Kelebihan Nabi Muhammad.

Dari Jabir katanya : Berkata Rasulullah yang ertinya : Aku telah diberikan 5 perkara yang tidak seorag pun daripada para nabi sebelum ku diberikan : 1. Aku ditolong dengan daya menakutkan musuh sejauh perjalanan sebulan. 2. Diuntukkan bagiku bumi ini ,dimana-mana sahaja boleh dijadikan tempat bersujud dan keadaannya suci .Maka sebarang umatku yang telah dating kepadanya waktu sembahyang,hendaklan tambpil sembahyang. 3. Dihalalkan harta rampasan perang bagikubdan tidak halal bagi seorang pun sebelum ku. 4. Aku diberi kuasa untuk beri syafaat. 5. Setiap nabi dibangkitkan untuk menyeru kaumnya sahaja,tapi aku dibangkitkan untuk menyeru seluruh manusia.

RASUL-RASUL PENJAGA LANGIT Lapisan 1 : Nabi Adam Lapisan 2 : Nabi isa dan Yahya Lapisan 3 : Nabi Yusuf Lapisan 4 : Nabi Idris Lapisan 5 : Nabi Harun Lapisan 6 : Nabi Musa Lapisan 7 : Nabi Ibrahim.