overconfidence and arrogance are our greatest enemies .Carelessness.

.

Mikroorganisma membiak II. yang manakah betul tentang mikroorganisma? I. Semua mikroorganisma adalah berguna A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan IV . Mikroorganisma melahirkan anak III. Mikroorganisma bernafas IV.Antara pernyataan berikut.

.  Baca semua pilihan jawapan yang ada..  Baca semula soalan dengan teliti  ..Cari penyataan yang benar mengenai mikroorganisma.

Bertelur banyak II. Menyerang musuh mereka IV. Melindungi telur mereka sepanjang masa A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV .Antara yang berikut. yang manakah menunjukkan penyu memastikan kemandiran spesiesnya? I. Menyembunyikan telur dalam pasir III.

Benda hidup yang makan haiwan dan tumbuhan yang lain. Benda hidup yang menyebabkan pereputan. D. B. Benda hidup yang dimakan oleh haiwan lain.Apakah itu pengguna dalam sesuatu rantai makanan? A. . Benda hidup yang menghasilkan makanan sendiri C.

.....Baca soalan dengan teliti.  ...  Baca maklumat dengan betul  Berikan jawapan berdasarkan kehendak soalan..

Each time you fall down. just get back up. If you can pick yourself up. you can also move forward .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.