Carelessness. overconfidence and arrogance are our greatest enemies .

.

Antara pernyataan berikut. yang manakah betul tentang mikroorganisma? I. Semua mikroorganisma adalah berguna A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan IV . Mikroorganisma melahirkan anak III. Mikroorganisma bernafas IV. Mikroorganisma membiak II.

.  Baca semula soalan dengan teliti  ..Cari penyataan yang benar mengenai mikroorganisma.  Baca semua pilihan jawapan yang ada..

Melindungi telur mereka sepanjang masa A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV . Menyerang musuh mereka IV. yang manakah menunjukkan penyu memastikan kemandiran spesiesnya? I. Bertelur banyak II.Antara yang berikut. Menyembunyikan telur dalam pasir III.

B. .Apakah itu pengguna dalam sesuatu rantai makanan? A. Benda hidup yang dimakan oleh haiwan lain. D. Benda hidup yang makan haiwan dan tumbuhan yang lain. Benda hidup yang menghasilkan makanan sendiri C. Benda hidup yang menyebabkan pereputan.

....  Baca maklumat dengan betul  Berikan jawapan berdasarkan kehendak soalan.Baca soalan dengan teliti..  ....

you can also move forward .Each time you fall down. If you can pick yourself up. just get back up.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful