Komponen-komponen Asas bagi komputer ada 4 bahagian 1.

Input ia ditugaskan menerima & memasukkan data atau maklumat daripada pengguna ke dalam komputer…Maklumat yang terima seperti teks, imej, bunyi atau grafik..Unit input seperti papan kekunci [keyboard], tetikus [mouse], pengimbas[scanner],mikrofon, trackball dan joystick… 2. Unit Sistem mengawal keseluruhan operasi komputer..Ia juga menerima input data arahan yang dimasukkan oleh pengguna serta memproses data… .Apabila data siap diproses, ia kan menghantar data tersebut utk disimpan dalam unit storan…Unit sistem berada pada motherboard [papan induk]..Unit sistem seperti BIOS [Basic Input/Output System] , Slot Tambahan [Expansion Boards] , Papan Induk / Papan Litar Utama [Motherboard] , Talian Bas [Serial Bus] dan Unit Pemprosesan Pusat [CPU] .. Unit Pemprosesan Pusat [CPU] terbahagi kepada 2 bahagian utama : a. Unit Kawalan b. Unit Arithmetik dan logik[ALU] 3. Unit Storan/Unit ingatan menyimpan data atau arahan yang diproses…ia juga menyimpan arahan oleh pengguna dan menyimpan pemprosesan Unit Arithmetik dan logik[ALU]…Unit ni terbahgi kepada 2 storan a. storan primer [ ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory) ] - ia disimpan hanya sementara & tidak kekal b. storan sekunder [ hard disk, thumbdrive, disket, Cakera Optik ] 4. Unit Output memaparkan maklumat yang sudah diproses akan ditukar kepada bentuk yang mudah dipahami…proses ni akan dilakukan oleh unit Ouput…. peranti output ada 2 jenis : a.softcopy [monitor, speaker] b.hardcopy [printer]