Jenis-Jenis Mouse

Mouse atau dalam Bahasa Melayu di panggil tetikus salah satu peranti input yang diperlukan untuk melengkapkan sesebuah sistem komputer.Walau apa pun sistem operasi yang digunakan samada Microsoft Windows , Linux , Unix dan sebagainya tetap memerlukan mouse.Mouse boleh diibaratkan sebagai tangan manusia.Tanpa mouse kita tidak dapat menggunakan komputer dengan sempurna walaupun ada sesetengah perkara boleh dilakukan menggunakan keyboard. Mouse berfungsi sebagai pengerak cursor pada skrin monitor.Pada masa kini terdapat 4 jenis sambungan mouse ke komputer iaitu : 1. 2. 3. 4. Standard Serial Mouse. PS2 USB Wireless

Antara ciri-ciri fizikal pada mouse pada masa sekarang : tetikus bebola dengan wayar , tetikus bebola tanpa wayar , tetikus optik/laser dengan wayar , tetikus optik/laser tanpa wayar.Kebiasanya pada mouse terdapat 2 hingga 3 butang yang mana mempunyai fungsi yang tertentu.Secara default , butang sebelah kiri untuk membuka atau memulakan sesuatu program atau data.Butang yang kanan pula untuk melihat properties file atau program tersebut.Namun begitu setting tersebut boleh diubah mengikut kesesuain pengguna dengan klik pada “Start Setting - Control Panel - Mouse”.