NAMA GURU MATA PELAJARAN

:

EN. LOH SHUN CHIAN

BIL

NAMA MURID

NO. MYKID/ NO. SURAT BERANAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KARIM AHMAD ABU SEMAN ALI AMINAH AYU AMIRA BEDAH AZURA MIRA

1234 2345 3456 4567 5678 1111 2222 3333 4444 5555 9999

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

JALAN SKUDAI.1 LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI LELAKI PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN 4 4 5 5 3 3 4 5 3 4 6 SK 1.2 5 3 5 4 4 4 5 5 4 3 6 . 8130 PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDID CHIAN PENDI JANTINA KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF SK 1.SJK ( C ) KUO KU BT 8 1/2.

.

2 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 6 .4 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 6 SK 2. JOHOR SIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) (75%) PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI PENYALAHGUNAAN BAHAN KEKELUARGAAN SK 1. 81300 SKUDAI.SJK ( C ) KUO KUANG 8 1/2.1 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 6 SK 2. JALAN SKUDAI.

.

UN 4 N SOSIAL (PEERS) PERHUBUNGAN PENYAKIT KESELAMATAN SK 2.2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 6 .1 4 4 5 5 3 4 5 4 3 4 6 SK 3.3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 6 SK 3.

.

3 5 5 5 5 5 6 5 4 5 4 6 SK 3.3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 6 .Kelas : 4F PEMAKANAN (15%) PERTOLONGAN CEMAS ( 10%) SK 1.

.

JALAN SKUDAI. EN.... Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang kepentingan memilih pelbagai jenis makanan yang sihat dasarkan dalam kehidupan harian. Mengesyorkan cara meluahkan perasaan yang bersesuaian dengan pelbagai situasi dalam keluarga.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 4 1. LOH SHUN CHIAN 12-Jan-13 Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai: STANDARD KANDUNGAN TAHAP PENGUASAAN Menghitung tempoh kitaran haid dan menjelaskan dengan contoh cara mengurus diri semasa mengalami haid serta ihtilam. JOHOR Nama Murid No. Menjelaskan melalui contoh cara menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal pada diri sendiri.2 KEKELUARGAAN 3 2.3 PERTOLONGAN CEMAS 4 ………………………………..3 PEMAKANAN 6 1. 3. LOH SHUN CHIAN ………………………………………..1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI 4 Menjelaskan dengan contoh kepentingan hubungan kekeluargaan dalam mencegah dan menangani gejala sosial.SJK ( C ) KUO KUANG BT 8 1/2.. 81300 SKUDAI...1 PENYAKIT 4 Membahaskan cara-cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya.2 KESELAMATAN 5 Menyusun langkah-langkah yang perlu diambil ketika memberi bantú mula untuk kecederaan ringan. EN. My Kid/No.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN 3 2.. Menunjuk cara kemahiran berkata TIDAK kepada pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol. rakan dan keluarga. 1. 2.….. LEE TONG HENG ( GURU BESAR) ..1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 3 1. Mengenal pasti langkah-langkah untuk melakukan intervensi terhadap konflik dan stres dalam diri sendiri.. 3. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru Tarikh Pelaporan : : : : : : AMINAH 1111 PEREMPUAN 4F EN. 3..3 PERHUBUNGAN 5 Menghuraikan kesan penyakit tidak berjangkit kepada pesakit sekiranya tidak dikawal.

6 SK 1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 1 2 TAHAP PENGUASAAN Memberi contoh perubahan fizikal pada diri sendiri. . Melakar dan menjelaskan perubahan fizikal pada diri sendiri serta individu lain. Menjelaskan cara menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri dan cara menghormati perubahan fizikal individu lain.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 1 2 TAHAP PENGUASAAN Menyatakan maksud akil baligh. 3 4 Menjelaskan melalui contoh cara menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal pada diri sendiri. Menceritakan tanda-tanda dan perubahan fizikal apabila akil baligh. Menghitung tempoh kitaran haid dan menjelaskan dengan contoh cara mengurus diri semasa mengalami haid serta ihtilam. 3 4 5 6 SK 1. Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang cara pengurusan diri yang betul semasa akil baligh. Memilih dan mengamalkan cara pengurusan diri yang betul semasa akil baligh. rakan dan keluarga. dan memberi contoh batas sentuhan. Menjelaskan melalui contoh perubahan yang mungkin dialami semasa haid dan perubahan tersebut tidak mengganggu aktiviti harian. 5 Mewajarkan batas sentuhan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri.3 PEMAKANAN 1 TAHAP PENGUASAAN Melukis dan menamakan aras Piramid Makanan Malaysia.PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN KESIHATAN SK 1. Mencadangkan cara menangani pelbagai situasi negatif kepada orang lain untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri.

Memberi contoh kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang terhadap fizikal serta mental akibat pengambilan alkohol 2 3 Menunjuk cara kemahiran berkata TIDAK kepada pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol. keluarga serta masyarakat Mencadangkan cara mengelak pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol. Memilih makanan berdasarkan kualiti pembungkusan dan maklumat yang terdapat pada label makanan. 2 . Menghubungkaitkan status kesihatan dengan kepentingan kualiti pembungkusan dan maklumat yang terdapat pada label makanan.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN 1 TAHAP PENGUASAAN Mengenal pasti contoh makanan dan minuman yang mengandungi alkohol berdasarkan label. Menjelaskan dengan contoh kepentingan pengambilan pelbagai jenis makanan berdasarkan Piramid Makanan Malaysia. 3 4 5 6 SK 1. Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang kepentingan memilih pelbagai jenis makanan yang sihat dasarkan dalam kehidupan harian. 4 5 6 SK 2. Menganalisis kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang akibat pengambilan alkohol terhadap diri.2 Memberi contoh makanan mengikut aras Piramid Makanan Malaysia dan faedah pengambilan sarapan. Menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan alkohol kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.1PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI 1 TAHAP PENGUASAAN Menulis maksud konflik dan stres Menerangkan tentang tanda-tanda dan punca konflik dalam diri sendiri.

Mengenal pasti langkah-langkah untuk melakukan intervensi terhadap konflik dan stres dalam diri sendiri. Mencadangkan cara membantu orang lain mengurus konflik dan stres dalam kehidupan harian.2 KEKELUARGAAN 1 TAHAP PENGUASAAN Menyatakan kepentingan hubungan kekeluargaan dan peranan serta tanggungjawab ahli keluarga. 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan hubungan kekeluargaan dalam mencegah dan menangani gejala sosial. Menunjuk cara menyayangi diri sendiri dan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada ahli dalam keluarga. Mencadangkan cara penyelesaian masalah untuk menangani gejala sosial dalam sesebuah keluarga. Menceritakan kepentingan hubungan kekeluargaan.3 PERHUBUNGAN 1 TAHAP PENGUASAAN Menyatakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga.3 Menjelaskan dengan contoh kaitan antara kesan konflik dengan stres dalam diri sendiri. Membahaskan dalam kalangan rakan berkenaan kepentingan sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial. Menceritakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga serta cara meluahkan perasaan kasih sayang. Membezakan cara meluahkan perasaan kasih sayang dalam pelbagai situasi. Menghuraikan kepentingan sokongan ahli keluarga dalam mencegah serta menangani gejala sosial. 4 5 6 SK 2. 2 3 4 . 3 4 5 6 SK 2. Mengesyorkan cara-cara mengurus konflik dan stres terhadap diri sendiri.

5 Menyebar luas maklumat berkaitan penyakit tidak berjangkit dan cara pencegahannya kepada orang lain. 6 SK 3. Menghuraikan kesan penyakit tidak berjangkit kepada pesakit sekiranya tidak dikawal. Memilih ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. 6 Menghasilkan karya untuk meluahkan perasaan kasih sayang terhadap diri sendiri dan ahli dalam keluarga.1 PENYAKIT TAHAP PENGUASAAN Menyebut contoh jenis penyakit yang tidak berjangkit. Membanding beza pengaruh positif dan negatif rakan sebaya serta kesannya terhadap diri sendiri.5 Mengesyorkan cara meluahkan perasaan yang bersesuaian dengan pelbagai situasi dalam keluarga. 3 4 6 SK 3. Mempraktikkan cara mencegah penyakit tidak berjangkit. 2 Mencari maklumat tentang penyakit tidak berjangkit melalui media massa.3 PERTOLONGAN CEMAS TAHAP PENGUASAAN . SK 3. 5 Menghasilkan karya tentang ciri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan. Membahaskan cara-cara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya. 1 Memberi contoh simptom dan tanda penyakit yang tidak berjangkit.2 KESELAMATAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan maksud rakan sebaya. 1 2 3 4 Menjelaskan peranan rakan sebaya.

1 2 3 4 Menyatakan maksud bantu mula. Menunjuk cara langkah-langkah yang diambil semasa memberi bantú mula untuk kecederaan ringan. Menerangkan kepentingan bantu mula mengikut situasi. 5 6 . Memberi contoh jenis-jenis kecederaan ringan. Menyusun langkah-langkah yang perlu diambil ketika memberi bantú mula untuk kecederaan ringan. Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang bantu mula untuk kecederaan ringan.

2. 1.K.1 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K.3 TAHAP PENGUASAAN Bil S.2 TAHAP PENGUASAAN Bil S. 2.K.K. 2.3.Graf Keseluruhan TAHAP PENGUASAAN Bil 1 6 Bilangan Data 2 0 3 0 6 4 0 5 0 6 0 S.2 TAHAP PENGUASAAN Bil S. 1.K.K. 1.K.1 TAHAP PENGUASAAN Bil S.K.1 TAHAP PENGUASAAN Bil S.2 TAHAP PENGUASAAN Bil 1 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 Bilangan Data 2 0 3 3 11 4 4 11 4 4 11 4 2 11 4 3 11 4 4 11 4 3 11 4 4 11 4 5 11 4 8 5 3 6 1 1 0 3 2 5 4 6 1 1 0 3 0 5 7 6 2 1 0 3 2 5 5 6 1 1 0 3 1 5 5 6 1 1 0 3 2 5 5 6 1 1 0 3 1 5 5 6 1 1 0 3 2 5 3 6 1 1 0 3 0 5 2 6 1 .K.4 TAHAP PENGUASAAN Bil S.1.3 TAHAP PENGUASAAN Bil S. 3.

3 TAHAP PENGUASAAN Bil 1 0 Bilangan Data 2 0 3 1 11 4 4 5 5 6 1 . 3.K.S.

K. 1. 1.3 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 11 6 Bilangan Data Bil .K.K.6 Graf Tahap P 1 S. 1.1 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 11 6 Bilangan Data Bil S.2 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 11 6 Bilangan Data Bil S.

4 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 11 6 Bilangan Data Bil .K. 1.Bilangan Data 11 S.

K.2 10 8 6 4 2 0 1 2 Bilangan Data Bil 4 5 11 6 Bilangan Data S. 2.K.Graf Tahap Pencapaian Keseluruhan PK 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 S.3 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 11 6 Bilangan Data 6 5 4 3 2 1 0 1 2 Bilangan Data Bil .K.1 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 11 6 Bilangan Data 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 Bilangan Data Bil 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 S. 2. 2.

LEE TONG HENG Nama Guru Besar Tarikh Pelaporan: 12-Jan-13 .Bilangan Data 11 Bilangan Data EN. LOH SHUN CHIAN Nama Guru Pendidikan Kesihatan EN.

2 Bil 3 Bilangan Data 4 5 11 6 S.K.K.S. 3.1 Bil 3 Bilangan Data 4 5 11 6 S.K.3 Bil 3 Bilangan Data 4 5 11 6 . 3. 3.

Bilangan Data 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful