NAMA AHLI KUMPULAN

• MEOR AZIMIN BIN AHMAD SEPUAN • MOHD ZULHELMI BIN MOHD ANUAR

AKIDAH ISLAM
KONSEP AKIDAH DAN KESEMPURNAANYA

KONSEP AKIDAH
• BAHASA: AQADA-MENYIMPULKAN ATAU IKATAN • ISTILAH SUATU PEGANGAN YANG BENAR (PARA ULAMA)

• AKIDAH DARI ASPEK KEISLAMAN IALAH: SUATU KESIMPULAN KEPERCAYAAN YANG TEGUH DI DALAM HATI SESEORANG TERHADAP RUKUNRUKUN KEIMANAN SEPERTI YANG TERDAPAT DALAM WAHYU ALLAH, AL-QURAN DAN AS SUNNAH TANPA SEBARANG KERAGUAN (ABD AZIZ 2005)

AKIDAH ISLAM
• KEYAKINAN YANG TEGUH TENTANG KEWUJUDAN ALLAH SWT

• AKIDAH SAHIH IALAH AKIDAH YANG DISAMPAIKAN KEPADA MANUSIA YANG BERSUMBERKAN KEPADA WAHYU SAMAWI SERTA DATANG DARIPADA ALLAH SAMADA MENGENAI IKTIKAD,PERUNDANGAN ATAU AKHLAK.

KEISTEMEWAAN AQIDAH ISLAM
1. AQIDAH RABBANIYYAH AQIDAH YANG DATANG DARI ALLAH 4. AQIDAH FITRAH 3. AQIDAH YANG KUKUH

4. AQIDAH YANG SYUMUL • MELIPUTI SEGALA HAKIKAT TABIAT MANUSIA • MELIPUTI LAPISAN MASYARAKAT

5. AQIDAH YANG JELAS • ALAM YANG WUJUD PASTI ADA PENCIPTA YANG BERSIFAT ESA • AQIDAH YANG SEDIA MENERIMA BUKTI, DAN BOLEH DIBUKTIKAN

6. AQIDAH PERTENGAHAN • ANTARA DUA YANG MELAMPAU • ANTARA YANG MENAFIKAN SESUATU YANG DISEBALIK ALAM TABI` DENGAN YANG MENGISBATKAN TUHAN YANG BANYAK • AQIDAH ISLAM MENGISBATKAN TUHAN YANG ESA • AQIDAH PERTENGAHAN ANTARA PENSUCIAN KETERLALUAN DENGAN PENYERUPAAN DENGAN MAKHLUK.

• PERTENGAHAN ANTARA MEREKA YANG MEMUJA NABI HINGGA KETARAF TUHAN DENGAN MEREKA YANG MERENDAHKAN KE TARAF YANG HINA

• PERTENGAHAN ANTARA YANG MENAFIKAN USAHA MANUSIA DENGAN MEREKA YANG MEMBERIKAN KUASA MANUSIA HINGGA MENAFIKAN KUASA TUHAN

7. AQIDAH YANG TUNGGAL. • AQIDAH YANG ALLAH TURUNKAN KEPADA MANUSIA SEJAK NABI ADAM HINGGA KEPADA NABI MUHAMMAD SAW. • AQIDAH YANG HANYA BERSUMBERKAN ALLAH • AQIDAH YANG HANYA DITERIMA ALLAH. • AQIDAH YANG MENJADI PUSAT DAN SUMBER KEPADA SEGALA ASPEK KEHIDUPAN INSAN

TAUHID
•TAUHID ULUHIYYAH

•TAUHID RUBUBIYYAH

TAUHID ULUHIYYAH
• Tauhid uluhiyyah ialah mengesakan Allah SWT dalam segala jenis ibadat. • Kita hanya perlu mengabdikan diri kepada Allah SWT sahaja dan tidak selain dariNya. • Tauhid uluhiyyah merupakan perkara yang pertama dalam agama iaitu mengucap syahadah “Laa illahaillallah”. • Tauhid uluhiyyah juga merupakan perkara yang akhir dalam agama iaitu sesiapa yang pada saat akhir berkata-kata La ilahaillallah, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga.

TUNTUTAN TAUHID ULUHIYYAH
1. Wajib ikhlas dalam mencintai Allah SWT. 2. Wajib mengesakan Allah SWT dalam berdoa, bertawakal dan mengharapkan sesuatu. 3. Wajib mengesakan Allah SWT dalam takut. 4. Wajib mengesakan Allah SWT dalam melakukan segala jenis ibadat badaniyyah.

TAUHID RUBUBIYYAH
• Tauhid rububiyyah ialah iktikad yang kukuh bahawasanya Allah SWT itu adalah tuhan (ar-Rab) bagi segala sesuatu dan tiada tuhan selain dari-Nya. • Termasuk dalam jenis tauhid rububiyyah ialah beriman dengan kekuasaan Allah SWT iaitu beriman bahawasanya segala perkara baru adalah berlaku dan berpunca dari pengetahuan, kehendak dan kekuasaan Allah SWT.

• Golongan manusia yang ingkar kepada tauhid rububiyyah terbahagi kepada dua golongan iaitu – golongan yang ingkar akan kewujudan tuhan dan dengan itu mengingkari tauhid rububiyyah; – golongan yang mengakui wujudnya tuhan tetapi mensyirikkannya dalam sebahagian tauhid rububiyyah-Nya.