Carelessness. overconfidence and arrogance are our greatest enemies .

.

Mikroorganisma bernafas IV. Mikroorganisma membiak II.Antara pernyataan berikut. Mikroorganisma melahirkan anak III. yang manakah betul tentang mikroorganisma? I. Semua mikroorganisma adalah berguna A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan IV .

 Baca semula soalan dengan teliti  .  Baca semua pilihan jawapan yang ada....Cari penyataan yang benar mengenai mikroorganisma.

Melindungi telur mereka sepanjang masa A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV . yang manakah menunjukkan penyu memastikan kemandiran spesiesnya? I. Menyembunyikan telur dalam pasir III. Bertelur banyak II. Menyerang musuh mereka IV.Antara yang berikut.

Benda hidup yang dimakan oleh haiwan lain. . D. Benda hidup yang makan haiwan dan tumbuhan yang lain. B. Benda hidup yang menghasilkan makanan sendiri C.Apakah itu pengguna dalam sesuatu rantai makanan? A. Benda hidup yang menyebabkan pereputan.

.  ....  Baca maklumat dengan betul  Berikan jawapan berdasarkan kehendak soalan.....Baca soalan dengan teliti.

just get back up.Each time you fall down. you can also move forward . If you can pick yourself up.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful