Peluang Pelaburan Dan Perniagaan Dalam Industri Halal Di Negeri Melaka Tn. Hj. Zamry B.

Gafar
Perbadanan Bioteknologi Melaka Lot 7, MITC City, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka. zamry@mib.gov.my Tel : 06-2313622 Faks : 06-2313276

Kandungan
• Pengenalan
• Kenapa Melaka • Kenapa Halal • Peluang Pelaburan • Insentif Kerajaan • Penutup

Pengenalan
• Kurun ke-15 digelar ‘Venice of the East’. • 1,650 km2. 3 daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. • Penduduk ≈ 725,000. • Melayu, Cina, India, Baba dan Nyonya, Ceti,Serani dan masyarakat kaum Asli. • Pertumbuhan ekonomi negeri Melaka dijana oleh sektor perkhidmatan, perindustrian dan perdagangan.

Pengenalan
• Prestasi ekonomi Melaka selama tujuh tahun kebelakangan ini dengan purata (KDNK) sebanyak 5.8%. • Slogan “Melawat Melaka Bererti Melawat Malaysia”. • Melaka Bandaraya Warisan Dunia, 1 Ogos 2008.

Kandungan
• Pengenalan

• Kenapa Melaka
• Kenapa Halal • Peluang Pelaburan • Insentif Kerajaan • Penutup

Kenapa Melaka
• Kestabilan politik dan keselamatan yang terjamin.
– Menjamin kesinambungan perniagaan oleh para pelabur. – Pelabur berasa selamat dan selesa untuk terus melabur di negeri ini. – Polisi dan undang-undang di negeri ini memastikan perniagaan oleh semua pihak dilindungi.

Kenapa Melaka
• Infrastruktur
– Bekalan elektrik yang mencukupi untuk menampung keperluan industri sedia ada dan akan datang. – Kilang-kilang yang beroperasi di negeri ini dijamin tidak akan menghadapi searang masalah bekalan air bersih ke kilang mereka. – Melaka terletak kira-kira 2 jam perjalanan untuk ke Pelabuhan Klang dan mengambil masa kira-kira 3 jam ke Pelabuhan Tanjung Pelepas.

Kenapa Melaka
• Sumber manusia
– Pusat latihan industri seperti Melaka Industrial Skill Development Centre (MISDEC), Institut Latihan Perindustrian (ILP), Politeknik melahirkan graduangraduan yang berkualiti. – Kira-kira 45,000 pelajar di 26 pusat pengajian tinggi dalam pelbagai bidang.

Kenapa Melaka
• Kos yang rendah
– Kos-kos utiliti, sewaan ruang pejabat, tanah di kawasan industri, bangunan kilang siap dan juga bayaran gaji pekerja. – Kos sara hidup di Melaka adalah rendah berbanding Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Selangor.

Kenapa Melaka
• Persekitaran yang kondusif
– Kawasan perumahan yang terancang, mewah dan sesuai untuk diduduki oleh pelabur seperti di Taman Melaka Perdana dan Taman Ozana. – Bukan sahaja tempat untuk melabur, malahan sesuai untuk belajar, beriadah dan juga untuk tinggal.

Kenapa Melaka
• Halal Park
– Lebih 14 Taman Halal di seluruh negara. – Taman Halal yang sudah beroperasi :
• Pulau Indah Halal Hub, Selangor . • Serkam Halal Park, Melaka. • Pedas Halal Park, Negeri Sembilan.

– Kemudahan "one-stop-center" kepada usahawan-usahawan Halal dari segi konsultasi, latihan, persijilan, insentif dan lain perkhidmatan.

Kenapa Melaka
• Serkam Halal Park, Melaka.

Kandungan
• Pengenalan • Kenapa Melaka

• Kenapa Halal
• Peluang Pelaburan • Insentif Kerajaan • Penutup

Kenapa Halal
• Perintah perihal Dagangan(penggunaan Tanda Halal) 1975. • Statistik tahun 2003, ≈ 95% permohonan sijil halal daripada syarikat bukan Islam. • Nilai pasaran makanan halal dunia dianggarkan bernilai AS$50 bilion (RM190 bilion) setahun yang melibatkan 1.6 bilion pengguna umat Islam di seluruh dunia.

Kenapa Halal
• 13.19 juta penduduk Muslim, 54.1% dari jumlah populasi Malaysia. • Malaysia sebagai ‘Halal Hub’, MS 1500:2004 selari dengan peraturan ‘GMP’ dan ‘GHP’. • Fenomena kini, status halal haram sesuatu produk / servis menjadi sangat signifikan untuk dikaji.

Kenapa Halal
• Komitmen kepada pengguna bahawa produk / servis adalah selamat. • Penerimaan yang meningkat terhadap produk halal. • Sistem untuk pemantauan dan kuatkuasa kualiti piawaian terhadap produk / servis. • Peraturan dan panduan merangka identiti Muslim.

Kandungan
• Pengenalan • Kenapa Melaka • Kenapa Halal

• Peluang Pelaburan
• Insentif Kerajaan • Penutup

Peluang Pelaburan
• Kategori produk & servis halal

Peluang Pelaburan
• Perbadanan Bioteknologi Melaka
– Servis yang membantu usahawan.
• Makmal Ujian Kimia & Teknologi Makanan • Makmal Toksikologi • Makmal Molekular Biologi

Kandungan
• Pengenalan • Kenapa Melaka • Kenapa Halal • Peluang Pelaburan

• Insentif Kerajaan
• Penutup

Insentif Kerajaan
• Kerajaan Negeri Melaka menyediakan pelbagai skim sokongan dan galakan untuk pertanian & industri asas tani.
– Pembangunan Taman Kekal Pengeluaran Makanan Selandar. – Pembangunan Institusi Latihan dan Sumber Manusia.

Insentif Kerajaan
• Agensi-agensi dari Melaka yang menyokong:

Kandungan
• Pengenalan • Kenapa Melaka • Kenapa Halal • Peluang Pelaburan • Insentif Kerajaan

• Penutup

Penutup
• Rujukan
– http://www.melaka.gov.my – http://www.melbio.com.my – http://www.hdcglobal.com – http://www.msic.com.my (Invest Melaka).

Terima Kasih