MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Diorama merupakan gabungan catan yang mewujudkan persekitaran dan sangat bermakna sebagai satu bahan pengajaran. a. Menggunakan salah satu pendekatan bertema, hasilkan sebuah lakaran idea diorama dengan mengemukakan hal subjek, latar belakang dan kotak diorama.