P. 1
RANCANGAN TAHUNAN (RPT) BM KSSR TAHUN 4

RANCANGAN TAHUNAN (RPT) BM KSSR TAHUN 4

|Views: 758|Likes:
Rancangan Pelajaran Tahunan Untuk Mata Pelajaran Bahasa Malaysia KSSR Tahun 4
Rancangan Pelajaran Tahunan Untuk Mata Pelajaran Bahasa Malaysia KSSR Tahun 4

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nor Halina Abdul Razak on Dec 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2014

pdf

text

original

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014

MINGGU 1 DAN 2 TEMA / TAJUK TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, enge!a dan 1.2.2 Mendengar, e a'a & dan ILMU en"e#$% #$n"& #a'a(a, &a&%$ a#)ad, en"e#$% )en&(3)en&( a"a% dengan Ka)&an Te +a%an ($*$ *a%a, +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% (%r$*%$r #&naan a"a% "ang #e%$dengan #e%$-. dan %e+a%. NILAI MURNI 2.2.. Me #a!a dan e a'a & Ka(&' (a"ang 2.2 Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan +er*a%aan, ,ra(a dan a"a% dar&+ada #er& #$'an a+&%an dar&+ada EMK +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Pend&d&*an A-a #e%$-. "ang #e%$-.
Se*&%ar KB Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a3Meng'$#$ng*a&%*an Meng*a%eg1r&*an

..2.2 Men$-&( a"a% da-a +erenggan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, (e!ara e*an&( dengan #e%$- dan ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan *e a(. #e%$- dan *e a(. /.1.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an (e!ara d&d&* '&#$r. e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.

0.1.1 Me a'a & dan engg$na*an KP *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' 0.1 Me a'a & dan engg$na*an #&-angan dengan #e%$eng&*$% In%er+er(1nag1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ver#a-3-&ng$&(%&* *1n%e*(. 0.1.. Me a'a & dan engg$na*an BCB *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. Ba!aan &n%en(&,

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU . TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : SER4N4KN5A MEMBA6A STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. 2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. PENGISIAN KURIKULUM
ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Kera)&nan Ker)a(a a EMK : TMK

2...1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan ..2 Men$-&( '$r$,, ($*$ *a%a, +er*a%aan, -an!ar, ,ra(a dan a"a% (e!ara e*an&( dengan (e#$%an "ang )e-a( dan #e%$- dan *e a(. &n%1na(& "ang #e%$-. /.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r ..2.7 Men$-&( a"a% a) $* (e!ara (en& e*an&( da-a #en%$* %$-&(an da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara #erang*a& dengan #e%$- dan d&d&* '&#$r. *e a(. /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* 0.1 Me a'a & dan engg$na*an -ag$ "ang engand$ng& n&-a& g1-1ngan dan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

KB : Menge!a K1n%e*(%$a- 8 Meng'$#$ng*a&%*an Men)ana*an &dea KP : In%er+er(1naV&($a- r$ang M$9&*

MUKA SURAT 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
(e!ara d&d&* '&#$r. 0.1.1. Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a a *1n*r&% dan +en)1d1' #&-angan dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.

MINGGU /

TEMA / TAJUK TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA TAJUK : MELAN64NG DENGAN KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.

STANDARD PEMBELAJARAN 1...1 Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-. 2...2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga- dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU Se)ara' NILAI MURNI Ka(&' (a"ang

2.. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar, (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.

Pa%r&1%&( e EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK KB

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
... Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat den an betul! ..... Me #&na dan en$-&( )a;a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-.
Me #$a% ga #aran en%aMengena- +a(%& Meng'$#$ng*a&%*an Men"$($n $r$%an Men)ana*an &dea KP K&ne(%e%&* Ver#a-3-&ng$&(%&*

/.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.2.1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&, (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a 0.1 Me a'a & dan engg$na*an (e!ara d&d&* '&#$r. g1-1ngan *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. 0.1.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. .

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014
MINGGU 0 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN < KEBERSIHAN TAJUK : AMALAN SIHAT HIDUP 2./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% 2./.1 Me #a!a dan e a'a & "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada a*-$ a% $n%$* engena+e-#aga& #a'an $n%$* e #er& +a(%& re(+1n( &dea $%a a dan &dea dengan #e%$(a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan ../ Men$-&( & -a* dengan %e+a%. %e+a%. STANDARD KANDUNGAN 1.. Mendengar, e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an, (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

ILMU 1...2. Mendengar, e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ Pend&d&*an Ke(&'a%an (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara NILAI MURNI -&(an dengan #e%$-. Ke(&'a%an Ke#er(&'an EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& TMK

KB Meng'$#$ng*a&%*an Mengana-&(&( ../.1 Men$-&( +er*a%aan #er& #$'an Menge!a +&n)a an dengan e)aan "ang %e+a% Men)ana*an &dea KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Mera aM$9&* BCB Mendengar dengan !e*a+

/.1 (e!ara & -a* Menyebut dan mema"ami unsur seni dalam la u melalui nyanyian se#ara didik "ibur! /.1.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan 0.1 Me a'a & dan engg$na*an +enga)aran (e!ara #er+and$ dan g1-1ngan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an *a%a dengan #e%$- eng&*$% *1n%e*(. (e!ara d&d&* '&#$r.
OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL)

MUKA SURAT 5

/./ Membina dan menulis perkataan.1. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. .. Mendengar. Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-... 2. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT . MINGGU 2 7 TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : BERSIH < SIHAT STANDARD KANDUNGAN 1.../ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. STANDARD PEMBELAJARAN 1.... Ker)a(a a 6&n%a a*an a-a EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& (e*&%ar .. mema"ami dan memberi < resp$ns ter"adap sesuatu ara"an. e a'a & dan e #er&*an re(+1n( dengan en"a +a&*an +e(anan "ang #e%$eng&*$% $r$%an.. Menden ar. s$alan dan pesanan yan diden ar den an betul! . PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI MURNI Ke#er(&'an 2.2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0.

.1 Me a'a & dan engg$na*an 0. /.eng&*$% *1n%e*(.. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.3 Menga+-&*a(&*an Me #$a% anda&an 0. KB Me #$a% $r$%an K1n%e*(%$a.eng&*$% *1n%e*(. 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /. '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.. K1n(%r$*%&:&( e 8 Menerang*an dan en)ana*an &dea Mengana-&(&( Men)ana*an &dea K1n%e*(%$a.1. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.1. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&..2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a *a%a dengan #e%$.3 Me &nda'*an OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT ! .eng&*$% *1n%e*(.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. dengan #e%$.

(e!ara #er%a%a($(&-a../.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU = DAN > TEMA / TAJUK TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN KEBERSIHAN TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN 1./ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul! 2. frasa dan ayat daripada pelba ai Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang sumber den an sebutan yan betul! engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT " .1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan Pend&d&*an Ke(&'a%an engg$na*an a"a% "ang gra a%&( NILAI MURNI da-a (&%$a(& .< Men%aKB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e 8 2.dan %&da* .1r a.2 K1n%e*(%$a. Meng'$#$ng*a&%*an Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan Men"$($n eng&*$% %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an $r$%an $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Meng&%-a* #e%$-.1r a.1r a. 2. 2.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! .1r a./...(e!ara #er%a%a($(&-a.2. Ke#er(&'an ?&9&*a.3 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$Meng'$#$ng*a&%*an eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.0.dan %&da* .. Me adan*an . #er#$a./ Ber%$%$r.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara < dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& . STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU 1.2 Memba#a dan mema"ami perkataan.

eng&*$% *1n%e*(.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an KP #$*an (a(%era "ang d&dengar. Men!a%a% n1%a /. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a&.1 Me a'a & dan engg$na*an Me a'a & dan engg$na*an *a%a g1-1ngan ad)e*%&.0 0. In%er+er(1nad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang BCB gra a%&(. #e%$. dit$nt$n atau diba#a den an betul! ... /. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.eng&*$% *1n%e*(.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 . 0. dan *a%a +eng$a% dengan *a%a dengan #e%$.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT # .1.>.. Ba!aan &n%en(&..

/ Me-a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 1@ DAN 11 TEMA / TAJUK TEMA . AAASI 2.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* .1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$STANDARD PEMBELAJARAN 1..1r a.8 Meng'$#$ng*a&%*an KP In%er+er(1na- OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 10 . . #er#$a./ Ber%$%$r. : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SENTIASA DIRI STANDARD KANDUNGAN 1. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-./ Menulis imlak den an tepat! 2.(e!ara #er%a%a($(&-a.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.0 Me #a!a.dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$% Me adan*an K1n%e*(%$a.2 Ber#$a..ra(a dan a"a% "ang ada Mengana-&(&( +er*a%aan #er& #$'an +&n)a an dengan e)aan dan %anda #a!a "ang K1n(%r$*%&:&( e 8 Meng'$#$ng*a&%*an %e+a% (e!ara & -a* Menge!a /././.dan %&da* .2 Men$-&( . PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raNILAI MURNI Ke#eran&an EMK Sa&n( dan Te*n1-1g& KB Meng'$#$ng*a&%*an . /.0.1r a(e!ara #er%a%a($(&-a./.1r a.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& .

2 g1-1ngan Me a'a & dan engg$na*an *a%a BCB *a%a dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*( na a *'a( %a* '&d$+ dengan #e%$Mendengar a*%&. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 11 . dan *a%a +eng$a% dengan #e%$. Ba!aan &n%en(&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&.1 Me a'a & dan engg$na*an 0.1.eng&*$% *1n%e*(. eng&*$% *1n%e*(.1. 0.

dengan #e%$-.dan %&da* .dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& . MUKA SURAT 12 . KP /.dan BCB )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a Ba!aan &n%en(&.eng&*$% *1n%e*(.2 men unakan Me a'a & dan engg$na*an *a%a den an betul '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$./ Me-a..%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$..1 Ver#a-3-&ng$&(%&* Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.dan %&da* .a*-$ a% "ang $n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %er($ra% %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dan %er(&ra% dar&+ada #a'an dengan +r1(a #e%$-.1r a.1../.1r a.0 Me #a!a. /. TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai murni Ra(&1naKB Mengena./ Membina dan menulis perkataan. Ber#$a.(e!ara #er%a%a($(&-a.MINGGU 12 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 TEMA . K$n(%r$*%&:&( e Menge #ang*an &dea Menaa*$- Me #$a% $r$%an ./.+a(%& 2.2 Me #a!a.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r./ Ber%$%$r.1r a.. .. e a'a & a*($d (a)a* %er(e#$%. . : SENTIASA SELAMAT TAJUK : SEDIAKAN PA5UNG SEBELUM HUJAN 1. e a'a & dan 2.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! 0.0.(e!ara #er%a%a($(&-a. Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( Meng'$#$ng*a&% frasa dan ayat den an betul! +e-#aga& )en&( *arangan dengan K1n%e*(%$a#e%$-.1r a. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) 0. #er#$a. 1..da-a (&%$a(& . e a'a & dan enaa*$enaa*$.

dan %&da* .da-a (&%$a(& .0 Memba#a. Ber#$a./ KP Men"a%a*an +er &n%aan %en%ang In%er+er(1na(e($a%$ +er*ara dengan Ver#a-3-&ng$&(%&* engg$na*an *a%a dan #a'a(a #adan "ang (e($a& da-a (&%$a(& %&da* ./. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 INGGU 1.0.(e!ara #er%a%a($(&-a... PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: N&-a& M$rn& Ke#eran&an KB Meng'$#$ng*a&%*an Menaa*$K1n%e*(%$aMen)ana &dea 2./.(e!ara #er%a%a($(&-a 2.1r a. berbual dan menyatakan permintaan tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber dalam situasi f$rmal dan tidak f$rmal se#ara bertatasusila! STANDARD PEMBELAJARAN 1.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$.1r a.1r a. DAN 1/ TEMA / TAJUK TEMA ./ Bertutur. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 13 . : SENTIASA SELAMAT TAJUK : BERINGAT SEBELUM KENA STANDARD KANDUNGAN 1.

-a+1ran (en& dan !er&%a dengan )e-a( (er%a da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$. d&d&* '&#$r..2 Me #a!a.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an /. 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 .1. santun! .1.2. 0. e a'a & dan Menulis untuk menyampaikan enaa*$..1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! . OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 14 . *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. /.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan men unakan +enga)aran "ang den an betul d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.#a'an +r1(a $n%$* maklumat tentan sesuatu perkara e &nda'*an a*-$ a% *e+ada den an men unakan ba"asa yan #en%$* +$&(& dengan #e%$-.

1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%. .0..a!ana.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era 2..1 Se anga% dan Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& #er a("ara*a% #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* e $+$* &na% e #a!a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 10 TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : PR4GRAM KHIDMAT MAS5ARAKAT STANDARD KANDUNGAN 1./ frasa dan ayat den an betul! Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-. en&ng*a%*an da"a #er.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara /.1.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! STANDARD PEMBELAJARAN 1. Membina dan menulis perkataan.. /.2. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raPend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang 2. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& ...&*&r (e!ara KB *rea%&..1 d&d&* '&#$r Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan Me #$a% ga #aran en%aMen)ana &dea K1n%e*(%$aMengana-&(&( Men"e($a&*an MUKA SURAT 15 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) . Meng'$#$ng*a&%*an .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.1. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$.a!ana.engg$na*an a"a% "ang engand$ng& . 0.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(. MINGGU 12 DAN 17 TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : KHIDMAT SEBA5A RAKAN STANDARD KANDUNGAN 1. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an Ke(&'a%an NILAI Ker)a(a a OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1 .1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! KP men unakan Ver#a-3-&ng$&(%&* den an betul 0.0.7 M$9&* Me a'a & dan engg$na*an *a%a K&ne(%e%&* #an%$.

7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$.2. memupuk minat memba#a! .1 Meng$)ar*an a"a% "ang dan gra a%&( engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara dengan (e#$%an "ang #e%$*rea%&. $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 EMK 2.2 Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& Memba#a pelba ai ba"an sastera dan #a'an #$*an (a(%era $n%$* bukan sastera yan sesuai ba i engena.1 #er!er&%a Mema"ami dan men unakan (e!ara d&d&* '&#$r. /.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1! .2. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dan '&#$r.1.2.2 2. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.+a(%& n&-a& $rn&.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n .. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men)ana &dea Men&-a& K1n%e*(%$aMengana-&(&( K1n(%r$*%&:&%&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan &n%en(&. &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a 0.

MINGGU 1= TEMA / TAJUK TEMA / : MAS5ARAKAT PEN5A5ANG TAJUK : SKUAD PRIHATIN STANDARD KANDUNGAN 1.2..2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2. Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a..eng&*$% *1n%e*(.&9&*a- 2. dengan #e%$..dengan MUKA SURAT 1" OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 0. Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan KB #er& #$'an a+&%an dar&+ada Meng'$#$ng*a&%*an +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an Me #$a% ga #aran "ang #e%$-.2. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1raEMK: Nilai Murni Ker)a(a a Ke#er(&'an .2.2 Memba#a dan mema"ami perkataan. frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! .1 K1n(%r$*%&:&( e Men$-&( $n%$* en"a +a&*an K1n%e*(%$aa*-$ a% "ang #e%$.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1./ Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&. en%aMeng'$#$ng*a&%*an Men)ana &dea .

& #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a. KP Ver#a-3-&ng$&(%&* Ba!aan &n%en(&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* &nda' '&#$r dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r 0.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara engg$na*an #a'a(a "ang *rea%&. 8&.2. MINGGU 1> TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mema"ami dan men unakan 0.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M$9&* TEMA 0 : 1. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.2. /.2.1 pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an. 3*an.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 1# .

.1 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar. Mema"ami dan men unakan *a%a na a dan *a%a ad)e*%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 IRAMA AARISAN gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a... 3*an. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 20 . NILAI Pa%r&1%&( e 2.2. EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a KB Men(&n%e(&( Mengena..7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.7.+a(%& Mengana-&(&( . Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar.. /. dengan #e%$-. &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&. 8&. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$2.. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an.1 Ba!aan Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an. dan #a'a(a #adan PM "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r Ma&n +eranan 0.2 & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan K1n%e*(%$a(e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. (er%a pembentukan kata yan sesuai dalam & #$'an +&n)a an dengan #e%$pelba ai situasi den an betul! da-a +e-#aga& (&%$a(&. . e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r /... 0. da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-.

. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.+a(%& Mengana-&(&( Men)ana &dea .. Menge!a K1n(%r$*%&:&( e KP MUKA SURAT 21 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) ..2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan.= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul! . sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul 2.2. & #$'an dan (%r$*%$r a"a%. Memba#a kuat pelba ai ba"an ba#aan den an lan#ar. %anda #a!a..1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran (1(&1#$da"a TEMA 0 : 1.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar..2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga. +engg$naan *a%a. KB Meng&%-a* Mengena.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 2@ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.=.2 KENALI AARISAN Berbi#ara untuk menyampaikan BANGSA maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an TAJUK : tepat se#ara bertatasusila! SERUPA TETAPI BERBEBA 2.

adan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.2 Me #&na dan e a'a & (a)a* Ba!aan &n%en(&. 0. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an EMK Pera%$ran MUKA SURAT 22 TEMA 0 : 1./ Melafa&kan dan mema"ami puisi den an int$nasi yan betul men unakan ba"asa yan inda" se#ara didik "ibur! BCB /. & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a.1 Me a'a & dan engg$na*an & #$'an a*'&ran 8an./. .7 KENALI AARISAN Berbin#an dan men emukakan BANGSA pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara TAJUK : bertatasusila! UNIK < KREATI? OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.2. 8&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Ver#a-3-&ng$&(%&* /. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. 0.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! MINGGU 21 DAN 22 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. (e!ara %er*a. 3*an.7.

a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r 0.+a(%& &dea $%a a dan &dea (a +&ngan da-a +e-#aga& #a'an #ag& e #$a% ra a-an dengan %e+a%.1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a* Ba!aan &n%en(&.1 KM' Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar./ Me-a.. /.dan Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. PAK dengan #e%$-..>. Mera ad&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! .1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% $n%$* engena. Krea%&:&%& dan In1:a(& KB Men(&n%e(&( Mengana-&(&( Menaa*$K1n(%r$*%&:&( e ./.1 Me a'a & dan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) engg$na*an MUKA SURAT 23 . BCB /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 (1(&1#$da"a 2.. Menga*(e( .. dan de(*r&+%&./. dit$nt$n atau diba#a den an betul! ./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$2.7.2 Meng$ +$.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar. enge-a( #er#en%$* & ag&na%&.

eng&*$% *1n%e*(. (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-.. e a'a & dan < e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an. MINGGU 2.2.. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! 0..2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Per%an&an Pend&d*an A-a Se*&%ar OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 24 . 0. eng&*$% *1n%e*( 0.1 Mendengar.1. e a'a & dan e #er&*an re(+1n( "ang (e($a& (e!ara -&(an a%a$ gera* -a*$ %er'ada+ ara'an #erda(ar*an a"a% +er&n%a' dengan #e%$-.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&.da-a +e-#aga& (&%$a(&. TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : KEMAJUAN PERTANIAN STANDARD KANDUNGAN 1. Mendengar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 g1-1ngan *a%a dengan #e%$%er(e#$%.

EMK 2. 0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 25 . Men)ana &dea .da-a +e-#aga& (&%$a(&. Mengena.2 Me #&na dan e a'a & Ba!aan &n%en(&. pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$./ Me-a. K1n%r$*%&:&( e .2 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Ke$(a'a. (a)a* (e!ara %er*a..+a(%& .a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.2 Men"$($n $r$%an Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% K1n%e*(%$a!ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er..anan dar&+ada #a'an $n%$* en)ana &dea KB dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2./.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! /./. ..0.2 Mema"ami dan men unakan 0./ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. BCB /.dan ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r.a.2.

e a'a & dan e #er&*an re(+1n( %er'ada+ (1a-an %an+a *a%a %an"a (e!ara -&(an dengan #e%$-.. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&.. (1a-an dan +e(anan "ang d&dengar dengan #e%$-. K1n(%r$*%&:&( e Men)ana &dea ... dan de(*r&+%&. dengan #e%$-. Mendengar../ Memba#a dan mema"ami maklumat yan tersurat dan tersirat daripada pelba ai ba"an untuk memberi resp$ns den an betul! KB 2. #er#en%$* & ag&na%&. /. PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( dan Te*n1-1g& EMK Ke$(a'a..7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /.7.dan enge-a( KP In%er+er(1naBCB MUKA SURAT 2 . Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% Meng'$#$ng*a&%*an "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men&-a& $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan #e%$-.. e a'a & dan e #er& re(+1n( %er'ada+ (e($a%$ ara'an.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU 2/ TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN STANDARD KANDUNGAN 1...anan < TAJUK : KAMBING TENUSU BI4TEKN4L4GI 2. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) ..2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an Meng$ +$.2 Mendengar./.

. Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&.dan %&da* PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a (e*&%ar EMK 1.da-a +e-#aga& (&%$a(&. #er#$a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& 0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 2! .dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$.dan en"a%a*an < +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& .dan %&da* ..1 Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( da-a (&%$a(& . Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! MINGGU 20 DAN 22 TEMA / TAJUK TEMA 2 : PERTANIAN PENTERNAKAN TAJUK : HASIL GUNA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga./ Ber%$%$r.1r a.1r a..1r a.(e!ara SERBA #er%a%a($(&-a. 0./.

0.>.1 Me a'a & dan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) engg$na*an /.....2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. frasa dan ayat den an betul! .1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.(e!ara #er%a%a($(&-a.1r a. Ke$(a'a. Ba!aan en%a-&( . d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar.> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar. MUKA SURAT 2" . Membina dan menulis perkataan....RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2. 0. Me #&na dan en$-&( )a. . Meng&%-a* Meng'$#$ng*a&%*an .1. Men(&n%e(&( Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP In%er+er(1naBCB Ba!aan &n%en(&. dit$nt$n atau diba#a den an betul! /.a+an +e a'a an #erda(ar*an (1a-an "ang #er%$ +$ dan #er!a+a' dengan #e%$-.anan Krea%&:&%& dan In1:a(& 2. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.1 Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-.0 Me #a!a.. .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 g1-1ngan *a%a dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(../. MINGGU 27 DAN 2= TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : STANDARD KANDUNGAN 1.2 Ber#$a.dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$..1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga./ Ber%$%$r.1. *a%a +er&n%a' dan *a%a +e er& dengan #e%$. #er#$a.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a #an%$.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a ge-aran "ang PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an M1ra- OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 2# .dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& STANDARD PEMBELAJARAN 1. 0..eng&*$% *1n%e*(. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0.da-a +e-#aga& (&%$a(&. 0.

..0 Me #a!a..0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&./ Me #&na *erang*a $n%$* en$-&( +e-#aga& )en&( *arangan dengan #e%$-.1 Me a'a & dan engg$na*an &dea "ang %e+a% (e a(a g1-1ngan #er!er&%a *a%a dengan #e%$. . (e($a& da-a (&%$a(& %&da* .eng&*$% *1n%e*(. 0.1r a. (e!ara d&d&* '&#$r. Me #&na dan en$-&( +er*a%aan. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.0..1. dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan 0. NILAI Ker)a(a a Ka(&' (a"ang KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aK1n(%r$*%&:&( e Menge!a KP Ver#a-3-&ng$&(%&* BCB Ba!aan & #a(an /.1r a(e!ara #er%a%a($(&-a. (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* dengan (e#$%an "ang #e%$'&#$r.1 Meng$)ar*an a"a% "ang engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara gra a%&( *rea%&. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$. Mema"ami dan membina ayat yan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 30 . e a'a & dan enaa*$.eng&*$% *1n%e*(.dan %&da* .a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 PEKERTI MULIA AMALAN KITA .1r a. 2.2 Me #a!a. 0.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan /.... 2.2.ra(a dan a"a% dengan #e%$-. .(e!ara #er%a%a($(&-a.

dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& AKAN .(e!ara #er%a%a($(&-a. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 31 .da-a PENGISIAN KURIKULUM ILMU Ka)&an Te +a%an NILAI Pa%r&1%&( e 1. MINGGU 2> TEMA / TAJUK TEMA 7: P4TRET MALA5SIA TAJUK : 6INTA NEGARA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.da-a +e-#aga& (&%$a(&. dengan #e%$.1r a.%en%ang (e($a%$ +er*ara engg$na*an *a%a gan%& na a d&r& 1rang dan *a%a gan%& na a d&r& %an"a dengan #e%$..2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&.dan %&da* . #er#$a.1r a.. Ber#$a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 betul dalam pelba ai situasi! 0./ Ber%$%$r./. dan a"a% +a(&..

0 Memba#a. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.dan %&da* .2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&.. Me #a!a. dan a"a% +a(&..0.2..(e!ara #er%a%a($(&-a. /. e a'a & dan enaa*$.#a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! . -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. dengan #e%$.. Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 32 .dan )e-a(.1r a.1r a.. . .1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$.. 0.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! (&%$a(& .2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%. 2.da-a +e-#aga& (&%$a(&..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 2. Men u%arkan ba"asa yan inda" dan men unakan ba"asa badan den an kreatif melalui lak$nan se#ara didik "ibur! 0... He a' T&ngg& KB Men)ana &dea Men(&n%e(&( K1n%e*(%$aMe #$a% $r$%an KP In%er+er(1naVer#a-3-&ng$&(%&* BCB Men!a%a% n1%a /.

/./ Ber%$%$r %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 33 .1 TEMA 7: P4TERT MALA5SIA TAJUK : 1. #er#$a.dan en"a%a*an +er &n%aan %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er da-a (&%$a(& 1.@ DAN ./ Ber%$%$r.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI .

gra a%&( da-a (&%$a(& .dan %&da* Pa%r&1%&( e KB Men)ana &dea Menge!a 2.2.(e!ara #er%a%a($(&-a. Ba!aan & #a(an .dan %&da* . Me #a!a dan e a'a & a"a% "ang engand$ng& +er*a%aan #er& #$'an a+&%an dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan (e#$%an "ang #e%$-..1 Me #a!a dan e a'a & Mengana-&(&( K1n%e*(%$aKP Ver#a-3-&ng$&(%&* #er.1r a.. .2 Memba#a dan mema"ami perkataan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 NEGARAKU GEMILANG . & #$'an dan (%r$*%$r a"a%.2. BCB Ba!aan &n%en(&. frasa dan ayat daripada pelba ai sumber den an sebutan yan betul! 2. +engg$naan *a%a.2 Menged&% dan e $rn&*an 'a(&+en$-&(an dar&+ada a(+e* e)aan.1r a.1r a.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a.=..(e!ara #er%a%a($(&-a.. %anda #a!a.1r a. 2.&*&r (e!ara *rea%&. da"a +e-#aga& #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an .= Men edit dan memurnikan "asil penulisan den an betul! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 34 . 2.

dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 35 . e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* /.1.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! Me a'a & dan engg$na*an *a%a *er)a +a(&.... 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a(. '&#$r./ 0. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&.

0.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* MUKA SURAT 3 +e-#aga& #a'an #$*an (a(%era $n%$* $rn&.0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 1.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an (a(%era dan #$*an (a(%era "ang (e($a& #ag& e $+$* &na% e #a!a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 . Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Me #$a% r$)$*an .anan 2.2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er. Ke$(a'a.1 Ber!er&%a %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan %e+a%... (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an a"a% "ang engand$ng& . engena. ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK TAJUK : SUMBER PENDAPATAN 2.. TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN 1.0.+a(%& n&-a& ..2 Me #a!a dan e a'a & KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an K1n%e*(%$aMenge!a .0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! /. Men"$($n $r$%an Men)ana &dea BCB Ba!aan & #a(an Men!a%a% n1%a /...a!ana.2.2 DAN .

+e #en%$*an *a%a "ang (e($a& da-a +e-#aga& (&%$a(& dengan #e%$-.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. '&#$r. 0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 3! ..1. Me a'a & dan engg$na*an *a%a gan%& na a %$n)$* dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.2.da-a +e-#aga& (&%$a(&. .2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ganda (e+ara dengan #e%$.2 Me a'a & dan engg$na*an 0.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 dengan *rea%&. 0.

1 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) .engg$na*an a"a% "ang engand$ng& . (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-..0 Ber#erita dan men#eritakan sesuatu perkara semula den an tepat men unakan sebutan yan %elas dan int$nasi yan betul! 2. 1.a!ana. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar.0. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$. 2.2...anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Menaa*$Mengana-&(&( K1n(%r$*%&:&( e Meng'$#$ng*a&%*an KP Ver#a-3-&ng$&(%&* PM Ba!aan KM' Mengg$na*an & ag&na(& dan *rea%&:&%& MUKA SURAT 3" ./ DAN .2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan 2..1 bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an (a(%era "ang (e($a& $n%$* en&ng*a%*an da"a #er.0 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : PENGUSAHA BERAAAASAN 1.2 .2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga.&*&r (e!ara *rea%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU E*1n1 & NILAI Kera)&nan EMK Ke$(a'a. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar.2. ...2 Men!er&%a*an (e($a%$ +er*ara "ang d&-&'a% dan "ang d&%1n%1n dengan %e+a%. 2.

da-a +e-#aga& (&%$a(&. /./ Me-a.. 0.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$. dengan #e%$./.eng&*$% *1n%e*(. a*-$ a% "ang #e%$.2 Me a'a & dan e #&na a"a% a*%&.dengan engg$na*an &dea $%a a dan &dea (a +&ngan (er%a enega(*an *e(an%$nan #er#a'a(a..1 Mende*-a a(& (a)a* dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r (er%a e a'a & a*($d (a)a %er(e#$%.da-a +e-#aga& (&%$a(&. dan a"a% +a(&. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN MUKA SURAT 3# OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) . Me a'a & dan e #&na a"a% "ang #e%$. 0. 0.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.a9*an dan e a'a & +$&(& dengan &n%1na(& "ang #e%$engg$na*an #a'a(a "ang &nda' (e!ara d&d&* '&#$r.. /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1.

. a"a% (e!ara e*an&( dengan -an!ar. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.7 TEMA = : EK4N4MI BERAAAASAN TAJUK : MENGURUS AANG 2.2 Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% ..2.> .>. 1..anan Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Men)ana &dea Menge!a Meng&%-a* K1n(%r$*%&:&( e KP .. ba"an sastera dan bukan sastera d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Berbi#ara untuk menyampaikan Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an maklumat tentan sesuatu perkara a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan daripada pelba ai sumber den an %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara tepat se#ara bertatasusila! (e!ara #er%a%a($(&-a. MUKA SURAT 40 ..2. (e#$%an "ang )e-a( dan "ang engand$ng& +e-#aga& )en&( &n%1na(& "ang #e%$-.2 1..2 %en%ang (e($a%$ +er*ara dengan engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan 2.1 Me #a!a +e-#aga& #a'an dengan -an!ar. -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n.1 ILMU E*1n1 & NILAI Berd&*ar& EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Ke$(a'a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 KURIKULUM ..1 In%er+er(1naBCB Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an Menulis ulasan tentan pelba ai #$*an (a(%era "ang d&dengar. .2 DAN .

/ Me-a./. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN MUKA SURAT 41 OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) . dit$nt$n atau diba#a dan engg$na*an #a'a(a "ang Per#&n!angan den an betul! gra a%&(.1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 yan diden ar. 0.adan &nda' ende*-a a(&*ann"a dengan (e#$%an dan &n%1na(& "ang #e%$dan )e-a( (e!ara d&d&* '&#$r. /.1 Mema"ami dan $l$n an kata men ikut k$nteks! . 0. *a%a +er&n%a' dan *a%a den an betul +e er& dengan #e%$eng&*$% *1n%e*(.7 Me a'a & dan engg$na*an *a%a men unakan #an%$.2 +$&(& Me #&na dan e a'a & (a)a* #e%$.(e!ara %er*a. Ba!aan -$n!$ran Ba!aan & #a(an /.a9*an dan e a'a & dengan &n%1na(& "ang engg$na*an #a'a(a "ang (e!ara d&d&* '&#$r.

Men$-&( $n%$* en"a +a&*an a*-$ a% #er#en%$* ($ra%.dan a"a% a) $* #er#&-ang ($#)e* (e!ara e*an&( dengan -an!ar.2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) BCB Ba!aan &n%en(&.2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara den an men unakan ba"asa yan santun! /.2 Me #a!a +e-#aga& #a'an "ang engand$ng& a"a% %$ngga. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-. 2. Me #a!a *$a% +e-#aga& #a'an #a!aan dengan -an!ar...RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 KURIKULUM . -a+1ran dan !er&%a dengan )e-a( (er%a engg$na*an #a'a(a "ang (an%$n. ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ke("$*$ran Pa%r&1%&( e 2.1. (e#$%an "ang )e-a( dan &n%1na(& "ang #e%$-..2..= TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH 1.2.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1. /. MUKA SURAT 42 .. KB Meng'$#$ng*a&%*an Menge!a Men)ana &dea K1n%e*(%$a.1 Men"e#$% dan e a'a & -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan KP Ver#a-3-&ng$&(%&* TAJUK : ALAM SEKITAR TANGGUNGJAAAB KITA .

8&.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&d&* '&#$r. 0. *a%a na a dan *a%a ad)e*%&. 3*an. +enga)aran "ang d&+er(e #a'*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 43 . & #$'an a+&%an +ada *a%a *er)a.1 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an pelba ai situasi den an betul! & #$'an a*'&ran 8an. (er%a & #$'an +&n)a an dengan #e%$da-a +e-#aga& (&%$a(&.2 0.

/ Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada +e-#aga& #a'an $n%$* e #er& re(+1n( dengan #e%$-. . 2. K1n(%r$*%&:&( e . /./.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1..7.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK 2.2.eren( #e%$-.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 44 .1.1 Men"e#$% dan e a'a & $n($r (en& da-a -ag$ e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.7 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. da-a +e-#aga& genre dengan #e%$-.1 Meng'a(&-*an rang*a +enda'$-$an.> DAN /@ TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : LESTARIKAN ALAM KITA 1. Krea%&:&%& dan In1:a(& Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% KB "ang %er($ra% dan %er(&ra% dengan %e+a% dar&+ada +e-#aga& #a'an Men(&n%e(&( $n%$* e #$a% +en&-a&an dengan Me #$a% &n.1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a. dengan #e%$-.2 Me a'a & dan eng'a(&-*an -&r&* -ag$ "ang engand$ng& n&-a& dan +enga)aran (e!ara #er+and$ dan Men)ana &dea K1n%e*(%$aMenge!a KP In%er+er(1na- .. /. &(& dan +en$%$+ da-a +en$-&(an *rea%&.

0.da-a +e-#aga& (&%$a(&. 0. Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.2 0.1.2. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 45 .2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam Me a'a & dan engg$na*an *a%a pelba ai situasi den an betul! ganda (e+ara dengan #e%$.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&(a +a&*an e-a-$& n"an"&an (e!ara d&d&* '&#$r.1 Mema"ami dan men unakan $l$n an kata den an betul men ikut k$nteks! 0.eng&*$% *1n%e*(.

. /. dengan #e%$-.2.7.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4 .1 Meng$)ar*an a"a% "ang gra a%&( dengan (e#$%an "ang #e%$. 2.2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. Men$-&( +erenggan Ba!aan -$n!$ran .1 2. Menaa*$. dan de(*r&+%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan In1:a(& /1 TEMA > : BUMI INDAH RAK5AT BERTUAH TAJUK : SA5ANGI ALAM SEKITAR 1.2 Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.7.0..dan &n%1na(& "ang )e-a( (er%a ($($nan &dea "ang %e+a% (e a(a #er!er&%a Men)ana &dea Menge!a BCB Per#&n!angan Ba!aan &n%en(&. mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! KB Me #a!a dan e a'a & a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada Mer$ $( #a'an +r1(a dengan #e%$-. #er#en%$* & ag&na%&.0 Memba#a.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila! 1.

(e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. Me a'a & dan engg$na*an *a%a a) $* #en%$* "ang %e-a' an%a+ dengan #e%$. 0.2.2 Mema"ami dan men unakan pembentukan kata yan sesuai dalam pelba ai situasi den an betul! OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4! .da-a +e-#aga& (&%$a(&.. 0. /.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 (e!ara d&d&* '&#$r.

. KM' Mera a-*an /2 DAN /.2 Me #a!a..1 Ber#&!ara $n%$* enda+a%*an a*-$ a% "ang %er(&ra% dengan %e+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara (e!ara #er%a%a($(&-a.0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4" . mema"ami dan menaakul untuk meminda"kan maklumat yan terdapat dalam pelba ai ba"an den an betul! . TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : SAINS DALAM KEHIDUPAN 1.0 Men#atat maklumat yan betul tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber! 1.2 Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan (e!ara *rea%&.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Te*n1-1g& Ma*-$ a% dan K1 $n&*a(& KB Men(&n%e(&( Men)ana &dea Me #$a% $r$%an Menge!a K1n(%r$*%&:&( e Mengana-&(&( BCB /. e a'a & dan enaa*$. . (e a(a #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r. /.a*-$ a% "ang %er($ra% dan %er(&ra% dar&+ada #a'an +r1(a dengan #e%$-.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 2.0 Memba#a.0.2. 2.2 Men!a%a% a*-$ a% "ang #e%$eng&*$% $r$%an $n%$* e #$a% !ar%a dar&+ada +e-#aga& ($ #er.2 Meng$)ar*an &dea "ang %e+a% engg$na*an #a'a(a "ang &nda' dan a"a% "ang gra a%&( (er%a #a'a(a #adan "ang (e($a& (e a(a Ba!aan &n%en(&.2.

1 Me a'a & dan engg$na*an g1-1ngan *a%a dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 #er!er&%a (e!ara d&d&* '&#$r.1. 0.1. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 4# . 0. dan *a%a +eng$a% dengan #e%$.eng&*$% *1n%e*(.eng&*$% *1n%e*(. 0.0 Me a'a & dan engg$na*an *a%a ad)e*%&.

7.2 Berbi#ara untuk menyampaikan maklumat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber den an tepat se#ara bertatasusila! 1. e a'a & dan enaa*$$n%$* e &nda'*an a*-$ a% "ang %erda+a% da-a +e-#aga& #a'an dengan #e%$-.2.0 Me #a!a.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sa&n( EMK Krea%&:&%& dan &n1:a(& Te*n1-1g& a*-$ a% dan *1 $n&*a(& KB Menge!a Mere*a !&+%a K1n%e*(%$a- // TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : 1.. #er#en%$* & ag&na%&.#a'an +r1(a $n%$* e &nda'*an a*-$ a% *e+ada #en%$* +$&(& dengan #e%$-. ..2 Meng'a(&-*an +en$-&(an *rea%&. ... dan de(*r&+%&. /.1 Meng$)ar*an d&a-1g dengan (e#$%an TEKN4L4GI SEMAKIN 6ANGGIH 2. Me #a!a. dengan #e%$-.0. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&. e a'a & dan enaa*$.. 2.7 Men "asilkan penulisan kreatif dalam pelba ai enre den an betul! /. e-a-$& -a*1nan (e!ara OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) Men)ana &dea KP In%er+er(1naBCB Per#&n!angan MUKA SURAT 50 .2 Men"a +a&*an a*-$ a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada ed&a !e%a* da-a #en%$* +eng$ $ an dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a..

dan )e-a(. 0. dan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r. dan &n%1na(& "ang #e%$..RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 d&d&* '&#$r.. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 51 . Mema"ami dan membina ayat yan betul dalam pelba ai situasi! 0.dengan +e-$a(an ($#)e* dan +red&*a% "ang #e%$...1 Me a'a & dan e #&na a"a% %$ngga.da-a +e-#aga& (&%$a(&.

. dit$nt$n atau diba#a den an betul! .2..> Menulis ulasan tentan pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan diden ar.+a(%& n&-a& $rn&. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 52 .>.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pend&d&*an A-a Se*&%ar NILAI Ka(&' (a"ang KB Me #and&ng*an dan e #e9a*an Me #$a% &n.2 2.1 Men$-&( $-a(an %en%ang #a'an #$*an (a(%era "ang d&dengar.. 2.2 Memba#a pelba ai ba"an sastera dan bukan sastera yan sesuai ba i Me #a!a dan e a'a & +e-#aga& memupuk minat memba#a! #a'an #$*an (a(%era $n%$* engena.7.eren( K1n(%r$*%&:&( e Mer$ $( B6B Per#&nn!angan /0 TEMA 1@ : MENER4KA SAINS < TEKN4L4GI TAJUK : BIJAK MEN6IPTA 1. Ber#&n!ang dan enge $*a*an +enda+a% %en%ang (e($a%$ +er*ara dar&+ada +e-#aga& ($ #er dengan engg$na*an a"a% "ang gra a%&( (e!ara #er%a%a($(&-a.2. d&%1n%1n a%a$ d&#a!a dengan )e-a( dan engg$na*an #a'a(a "ang gra a%&(.7 Berbin#an dan men emukakan pendapat tentan sesuatu perkara daripada pelba ai sumber se#ara bertatasusila! 1.

1 Me a'a & dan g1-1ngan *a%a dengan #e%$- engg$na*an eng&*$% *1n%e*(. 0. OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 53 .. e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r.1..eng&*$% *1n%e*(. 0. Meng$)ar*an #a'a(a "ang &nda' dan engg$na*an #a'a(a #adan dengan *rea%&. /.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 /.2 Me a'a & dan engg$na*an *a%a '$#$ng +an!angan *e%erangan dengan #e%$.2 Meng$)ar*an d&a-1g "ang d&'a(&-*an dar&+ada #a'an rang(angan $n%$* en"a +a&*an n&-a& dan +enga)aran dengan #a'a(a #adan "ang (e($a& e-a-$& -a*1nan (e!ara d&d&* '&#$r..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->