adalah satu kaedah yang cepat dan agak tepat ketumpatan penentu dan kandungan lembapan. Keputusan Proctor ketumpatan diperolehi dengan pemadatan keputusan dari ujian. Tanah tebal menyerap lebih radiasi daripada tanah gembur dan bacaanbacaan mencerminkan ketumpatan keseluruhan. Kandungan air (ASTM D3017) boleh juga berada membaca. semua dalam masa beberapa minit. Mengotorkan kekakuan ialah nisbah pasukan untuk sesaran. kaedah yang selamat tanah ujian kekakuan. . Kaedah ujian lapangan ini adalah satu perkembangan terbaru yang sebenar yang menggantikan mengotorkan ujian ketumpatan.

Ini bertujuan untuk memastikan mana-mana bahan longgar yang masih ada di atas permukaan dapat dimampatkan kedalam tanah. Kerja memadatkan tanah dilakukan dengan menggunakan penggelek yang mempunyai kekuatan mampatan yang sesuai. Proses ini dilakukan dengan bantuan jentera pengikis. 5. Pemampatan atau pengukuhan pula merupakan pertambahan berat yang dicapai dengan cara pembuangan air secara perlahan-lahan dari liang di dalam tanah. 4. MEMADATKAN TANAH 2. 3. 4.MERATAKAN DAN MEMADATKAN TANAH MERATAKAN TANAH 2. . Walaupun sesuatu tanah itu telah terpadat. Pemadatan dicapai dengan cara membuang udara dari jisim tanah yang akan menurunkan nisbah rongga.Pemadatan bermaksud peningkatan berat unit sesuatu bahan secara buatan iaitu bahan itu dikenakan tindakan mekanikal seperti penggelekan. Terdapat dua cara untuk memadatkan tanah iaitu cara pamadatan dan pemampatan atau pengukuhan. pengukuhan masih boleh berlaku sekiranya keseimbangan tanah itu diganggu. 6. 7. Meratakan tanah ialah proses yang dilakukan sebelum kerja pengemasan. 6.. Meratakan tanah ialah pembentukan permukaan kasar subgred itu kepada bentuk dan aras akhir yang telah ditetapkan dalam pelan rekabentuk.

TAMAT .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->