Sejarah India sebelum 500 S.

M kurang jelas-Orang pada zaman ini dikenali Negrito  Tamadun Lembah Sungai Indus (TLSI : 3000SM - 1500SM)  Pencapaian dalam segi kebendaan dan kebudayaan  Aspek yang dapat dilihat seperti perancangan bandar, pembinaan ruma, hub. Perdagangan, penyembahan dewa ibu dan permandian umum  TLSI bermula dari barat laut India sehingga terusan Sungai Indus(Daerah Baluchistan, Pakistan)

Penemuan DI TLSI
Pembinaan – rumah, jalan raya yang terancang, sistem perparitan dan longkang, kolam permandian, benteng pengawal banjir, gudang (penyimpanan bijiran) Agama – Cop Mohor(Lambang Yoga), patungpatung wanita(Dewa Ibu- Masy. Tamil) Bahasa – berbentuk piktografik (merekod ilmu) Pengankutan – perahu dan kereta lembu

Kejatuhan TLSI (1500SM) – disebabkan oleh banjir besar, serangan wabak penyakit, peperangan (TLSI dengan Orang-orang Parsi)

 Tamadun

India mempunyai beberapa tahap perkembangan agama:II. Zaman Vedik/ortodoks-kewujudan tuhan/dewa-dewi III.Zaman Heterodok-Menolak kewujudan tuhan dan kitab Veda IV.Zaman Moden

     

 

Zaman Vedik (1500SM-1200) Pemerintahan dibawah empayar Dinasti Maurya Kemunculan komuniti pedagang – Meguasai sistem sosial India selatan meliputi Zaman sangam, Pallava dan Chola Zaman Heterodok(1200 – 1750M) Kemunculan dan penguasaan kuasa-kuasa Islam seperti pemerintahan Turko-Afghan dan Mughal Zaman Moden (mulai 1750M) Kedatangan, penaklukan dan penubuhan Kerajaan British di India

 Hinduisme

– Merupakan agama tertua di dunia (ciptaan manusia)  Hinduisme – nama sempena Sungai Sindhu  Hindu agama yang dilebalkan ‘kekal abadi’ (Sanatana Dharma)  Kitab Veda – 4 bahagia v. Rigveda vi.Yayurveda vii.Samaveda viii.Atharvaveda

Setiap Veda mempunyai 4 bahagian :B. Mantra – mazmur-mazmur dari tuhan C. Brahmana – keterangan dan cara penggunaan mantra D. Aranyaka – ajaran-ajaran mistik sesuatu upacara keagamaan E. Upanishad – kesimpulan mantra,Brahmana, dan Aranyaka  5 ajaran penting dipatuhi pegikut Hindu 7. Tuhan dlm agama Hindu – mempunyai banyak bentuk dan nama seperti Visnu dan Krishna 8. Animisme – objet di bumi mempunyai semangat 9. Menaguangkan Ciptaan Manusia – hasil seni gol. Brahmin 10.Peraturan Kasta (Chatur Varna)-kaum aryan memartabatkan diri sebagi gol. bangsawan

Percaya kepada Hukum Karma – perbuatan baik dibalas baik dan sebaliknya • Untuk mencapai karma, terdapat beberapa cara :III. Karma Yoga – Bersekutu dengan tuhan IV. Bhakti Yoga – Hidup sederhana dan membuat bakti (Kitab Veda banyak menceritakan Bhakti Yoga – Seperti Hanuman-Rama, Sita-Rama) V. Jnaha Yoga – Hidup Kensengsaraan JAINA  Di asaskan oleh Vardharmana/Mahavira (Pahlawan Besar)  Wujud akibat kekurangan dr agama Hindu  Untuk mencapai nirwana ( kebahagiaan)
1.

 Jalan

utk mencapai Nirwana melalui 3 peringkat :2. Keyakinan yang benar 3. Pengetahuan yang benar;dan 4. Kelakuan yang benar – jangan membunuh,melukai (katakata/perbuatan), jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berkehidupan yg tidak bersihat/pemabuk, dan jangan berkehendak kepada sesuatu.