Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

moral dan sebagainya. A. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan. Madaniyah dan Tamadun. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. Profesor Madya Dr. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. teknologi.W. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. Umran. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary.W. keselamatan. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. mengandungi segala nilai.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim.S Hornby dan E. politik. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. dasar. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini.T. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”. sains. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan .kerohanian dan kebendaan. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya.

Dalam penggunaan biasa. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. al – Quran 2. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.w. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.w. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. perbuatan. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. al – Hadith 3. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. al – Ijmak 4. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul.w yang . As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan.w. Dari segi istilah Ilmu Hadith.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. sama ada perkataan. selain dari al-Quran. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.a.a. al – Ijtihad 5.a. sama da perkatan.w sama ada dari segi perkataan. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk.a. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu.a.a. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain.

terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu. seperti sabda baginda s.a.w.w.a.w.w. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan.w. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s.a.a.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.t. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s. manakala yang memungkiri harus bersumpah.a. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya.w.w.a. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi.” iii. Contohnya di samping Rasullullah s. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Umpamanya setelah selesai . mengerjakan haji.a. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i. ada pula yang menuntut darahnya.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s.w.a.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s. melakukan ibadat sembahyang dan haji.” ii.

hukum. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran.t.w.w. mendirikan sembahyang.perang Banu Qurayzah Rasullullah s. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya.w. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah. .w.a. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara. dan perkara – perkara berhubung dengannnya.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit.a.” Jelasnya sama ada baginda s. mengeluarkan zakat. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. ibadat. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu.a. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s.w.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. wajib mengesakan Tuhan. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah. Dalam hal ini Nabi s. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas. akhlak dan syariah. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s. Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan.a. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s.

sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia. “Wahai Rasullullah. Dalam masalah ini Rasullullah s. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s. Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s.a.a. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya. atau . atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab.w.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran.w. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s. bilangan rakaat.w. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci.w.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil.” Bagaimana caranya.t. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s. Menurut Islam. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal..a.a.w. sendiri.w.t. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi.t. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r.w.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya.

”Allah melaknat orang yang memberi. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran. ekonomi dan politik.a. telah membantah dan berkata.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan. telah mengatakan kepada pengikut – . memberi salam.” Hadith – hadith Nabi s.t. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya.w.a. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh. Dalam pidatonya yang terakhir. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s.w yang bermaksud: 1. Saidina Ali bin Abi Talib r. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam.w. istighfar.a. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari.w. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab.” 2.” ” Tiga perkara yang di maafkan.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya.a.a. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya.w. Rasullullah s.

a. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah.w. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz.a. Nabi s.a. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. dan ada pula yang menyentuh bidang . Sunnah juga seperti al-Quran. Ini dijelaskan oleh Nabi s. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran.w.w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai.a.” Jawab Muaz. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah.” Tanya Rasullullah lagi.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah.a.w. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab. “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba.w.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . Lantas Nabi s.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. minum dan adab ke tandas.

w. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. Pertamanya. kepada dua kategori.html Dari segi istilah Ilmu Hadith.a. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian.a. sama da perkatan.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum.. jauh dari nur Ilahi.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.a.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. Keduanya. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda . Dalam penggunaan biasa. Baginda s.a. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.w.a.a.w. Dengan kerana itu.a) „.blogspot. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.w. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran.w. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.w.a. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.w. perbuatan.w sama ada dari segi perkataan. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.

w. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.a.w. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. sama ada perkataan. kepada dua kategori.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.w. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak. Sunnah juga seperti al-Quran. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s.w. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.diutus menjadi rasul. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.w.a.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang .a. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. selain dari al-Quran. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. Baginda s. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum.a. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. Pertamanya. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.a.w.a. Dengan kerana itu.a.w.a. Keduanya. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.a.

nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.a) „. untuk disampaikan kepada seluruh manusia. sistem moral.w.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. Pembacaannya adalah suatu ibadah. fakta-fakta sains. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S.W. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu.w. Oleh itu. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan.W. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S.a. pengetahuan tentang alam ghaib. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. AL-SUNNAH . adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.baginda s.A.a. jauh dari nur Ilahi.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.A.blogspot.. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. sejarah dan lain-lain lagi. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. sistem perundangan Islam. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah.

W.Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S.A. meliputi perkataan. . perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum. selain daripada al-Quran. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran.