P. 1
Sumber Tamadun Islam

Sumber Tamadun Islam

|Views: 5|Likes:
Published by Sia Sk

More info:

Published by: Sia Sk on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. mengandungi segala nilai. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini.kerohanian dan kebendaan. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan.W. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan . Madaniyah dan Tamadun. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. Profesor Madya Dr. dasar. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. moral dan sebagainya. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. politik. Umran.S Hornby dan E. keselamatan. teknologi.T.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun. sains. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri.W. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. A. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya.

w yang .a. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. al – Quran 2. perbuatan.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia. al – Ijmak 4. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan. sama ada perkataan. al – Ijtihad 5. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s.w.a. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.w. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam.w.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith.a. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.w sama ada dari segi perkataan. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.a.a. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. al – Hadith 3. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. Dari segi istilah Ilmu Hadith. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. Dalam penggunaan biasa. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. selain dari al-Quran. sama da perkatan. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.

Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu. Umpamanya setelah selesai .w. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan. melakukan ibadat sembahyang dan haji. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s.w. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s.a. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s.w. mengerjakan haji.a.a.a.a.a.w.w.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.w.a. ada pula yang menuntut darahnya. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi.w. Contohnya di samping Rasullullah s.w. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut.a.t.” iii.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s.” ii.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. manakala yang memungkiri harus bersumpah. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i. seperti sabda baginda s.

wajib mengesakan Tuhan. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji.w. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah.perang Banu Qurayzah Rasullullah s. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas.t. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s.w. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s. Dalam hal ini Nabi s. ibadat. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya.a. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s. hukum.w. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya. Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran. .w.a.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. akhlak dan syariah.a.” Jelasnya sama ada baginda s. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu. dan perkara – perkara berhubung dengannnya. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran. mengeluarkan zakat. mendirikan sembahyang.w.a.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah.

” Bagaimana caranya.w. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s.a. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak. “Wahai Rasullullah. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi.t. Menurut Islam.w.t. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal.a. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab.a. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya.w.w. sendiri. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata.w. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s.a. bilangan rakaat. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s. atau . adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat. Dalam masalah ini Rasullullah s.. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran.t. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya. Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s.w.w. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia.

“Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari.” Hadith – hadith Nabi s.w. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. Rasullullah s. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s.w. istighfar. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya.a.w. ekonomi dan politik.w yang bermaksud: 1.a. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam.” 2. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk. Saidina Ali bin Abi Talib r. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya. Dalam pidatonya yang terakhir. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar. memberi salam. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab. telah membantah dan berkata.a.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. telah mengatakan kepada pengikut – . ”Allah melaknat orang yang memberi.a.w. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh.” ” Tiga perkara yang di maafkan. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya.a.t.

“Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba.” Tanya Rasullullah lagi. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah.a.w.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah.” Jawab Muaz.w. Lantas Nabi s.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.a.w.a.a. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. Nabi s.w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan. minum dan adab ke tandas.w. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz. Ini dijelaskan oleh Nabi s. Sunnah juga seperti al-Quran. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab.a. hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . dan ada pula yang menyentuh bidang .

Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.w.w. Pertamanya.html Dari segi istilah Ilmu Hadith. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.w. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali.a. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. Keduanya. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.. Baginda s. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.a.w. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda . perbuatan.w. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. Dengan kerana itu.a. Dalam penggunaan biasa.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.a. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.a) „. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.w.a.a. kepada dua kategori. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.a. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.blogspot. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. jauh dari nur Ilahi.w sama ada dari segi perkataan. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s.w. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. sama da perkatan.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.

w.w.a.w. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. sama ada perkataan.w. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Keduanya.a.a.a.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang .a. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. kepada dua kategori.w. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. selain dari al-Quran. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. Baginda s. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .a. Dengan kerana itu. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) .a.w.w. Sunnah juga seperti al-Quran. Pertamanya. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.diutus menjadi rasul. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab.a.a.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.

maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. Oleh itu. Pembacaannya adalah suatu ibadah. sistem moral.A. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.baginda s. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. AL-SUNNAH . Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.w. untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.blogspot.a.A.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S. sejarah dan lain-lain lagi. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.a.W. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.w. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu. fakta-fakta sains. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman. pengetahuan tentang alam ghaib. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. jauh dari nur Ilahi.W. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia..a) „. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S. sistem perundangan Islam. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.

Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran. . meliputi perkataan.W.A.Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S. selain daripada al-Quran. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->