Peranan penghulu sebelum kedatangan BRITISH Pengenalan Sehingga pertengahan abad ke-19, para pembesar merupakan aset penting dalam

sistem politik di Tanah Melayu. Setiap orang pembesar mempunyai peranannya dalam ekonomi, politik dan sosial masyarakat Melayu. Kuasa Empat orang penghulu telah mengetuai pentadbiran Luak Sungai Ujong, Luak . Pembesar ini mempunyai cop mohor sendiri. Rembau, Luak Johol dan Luak Jelebu di Negeri Sembilan. Peranan @Penghulu atau Penggawa pula mentadbir peringkat kampung. @Pembesar ini akan memastikan penduduk di bawah jajahannya sentiasa taat setia terhadap Sultan dan kerajaan. @Mereka membekalkan tenaga ketenteraan untuk mempertahankan negara dan untuk ekspedisi memperluaskan empayar jika perlu. @Mereka ini ibarat “jambatan menghubungkan  rakyat jelata dengan pemerintah”.

PENGHULU BENDAHARI. • Menjadi ketua pemegang amanah dan harta kerajaan.Sama seperti Menteri Kewangan pada masa sekarang. • Menjadi   ketua   bagi   adat   istiadat   dan  acara rasmi diraja dsi istana. • Mengendalikan hamba _ hamba raja . •   Mempunyai   peranan   dalam   bidang  ketenteraan  • Memungut   cukai   dan   menjaga   harta   benda  raja . •  Bertanggungjawab untuk menjaga bangunan. • sosial,   pembesar   memainkan   peranan  penting   dalam   menjaga   kebajikan   anak  buahnya. • Di   kawasan   pegangannya,   pembesar   ini  bertanggungjawab   membina   balai   raya,  pondok   dan   segala   kemudahan   awam   yang  akan   digunakan   oleh   semua   anak   buahnya.  Semasa   pembinaan   benda   berkenaan,  pembesar   ini   akan   mengarah   anak   buahnya  untuk melakukan kerja tersebut.

Peranan penghulu selepas kedatangan BRITISH -Setiap daerah ini dibahagikan kepada beberapa mukim pula. -Seorang pembesar dilantik untuk menjadi Ketua Mukim dengan gelaran Penghulu. -Anak raja dilantik menjadi Penghulu kerana beliau mempunyai pengaruh yang kuat. -Selain itu, British juga berhasrat melibatkan mereka dalam pentadbiran British. -Mereka ini juga lebih memahami sikap dan  perasaan rakyat jelata dan mempunyai  pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan  tugas. ­Tugas mereka termasuklah memungut hasil  tanah, mentadbir undang­undang tempatan,  menjaga keamanan dan keselamatan, mengadakan  hubungan erat dengan rakyat jelata ­menyampaikan dasar dan usaha kerajaan kepada  rakyat jelata, menyampaikan maklumat balas  rakyat kepada kerajaan dan menyimpan kira­ kira dan membuat laporan bertulis.