Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia

Muhammad Azwan bin Mokhtar (c) Muhammad Faiz bin Norazman Amir Hafitz bin Abd. Aziz

7.1 Ciri-Ciri Demokrasi Berparlimen 1) Keluhuran Perlembagaan 7.1.1 Perlembagaan
Merupakan perinsip Rukun Negara yang ke-3. Keluhuran Perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia mengatasi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Oleh itu, semua jenis yang bercanggah dengan perlembagan ini adalah tidak sah. Undang-undang negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan.

2)Kepentingan Perlembagaan Menjadi panduan kepada pemimpin semasa memerintah. Menjamin ketaatan rakyat kepada negara. Menjamin pentadbiran yang cekap, adil dan jujur. Menetapkan kebebasan dan hak asasi rakyat untuk menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Menentukan batasan bagi menjaga keselamatan dan kelicinan pentadbiran untuk kemakmuran rakyat. Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

3) Pindaan Perlembagaan

Terdapat 4 kaedah iaitu : Kaedah Pertama Kaedah Kedua Kaedah Ketiga Kaedah Keempat

7.1.2 Raja Perlembagaan
Sistem pemerintahan berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong (YDPA) memerintah berdasarkan Perlembagan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. YDPA tidak boleh bertindak sendiri kecuali dalam hal tertentu yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan. Menjadi tonggak negara dan lambang keutuhan dan perpaduan rakyat Malaysia.

7.1.3 Kuasa Pemerintahan
1) Konsep pengasingan kuasa
Kuasa kerajaan Malaysia dibahagi kepada 3 badan

Badan Perundangan -Parlimen -Dewan Undangan Negeri

Badan Eksekutif -Kabinet -Kementeriankementerian

Badan Kehakiman - Mahkamah

2)Badan Perundangan (Legislatif)
Proses Meluluskan Undang-Undang Di Parlimen
PERBINCANGAN secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat.

PEMBACAAN KEDUA di Dewan Rakyat dan rang undang-undang ini dibahaskan.

PEMBACAAN PERTAMA di Dewan Rakyat, iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja.

PENGGUBALAN rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara.

CADANGAN oleh kementerian.

PEWARTAAN atau pemberitahuan undang-undang ini dalam Warta Kerajaan.

PENYERAHAN rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan dan diturunkan cap mohor.

PEMBENTANGAN di Dewan Negara. Proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi.

PEMBACAAN KETIGA di Dewan Rakyat. Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara.

3)

Badan Pelaksana (Eksekutif)

Jemaah Menteri (Kabinet) diketuai oleh Perdana Menteri yang berkuasa melaksanakan undang-undang dan melaksanakan kuasa eksekutif di peringkat pusat. Tugas jemaah Menteri adalah mengubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri. Menteri mengetuai satu, atau lebih kementerian untuk melaksanakan undang-undang, perancangan dasar kerajaan. Beliau dibantu oleh seorang Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, dan Setiausaha Politik. Menteri yang tidak ada kementerian dikenal sebagai Menteri Tidak Berportfolio dan akan bertugas di Jabatan Perdana Menteri. Terdapat 5 Suruhajaya Perkhidmatan :
Ø Ø Ø Ø Ø

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Polis Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang Majlis Angkatan Tentera

4)Badan Kehakiman (Judisiari) Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menetukan perkara sivil dan jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan. Badan kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak pelaksana. Badan kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Mahkamah mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara, mentafsirkan undangundang, mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah disisi undang-undang. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut

7.1.4 Pilihan Raya
 Pilihan Raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk

memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan.  Dilakukan secara sulit dengan prosedur yang telus dan teratur.  Pilihan Raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya(SPR). Anggotanya dilantik oleh Yangdi-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu  Tiga fungsi SPR :
Ø Menetukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya. Ø Menjalankan pendaftaran pemilih. Ø Mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil.

 Proses Pilihan Raya di Malaysia
Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian oleh SPR.

Penamaan calon.

Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding.

Pelancaran kempen pilihan raya.

Pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi oleh SPR.

Pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih kepada pengundi di tempat pengundian.

Pembuangan undi. Pengundi akan memangkah calon pilihannya pada kertas undi dan memasukkan kertas tersebut ke dalam peti undi.

Pengiraan undi.

Pengumuman keputusan pilihan raya oleh Pegawai Pilihan Raya.

7.1.5 Parti Politik Di Malaysia Sehingga Tahun 1963
Parti Politik di Tanah Melayu (1963)
v Malayan Democratic Union(MDU) v Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu(UMNO) v Malayan Indian Congress(MIC) v Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu atau All Malayan Council of Joint Action(AMCJA) v Hizbul Muslimin v Malayan Chinese Association(MCA) v Parti Kemerdekaan Tanah Melayu atau Independence Malaya Party(IMP) v Parti Islam Se-Tanah Melayu(PAS) v Parti Buruh Se-Tanah Malayu v Parti Negara (*sila rujuk m/s: 181-184)

Parti Politik di Sarawak (1963)
v Parti kebangsaan Melayu Sarawak(PKMS) v Parti Bersatu Rakyat Sarawak(SUPP) v Parti Kebangsaan Sarawak(SNAP) v Barisan Rakyat Jati Sarawak(BERJASA) v Parti Pesaka Anak Sarawak(PESAKA) v Parti Cina Sarawak(PCS) v Parti Negara Sarawak(PANAS)

Parti Politik di Sabah (1963)
v Parti v Parti v Parti v Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu(UNKO) Kebangsaan Sabah Bersatu(USNO) Pasok Momogun Cina Sabah atau Sabah Chinese Association(SCA)

7.2 Negara Persekutuan 7.2.1 Kerajaan Persekutuan
 Perlembagaan Persekutuan memberi peruntukan

yang luas kepada Kerajaan Persekutuan berhubung dengan pentadbiran negara.  Bidang pentadbiran negara meliputi semua aspek perkhidmatan ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan.  Badan pelaksana mempunyai tugas untuk menjalankan kuasa-kuasa eksekutif mengikut undang-undang yang sedia ada.  Kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong.

7.2.2 Kerajaan Negeri
 Kuasa eksekutif terletak pada Yang Dipertua

Negeri.  Urusan pentadbiran negeri terletak pada perlembagaan negeri .  Majlis Mesyuarat Negeri(EXCO) di semenanjung Malaysia, Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah mengandungi sebilangan ahli DUN serta tiga orang pegawai kerajaan(ex-officio), iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, dan Penasihat Undang-Undang Negeri.

7.3 Lambang-Lambang Negara 7.1.3 Jata Negara
 Jata Negara Malaysia melambangkan kemegahan

penduduk negara ini.  Setiap lambang pada jata mempunyai maksud tertentu.

7.3.2 Bendera Kebangsaan
Bendera kebangsaan membezakan Malaysia daripada negara lain. Juga berfungsi untuk membangkitkan semangat perjuangan. Bendera ini juga berkibar megah sebaik sahaja bendera Union Jack diturunkan. Pada tahun 1949, sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan untuk membuat perakuan berhubung dengan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Seramai 373 orang pereka bentuk telah mengambil bahagian dan tiga reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir , dalam pertandingan yang diadakan oleh Majlis Perundangan Persekutuan.

Pada28 November 1949, akhbar The Malay Mail telah menyiarkan keputusan mejoriti orang ramai. Hasilnya reka bentuk En. Mohamad Hamzah, arkitek kerajaan di Johor, telah terpilih. Pada 19 Mei 1950, King George VI telah memperkenankan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru itu. Pada 26 Mei 1950 bendera yang juga dikenali sebagai Jalur Gemilang telah berkibar buat kali pertamanya di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh DYMM Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI.

7.3.3 Lagu Kebangsaan
Sebelum merdeka lagu kebangsaan negara kita ialah lagu kebangsaan British, iaitu G0d Save The Queen. Lagu kebangsaan negara kita dikenali dengan tajuk Negaraku. Lagu Negaraku dicipta pada tahun 1957. Pemilihan lagu ini dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur. En. Saful Bahri telah mengubah lirik lagu kebangsaan berdasarkan lagu Terang Bulan. Lirik lagu kebangsaan ini mengambarkan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi kepada tanah air, bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan

Lirik Lagu Negaraku
Negaraku Tanah tumpahnya darahku, Rakyat hidup bersatu dan maju, Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta, Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertakhta

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.