Tingkatan 2

BAB 17 Perkembangan sistem perhubungan
Menyatakan & menghuraikan sistem perhubungan negara Malaysia Menyenaraikan & menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan perhubungan negara Malaysia Menyatakan & menghuraikan kepentingan jaringan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia Buat rumusan tentang kepentingan perhubungan negara Malaysia dan Kanada Menyenaraikan dan menjelaskan kesan-kesan perkembangan perhubungan terhadap alam sekitar Malaysia Menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan perhubungan ke atas alam sekitar Malaysia

Sistem Perhubungan di Malaysia
Radio Televisyen Satelit Telefon Internet Sistem Teknologi Maklumat (ICT)

Radio
1950an beroperasi sementara di stesen Jalan Young (Jalan Cenderasari)
Perkembangan teknologi dan dasar kerajaan menggalakkan pertubuhan stesen Angasapuri – 1969 Radio televisyen bergabung di bawah Kementerian Penerangan. Rangkaian Radio mula beroperasi 24 jam. Mula berkembang pesat apabila wujudnya stesen radio swasta Ini memberi pilihan kepada pendengar dan mewujudkan persaingan sihat kepada stesen-stesen radio

Televisyen
1963 Perkhidmatan Televisyen Malaysia dilancarkan Siaran dalam bentuk hitam putih Masa siaran 5 jam sahaja 1972 – Perkhidmatan Televisyen pendidikan diperkenalkan ke sekolah-sekolah. 1978 – Siaran televisyen berwarna diperkenalkan dan masa siaran ditambah. 1984 – stesen TV swasta pertama diperkenalkan (TV3)

Satelit
Satelit adalah alat komunikasi untuk menyampaikan maklumat

Satelit digunakan untuk menerima dan memperluas maklumat dalam bentuk isyarat berkuasa dan berfrekuensi tinggi
MEASAT I dan MEASAT II telah dilancarkan. Ia menawarkan siaran televisyen satelit iaitu ASTRO

Satelit mikro pertama iaitu Tiungsat-1 telah membolehkan pengurusan alam sekitar, kaji cuaca, pertukaran pendidikan dan teknologi.
Kemudahan satelit telah membolehkan penduduk di Malaysia mempunyai hubungan telekomunikasi dengan negara lain dan menerima siaran langsung televisyen dari negara lain.

Satelit

Pulau Labuan Pulau Langkawi

Kuantan, Pahang Sematan , Sarawak Melaka

Telefon
Melalui telefon, telegram, teleks dan telegraf boleh dihantar ke sesuatu tempat.

Telefon selular pula, perkhidmatan seperti Perkhidmatan mesej ringkas (SMS), mel suara dan aplikasi Protokal tanpa Tali (WAP) diperkenalkan

Internet

Internet ialah kumpulan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia.
Dengan internet, maklumat dapat diperolehi dengan cepat dan murah melalui E-mel www (World Wide Web). Pembekal khidmat internet di Malaysia ialah: TMNet , Maxinet , JARING

MSC (Multimedia Super Corridor)
Meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan di hospital atau pusat perubatan

Objektif:
• Menjadi pusat tele-perubatan • Sekolah bestari • Kerjaan elektronik • Pusat pemasaran tanpa sempadan • Kad pintar

Diperkenalkan untuk membentuk generasi baru yang celik IT: a) Berupaya membawa ekonomi ke era maklumat •Kerajaan mengadakan kempen b) Murid guna internet dan melayari web menggalakkan pemilikan komputer peribadi. untuk mencari maklumat

•Penggunaan kad pintar, iaitu IC baru Malaysia guna chip. •Pengurusan kerajaan melalui online

Pembelian secara online (internet)

Perbandingan pentingnya Sist. Perhubungan di Malaysia dan Kanada
MALAYSIA

PERBANDINGAN

KANADA
Niagara International Teleport (NIT)

Koridor Raya Multimedia (MSC)

Kawasan khusus ICT Sistem perhubungan penyiaran radio dan televisyen Sekolah bestari

Menara KL Rangkaian sekolah global (Sekolah bestari)

Menara CN

Projek Grass Roots Twin School

Kesan Perkembangan Sistem Perhubungan di Malaysia
KESAN
1.
2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

HURAIAN
IT membolehkan maklumat diperolehi dengan cepat Menjadikan pembelajaran lebih mudah Meningkatkan perkhidmatan perubatan melalui tele-perubatan Mengadakan rancangan kerajaan elektronik Urusan perniagaan dan perdagangan menjadi lebih cepat melalui e-dagang
Memperoleh bahan-bahan yang tidak sesuai Mengancam keselamatan negara Cetak rompak perisian komputer

Positif

Negatif

Tingkatan 2

Disediakan oleh

SMK Perempuan Likas Sabah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.