NAMA ERMARENA BT SHUKRI MUHAMMAD ARIF B JAMAL ROSEMARIE ANDRIAS BT MAJAIS AZMIR B OTHMAN FOONG YUE KEONG

NO PEND 01PUT07F2016 01PUT07F2017 01PUT07F2018 01PUT07F2019 01PUT07F2020

PENSYARAH TARIKH HANTAR

: PN NOOR ASILAH BT ABU HANIFFA : 25 NOVEMBER 2008

PENGENALAN

Pada era teknologi yang serba canggih dan berteknologi tinggi ini,masyarakat banyak menggunakan dan memanipulasi maklumat untuk melaksanakan tugasan seharian. Secara keseluruhannya GIS merupakan suatu sistem maklumat yang berteraskan komputer. Ia mempunyai kemampuan untuk mengumpul, memperoleh, menyimpan, menganalisis dan memaparkan data merujuk kepada data ruang dan data atribut, yang mampu menyelesaikan permasalahan penyelidikan(R & D) yang kompleks, perancangan dan penyelesaian masalah. Di sini kita dapat melihat bahawa fungsi data ruang dan data atribut: Data ruang = Data geografi = Data spatial Data atribut = Data bukan ruang = Data geografi Maklumat yang dikendalikan dengan menggunakan sistem maklumat (GIS) merupakan satu gabungan operasi yang melibatkan perancangan, pemerhatian, pengumpulan, penyimpanan, pengurusan serta penganalisisan data bagi

menghasilkan maklumat yang boleh digunakan dalam proses menbuat keputusan. Oleh itu, sistem maklumat adalah berasaskan satu pengubahan data bagi menyediakan bantuan analitik kepada penganalisis dan pembuat keputusan.

APLIKASI GIS DALAM BIDANG PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI POLITEKNIK UNGKU OMAR, IPOH PERAK
Kami telah mencadangkan satu pusat GIS di wujudkan di Politeknik Ungku Omar. Pusat GIS ini bermanfaat kepada pengguna untuk mengatasi masalah

kesukaran mencari maklumat mengenai kedudukan setiap Jabatan yang terdapat di sekitar kampus PUO. Jabatan-jabatan yang terdapat di PUO ini ialah Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan

Kejuruteraan Perkapalan, Jabatan Perdagangan dan Jabatan Matematik , Sains Dan Komputer. Melalui pengenalan setiap jabatan ini, pengguna dapat mengetahui kursus – kursus yang ditawarkan pada setiap jabatan yang terdapat di Politeknik Ungku Omar. Selain daripada pengenalan kursus, para pengguna boleh mengetahui nama-nama pensyarah yang mengajar modul mengikut jabatan-jabatan.

TUJUAN KAJIAN
Tujuan aplikasi kajian ini, adalah untuk memudahkan pengguna, pelajar dan pensyarah untuk mendapatkan segala maklumat yang berkaitan di Politeknik Ungku Omar. Dengan berasaskan peta PUO, pengguna dapat mengetahui jabatan- jabatan yang terdapat di Politeknik serta kursus yang di tawarkan pada setiap jabatan dan nama – nama pensyarah yang mengajar setiap modul di setiap jabatan. Melalui Pusat GIS ini, pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai sesebuah jabatan dengan hanya “klik” pada jabatan yang di kehendaki. Contohnya, “klik” pada Jabatan Kejuruteraan Awam , di situ akan terpapar kursus-kursus yang di tawarkan iaitu Kursus Ukur Tanah, Kursus SeniBina, dan Kursus Kejuruteraan Awam. Di sini, Pengguna boleh membuat pilihan tentang kursus yang dipilih, dengan hanya “klik” pada kursus , dan akan di paparkan jenis kursus dan peringkat kursus samada peringkat diploma mahupun peringkat sijil. Sebagai contoh, Kursus Ukur Tanah apabila di “klik” akan terpapar kursus peringkat sijil manakala pengajian peringkat Diploma hanya di tawarkan pada peringkat Intergrasi.

Rajah 1 : Menunjukkan contoh Informasi yang di paparkan setelah dipilih oleh pengguna. Setelah paparan tentang kursus- kursus yang di tawarkan berserta dengan peringkat kursus, di sini juga pengguna boleh mengetahui tentang maklumat pelajar yang terdapat di dalam sesuatu kursus dan juga maklumat tentang pensyarah. Lihat rajah 2

Rajah 2 : Menunjukkan paparan maklumat pelajar dan pensyarah apabila pengguna “klik” pada peringkat kursus yang dipilih.

DATA - DATA YANG DIGUNAKAN
Sumber data yang di gunakan adalah dari Pelan Politeknik Ungku Omar. Dimana melalui pelan ini, kami dapat membuat pembahagian zon mengikut jabatan masing-masing, iaitu data spatial bagi Pelan Puo dan Nama Jabatan manakala data atribut di antaranya ialah Nama Kursus, Nama Pensyarah dan Nama Pelajar sebagai contohnya.

PERISIAN YANG DIGUNAKAN
Kami telah memilih perisian ARCVIEW 3.1 sebagai perintis kepada projek kami. Antara kelebihan perisian ini adalah ✔ Boleh membuat analisis ✔ Lebih mudah digunakan

✔ User friendly
✔ Mampu menggabungkan data spatial dan data atribut

Themes yang digunakan
✔ Data spatial - Melan Politaknik Ungku Omar

– Jabatan
✔ Data atribut - Maklumat pelajar

– Maklumat pensyarah – Kod Kursus

KESIMPULAN
Kesimpulan yang telah diperolehi daripada aplikasi ini adalah GIS telah memberi satu kesenangan kepada pengguna tentang kerja memperolehi maklumat yang berkaitan di Politeknik Ungku Omar. Dengan adanya Pusat GIS ini, ia sedikit sebanyak member manfaat kepada pengguna untuk mengatasi masalah kesukaran mencari maklumat mengenai kedudukan setiap Jabatan yang terdapat di sekitar kampus PUO. Para pengguna juga boleh mengetahui nama-nama pensyarah yang mengajar modul mengikut jabatan-jabatan masing-masing. Kebolehan GIS dalam menganalisis dan memaparkan maklumat menjadikannya sebagai alat bantuan yang amat berguna dalam mempersembahkan maklumat yang penting di Politeknik Ungku Omar. Dengan adanya GIS, segala maklumat boleh didapati dengan lebih senang dan tepat dan ia juga akan membantu mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran.