BAHASA

Definisi Bahasa
~satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, idea dan keadaan. ~satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain ~satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka ~satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud. ~satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan , ayat, dan lain lain.) ~satu penuturan yang akan dapat difahami oleh masyarakat linguistik. ~pemikiran

#Bahasa mengikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermaksud: ~lambang bunyi/sbrang bunyi yg dipakai oleh insan/manusia untuk meluahkan fikiran/perasaan. ~perkataan/ungkapan yg dipakai sesuatu bangsa(suku kaum/sesebuah bangsa) ~percakapan yg baik,sopan-santun dan tingkah laku yg baik.

*Rumusan definisi bahasa:
~Bahasa merupakan satu sistem simbolm bunyi yg arbitari dan melalui bahasalah manusia dapat komunikasi.

>Ciri-ciri bahasa:
i) Bahasa ialah sistem arbitari ii) Bahasa ialah satun sistem komunikasi. iii) Bahasa itu konvensional. iv) Bahasa itu unik. v) Bahasa itu dinamis. vi) Bahasa itu bervariasi. vii) Bahasa itu insani. viii) Bahasa itu indah.