FUNGSI BANK PUSAT - mengeluarkan mata wang - mengawal kestabilan nilai wang - jurubank kepada kerajaan - jurubank kepada

pihak perdagangan 1. MENGELUARKAN MATA WANG - diberi kuasa tunggal oleh kerajaan untuk mengeluarkan mata wang negara - mengawal jumlah penawaran wang dalam edaran untuk : menjamin kestabilan harga, memastikan bekalan wang mencukupi supaya aktiviti perniagaan licin - mencetak wang bergantung kepada keadaan tertentu supaya tidak berlebihan yang boleh akibatkan inflasi - mata wang dikeluarkan ada nilai cagaran 80.59% dalam bentuk pertukaran asing 2. MENGAWAL KESTABILAN NILAI MATA WANG - memastikan kestabilan nilai mata wang melalui cara: (i). mewujudkan sandaran minimum 80.59% dalam bentuk rizab antarabangsa untuk semua mata wang (ii). mengawal dan menyokong nilai RM di pasaran pertukaran asing * Bila nilai RM jatuh berbanding Yen, Bank pusat akan membeli RM dan menjual Yen supaya penawaran RM berkurangkan dan nilai RM naik. Sebaliknya bila nilai RM naik berbanding Yen, bank pusat akan menjual RM dan membeli Yen supaya penawaran RM bertambah dan nilai RM jatuh. (iii). mengawal inflasi dalam negara * Inflasi menyebabkan kuasa beli wang jatuh dan orang ramai hilang keyakinan terhadap mata wang negara. Bank Pusat mengawal inflasi dnegan alat-alat dasar kewangan supaya kuasa beli wang tidak jatuh. 3. MENJADI JURUBANK KEPADA KERAJAAN - sediakan perkhidmatan kepada kerajaan pusat, kerajaan negara dan badan berkanun - 5 cara iaitu mentadbir akaun kerajaan, mengurus hutang negara, memberi pendahuluan sementara, mengurus pertukaran asing, memberi nasihat pelaburan (a) menerima simpanan hasil cukai dan hasil bukan cukai dan membuat bayaran bagi pihak kerajaan dengan keluarkan cek. Semua jabatan kerajaan ada akaun di BNM. (b) mengurus hutang negara jika hasil tidak mencukupi dengan mendapat pinjaman melalui penjualan surat jaminan kerajaan, bil perbendaharaan dan bon. (c) menyediakan pendahuluan sementara kepada kerajaan bila perbelanjaan melebihi hasilnya mesti dibayar balik oleh kerajaan tidak lewat 3 bulan setelah berakhir tahun kewangan kerajaan. (d) mengurus perniagaan pertukaran asing bagi pihak kerajaan untuk menjamin kestabilan nilai mata wang negara di pasaran pertukaran asing. (e) memberi nasihat dan mengkaji peluang pelaburan di luar negara.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.