Penyelenggaraan Komputer

ISI KANDUNGAN
PENGENALAN KEPADA KOMPUTER 1.0 2.0 Pengenalan Komponen-Komponen Komputer 2.1 Input 2.2 Output 2.3 Unit Pemprosesan Komputer 2.4 Ingatan 2.5 Storan Sekunder 2.6 Bahagian Komputer 2.6.1 Perkakasan 2.6.2 Perisian Objek-Objek Asas Pada Windows Pilihan-Pilihan Pada Menu Memeriksa Ruang Cakera Keras & Memori Pengendalian Ikon-Ikon Pada Desktop 6.1 Auto Arrange 6.2 Control Panel Mewujudkan Shortcut Bagi Explorer Bekerja Dengan Recycle Bin 8.1 Memperolehi Semula Folder dan Fail 8.2 Membersih Recycle Bin Muka Surat 3 5

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

8 9 10 12 13 13

PENYELENGGARAAN DAN ‘HOUSEKEEPING’ 1.0 Perkakasan 1.1 Pengawal Arus 1.2 Bekalan tenaga berterusan 1.3 Memindah komputer 1.4 Teknik Penjagaan Komputer 1.4.1 Masalah Habuk 1.4.2 Masalah Suhu 1.4.3 Masalah Cara Penggunaan 1.5 Cara Membersihkan Perkakasan 1.5.1 Central Processing Unit (CPU) 1.5.2 Kasing 1.5.3 Monitor 1.5.4 Pencetak 1.5.5 Keyboard 1.5.6 Mouse 1.5.7 Thumb Drive 1.5.8 Cakera Liut(Disket) Perisian 2.1 Disk Cleanup, Error Checking dan Defragmentation 2.2 Penggunaan Perisian Membuat Salinan (Backup) 2.3 Uninstall Program 2.4 Mengemaskini Windows 2.5 Perkongsian Folder 2.6 Mencari Folder Dalam Jaringan 15 15 16

18

2.0

22 28 30 32 35 36

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

1 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.7 2.8 2.9 2.10 Instalasi Pencetak Buang Cookies,History dan Temporary Internet Files Create user Account Cara Menutup Komputer 37 38 39 41

MENGESAN KEROSAKAN (‘TROUBLESHOOTING’) 1.0 Mengesan Kerosakan (‘Troubleshooting’) 1.1 Peralatan – Monitor 1.2 Peralatan – Hard Disk 1.3 Peralatan – Disket Drive 1.4 Peralatan – Keyboard 1.5 Peralatan – Mouse 1.6 Peralatan – Operating System 42 42 43 43 44 44

VIRUS KOMPUTER 1.0 2.0 Definasi Jenis-Jenis Virus 2.1 Virus Sektor Boot 2.2 Virus Makro 2.3 Virus Fail TSR (Terminate dan Stay Resident) 2.4 Virus Companion 2.5 Virus Overwriting Bagaimana Ia Merebak 3.1 Perisian 3.2 Cakera Liut 3.3 Internet 3.4 Rangkaian Cara Pencegahan Perisian Antivirus 5.1 Aplikasi Antivirus 5.1.1 Cara Membuat Instalasi 5.1.2 Cara Mengaktifkan Anti Virus 45 46

3.0

47

4.0 5.0

48 48 49 57

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

2 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER

1.0

PENGENALAN 1.1 Komputer adalah sebuah alat elektronik atau mesin automatik yang

digunakan untuk memproses data. 1.2 Komputer boleh melakukan kerja-kerja untuk membantu manusia

menyelesaikan masalah-masalah dalam memproses data: 1.2.1 Menerima arahan (input) dan memasukkan data daripada pengguna. 1.2.2 Melaksanakan sebagainya. 1.2.3 Menyimpan data/program dalam ingatan sekunder. 1.2.4 Menghasilkan laporan atau sebarang keputusan daripada kerja-kerja pemprosesan. 1.2.5 Laporan boleh disimpan dan boleh dipanggil semula pada bila-bila masa. arahan (memproses) input/data yang diterima berbentuk pengiraan, logik memanipulasi data secara automatic dan

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

3 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

Rajah Komponen Asas Komputer

INPUT Papan kekunci (keyboard) Tetikus (mouse) Scanner

KOMPUTER

OUTPUT Monitor Pencetak

INGATAN RAM/ROM

ALAT INPUT

UNIT KAWALAN

ALAT OUTPUT

UNIT KAWALAN

STORAN SEKUNDER
Petunjuk: Unit Pemprosesan Pusat Aliran data masuk Arah kawalan Arahan data/masuk

Proses =

Input

Unit kawalan

Ingatan

Arithmetik dan logik

Output

Rajah I
Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

4 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

2.0

KOMPONEN-KOMPONEN KOMPUTER 2.1 Input 2.1.1 Menerima data arahan daripada pengguna. Contoh: Papan kekunci (keyboard), Tetikus (mouse), Pengibas(Scanner) 2.1.2 Untuk memasukkan data ke dalam computer. 2.2 Output 2.2.1 Segala maklumat yang telah diproses dan dikeluarkan dalam bentuk tayangan atau cetakan (hardcopy). Contoh: Monitor., Pencetak (Printer) 2.3 Unit Pemprosesan Pusat (CPU) 2.3.1 Mengawal keseluruhan operasi komputer, menerima input data arahan daripada memproses data arahan yang diterima. 2.3.2 Mengeluarkan hasil pemprosesan dan menyimpan di dalam storan sekunder atau mengeluarkan kepada alat output. 2.3.3 Semua kawalan dan arahan diproses pada dua (2) bahagian utama: 2.3.3.1 Unit Kawalan • Membaca dan mentafsir arahan-arahan yang diterima, kawalan aktif alat-alat input/output, storan ingatan unit arithmetic dan logik. • Mengawal pengaliran data di dalam komponenkomponen komputer yang lain berjalan lancar. 2.3.3.2 Unit Arithmetik dan Logik • Menerima data daripada ingatan komputer, proses data berdasarkan arahan yang diterima ( +, -, *, /,

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

5 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
logik) dan hasil proses akan disimpan di dalam storan sekunder dan ingatan. 2.4 Ingatan 2.4.1 Kegunaannya: 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3 Menyimpan pemprosesan unit arithmetic dan logic. Menyimpan arahan oleh pengguna. Menyimpan arahan yang sedang diproses.

2.4.2 Terdapat dua (2) jenis: 2.4.2.1 2.4.2.2 ROM (Read Only Memory) – Ingatan bacaan sahaja. RAM (Random Access Memory) – Ingatan secara rawak. 1 Byte bersamaan

2.4.3 Saiz ingatan komputer diukur dalam unit Byte. dengan 8 Bit (Binary digit 0 dan 1).

1 Bit 1 Byte 1 Kilobyte 1 Megabyte 1 Gigabyte 1 Terabyte

0 dan 1 (On / Off) 8 Bit 1 aksara (character) 1024 Byte ½ mukasurat teks 1024 Kilobyte 500 mukasurat 1024 Megabyte 1024 Gigabyte Rajah II

2.5

Storan Sekunder Contoh: Hard disk, Disket, CD-ROM, USB storage

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

6 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

2.6

Komputer terdiri daripada dua (2) bahagian: 2.6.1 Perkakasan Perkakasan adalah kelengkapan fizikal. Contoh: Papan kekunci (keyboard), Pencetak, Modem, CD ROM, Tetikus (mouse), Unit Premporsesan Pusat (CPU) dan lain-lain. 2.6.2 Perisian 2.6.2.1 2.6.2.2 Kumpulan aturcara/program yang membolehkan kita

berhubung dengan komputer. Ianya terdiri daripada perintah-perintah tersusun yang perlu dipatuhi oleh komponen komputer untuk menghasilkan aktiviti tertentu. 2.6.2.3 Terbahagi kepada dua (2) jenis: 2.6.2.3.1 Perisian Sistem • • • • • • • • MS-DOS Windows ’95, Windows ’98, Windows 2000, Windows XP, Windows ME UNIX Linux Microsoft Office Photoshop Dreamweaver Oracle

2.6.2.3.2 Perisian Komputer

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

7 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
3.0 OBJEK-OBJEK ASAS PADA WINDOWS 3.1 Skrin awal yang akan didapati semasa memulakan Windows XP adalah desktop yang mempunyai objek-objek berikut :Ikon-ikon (Icons) Desktop

Start Button

Task Bar

Jam

3.2

Tetingkap (Windows) pula mempunyai bahagian-bahagian berikut :Title Bar Window Title Tool Bar Minimise Button Menu Bar Maximise Button

Close Button

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

8 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
Window Border Scroll Bar (Slider)

Program Icon

4.0

PILIHAN –PILIHAN PADA MENU

Anak Panah Penunjuk Kanan

Radio Button

Tanda Periksa

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

9 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

4.1 4.2

Tanda Periksa Pilihan ini boleh ditandakan lebih dari satu.

(

)

Radio Button Pilihan ini merangkumi kumpulan dan hanya satu item dalam kumpulan boleh dibuat pada satu masa. Anak Panah Penunjuk Kanan Pilihan ini membukakan submenu seterusnya. ( ► )

4.3

5.0

MEMERIKSA RUANG CAKERA KERAS & MEMORI 5.1 Cakera Keras i. Buka tetingkap bagi ikon MY COMPUTER melalui dwi klik pada ikon tersebut. ii. Klik kanan pada ikon cakera keras. iii. Pilih Properties.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

10 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
iv. Kapasiti storan pada cakera keras akan dipaparkan

5.2

Memori i. Klik kanan pada ikon MY COMPUTER ii. Pilih Properties iii. Akan dipamerkan ruang memori pada komputer

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

11 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

6.0

PENGENDALIAN IKON-IKON PADA DESKTOP 6.1 Auto Arrange 6.1.1 Fungsi auto arrange adalah untuk menyusun ikon-ikon pada desktop secara automatik oleh sistem. Cara Klik kanan pada desktop Pilih Arrange Icon Pilih Auto Arrange

6.2

Control Panel 6.2.1 Untuk tukar Date/Time. Ada dua perkara perlu dilihat iaitu DISPLAY SETTING dan Pilih Start Pilih Settings Klik Control Panel Dwi Klik Date/Time Anda boleh ubah tarikh dan masa jika bersalahan dengan sepatutnya.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

12 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

6.2.2 Untuk tukar background - Dwi klik Display Ada menu Themes Desktop Screen Saver Appearance Settings Ini boleh diubah sebagaimana yang sepatutnya. Jika tidak yakin jangan ubah. Ini mungkin boleh menyebabkan gangguan pada skrin. 7.0 MEWUJUDKAN SHORTCUT BAGI EXPLORER Cara 1 a) Klik b) Klik c) Dwi d) Klik e) Klik Atau Cara 2 a) Klik kanan pada di desktop anda b) Pilik Properties c) Pilih desktop d) Klik pada Customize Desktop e) Tandakan pada Internet Explorer 8.0 BEKERJA DENGAN RECYCLE BIN Recycle Bin adalah tempat sementara di mana folder-folder dan fail-fail yang telah dibuang disimpan. Selagi pembersihan di Recycle Bin belum dilakukan folder/ fail masih boleh diperolehi semula. a. Memperolehi Semula folder dan fail Buka Tetingkap RECYCLE BIN • Dwi klik di ikon RECYCLE BIN • Pilih item yang dikehendaki semula • Klik kanan di pemilihan yang perlu Atau • • Klik di file pada Menu Bar Pilih Restore kanan pada Start Button di Taskbar ‘OPEN’ klik pada program kanan dan tarik/heret keluar ikon explorer dan lepaskan tetikus ‘ COPY HERE ‘

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

13 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

b. Membersih RECYCLE BIN Pembersihan perlu dilakukan secara berkala agar ruang storan terkawal bagi BIN. Apabila dihapuskan maka folder/fail tidak akan diperolehi kembali. Anda boleh bersihkan dengan cara • • Klik kanan ikon RECYCLE BIN Pilih EMPTY RECYCLE BIN

Atau • • • • Buka RECYCLE BIN Pilih item yang hendak dibuang Klik kanan dipilihan yang ditentukan Pilih DELETE

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

14 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

PENYELENGGARAAN DAN ‘HOUSEKEEPING’
Masa membeli sesuatu komputer peribadi (PC) adalah saat paling sibuk dan tidak kurang menceriakan. Semua perancangan, belanjawan, pemilihan sistem, jenis CPU, Video CD mana hendak dibeli, sehingga kepada jenis meja dan kerusi yang sesuai dengan warna sarung komputer sibuk dibincangkan. Kesemuanya dipertimbangkan, tetapi setelah sekian lama PC menduduki kediamannya di atas meja, banyak perkara mula berubah lebih-lebih lagi aspek penjagaan. Penjagaan yang baik dapat memanjangkan jangka hayat komputer anda. Asas komputer akan melihat aspek yang dapat membantu pengguna memastikan sistem PC beroperasi dangan baik. Pengguna perlu tahu cara penyelenggaraan komputer yang terbahagi kepada dua komponen iaitu perkakasan(hardware) dan perisian(software). 1.0 PERKAKASAN 1.1 Pengawal arus Sistem komputer yang disambung terus ke bekalan elektrik pada dinding terdedah kepada elektrik atau pengaliran elektrik berlebihan. Seperti alat elektronik dan elektrik lain, bekalan tambahan yang mendadak akan menyebabkan kerosakan litar yang teruk. PC tidak terkecuali. Adalah lebih baik bagi pengguna untuk membuat sedikit pelaburan dengan mendapatkan pengawal aliran elektrik atau "surge protector". Selain menyambungkan PC, pengguna juga boleh menyambungkan pelbagai peranti lain seperti pencetak kepada pengawal arus itu. Begitu juga untuk modem. Pengguna juga digalakkan menggunakan pengawal kilat bagi sambungan talian telefon ke modem terutama ketika menggunakan modem sewaktu hujan lebat. 1.2 Bekalan tenaga berterusan Hari ini pengguna komponen bekalan elektrik berterusan tidak terhad kepada sistem dalam pejabat sahaja. Lebih ramai pengguna di rumah mula menggunakan bekalan tenaga berterusan iaitu UPS (Uninterruptable Power Supply) terutama mereka yang bekerja di rumah. Penggunaan UPS dapat menyediakan bekalan elektrik berterusan untuk tempoh tertentu walaupun Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

15 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
tanpa bekalan elektrik utama. Jenis dan harga bergantung kepada jumlah masa tenaga yang dibekalkan. 1.3 Memindah komputer Jangan menghentak, menjatuhkan atau menghumban peralatan ini kerana kebanyakan komponen adalah sensitif kepada getaran yang kuat. Contohnya, cakera keras dan pemacu CD-ROM. Hentakan yang kuat juga boleh menyebabkan sambungan dengan papan litar utama menjadi longgar dan komponen tertentu tidak boleh beroperasi dengan betul atau memberi mesej "error" apabila ia disambungkan semula. Apabila memindahkan PC, pastikan semua kabel dicabut dan tiada yang tertinggal. Pada masa yang sama, jangan mendekatkan benda bermagnet kepada komponen elektronik kerana ia juga boleh merosakkan PC. 1.4 Teknik Penjagaan Komputer Teknik penjagaan komputer merangkumi beberapa topik utama yang perlu menjadi perhatian. Diantaranya : 1.4.1 Masalah Habuk Musuh yang paling utama bagi komputer ini adalah habuk. Habuk ini sentiasa berada disekeliling kita. Ianya berbentuk partikel-partikel halus yang terapung-apung di udara. Setiap komponen elektronik yang terdapat pada PC amat sensitif pada habuk. Habuk ini terdapat berbagai jenis dan termasuklah asap rokok. Partikel-partikel asap boleh mengakibatkan jangka hayat komputer akan kurang. Jenis-jenis habuk yang lain pula termasuklah habuk dari udara dan habuk dari serangga-serangga yang masuk ke dalam komputer kita. Cara pencegahannya, kita perlu tutup komputer kita jika tidak di gunakan, dengan plastik komputer. Cara rawatannya pula , ialah gunakan vacum cleaner yang berkuasa rendah dan berus cat yang kering untuk menyedut habuk-habuk yang terdapat pada PC anda (jangan gunakan yang berkuasa tinggi kerana ia boleh merosakkan komponen-komponen komputer tersebut). Pastikan kipas di bahagian dalam CPU di bersihkan. Habuk boleh menyebabkan udara dari kipas tidak bergerak dengan sempurna dan

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

16 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
mengurangkan kesejukan. Kipas perlu di bersihkan ialah pada bahagian bekalan kuasa dan kipas di atas chip CPU. 1.4.2. Masalah Suhu Letakkan komputer anda di kawasan yang sejuk. Tempat sejuk yang dimaksudkan disini adalah kering. Sekiranya lembab, ia boleh merosakkan komponen di dalam komputer. Suhu memang menjadi penentu utama dalam menentukan jangka hayat sesebuah komputer. Jangan biarkan komputer anda terkena air dan kelembapan. Air mungkin akan menjadi punca kemalangan yang tidak di ingini. Komputer yang terkena air bukan sahaja boleh rosak, tetapi akan mengakibatkan bahaya kepada penggunaannya. Cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan meletakkan komputer anda jauh dari pancaran matahari. Pastikan komputer anda sentiasa mendapat peredaran udara yang baik. Pasang kipas dengan kuat sekiranya anda menggunakannya lebih dari 2 jam. Jika anda menggunakan penghawa dingin adalah lebih baik di aktifkan ketika anda menggunakan komputer. Kepanasan membolehkan komputer anda mengalami kerosakan komponen. 1.4.3. Masalah Cara Penggunaan Penggunaan PC bergantung kepada sikap. Terdapat beberapa komponen komputer yang mempunyai jangka hayat yang rendah. Komponen-komponen ini terdiri daripada keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse mudah rosak dan perlu diganti bila perlu. Cuba dapatkan keyboad atau mouse pada harga yang mahal sedikit kerana keyboard dan mouse jenis ini lebih tahan lama dan selesa untuk di gunakan.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

17 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
1.5 Cara membersihkan perkakasan 1.5.1 Central Processing Unit (CPU) Alatan : Kain bersih (lembut), Cairan Pembersih atau Vakum Langkah-langkah : Matikan komputer dan cabut semua kabel dari arus elektrik Buka kasing komputer Sedut habuk menggunakan vakum Semburkan cairan alkohol atas kain bersih Bersihkan habuk-habuk kecil menggunakan kain tersebut Pastikan CPU benar-benar kering Pasangkan kasing dan kabel Pastikan CPU berfungsi dengan baik 1.5.2 Kasing (Casing) Alatan : Kain bersih (lembut), Cairan Pembersih atau Vakum Langkah-langkah : • • Semburkan cairan alkohol atas kain bersih Bersihkan habuk-habuk kecil menggunakan kain tersebut Tutup kembali kasing komputer dan pasang semua kabel seperti asal 1.5.3 Monitor Alatan : Kain bersih (lembut), Cairan Pembersih atau Vakum Langkah-langkah : Matikan dan cabut semua kabel elektrik yang tersambung dengan monitor Semburkan cairan alkohol atas kain bersih Bersihkan bahagian monitor yang kotor akibat debu dan habuk Setelah bersih, pasang kembali semua kabel yang terhubung dengan monitor seperti asal

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

18 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
1.5.4 Pencetak (Printer) Alatan : Kain bersih (lembut), Cairan Pembersih atau Vakum, berus Langkah-langkah : • • • • • Cabut semua kabel yang terhubung dengan printer Keluarkan Catridge atau tempat toner yang ada dalam printer Sedut habuk menggunakan vakum atau gunakan berus kecil untuk membuang habuk Pastikan printer benar-benar kering Masukkan kembali catridge atau toner seperti asal.

1.5.5 Keyboard Alatan : Kain bersih (lembut), Cairan Pembersih atau Vakum Langkah-langkah : • • • Buka kasing yang mengikat kekunci dengan membuka skru pada bahagian belakang keyboard Cuci kasing menggunakan spray cleaner Bersihkan papan litar keyboard dengan menggunakan vakum untuk membuang habuk-habuk yang lekat pada papan litar tersebut. • • • • Kemudian buka satu persatu penutup kekunci keyboard dan cuci dengan menggunakan kain bersih yang lembap. Cara membukanya ialah dengan mencungkil penutup itu dengan menggunakan pemutar skru ataupun testpen. Bersihkan bahagian dalam kaki kekunci keyboard Akhir sekali pasangkan kembali kasing keyboard dengan mengetatkan kembali skru yang dibuka. Cara penjagaan keyboard • • Elakkan dari merokok semasa menggunakan komputer Buat ujian dengan menggunakan software khas iaitu software Qaplus untuk mengesan kekunci manakah yang kurang baik dan baiki jika kekunci didapati rosak. • • Hindarkan daripada habuk dan sentiasa gunakan penutup keyboard. Simpan keyboard di tempat yang tertutup dan berhawa dingin.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

19 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
• Semasa membuat pembersihan ,keyboard hendaklah diterbalikkan supaya segala bendasing yang terdapat di dalam atau di celah-celah kekunci jatuh 1.5.6 Mouse Bahagian Dalam Alatan : Putik Kapas Langkah-langkah : • • • • Didalam mouse akan terdapat bebola penggerak Buka bahagian bawah mouse untuk mengeluarkan bolanya. Bersihkan bahagian-bahagian yang kotor dengan putik kapas lembap Jika selesai masukan kembali bebolanya dan posisikan mouse seperti asal. Bahagian luar Alatan : Kain bersih (lembut) dan Cairan Alkhohol Pembersih Langkah-langkah : • • Gosok dengan kain bersih lembap secara merata dan perlahanlahan Biarkan sampai kering

1.5.7 Thumb/Pen Drive Tiada cara pembersihan. Cuma pengguna perlu tahu yang thumb drive ini tidak boleh jatuh. Cara pengggunaannya perlu betul. Ikuti langkah dibawah untuk mengeluarkannya dari USB Port. a) Klik sekali di dipaparkan yang terdapat di sudut kiri (taskbar) klik sekali dan Mesej “ Safe to remove

b) Bila Mesej “Safely remove USB Mass Storage Device” hardware” dipaparkan. c) Anda boleh cabut thumb drive tersebut.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

20 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
1.5.8 Cakera Liut (Disket) Cakera Liut sering dipanggil sebagai "disket" merupakan peranti storan yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data. Data disimpan di dalam cakera liut dengan menggunakan pemacu cakera liut yang terdapat pada sistem komputer peribadi. Pemacu Cakera Liut digunakan untuk membaca dan menulis data pada cakera liut. Cakera Liut amat berguna untuk memindahkan data di antara komputer dengan ciri mudah alihnya dan juga untuk tujuan membuat salinan atau pendua (backup) terhadap data. Penjagaannya: Jangan sentuh permukaan cakera. Permukaan cakera yang disentuh, mudah tercemar. Permukaan cakera yang terdedah akan menyebabkan kerosakan data apabila disentuh dengan tangan yang kotor.

Sentuhan Jari

Jangan letak cakera berhampiran dengan medan magnet. Bahan bermagnet boleh mengganggu dan merosakkan data. Telefon Bahan Bermagnet bimbit dan speaker stereo adalah di antara sumber bahan bermagnet. Jangan dedahkan cakera kepada cahaya matahari atau keadaan Cahaya Matahari panas terik seperti meninggalkan cakera di dalam kereta yang panas. Objek Berat Jangan letakkan objek yang berat di atas cakera. Elakkan tenggekan cakera iaitu satu cakera diletakkan di atas cakera yang lain. Cakera sepatutnya disimpan secara menegak di dalam kotak yang dikhaskan. Jangan meletakkan label baru di atas label yang sedia ada (berlapis). Elakkan cakera menjadi tebal disebabkan label berlapis kerana ia berkemungkinan akan tersekat di dalam pemacu cakera.

Label Berlapis

Jangan keluarkan cakera daripada pemacu cakera apabila lampu pada pemacu sedang menyala. Lampu yang menyala Memaksa Cakera menyatakan bahawa cakera liut sedang digunakan dan apabila Liut mengeluarkannya secara paksa, ia mungkin boleh menyebabkan data di dalamnya rosak.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

21 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

2.0

PERISIAN 2.1 Disk Cleanup, Error Checking dan Defragmentation Imbasan cakera keras harus dilakukan dengan kerap sekurang-kurangnya sekali setiap bulan kerana ia berupaya memastikan kelompok "cluster" pada cakera keras berada di dalam keadaan baik. Anda juga boleh menggunakan fungsi Disk Cleanup, Error Checking dan Disk Defragmentor apabila anda melihat penurunan persembahan dalam sistem PC. 2.1.1 Disk Cleanup Kegunaannya adalah membuang fail-fail yang tidak diperlukan dalam sistem komputer berdasarkan kehendak pengguna. a) Dwi klik pada ikon

Klik pada drive C dan klik kanan, skrin dibawah akan dipaparkan

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

22 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
b) Pilih Properties , Skrin dibawah akan dipaparkan

c)

Klik Disk Cleanup di General

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

23 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

d) Anda dikehendaki tandakan fail-fail yang anda hendak bersihkan dan klik OK untuk memulakan proses pembersihan.

e) Satu No. mesej pengesahan akan dipaparkan. Jika anda hendak meneruskan proses pembersihan, sila klik Yes. pembersihan sedang dijalankan. Jika sebaliknya klik

Menu di bawah akan dipaparkan iaitu menunjukkan proses

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

24 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

2.1.2 Error checking Kegunaannya adalah menyemak dan memperbetulkan kerosakan dan kesalahan yang berlaku pada disk(disk error) sama ada cakera keras, cakera liut dan lain-lain storan. a) Pilih Tool

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

25 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
b) Klik Check Now

c) Tandakan kotak Check disk options dan klik Start

d) Setelah selesai proses tersebut , mesej dibawah akan dipaparkan.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

26 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

2.1.3

Defragmentation Kegunaannya adalah menyusun semula kedudukan fail dalam disk supaya ia dapat mempercepatkan capaian data dalam komputer. a) Pilih Tool

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

27 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

b)

Klik Defragment Now…

Klik Defragment untuk memulakan proses penyusunan semula

2.2

Penggunaan Perisian Membuat Salinan (Backup) Kebanyakan masalah dengan fail yang rosak atau hilang dapat dielakkan jika pengguna selalu melakukan operasi Backup bagi keseluruhan sistem (sistem operasi perisian, aplikasi dan dokumen) selepas sesuatu tempoh. Untuk memulakan fungsi Backup:

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

28 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

Klik Start → Programs → Accessories → System Tools → Backup Klik folder atau fail yang mahu disalin serta tentukan destinasi salinan. Pengguna boleh membuat salinan ke dalam disket 1.44 MB atau CD-Writer (penulis CD-ROM). Kaedah kedua lebih mahal tetapi lebih mudah, pantas, boleh dipercayai serta menyimpan saiz storan yang lebih besar berbanding disket. Satu lagi pilihan yang agak murah adalah pemacu Zip. Pengguna PC juga digalakkan membuat boot diskette bagi membina boot diskette kerana ia adalah

penyelamat apabila masalah PC berlaku. Sistem operasi menyediakan fungsi dan Start Up kepada sistem. Pastikan juga sistem dilengkapi dengan perisian antivirus. Ia adalah perisian yang paling penting terutama dengan kepelbagaian sumber fail serta peningkatan jumlah virus. Selain langkah-langkah di atas, beberapa tabiat yang baik ketika menggunakan PC dapat membantu meningkatkan jangka hayat penggunaan PC. Antaranya, jangan matikan sistem PC ketika ia sedang beroperasi. Gunakan fungsi Shut Down dalam Windows 95/98. Mematikan sistem terus tanpa menggunakan fungsi Shut Down mungkin merosakkan Register atau fail-fail tertentu yang sedang beroperasi ketika sistem dimatikan. Juga jauhi makanan dan minuman dari PC serta kanak-kanak yang tidak tahu menggunakan PC.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

29 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

Jika kanak-kanak di bawah umur hendak menggunakan PC, pastikan kehadiran orang dewasa sepanjang masa. Anda tidak mahu anak anda memformat mengalami mempunyai diingini. keseluruhan masalah jangka cakera keras anda. Mengikut elektronik di kaedah lain, atas yang dinyatakan di atas tidak menjamin seratus peratus sistem PC tidak akan kerana seperti barangan hayat tertentu. Tetapi ia juga berupaya langkah

membantu sistem PC beroperasi dengan baik serta mengelak kejadian tidak

2.3

Uninstall Program a) Kegunaannya adalah membuang aplikasi yang tidak diperlukan. b) Klik Start → Settings → Control Panel → Add/Remove Programs

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

30 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

c) d)

Pilih aplikasi yang dikehendaki Klik Change/Remove

e)

Klik OK dan proses uninstall akan dijalankan sehingga tamat.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

31 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.4 Mengemaskini Windows Pengguna Microsoft Windows boleh menggunakan kelebihan untuk Mengemaskini Windows secara automatik tetapi komputer anda mesti bersambung ke internet. Sekiranya anda tidak pasti apakah versi Windows yang anda sedang gunakan, anda boleh mengetahuinya dengan mengikuti arahan bagi menyemak di http://www.microsoft.com/athome/security/protect/checkos.aspx Langkah-langkah: a) Klik kanan pada ikon My Computer

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

32 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
b) Pilih Properties skrin dibawah akan dipaparkan

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

33 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
c) Klik Automatic Updates.

Anda boleh tentukan sendiri bila waktu yang sesuai untuk melakukan proses kemaskini ini. Setelah membuat pilihan klik Apply dan OK Sila lawati http://windowsupdate.microsoft.com/ terbaru. untuk mendapatkan updates

Perhatian: Pastikan anda kembali ke Windows Update selepas mengebut semula untuk memeriksa apa-apa muat turun tambahan. Anda mungkin perlu melakukan ini beberapa kali. Catatan penting bagi pengguna Microsoft Office. Anda juga patut melawat tapak Office Update untuk memasang sebaran keselamatan yang terbaharu.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

34 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.5 Perkongsian Folder Perkongsian folder dimaksudkan untuk memberikan hak pakai pada komputer lain, sehingga anda dapat melihat isi dari komputer lain. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan sharing local drive ini adalah sebagai berikut : a) Dwi klik My Computer b) Dwi klik pada drive yang hendak di kongsi cth Drive C c) Pilih folder yang hendak dikongsi dan klik kanan

Dapatkan menu Sharing and Security d) Tandakan Share this folder on the network e) Namakan folder yang ingin dikongsi f) Klik Apply dan OK g) Apabila icon keluar, bermakna folder telah dikongsi

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

35 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.6 Mencari folder dalam jaringan (network) a) Pilih menu My Network Places b) Folder yang telah di kongsi akan dipaparkan pada window seperti di bawah

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

36 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.7 Instalasi pencetak(printer) a) Klik butang Start b) Klik Printers and Faxes. c) Pilih Add a Printer

d) Klik Next> untuk menampilkan kotak dialog berikutnya. e) Klik pilihan A network printer, or a printer attached to another computer. f) Klik Next> untuk melanjutkan pada langkah berikutnya, kemudian klik pilihan Browse for a printer.

g) Klik Next> untuk memilih jenis printer yang ada atau telah dilakukan kongsikan. h) Klik Next> untuk menampilkan kotak dialog berikutnya, i) Pastikan adakah anda ingin menggunakan printer tersebut sebagai default.Jika ya, klik pilihan Yes pada bahagian do you want to use this printer?

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

37 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
a) Kemudian klik butang Next> untuk menuju pada kotak dialog tersebut. b) Klik butang Finish untuk mengakhiri proses instalasi tersebut.

2.8 Buang Cookies, History dan Temporary Internet Files Setiap kali kita melayari internet segala cookies, history dan temporary internet files akan tercipta dan akan disimpan. Sekiranya ia tidak dibuang ia akan menjejaskan performance komputer masing-masing. a. Buka aplikasi Internet Explorer b. Klik Menu Tools c. Pilih Internet Option dan skrin dibawah akan dipaparkan

d. Klik butang Delete Cookies e. Klik OK (membenarkan file cookies dibuang)

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

38 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
f. Klik butang Delete Files g. Tandakan Delete All Offline Content h. Klik OK i. Klik butang Clear History j. Klik YES (membenarkan files history di buang) k. klik OK (untuk keluar aplikasi) 2.9 Create User Account Sekiranya kita tidak mahu sesiapa menggunakan komputer kita. Pengguna perlu menciptakan password dikomputer masing-masing. a) Klik Start → Settings → Control Panel →User Accounts

b) Dwi klik pada Administrator dan masukkan password yang dikehendaki.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

39 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
c) Sekiranya anda ingin menukar password Start → Settings → Control Panel →User Accounts Pilih Administrator dan klik Change my password

Masukkan password baru anda dan tekan butang Change Password. d) Setelah memasukkan password anda perlu settingkan di screen saver

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

40 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

2.10

Cara Menutup Komputer Jangan buka dan tutup komputer anda sesuka hati. Gunakan cara menutup komputer anda dengan betul .

a. Klik START

b. Klik

Turn Off Computer

c. Pilih Turn off untuk menutup komputer anda

Pilih Restart untuk menutup dan membuka semula komputer anda. Sekiranya anda ingin meninggalkan komputer anda buat seketika, syorkan untuk menggunakan menu STANDBY) anda di

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

41 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

MENGESAN KEROSAKAN (TROUBLESHOOTING)
1.0 MENGESAN KEROSAKAN (TROUBLESHOOTING) 1.1 Peralatan Masalah : Monitor : Gambar wujud pada tengah skrin

Penyelesaian : a) Periksa komponen pada horizontal area b) Periksakapasitor tantalum/coupling * c) Tukar monitor lain Masalah : Gambar wujud di bawah skrin

Penyelesaian : a) Periksa komponen pada vertical area b) Periksa kaki transistor * c) Tukar monitor lain Masalah : Contrast (background) cerah sangat. Ada horizontal line

Penyelesaian : a) Laras pada contrast di panel kawalan b) Laras screen button pada “high voltage” capasitor * Masalah : Gambar/tulisan tidak jelas (skrin kabur)

Penyelesaian : a) Laras brightness di panel kawalan b) Laras focus button pada “high voltage” capasitor * c) Tukar monitor 1.2 Peralatan Masalah : Hard disk (HDD) : Sistem hang / tidak boleh run c:

Penyelesaian : a) Periksa boot sector/virus b) Pastikan hard disk utility telah dibuat c) Periksa cable connection d) Hard disk rosak/tukar Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

42 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

Masalah

: Tidak boleh buat fdisk/fails to create

Penyelesaian : b) Pastikan hard disk ok/detected ok c) Periksa DOS disket/BIOS d) Periksa hard disk setup e) Periksa motherboard * f) Periksa cable connection Masalah : Cari/baca data slow

Penyelesaian : a) Buat chkdsk c: b) Ada virus/periksa memori 1.3 Peralatan Masalah : Disket Drive (FDD) : Tidak boleh baca data dalam disket

Penyelesaian : a) Periksa head/cuci b) Pastikan disket ok a. Ada system/ada fail b. Tiada virus c. Kapasiti betul d. Tidak rosak 1.4 Peralatan Masalah : Keyboard : Satu huruf tak berfungsi/timbul banyak

Penyelesaian : c) Cabut/bersihkan huruf tersebut d) Uji kelancaran butang huruf e) Tukar keyboard Masalah (ii) (iii) : Tidak berfungsi langsung/ bila “boot” keyboard error Periksa suis pada keyboard (sebelah belakang – AT – XT) Periksa key lock

Penyelesaian :

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

43 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
(iv) (v) 1.5 Peralatan Masalah Periksakeyboard connector Tukar keyboard : Mouse : Arrow bergerak tidak lancar

Penyelesaian : a) Bersihkan roller dan bebola b) Periksa mouse configure/control c) Tukar mouse Masalah : Tidak berfungsi

Penyelesaian : a) Periksa mouse connection b) Tukar mouse 1.6 Peralatan Masalah : Operating System : Sistem slow

Penyelesaian : f) Periksa CPU/motherboard – 286, 386, 486, Pentium dsb g) Tambah kapasiti RAM h) Periksa virus, buang i) j) Close program yang tidak diperlukan Program perlu banyak memory untuk beroperasi

k) Check HDD

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

44 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

VIRUS KOMPUTER 1.0 DEFINASI Secara amnya virus merupakan program (blok kod yang boleh dilarikan) yang menyelit, menulis dan menggantikan program lain untuk merebak tanpa pengetahuan pengguna PC. Kata kunci di sini adalah membiak (the ability to reproduce itself) dan memerlukan host. Ciri-ciri ini membezakan antara virus dan worm. Virus menyelitkan dirinya kepada fail (biasanya fail aplikasi seperti program pemprosesan kata atau program DOS). Lazimnya, virus tidak menjangkiti fail data. Namun fail data mungkin mengandungi kod boleh laksana seperti makro yang boleh menyebarkan virus. Fail teks seperti fail batch, postscript dan kod sumber yang mempunyai arahan kompilasi/terjemahan oleh program lain juga merupakan pembawa virus. Namun, host jenis ini adalah jarang. Aktiviti virus dicetuskan oleh 2 faktor: • Bom masa – dicetus oleh faktor masa atau bilangan kali komputer diboot. Contohnya: virus Michelangelo yang menjadi aktif setiap Mac 6, harijadi pelukis terkenal ini. • Bom logik – tercetus apabila peristiwa tertentu berlaku seperti arahan tertentu dilaksanakan atau data tertentu diubah, dicipta atau dihapuskan. Contoh aplikasinya adalah seorang juruprogram yang mengesyaki dirinya akan dibuang kerja. Beliau mencipta bom logik yang akan menjadi aktif sekiranya status kerjanya diubah ke ‘terminated’.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

45 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.0 JENIS-JENIS VIRUS 2.1 Virus Sektor Boot Contoh: Form, Stoned Virus jenis ini menjangkiti sektor boot cakera liut (MBR) atau DOS boot record dalam cakera keras. Contoh kes virus Stoned (1987) Cakera liut yang mengandungi virus terselit dalam data digunakan dalam projek bersama dengan rakan sekerja. Virus dipindahkan apabila disket ditinggalkan dalam pemacu dan komputer cuba melakukan bootup dari disket. Komputer memasukkan sektor pertama disket ke dalam ingatan dan melaksanakannya. menggantikan Virus menyalinkan ini adalah dirinya ke dalam resident’ cakera (99% keras virus MBR. Virus ‘memory

mempunyai ciri ini), ia terletak dalam ingatan dan menangkap interrupt 13h (baca/tulis). Setiap kali komputer membaca/menulis pada pemacu A, cakera liut akan dijangkiti. 2.2 Virus Makro Contoh: WM.Concept Virus jenis ini merupakan ancaman baru kerana ia ditulis dalam bahasa WordBasic, yang senang dipelajari. Virus tradisional ditulis dalam bahasa perhimpunan dan memerlukan kepakaran tertentu. Virus jenis ini menjangkiti fail data dan host jenis ini lebih berkesan kerana fail data lebih kerap dikongsi bersama. Virus makro tidak terikat pada satu platform sahaja. Oleh itu, satu virus boleh menjangkiti komputer yang menggunakan Windows 3.x, 95, NT malah Macintosh. 2.3 Virus Fail TSR (Terminate and Stay Resident) Virus jenis ini menjangkiti fail adalah ‘memory resident’ dan menjangkiti com dan exe.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

46 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
2.4 Virus Companion Virus ini merebak melalui fail yang dilarikan. Misalnya fail asal adalah myapp.exe. Apabila pengguna menaip myapp dalam prompt c, myapp.com akan dilarikan dan akan menjalankan rutin rebakannya. Kemudian myapp.exe akan dilaksanakan oleh myapp.com tanpa pengetahuan pengguna. 2.5 Virus Overwriting Ia menulis dirinya keatas fail yang dijangkiti menyebabkan program tersebut tidak dapat dijalankan lagi. Virus jenis ini tidak popular kerana mudah dikesan. 3.0 BAGAIMANA IA MEREBAK 3.1 Perisian Perisian baru yang dibeli mungkin mengandungi virus. Kemungkinan ini lebih besar jika perisian tersebut adalah cetak rompak. Selain itu, demonstrasi perisian jurujual dalam komputer juga merupakan satu sumber virus sekiranya perisian tersebut telah dijangkiti virus. 3.2 Cakera Liut Virus merebak melalui cara ini akibat perkongsian fail dalam projek dan dalam sistem rangkaian. 3.3 Internet Virus hanya merebak melalui attachment dalam emel(auto download tanpa scanning), dan program yang dimuat-turun dari Internet. Namun demikian, virus hanya akan menjangkiti komputer sekiranya program tersebut diinstalasikan ke dalam komputer. IRC (Internet Relay Chat) juga merupakan satu ‘hotspot’ bagi virus. 3.4 Rangkaian Satu fail mungkin digunakan oleh beberapa kumpulan dalam rangkaian yang sama oleh itu hanya terdapat 1 salinan fail tersebut. Jika fail tersebut

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

47 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
dijangkiti, semua pengguna yang menggunakannya juga akan terdedah kepada jangkitan virus.

4.0

CARA PENCEGAHAN Berikut merupakan cara untuk mengelakkan dari jangkitan virus: • • • • • • • Penggunaan perisian anti-virus Periksa disket yang dikongsi sebelum membukanya. Virus tersebar apabila akses dibuat. Ubah status disket dari boleh-padam ke ‘read-only’ Beli dan muat-turun perisian dari Internet hanya dari sumber yang boleh dipercayai. Berhati-hati dengan perisian yang ditawarkan dalam BBS dan Internet Elakkan penggunaan perisian cetak rompak Pengimplementasian utamanya: • hak penggunaan perkakas, perisian dan data akses fizikal ke perkakas, perisian dan data prosedur backup dan recovery penalti jika polisi dilanggar polisi keselamatan organisasi. Antara kandungan

Sentiasa backup data

5.0

PERISIAN ANTIVIRUS Perisian antivirus merupakan langkah pencegahan utama terhadap jangkitan virus. Cara antivirus berfungsi: • • • • • • Scanner – mencari corak ('scan strings', 'search strings', 'signatures'). TSR scanner – mencari virus apabila program lain sedang berjalan VxD scanner – memerika untuk virus secara berterusan Heuristic scanners – memeriksa fail boleh laksana (.exe fail) Monitor/Behaviour Blocker – memeriksa perlakuan system Change Detectors/Checksummers/Integrity Checkers menyimpan pangkalan data ciri-ciri semua fail boleh laksana dan memeriksa untuk perubahan dalam program tersebut

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

48 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
• Cryptographic Checksummers – menggunakan algoritma enkripsi

Perisian antivirus perlu sentiasa di kemaskini agar dapat mengesan virus baru. Ini dibuat melalui muat-turun fail macro.def dan sign.def dari Internet. Kebanyakan syarikat pengeluar antivirus menawarkan pengemaskinian percuma. Jika menggunakan Windows 95 ke atas, pakej antivirus yang berkesan mestilah merupakan 32 bit. Di antara pakej antivius adalah seperti Mc Afee, PC Cilin, Norton, AVG dan lain-lain lagi. 5.1 Aplikasi Antivirus Pihak Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor telah membekalkan satu CD Anti Virus ke setiap jabatan. 5.1.1 Cara Membuat Instalasi (protection) Masukkan CD yang telah dibekalkan ke dalam CD Drive anda. Instalasi Perisian Antivirus Corporate Edition. o Klik 2 kali My Computer . o Klik 2 kali Folder Protection. o Klik 2 kali pada Folder Norton Antivirus Corporate Edition. o Klik 2 kali pada fail Savcelm.exe o Semasa Proses instalasi berlaku rajah di bawah akan dipaparkan.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

49 dari 58

Penyelenggaraan Komputer
o Proses seterusnya

o Klik pada butang Next untuk proses seterusnya.

o Tandakan kekotak “I Accept the terms in the license agreement” o Klik Next

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

50 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

o

o Tandakan pada kekotak Microsoft Exchange dan Lotus Notes o Klik Next

o Klik Next

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

51 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

o o

Tandakan pada Kekotak Managed Klik Next

o

Klik pada butang Browse untuk proses seterusnya

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

52 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

o

Klik pada Find Computer

o o o

Masukkkan IP Address 10.144.2.2 Pilih Address Klik butang Find untuk proses seterusnya

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

53 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

o o

Seterusnya nama Server akan di paparkan Klik pada butang OK untuk proses seterusnya

o

Klik Next

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

54 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

o

Klik Next

o

Klik Install untuk membuat instalasi anti virus

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

55 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

o

Tunggu hingga proses ini selesai

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

56 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

5.1.2 Cara Mengaktifkan Anti Virus

• • • Atau •

Klik butang Start Klik All Programs Pilih program Symantec Client Security

Dwi klik pada simbol Symantec Client Security yang terletak di sebelah kanan task bar

Skin seperti di bawah akan terpapar

• •

Pilih Scan Computer Tandakan Drive yang ingin di scan

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

57 dari 58

Penyelenggaraan Komputer

• •

Klik Scan Biarkan hingga proses tamat.

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor

58 dari 58