PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yang menggantikan system TRANSIT Doppler.

GPS juga di kenali sebagai Navigation Satellite Timing And Ranging (NAVSTAR) yang dihasilkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika pada tahun 1973, iaitu hasil gabungan program ketenteraan Amerika. Navy’s Timation dan Air Force’s 621B. Satelit GPS pertama dilancarkan pada tahun 1978. Pada peringkat awalan, teknologi pengukuran GPS digunakan khusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awam khususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan. Dengan wujudnya sistem satelit yang berteknologi tinggi seperti GPS, pelbagai aplikasi saintifik dan ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya. Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialah sistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secara berterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca. Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalam koordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak (tidak berasingan). Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialah sistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yang konvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada bentuk topografi kawasan pengukuran. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelbagai tahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julat decameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). Ketepatan pengukuran GPS tergantung pada kejituan data, geometri satelit, kaedah pengukuran (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data.

Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titik tengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi. Datum geodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84. Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dan trilaterasi, kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga (dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma. Oleh kerana itu, pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yang popular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yang berkejituan tinggi, pemetaan, GIS, hidrografi, navigasi di lautan, udara dan daratan, rekreasi, operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain.

TIGA KOMPONEN GPS 1. Segmen Kawalan  Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruh dunia. Stesen utama terletak di Pangkalan Udara Falcon, Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit.  Hitungan dibuat menggunakan modul untuk data orbit dan pembetulan waktu setiap satelit.  Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu ke satelit. Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris ke penerima GPS melalui isyarat radio. 2. Segmen Angkasa  Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radio ke bumi.  Altitud orbit ditentukan supaya satelit melewati jarak dan konfigurasi yang serupa pada setiap 24 jam. Terdapat 6 satah

orbit, selang setiap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadap satah katulistiwa. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 – 8 isyarat satelit ini.

3. Segmen Pengguna  Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna.  Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X, Y, Z (kedudukan) dan masa. Antena penerima isyarat GPS ini mempunyai pelbagai bentuk, daripada bentuk piring (pelbagai saiz) ke bentuk paling  Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan, kelajuan dan masa.  Ia mempunyai Antena penerima isyarat GPS ini mempunyai pelbagai bentuk, daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk paling kecil. Rekabentuk penerima & antenna ini bertujuan mendapatkan dijangkakan. bacaan kedudukan pada ketetapan yang

TAJUK :  Ukur GPS (Global Positioning System) TUJUAN:  Untuk mendapatkan nilai koordinat dalam bentuk RSO (Longitud/Latitud) Atau (north/east) di stesen triangulasi dan di setiap stesen kawalannya. OBJEKTIF:  Ukur GPS dipelajari adalah 1) Untuk mengetahui penggunaan menu-menu dalam alat GPS. 2) Untuk mengetahui tujuan penggunaan GPS.
3) Untuk melakukan transformasi koordinat dari RSO ke Cassini.

4) Untuk Mempelajari bagaimana alat GPS dikendalikan .

KEGUNAAN GPS 1) Kegunaan di darat 2) Kegunaan di udara 3) Kegunaan di laut 4) Kegunaan di angkasa 5) Kegunaan ketenteraan

KAEDAH PENGUKURAN GPS
1) Julat Sumu

2) Fasa Pembawa

TEKNIK PENGUKURAN
1) Kaedah Statik 2) Kaedah Kinematik 3) Pengukuran Rapid-Statik

ATURCARA KERJA GPS DIJALANKAN : Mengambil nilai bacaan pada stesen dan setiap stesen kawalan Triangulasi dikawasan padang Politeknik Ungku Omar dengan mengambil nilai bacaan dalam bentuk RSO. • Alat Handheld GPS hendaklah dipastikan berada dalam keadaan yang baik. Bateri dipasang dan dipastikan alat boleh beroperasi. • Proses penjejakansatelit GPS perlu dilakukan. ( sekurang-kurangnya memakan masa dalam 5 – 15 minit ) • • Pastikan keadaan kawasan terang dan tiada gangguan isyarat satelit Tekan ‘New Location’ pada opsyen menu kemudian gunakan mape page untuk mendapatkan lokasi satelit GPS. Pada menu tekan butang setup untuk mengeluarkan paparan unit. • Tukarkan system koordinat WGS 84 (Latitud/Longitud) pada system koordinat RSO East Malaysian Kertau (North/East) meter. • Tekan butang enter dan tunggu isyarat satelit, koordinat akan dipaparkan pada skrin alat Handheld. • • Koordinat RSO dilakukan proses transformasi kepada koordinat cassini. Perbandingan dibuat antara koordinat Cassini menggunakan GPS dan juga koordinat terabas kawalan berdasarkan pelan. ( Rujuk jadual transformasi ).

PERALATAN: Alat GPSMAP 76CS (Garmin) Spesifikasi Alat • • • • 12 parallel channel Colour screen Auto Routing Timbul dalam air

PENGOPERASIAN ALAT HANDHELD GPS • • Alat GPS boleh menghasilkan data lokasi dalam bentuk X,Y,Z Satu titik GPS boleh membemtuk satu POI atau point of interest manakala beberapa titik GPS boleh disambung menjadi linear future seperti sungai,jalan, dan sebagainya atau menjadi polygon jika disambung ketitik permulaan.

PENJAGAAN ALAT HANDHELD GPS • • • Lap alat mengunakan kain.Kain lembap jika kotor. Dilarang menggunakan cecair pembersih kimia. Alat GPS ini kalis air sehingga piawaian IPX-7 (boleh direndam dalam air sedalam satu meter selama 30 minit) • Keluarkan bateri jika tidak digunakan selama beberapa bulan.

KELEBIHAN GPS BERBANDING KAEDAH KONVENTIONAL • • Stesen mestilah saling nampak. GPS menggunakan frekuensi radio untuk memancarkan isyarat, sistem ini tidak bergantung kepada pengaruh keadaan cuaca.

Lokasi dan prosedur pembentukkan data yang sama digunakan ketepatan kedudukan merupakan fungsi bagi jarak antara stesen dan tidak bagi bentuk jaringan dan geometri.

Ketepatan ukur GPS adalah homogeny perancangan jaringan geodetic secara klasik dan tidak lagi releven.

Titik-titik ditempatkan pada lokasi yang diperlukan. Contohnya di lembah dan lebuh raya tidak perlu diletakkan diatas puncak bukit untuk membolahkan saling nampak yang memerlukan jaringan geometri.

Ia tidak memerlukan stesen-stesen yang saling Nampak, atau tidak perlu mengikut strategi jaringan konvensional, ukur GPS merupakan teknik penentududukan yang lebih efektif, lebih mudah disesesuaikan.

• •

GPS boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja (24 jam). GPS memberikan maklumat dalam tiga dimensi. Ketetapan yang tinggi boleh dicapai tanpa memerlukan usaha yang, tidak seperti teknik konvensional.

Peralatan GPS dan perisian pemprosesan yang sama dapat memberikan kejituan yang dikehendaki sama ada satu bahagian dalam 104 dan 1 dalam 106.

KELEMAHAN UKUR GPS • GPS memerlukan persekitaran yang tidak boleh menghalang isyarat seperti dahan-dahan atau struktur. • Koordinat GPS adalah berdasarkan sistem koordinat bumi yang ditakrifkan oleh satelit (sistem WGS84 apabila menggunakan efemeris siaran). • Keberkesanan penggunaan GPS terjejas kerana masa perjalanan diantara stesen lebih lama berbanding dengan masa depan. • Hasil GPS lebih tepat berbanding kawalan yang ditubuhkan dari teknik terre • Dua stesen saling nampak conventional perlu ditubuhkan dengan GPS untuk

memenuhi keperluan data azimuth yang digunakan oleh kaedah ukur

MASALAH • Signal satelit tergangu akibat daripada keadaan persekitaran yang menghalang bangunan. • Koordinit GPS perlu ditukarkan kepada koordinit tempatan secara manual disebabkan tiada perisian yang sesuai mengikut origin negeri (Cassini) • Ketepatan koordinit tidak memenuhi koordinit tempatan disebabkan oleh pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran sedikit PENYELESAIAN • Pelajar-pelajar perlu merancang stesen triangulasi mereka supaya tiada halangan atau ganguan isyarat satelit (kawasan lapang dan bebas daripada gangguan persekitaran) • Pelajar-pelajar haruslah diberi pendedahan untuk menggukur perisian transformasi koordinit selain daripada menggunakan kaedah manual. • Latihan yang bersepadu perlu dijalankan untuk menambahkan isyarat seperti dahan-dahan ataupun struktur-struktur

kemahiran pelajar dalam mengendalikan alat dan juga perisian computer seperti GARIMIN MapSource.

KESIMPULAN

Daripada amali penggunaan alat GPS yang kumpulan kami jayakan, di dapati koordinat tempatan (Sistem Cassini) yang telah dilakukan transformasi ke koordinat RSO adalah boleh dikatakan tepat kerana nilai yang diberi oleh alat GPS adalah dalam anjakan yang diterima (antara 0-10m). Dalam melakukan pengukuran triangulasi konvensional penyelidikan titik kawalan yang jitu boleh dilakukan dengan menggunakan alat GPS mengikut klasifikasi triangulasi. Proses kerja dengan menggunakan GPS dapat membantu kerja ukur tringulasi bermula dari peninjauan persiapan stesen cerapan, pengukuran seterusnya kepada proses perhitungan. Daripada kelebihan GPS yang ditunjukan diatas, GPS boleh memberikan maklumat dalam bentuk 3D dimana ketepatan yang tinggi boleh diperolehi tanpa memerlukan usaha yang banyak seperti teknik konvesional.peralatan dan perisian GPS yang sama dapat memberikan kejituan yang dikehendaki dalam ukur triangulasi. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa penggunaan GPS dalam kerja-kerja ukur terutamanya kerja yang berskala besar seperti kerja triangulasi amatlah sesuai dan praktikal. Ini kerana kelebihan-kelebihan yang terdapat pada alat gps itu sendiri.

HASIL KERJA KOORDINAT-KOORDINAT

Nilai Koordinat Setiap Stesen Titik N A B C D E N E N E N E

Koordinat Cassini 103588.294 34229.213 103657.949 34016.828 103661.359 33996.401 103724.908 34112.894

Koordinat RSO 507884.368 348202.629 507954.829 347990.540 507958.317 347970.129 508021.407 348086.852