B.

PERISIAN APLIKASI

s s s

PEMPROSES PERKATAAN HAMPARAN ELEKTRONIK PERISIAN PERSEMBAHAN

B1. Asas Pemproses Perkataan
s

s

s

s

memperihalkan fungsi editor, pemproses perkataan, perisisan penerbitan (DTP) menyerlahkan (highlight)ciri-ciri utama pemproses perkataan memperihalkan persamaan dan perbezaan di antara teknologi lazim dengan pemproses perkataan memperihalkan evolusi penggunaan teknologi pemproses perkataan dan kesannya terhadap budaya kerja

FUNGSI
EDITOR s PEMPROSES PERKATAAN s PERISIAN PENERBITAN (DTP)
s

Fungsi Editor (Penyunting)
s s

s

s

atur cara yang dapat membetulkan data memudahkan perubahan ke atas teks yang telah ditulis/ditaip termasuk : menghapus, menyelit, memindahkan, menyalin, dan mencari dan menggantikan teks dalam atur cara pemproses perkataan dinamakan penyunting teks

Pemproses Perkataan (WP - Word Processing)
s s

s

s

digunakan oleh IBM dalam tahun 1964 teks ditaip ke dalam komputer dengan menggunakan papan kekunci teks boleh dicipta, disimpan, diolah, dipaparkan dan dicetak contoh-contoh :
– WordPro, WordPerfect, Microsoft Word

Komponen-komponen WP
s s s s

papan kekunci skrin paparan pencetak storan

Fungsi Pemproses Perkataan
s s s s s s

memapar menyunting memformat menyemak ejaan dan tatabahasa menyimpan mencetak

Fungsi Perisian Penerbitan (DTP)
s s s

s

s

tambahan kepada pemproses perkataan boleh menambah gambar dan grafik boleh menyerlahkan teks dengan ciri format khas mudah mewujudkan risalah, edaran dan dokumen lain yang boleh menandingi bahan penerbitan profesional contoh :
– PageMaker, QuarkXPress, Venture

Kaedah Penerbitan Tradisional
s s s s s s s s

mengarang mereka bentuk menyunting menaip set menyediakan kerja seni menampal mencetak menjilid

Kebaikan DTP
s

s s s

kawalan sepenuhnya kepada keseluruhan proses keupayaan apa jika keberkesanan kos menjimatkan masa

Kelemahan DTP
s s s

s

s

tanggungjawab bertambah kos permulaan tinggi hasil terakhir yang lebih rendah mutunya berbanding dengan mesin penaip set kurang pengetahuan mengenai bidang penerbitan kos yang tinggi bagi setiap halaman

Sistem DTP
s s s

pencetak laser pengimbas optik perisian gubahan halaman

Ciri-ciri Utama Pemproses Perkataan
s s s s s s s s

merekabentuk dokumen mengawal pergerakan kursor menyunting memformat mengayakan dokumen penyemak ejaan dan tesaurus sifat-sifat lain utiliti pengendalian fail

Merekabentuk Dokumen
s s

s s

tentukan sasaran pembaca, tajuk kenalpasti batasan perkakasan dan perisian pilih pencetak sasaran setkan jidar dan tab

Fungsi Penyuntingan
s s s

s s s

menghapuskan teks menyisipkan (menyelit) teks mengalihkan (memindahkan) teks menyalin teks mencari dan menggantikan teks gelintar dan ganti

Fungsi Memformat
(mengubah rupa dokumen semasa mencetak)
s s s

penjajaran kanan dan kiri langkauan baris inden perenggan

Menggayakan Dokumen
s

s s s

taip tebal, garis bawah, subskrip dan superskrip gaya, saiz dan penjajaran aksara penjarakan (spacing) meletakkan tanda sempang

Ciri-ciri Lain
s s s s

menomborkan halaman mencantum dan mengisih Bahasa Makro Aritmetik

Bahasa Makro
s

s

mengumpukkan kekunci tertentu atau gabungan beberapa kekunci untuk melaksanakan satu siri lengkap perintah - makro cth : dengan menekan hanya satu kekunci, boleh menyimpan fail, mencipta satu salinan fail dan menyediakan cetakan

Aritmetik

Utiliti Pengendalian Fail
s s s s s s s

buka fail simpan fail muat fail salin fail namakan semula fail cetak fail hapus fail

Persamaan dan Perbezaan di antara Teknologi Lazim dan Pemproses Perkataan

Evolusi Penggunaan Teknologi Pemproses Perkataan dan Kesannya Terhadap Budaya Kerja

B1. Fitur Menyokong Kemasukan dan Suntingan
s

mengenalpasti fitur-fitur berikut :
– reka letak halaman : jidar, justifikasi, ruang, baris, tap – penyokong pembacaan : muka taip, saiz dan gaya fon – ketepatan dan kualiti: penyemak ejaan, grammar, thesaurus persembahan dokumen : peringkat kepala seragam, header, footer, gaya, kerangka.

s

s

menggunakan fitur-fitur pemproses perkataan untuk menghasilkan dokumen tanpa grafik menggunakan pemproses perkataan untuk menghasilkan pelbagai dokumen yang sesuai

Fitur-fitur Pemproses Perkataan
s

Reka Letak Halaman :
– – – – jidar justifikasi ruang baris tab

s

Penyokong Pembacaan
– muka taip – saiz – gaya fon

s

Ketepatan dan Kualiti
– penyemak ejaan – grammar – thesaurus

Persembahan Dokumen
s s s s s

peringkat kepala seragam header footer gaya kerangka

B3. Pelbagai Jenis Formatan, Pengiraan dalam Jadual, Petak, Integrasi Grafik, Menyelit Dokumen
s

mengenalpasti yang berikut :
– pelbagai jenis formatan : jadual, lajur, inden, petak, lorekan petak, bulet – operasi matematik asas dalam jadual : tambah, tolak, darab, bahagi, purata, peratus, nilai maksimum dan minimum – petak teks, petak rajah dan petak persamaan – cara membina dan mengimpot grafik – cara menyelit dokumen ke dalam dokumen terbuka

s

menghasilkan dokumen yang menggunakan pelbagai jenis formatan, pengiraan dalam jadual dan grafik

Pelbagai Jenis Formatan
s s s s s s

jadual lajur inden petak lorekan petak bulet

Operasi Matematik Asas dalam Jadual
s s s s s s s s

tambah tolak darab bahagi purata peratus nilai maksimum nilai minimum

Lain-lain
s s s s

s

petak teks petak rajah petak persamaan cara membina dan mengimpot grafik cara menyelit dokumen ke dalam dokumen terbuka

Cantuman Mel
s

kegunaan cantuman mel dalam pemprosesan perkataan

B5. Pengaturcaraan Makro
s

mengenalpasti fungsi dan kegunaan makro

TAMAT