DOA-DOA HARIAN – DOA SUPAYA DICUKUPKAN REZEKI - NUMORE TEDALAGI V1.

0 20090904

DOA SUPAYA DICUKUPKAN REZEKI

‫ﺍﻟﻠﮭﻢ ﺍﻜﻓﻧﻲ ﺑﺤﻼ ﻠﻚ ﻋﻦ ﺤﺮﺍﻤﻚ ﻮﺃﻏﻨﻨﻲ ﺒﻔﻀﻠﻚ ﻋﻤﻦ ﺴﻮﺍﻙ‬
Allahumak fini bilhalaalika 'an haraamika waaghninii bifadhlika 'ammana siwaak

Ya Allah, cukupkanlah kepadaku dengan rezeki-Mu yang halal daripada yang haram dan perkayakanlah aku dengan limpah kurnia-Mu daripada meminta kepada yanglain daripada-Mu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.