overconfidence and arrogance are our greatest enemies .Carelessness.

.

Mikroorganisma melahirkan anak III. Mikroorganisma bernafas IV. yang manakah betul tentang mikroorganisma? I.Antara pernyataan berikut. Mikroorganisma membiak II. Semua mikroorganisma adalah berguna A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan IV .

.  Baca semua pilihan jawapan yang ada...Cari penyataan yang benar mengenai mikroorganisma.  Baca semula soalan dengan teliti  .

Antara yang berikut. Menyembunyikan telur dalam pasir III. yang manakah menunjukkan penyu memastikan kemandiran spesiesnya? I. Menyerang musuh mereka IV. Bertelur banyak II. Melindungi telur mereka sepanjang masa A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV .

. Benda hidup yang menyebabkan pereputan. B.Apakah itu pengguna dalam sesuatu rantai makanan? A. D. Benda hidup yang menghasilkan makanan sendiri C. Benda hidup yang dimakan oleh haiwan lain. Benda hidup yang makan haiwan dan tumbuhan yang lain.

..  Baca maklumat dengan betul  Berikan jawapan berdasarkan kehendak soalan....  .Baca soalan dengan teliti....

Each time you fall down. you can also move forward . just get back up. If you can pick yourself up.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful