overconfidence and arrogance are our greatest enemies .Carelessness.

.

Mikroorganisma melahirkan anak III. Mikroorganisma membiak II. yang manakah betul tentang mikroorganisma? I.Antara pernyataan berikut. Mikroorganisma bernafas IV. Semua mikroorganisma adalah berguna A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan IV .

 Baca semula soalan dengan teliti  .Cari penyataan yang benar mengenai mikroorganisma...  Baca semua pilihan jawapan yang ada..

Menyerang musuh mereka IV. Menyembunyikan telur dalam pasir III. Bertelur banyak II. yang manakah menunjukkan penyu memastikan kemandiran spesiesnya? I.Antara yang berikut. Melindungi telur mereka sepanjang masa A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV .

Benda hidup yang menghasilkan makanan sendiri C.Apakah itu pengguna dalam sesuatu rantai makanan? A. Benda hidup yang makan haiwan dan tumbuhan yang lain. B. Benda hidup yang menyebabkan pereputan. . D. Benda hidup yang dimakan oleh haiwan lain.

.Baca soalan dengan teliti.  ....  Baca maklumat dengan betul  Berikan jawapan berdasarkan kehendak soalan.....

just get back up.Each time you fall down. you can also move forward . If you can pick yourself up.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful