PSI TINGKATAN 5

Bab 1 Tajuk Dosa,pahala dan bahagiannya Perkataan Dosa Maksud -hukuman atau balasan -balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya. -ganjaran atau balasan -ganjaran yang baik yang dikurniakan oleh Allah kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannnya. Setiap dosa yang disebut didalam alQuran dan hadis serta diakhiri sebutannya dengan ancaman api neraka atau mendapat kemurkaan atau kutukan dan seksaan. Segala kesalahan yang berada diluar hukum hudud dan seksaan diakhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman kemurkaan dan seksaan daripada Allah. Kembali ke pangkal jalan iaitu kembali kepada fitrah(bersih drpd dosa) Mengetahui dan mempercayai dengan yakin tengtang wujudnya sebagai pencipta dan pentadbir seluruh alam yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Beriman dan beriktikad bahawa Allah sahaja yang memiliki,mencipta,mentadbir alam dan seluruh makhluk. Beriman dan mempercayai bahawa Allah adalah tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi. Mempercayai bahawa Allah mempunyai segala kesempurnaan dan bersih drpd sifat kekurangan serta sifat sifat yang tidak layak baginya. Menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya dari alQuran atau asSunnah rasul.

Pahala

Dosa besar

Dosa kecil

Taubat 3 Makrifat Allah dan taqlid ‫معرفة الله‬

‫توحيد الربوبية‬

‫توحيد اللوهية‬

‫توحيد السماء‬ ‫و الصفات‬

‫تقليد‬

‫دليل نقلى‬ ‫دليل عقلى‬

Dalil dari alQuran dan Hadis (paling kuat) -akal mampu berfikir -Akal membezakan yang mana baik dan yang mana buruk (cth:alam semulajadi) Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah kepada manusia (cth:makan, minum,tidur) perbuatan Allah iaitu setiap kejadian tyang berlaku di alam ini dengan kehendak dan iradatnya (cth:kejadian siang dan malam, bencana alam) perbuatan manusia iaitu setiap perbuatan dan tindakan manusia sendiri (cth:makan, malas) sesuatu perkara yang berlaku bukan atas pilihan dan kehendak manusia sendiri (cth:warna kulit, denyutan nadi,bersin) sesuatu yang berlaku atas kehendak, pilihan dan kemahuan manusia itu sendiri (cth:makan, rajin, beribadah,bekerja) pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali lagi (cth:siang dan malam, hidup dan mati) ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluksejak azali lagi (cth:ajal,rezeki) mempercayai dan berkeyakinan bahawa Alah berkuasa untuk menentukan dan mengatur sesuatu di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. -(menurut ahli sunnah dn jamaah)berserah kepada Allah mengenai sesuatu urusan atau perkara setelah melakukan usaha atau ikhtiar dengan bersungguhsungguh. -berusah dengan gigih dan berdoa serta berserah kepada Allah agar dikurniakan apa yang dihajati. -(menurut ibnu khaldun)ilmu yang membicarakan tentang alasan-

‫دليل فطره‬

4

‫افعال الله دان افعال‬ ‫العباد‬

‫افعال الله‬

‫افعال العباد‬

‫اجباري‬

‫اختياري‬

‫قضاء‬

‫قدر‬

beriman kepada qada' dan qadar Tawakkal

5

Sejarah perkembangan

Ilmu kalam

ilmu kalam

6

7

alasanuntuk mempertahankan kepercayaan iman dgn menggunakan akal fikiran dan bantahan terhadap fahaman yang bertentangan dgn aliran salaf dan ahli sunnah. ‫اية دان حديث متشابات‬ ‫ متشابات‬nas yang secara zahirnya boleh menimbulkan kekeliruan terhadap sifatsifat Allah yang menyerupai makhluk. ‫ محكمات‬ayat yang menunjukkan kepada makna yang terang dan dan tidak mengandungi sebarang kesamaran. ‫ علماء سلف‬golongan ulama' yang hidup pada zaman rasul, sahabat, tabiin dan tabii attabiin hingga tiga ratus tahun selepas hijrah. ‫ علماء خلف‬ulama' yang hidup selepas tiga ratus tahun hijrah hingga ke hari ini. Prinsip-prinsip Perundanga -jalan lurus yang menunjukkan manusia perundangan islam n islam kpd kebaikan. dan -sesuatu yang disyariatkan oleh Allah perkembangannya kpd hambanya drpd akidah, ibadah, akhlaq, muamalah, dan peraturanperaturan kehidupan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. ‫))العدالة‬ Tidak menyusahk an (‫)عدم الحرج‬ Sedikit tanggungja wab (‫)قلة التكاليف‬ Beransuransur (‫التدرج‬ ‫)التشريع‬ Menyeluruh (‫)الشمول‬ tidak membebankan manusia.

syariat yang dipertanggungjawabkan kpd manusia tidaklah terlalu banyak sehingga membebankan kehidupan manusia. berperingkat-peringkat

lengkap dan mencakupi seluruh kehidupan manusia.

9

(tetap) tidak boleh berubah spt hudud dan qisas konsep ‫( مرونة‬anjal) pelaksanaan harus dilihat kpd kesesuaian dengan maslahat umum. ‫عام دان خاص‬ ‫- عام‬menyeluruh, merangkumi berbagai sama ada lafaz dan lain-lain. -lafaz yang digunakan untuk makna yang umum dan merangkumi semua makna yang sesuai baginya. ‫- خاص‬khusus, atau terhad -lafaz yang menunjukkan makna khusus bagi sesuatu perkara sama ada nama khas atau sesuatu jenis yang tertentu. membataskan sebahagian nas am dari hukum am dengan dalil. lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu perkara ataubeberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenis serta tidak disertai dengan pengikatnya. lafaz yang menunjukkan sesuatu perkara atu beberapa perkara yang tidak tertentu didalam jenis tetapi disertai dengan sifat yang mengikatnya. perubahan atau pembatalan sesuatu hukum atau syariat dengan sebab datangnya hukum atau syariat baru yang lebih sempurna atau sesuai dengan keadaan semasa. aset yang perlu dijaga dan dipelihara oleh penjaga harta tersebut. -anak yatim atau orang yang tidak berupaya mentadbir -wanita dan kanak-kanak yang masih kecil -sesiapa sahaja yang tidak boleh mengurus. ‫- اموالكم‬harta anak yatim yang berada di tangan penjaga. -harta anak yatim yang berada di tangan mereka, sebagai memberi

konsep ‫ثبات‬

‫نخصيص‬ 10 ‫مطلق دان مقيد‬ ‫مطلق‬

‫مقيد‬

11

‫نسيخ‬

‫نسيخ‬

13

Pengurusan harta anak yatim

harta anak yatim ‫السفهاء‬

14

Peperangan dalam islam

peperangan

galakan kepada mereka agar menjaga harta tersebut sebagaimana mereka memelihara harta mereka sendiri. -pertempuran dengan senjata antara satu negeri dengan negeri yang lain. -memerangi orang kafir untuk mempertahankan islam. rundingan antara dua pihak yang membawa kepada keamanan. membunuh tanpa niat iaitu seseorang yng tidak ada niat sama sekali untuk membunuh. orang kafir yang berada dalam negara islam dan membuat perjanjian dengan pemerintah islam. orang kafir yang berada dalam negara lain dan memasuki negara islam untuk meminta keamanan. orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan orang islamsama ada dengan akad jizyah atau perdamaian dari pemerintah negara islam. orang kafir yang bermusuh dengan orang islam atau negara islam. denda kerana melanggar hukum atau peraturan atau peraturan agama yang tertentu berbentuk kebajikan spt puasa dan membebaskan hamba. denda atau pampasan yang perlu dibayar kerana membunuh orang. -persetubuhan haram

perdamaian 15 Membunuh tanpa sengaja membunuh tanpa sengaja ‫كافير ذمي‬

‫كافير مستأمن‬

‫كافير معاهد‬

‫كافير حربي‬ kifarah

diah 17 Zina zina

20

Harta wakaf

-perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. ‫ المحصن‬penzina yang sudah kahwin ‫غير المحصن‬ penzina yang belum kahwin wakaf -menahan sesuatu -menahan harta yang kekal bentuknya(zatnya) yang manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan. harta yang diwakafkan untuk kegunaan umum. harta yang diwakafkan untuk kegunaan

wakaf am wakaf khas

21

Perkahwinan

wakaf zuriat wakaf tapak perkuburan islam perkahwina n

tertentu sahaja spt tnah untuk pembinaan sekolah. wakaf untuk ahli keluarga sahaja. tanah yang diwakafkan untuk dijadikan tanah perkuburan. -dihimpun atau dicantum -akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat tertentu. -kasih sayang dan pertolongan -seorang yang mempunyai kuasa yang melakukan akad perkahwinan terhadap orang yang dibawah jagaan, tanpa bergantung kepada keizinan. orang yang berhak mengahwinkan perempuan yang masih gadis tanpa perlu meminta keizinannya. bapa dan datuk. wali yang hampir dengan perempuan atau isteri spt datuk sebelah bapa,bapa dan saudara lelaki. wali yang jauh iaitu wali selain datuk sebelah bapa,bapa dan saudara lelaki dalam susunan wali. sultan atau orang yang telah dilantik oleh sultan seperti qadi. menzahirkan keinginan seorang lelaki untuk berkahwin dengan seorang perempuan dengan memberitahu hasrat itu kepada perempuan tersebut atau walinya. sebanyak lima kali menyusu yang dilakukan secara berasingan dan berumur sebelum dua tahun qamriah. pemberian wajib daripada suami kepada isterinya disebabkan akad nikah kadar yang ditentukan mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri yang telah berkahwin. mahar yang disebut dalam akad yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. -berkumpul

wali

wali mujbir

wali aqrab

wali ab'ad

wali hakim meminang

had penyusuan mahar mahar ‫مثل‬

mahar ‫مسمي‬ walimatulur

us

22

Tanggungjawab suami isteri

nafkah

-jamuan atau kenduri diadakan sempena majlis perkahwinan bertujuan memberitahu orang ramai tentang perkahwinan tersebut. -mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan -memberi perbelanjaan kepada orangorang di bawah tanggungan spt makan, minum, pakaian, tempat tinggal. -sesuatu yang menggembirakan -harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan atas kehendak suami dengan syarat tertentu. -himpunan -menjaga kanak-kanak yang belum mumayyiz bagi sesiapa yang berhak menjaga dengan mendidik, mengasuh dam mengurus dirinya hingga mumayyiz. -melepaskan ikatan dan membebaskannya -membatalkan atau melepaskan ikatan akad perkahwinan dengan menggunakan perkataan talaq(cerai) dan seumpamanya. talak satu dan talak dua. talak yang telah tamat tempoh edah dan talak isteri yang belum disetubuhi. talak tiga

mut'ah

hadhonah

23

Pembubaran perkahwinan

talaq

‫طلق رجعي‬ ‫طلق بائن‬ ‫صغري‬ ‫طلق بائن‬ ‫كبري‬ ‫ لفظ صريح‬lafaz yang jelas dan zahir membawa erti talak (cth:aku ceraikan kamu) ‫ لفظ كناية‬lafaz yang boleh membawa erti talak atau bukan talak (cth:pergilah engkau dari rumah ini) ‫- رجوع‬kembali

-suami mengembalikan isteri yang ditalak dengan talak ‫ رجعي‬kepadanya ketika isteri masih dalam edah tanpa memerlukan sebarang akad yang baru. ‫- عدة‬bilangan

-tempoh menunggu bagi seseorang isteri untuk mengetahui kesucian rahimnya, mematuhi perintah Allah atau berdukacita atas kematian suaminya. ‫ عدة قروء‬edah perempuan yang berhaid iaitu selama tiga kali suci. fasakh -batal -membatalkan akad perkahwinan dengan sebab-sebab yang tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan isteri ataupun suami. -cabut atau tanggal -perpisahan antara suami isteri dengan bayaran (tukaran) tertentu kepada suami melalui lafaz talak atau khulu'. -derhaka atau tidak taat -seorang isteri yang menderhakai suaminya dan mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah iaitu mentaati suaminya. -belakang -seseorang suami menyamakan isteri dengan perempuan yang haram dikahwin dengannya selama-lamanya spt ibu dan saudara perempuan. seseorang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu dalam satu masa. -memerintahkan, menghukumkan, menyempurnakan, menunaikan, menyelesaikan, mewajibkan, dan memutuskan. -menyelesaikan pertikaian dan tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. -dosa atau maksiat -khas-larangan syarak yang ditetapkan oleh Allah dengan pembalasan had atau takzir sama ada melakukan perkara yang ditegah atau

khulu'

24

nusyuz, zihar, dan poligami

nusyuz

zihar

poligami 26 Konsep kehakiman dalam islam alqada'

27

Jenayah dalam islam

jenayah

meninggalkan perkara yang disuruh. -am-satu pencerobohan yang ditujukan terhadap nyawa, pancaindera, atau anggota manusia spt pembunuhan, kelukaan, pukulan. ‫- قصاص‬perturutan kesan atau bersamaan -mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal sama ada perbuatan membunuh atau selain drpd perkara-perkara yang mencederakan jasmani. ‫- حدود‬halangan -hukuman yang ditentukan qadarnya oleh syarak sama ada menjadi hak Allah atau hak manusia. ‫- تعزير‬halangan, pencegahan, atau pertolongan. -hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak ditentukan qadarnya oleh syarak sama ada ia merupakan hak Allah atau hak manusia. istinbat pengambilan sesuati hukum syarak dari dalil-dalil yang tafsili. ‫ الستغراق‬sesuatu yang merangkumi sesuatu perkara dan tiada yang terkeluar daripadanya. ‫ سد الذرائع‬menyekat daripada melakukan sesuatu perkara jika dikhuatiri boleh membawa bahaya dan maksiat. ‫ عصابة‬ahli waris yang menerima harta pusaka si mati yang tidak ditentikan qadarnya

Perkataan lain: