1.0 Pendahuluan Filem yang saya gunakan ialah Seducing Mr Perfect. Filem ini merupakan filem Korea.

Sinopsis bagi filem ini ialah Min Joon merupakan seorang yang amat percaya kepada cinta sejati, amat yakin dengan lelaki yang dicintainya tetapi hasilnya, setiap kali bercinta Min Joon akan ditinggalkan oleh lelaki yang dicintainya. Pada suatu hari, Min Joon telah dikecewakan dengan teruk oleh teman lelakinya. Min Joon telah ditinggalkan oleh kekasihnya sewaktu hari lahirnya. Sifat profesional dan keyakinan dalam kerjayanya akan hilang apabila dia bercinta. Pada suatu hari, Min Joon telah melanggar sebuah kereta luar negara. Seorang lelaki muda keluar daripada kereta tersebut dalam keadaan marah. Untuk keluar daripada masalah ini, Min Joon telah berpura-pura tidak memahami bahasa Inggeris. Tetapi akhirnya, berlaku sesuatu yang tidak terduga. Apabila Min Joon tiba di tempat kerja, barulah Min Joon mengetahui bahawa lelaki yang dilanggarnya pagi tadi merupakan ketua barunya iaitu Robin. Min Joon terpaksa berhadapan dengan lelaki yang amat dingin dengan wanita. Tetapi akhirnya, Min Joon berjaya membuktikan bahawa cinta sejati memang wujud iaitu antara Min Joon dengan Robin. Filem ini dibintangi oleh Uhm Jung-hwa ( Min Joon ) dan Daniel Henney ( Robin Heiden ) sebagai watak utama. Seterusnya saya juga menggunakan dua drama Korea yang lain untuk mengukuhkan bukti penggunaan konsep hormat dalam budaya Korea. Drama yang kedua ialah Full House. Full House mengisahkan seorang perempuan yang bernama Ji Eun yang telah kehilangan kedua-dua ibu bapanya akibat kemalangan jalan raya. Ji Eun menetap di sebuah rumah yang bernama Full House. Pada suatu hari, rakan Ji Eun telah menipu dan menjual Full House kepada Young Jae. Ji Eun terpaksa berkahwin dengan Young Jae semata-mata untuk terus tinggal di Full House. Walaupun Ji Eun berkahwin dengan Young Jae secara kontrak, dia menaruh hati terhadap Young Jae. Dia menjadi sedih apabila Young Jae selalu melayannya dengan kasar dan apabila mengetahui bahawa Young Jae lebih mengambil berat tentang Hae Won. Tetapi akhirnya, Young Jae jatuh hati terhadap Ji Eun. Drama ini dibintangi Song Hae Gyo ( Ji Eun ) dan Jung Ji Hoon ( Young Jae ) sebagai watak utama. Bahan ketiga yang saya gunakan ialah drama Coffee Prince. Drama ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Han Gyul. Han Gyul telah menolak untuk menguruskan perniagaan keluarganya, tetapi terpaksa menguruskan sebuah kafe atas arahan neneknya.

1

Han Gyul tidak mampu menolak permintaan neneknya lalu menceburkan diri dalam perniagaan kopi gourmet. Pada suatu hari, Han Gyul telah berjumpa dengan Eun Chan iaitu seorang gadis yang berperwatakan ceria tetapi mempunyai personaliti yang tidak dapat dijangka dan mula mempelajari tentang cinta yang sebenar.

2.0 Objektif dan batasan kajian
Objektif kajian ini adalah untuk melihat perbezaan penggunaan konsep hormat secara verbal dan bukan verbal dalam kedua-dua budaya iaitu budaya Korea dan budaya Melayu. Konsep hormat verbal ini akan tertumpu kepada penggunaan kata ganti nama, kata panggilan, kata panggilan kekeluargaan, penggunaan bentuk hormat dalam kata kerja dan adjektif dalam data yang telah didapati. Manakala untuk konsep hormat bukan verbal akan dikaji dari segi tingkah laku yang menunjukkan bentuk penghormatan kepada orang lain. Bentuk data yang akan saya gunakan untuk menganalisis perbezaan ini ialah sarikata bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam ketiga-tiga cerita yang telah saya pilih. Selain itu, saya juga turut mengkaji penggunaan bahasa Korea dalam mengungkapkan konsep hormat secara verbal dalam ketiga-tiga cerita tersebut. 3.0 Kaedah dan masalah kajian Saya memperoleh bahan kajian daripada filem Seducing Mr Perfect, Full House dan Coffee Prince. Ketiga-tiga bahan ini merupakan bahan daripada bahasa Korea. Filem Seducing Mr. Perfect merupakan salah satu filem yang telah digunakan dalam kursus HMT228 iaitu sosiolinguistik. Namun pada masa tersebut, filem ini tidak dikaji terlalu mendalam dari segi penggunaan konsep hormat. Oleh sebab itu, saya telah memilih filem ini. Manakala filem Full House dan Coffee Prince pula hanyalah bahan tambahan yang saya akan gunakan untuk mengukuhkan bukti bagi konsep hormat ini. Saya telah mengeluarkan data daripada ketiga-tiga cerita ini dengan menggunakan perisian Power DVD. Selain itu juga, proses penulisan sarikata telah dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word 2003. Saya hanya memilih data yang berkaitan dengan tajuk saya sahaja. Oleh itu, saya tidak mengeluarkan keseluruhan sarikata ketiga-tiga cerita Korea ini. Perkara di atas hanya melibatkan kosep hormat secara verbal sahaja.

2

Data bagi konsep hormat secara bukan verbal pula dilakukan dengan menggunakan kamera. Babak yang berkaitan dengan konsep hormat secara bukan verbal akan diberhentikan seketika dan seterusnya saya akan menangkap babak tersebut. Saya turut juga menggunakan bahan dari internet terutamanya bahan daripada bahasa Korea untuk lebih memahami penggunaan konsep hormat dalam masyarakat Korea. Selain itu juga, bagi budaya Melayu pula saya mencari bahan dari perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan juga dari internet. Terdapat pelbagai masalah yang terpaksa saya hadapi dalam mencari dan mengumpul bahan-bahan kajian ini. Masalah yang pertama ialah semasa hari pemberian tajuk filem kepada pensyarah saya. Tajuk filem saya telah dibantah penggunaannya kerana telah digunakan Namun akhirnya, majoriti rakan-rakan saya dalam kursus bahasa Melayu sebelumnya.

membenarkan saya menggunakan filem Seducing Mr Perfect kerana saya telah mengeluarkan datanya. Masalah yang kedua ialah saya menghadapi kesukaran untuk memahami pertuturan pelakon Korea yang begitu laju. Masalah ini bertambah sukar kerana saya bukanlah penutur natif bagi bahasa Korea. Namun berkat kesungguhan saya, akhirnya saya dapat juga memahami sedikit sebanyak bahasa Korea.

4.0 Dapatan dan analisis kajian
Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan pertuturan atau penulisan untuk menyampaikan makna ( Rudolph E.Busby & Randall E. Majors : 39 ). Oleh itu konsep hormat secara verbal ialah bentuk hormat yang disampaikan melalui pertuturan atau penulisan. Budaya Korea mempunyai banyak perbezaan dengan budaya Melayu dalam mengungkapkan konsep hormat. Bahasa Korea menunjukkan amalan yang penting dalam perhubungan penutur atau penulis dengan kedua-dua subjek dalam ayat dan audien. Tatabahasa Korea menggunakan satu sistem hormat yang ekstensif untuk menunjukkan hubungan antara penutur dengan audien ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Konsep hormat dalam bahasa Korea ditunjukkan dengan menggunakan kata nama hormat yang khas ( ibid : 13 Feb 2009 ). Bentuk hormat ini juga digunakan dalam semua kata kerja dan kata adjektif ( ibid : 13 Feb 2009 ). Hal ini dapat dilihat daripada data yang diambil daripada ketiga-tiga filem Korea dalam lampiran 1.

3

Berdasarkan dalam lampiran 1, jelaslah dapat dilihat bahawa dalam mengungkapkan konsep hormat secara verbal, Korea telah menggunakan empat bentuk panggilan. Antara bentuk panggilan tersebut ialah kata ganti nama, kata panggilan, kata panggilan kekeluargaan dan penggunaan nama peribadi. Dalam budaya Korea, terdapat bentuk hormat yang digunakan di akhir nama penuh seseorang iaitu ssi ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Bentuk hormat ssi ini merupakan bentuk hormat yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat di Korea ( ibid : 13 Feb 2009 ). Bentuk hormat ini ditempatkan di akhir nama penuh seseorang seperti Kim Cheol Su- ssi atau pun di akhir nama pertama seseorang jika penutur mempunyai hubungan yang mesra dengan seseorang seperti Cheol Su- ssi ( ibid : 13 Feb 2009 ). Dalam filem yang saya kaji, penggunaan bentuk hormat ini dapat saya kesan. Tetapi terdapat juga sesetengah penutur tidak menggunakan bentuk hormat ini. Hal ini dapat dilihat seperti data di bawah: Seducing Mr. Perfect 1) 5.20min Oh,jun hyoung Oh,jun hyoung ( menggunakan bentuk hormat ssi ) 2) 40.42min Yoo-mi adakah presiden pergi ke mana-mana? Yoo-mi, did the president go somewhere? ( menggunakan bentuk hormat ssi ) 3) 1.05.53min He,Kim Min June! ( tidak menggunakan bentuk hormat ssi ) Hey,Kim Min June! Berdasarkan data di atas, penutur dalam filem ini menggunakan kata ganti nama peribadi dan menggunakan bentuk hormat ssi dalam ayat 1 dan 2. Jika diperhatikan ayat 1 dan 3 tidak menggunakan nama penuh seseorang tetapi hanya mengungkapkan bentuk hormat ssi di akhir nama pertama seseorang. Hal ini berkemungkinan hubungan antara mereka mesra. Tetapi dalam ayat 3, penggunaan bentuk hormat ssi tidak dapat dikesan. Hal ini mungkin kerana pada masa ini, penutur berada dalam keadaan emosi yang marah sehingga mengabaikan penggunaan bentuk hormat ini. dilawan bertutur, penutur akan mengabaikan bentuk hormat. Kebiasaannya, apabila seseorang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil terutama terhadap orang yang Selain itu, saya juga dapat

4

mengesan penggunaan bentuk hormat yang tidak sesuai dalam filem ini. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah : Seducing Mr Perfect 4 ) 6.46min Cik Kim pembedahan kau berjalan baik? Ms Kim, did the surgery go well? Berdasarkan ayat di atas, penutur telah menggunakan bentuk hormat ssi dengan nama keluarga orang yang dilawan bertutur. Mengikut budaya Korea, hal ini boleh dikatakan kurang ajar kerana ia menunjukkan bahawa penutur mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada orang yang dilawan bertutur ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Hal ini amat berbeza dengan budaya Melayu. Penggunaan bentuk hormat ini tidak didapati dalam budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, jika ingin memanggil seseorang dengan nama peribadi atau nama penuhnya hanya memadai dengan memanggil namanya sahaja tanpa menambah bentuk hormat di belakang namanya. Namun, hal ini turut bergantung mengikut konteks dan latar belakang sosial penutur ( Nor Hashimah Jalaluddin et.al : 2 ). Selain itu, keadaan suasana sama ada formal atau tidak formal, status dan usia adalah faktor penentu penggunaan kata panggilan ini ( ibid : 2 ). Contohnya seperti data di bawah : 5) Sharifah, awak hendak pergi ke mana? 6) Cik / Kak Sharifah, awak hendak pergi ke mana? 7) Puan Sharifah, awak hendak pergi ke mana? Berdasarkan contoh ayat di atas, jika orang yang dilawan bertutur iaitu Sharifah mempunyai usia yang hampir sebaya memadai jika dipanggil nama sahaja tanpa kata panggilan hormat. Tetapi jika Sharifah lebih tua daripada penutur, penutur mestilah memanggilnya dengan kata panggilan yang sesuai seperti dalam ayat 6 dan 7. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penggunaan kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama khas yang digunakan kepada manusia dan bukan manusia ( Nor Hashimah Jalaluddin et.al : 17 ). Ganti nama ini terbahagi kepada tiga iaitu kata ganti nama pertama, kedua dan ketiga ( ibid : 17 ). Kata ganti nama diri di Korea mempunyai set kesantunannya yang tersendiri ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Sebagai contohnya jeo. Jeo

5

merupakan bentuk rendah diri bagi ganti diri pertama Na ( saya, aku ) dan jeohui merupakan bentuk rendah diri bagi kata ganti nama uri ( kita ) ( ibid : 13 Feb 2009 ). Selain itu, penggunaan kata ganti diri kedua dan ketiga biasanya dielak penggunaannya terutamanya apabila menggunakan bentuk hormat ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Oleh sebab itu, walaupun bentuk hormat bagi kata ganti nama neo ( awak ) ialah dangsin ( secara tulisan kawan atau sayang ) namun kata ganti ini hanya digunakan dalam situasi sosial yang tertentu sahaja seperti antara dua orang pasangan berkahwin atau antara dua orang yang tidak mengenali ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Kebanyakan masyarakat Korea lebih biasa menggunakan nama seseorang, istilah kekeluargaan dan status profesional berdasarkan makna ayat yang hendak disampaikan dalam konteks ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Berdasarkan data daripada filem Seducing Mr Perfect, hanya tiga kata ganti nama digunakan. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah : Seducing Mr Perfect : 8) 25.22min Tak guna kau ! ( neo ) Screw you Full House : 9) 25.26min You see, Ji-eun’s father, our ( uri ) father. Coffee Prince : 10) 21.56min Me? ( Na ) Berdasarkan contoh data di atas, penutur dalam filem ini tidak menggunakan bentuk hormat bagi kata ganti nama. Hal ini dapat dilihat dalam ketiga-tiga data iaitu dalam ayat 8, 9 dan 10. Seharusnya, penutur dalam ayat 9 menggunakan bentuk hormat jeohui. Manakala penutur dalam ayat 10 pula, sepatutnya menggunakan bentuk hormat jeo. mempunyai persamaan dengan budaya Melayu. Hal ini hampir Dalam budaya Melayu, penggunaan kata

ganti nama turut terdiri daripada tiga jenis. Kata ganti diri pertama terdiri daripada aku, saya, beta, patik, kami dan kita ( Nik Safiah Karim et al : 104 ). Bentuk kata ganti nama diri terbahagi kepada dua iaitu bentuk kasar dan halus ( Nor Hashimah Jalaluddin et al : 137 ). Bentuk kasar merujuk kepada aku, engkau dan sebagainya manakala bentuk halus ialah seperti saya, awak dan lain-lain ( ibid : 137 ). Dalam budaya Melayu, penggunaan kata ganti nama aku dianggap agak kasar dan tidak sopan jika orang

6

yang dilawan bertutur lebih tua daripada penutur atau tidak mempunyai hubungan yang mesra dengan penutur. Oleh itu, bentuk halus akan digunakan iaitu penggunaan kata ganti diri pertama saya. jeo. Bentuk kasar ini terbatas kepada hubungan yang rapat atau mesra seperti hubungan adik-beradik, dalam kalangan individu atau kumpulan jarak umur yang dekat dan dalam situasi orang tua bercakap dengan orang yang muda ( ibid : 137 ). Manakala kata ganti nama diri bentuk halus digunakan apabila seseorang itu bercakap dengan individu yag tua daripadanya atau dengan individu yang kurang atau tidak dikenalinya ( Nor Hashimah Jalaluddin et al : 138 ). Budaya Korea juga menggunakan kata panggilan. Kata panggilan merupakan kata Hal ini bersamaan dengan budaya Korea iaitu bentuk rendah diri bagi na ialah

yang digunakan untuk memanggil atau menyapa seseorang dalam perbualan sama ada melibatkan hubungan keluarga atau hubungan luar keluarga ( Nor Hashimah Jalaluddin et.al : 107 ). Masyarakat Korea banyak menggunakan kata panggilan untuk mengungkapkan konsep hormat terhadap individu yang disapa. Hal ini dapat dilihat seperti data di bawah : Seducing Mr Perfect: 11 )22.01 min Puan Ma’am ( Seonsaeng ) 12 )30.48min Tuan, kau hendak kopi? ( Seonsaeng ) Would you like some coffee, sir? Berdasarkan data yang saya dapati, penggunaan kata panggilan dalam masyarakat Korea hanya digunakan untuk menyapa seseorang apabila berada dalam situasi rasmi atau formal. Selain itu, bentuk panggilan yang digunakan iaitu seonsaeng merupakan bentuk Dalam budaya Korea juga, penggunaan kata panggilan hormat yang digunakan untuk menyapa seseorang dalam keadaan yang lebih formal ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). seonsaeng tidak dihadkan penggunaannya mengikut jantina iaitu digunakan untuk merujuk lelaki dan wanita sekaligus. Selain itu juga, bentuk rujukan kehormat tidak digunakan di Korea. Rujukan kehormat ialah satu jenis panggilan yang menurut Asmah Haji Omar ( 1986 : 45 ) dalam Sumalee Nimmanupap : 48 ) ialah rujukan yang dikenakan kepada sasaran menurut taraf sosialnya sama ada mempunyai gelaran atau tidak. Panggilan rujukan kehormat ini

7

ditempatkan sebelum gelaran atau pangkat dan nama peribadi seseorang bagi menghormati diri orang itu menurut darjat, pangkat dan sebagainya ( ibid : 48 ). Dalam budaya Korea, tidak terdapat penggunaan rujukan kehormat ini. Hal ini amat berbeza dengan budaya Melayu yang amat mementingkan penggunaan rujukan kehormat apabila ingin memanggil seseorang. Antara bentuk rujukan kehormat ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda ( menyapa Yang Dipertuan Agong ), Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat, Yang Amat Berbahagia dan sebagainya. Manakala untuk memanggil seseorang yang mempunyai gelaran ikhtisas seperti profesor ( prof. ), profesor madya ( prof. madya ), doktor ( dr. ), cikgu, dekan dan sebagainya orang Korea menggunakan bentuk hormat seonsaeng dan tidak terdapat penggunaan gelaran ikhtisas ini. Sebagai contohnya seperti data dari filem Coffee Prince di bawah : 13 ) 24.41min That’s right, he wouldn’t be Manager Hong if he didn’t resist the idea. ( seonsaeng ) Manakala dalam budaya Melayu, jika seseorang mengetahui bahawa orang yang disapa mempunyai gelaran ikhtisas, mereka akan memanggil gelaran ikhtisasnya sahaja. Namun, dalam perbualan, kata panggilan tuan dan puan dapat digunakan untuk menggantikan gelaran ini ( Sumalee Nimmanupap : 52 ). Selain itu juga, kata panggilan tuan dan puan ini juga digunakan oleh penutur Melayu dalam situasi formal. Gelaran golongan ini digunakan secara umum bagi menghormati seseorang menurut kedudukan peribadi, kedudukan sosial atau usianya dan juga digunakan kepada orang yang tidak dikenali ( Sumalee Nimmanupap : 51 ). Dalam budaya Melayu, kata panggilan tuan digunakan kepada orang lelaki yang berpangkat lebih tinggi dalam pekerjaan daripada diri orang yang bercakap atau yang lebih tua ( ibid : 51 ). Dalam hal ini, tidak perlu disebut nama orang yang berkenaan tetapi disebut tuan sahaja ( ibid : 51 ). Bentuk panggilan ini merupakan bentuk panggilan hormat dalam budaya Melayu. Kata panggilan ini juga digunakan kepada orang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad S.A.W iaitu keturunan Syed dan Sharifah. Selain itu, dalam budaya Melayu kata panggilan puan merupakan bentuk hormat yang digunakan untuk menyapa orang perempuan terutama perempuan yang sudah berkahwin

8

( Abdullah Hassan : 2 Mac 2009 ). Jikalau perempuan yang disapa telah menunaikan haji akan dipanggil dengan panggilan Puan Hajah ( ibid : 2 Mac 2009 ). Selain itu pula, kata panggilan cik dan encik merupakan bentuk hormat dalam budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, bentuk hormat cik dan encik boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, sama ada sudah berkahwin atau belum ( ibid : 2 Mac 2009 ). Kata panggilan saudara dan saudari juga merupakan salah satu bentuk hormat dalam bahasa Melayu. Kata panggilan ini digunakan untuk pemuda dan pemudi yang berumur di antara 16 tahun hingga 25 tahun. Kata panggilan ini boleh juga digunakan terhadap orang-orang yang dapat dianggap sebagai setaraf atau lebih rendah daripada yang bercakap. Umpamanya, seorang pemimpin boleh memanggil semua orang saudara. Dalam budaya Korea, penggunaan bentuk panggilan keluarga amat meluas digunakan untuk mengungkapkan konsep hormat. Apabila bertutur dengan seseorang yang mempunyai status yang lebih tinggi, penutur atau penulis mestilah menunjukkan penghormatan terhadap subjek dengan menggunakan kata nama khas atau akhiran kata kerja ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Secara umumnya di Korea, seseorang mempunyai status yang tinggi jika merupakan saudara yang berusia, orang yang tidak dikenali, majikan, guru, pelanggan dan lain-lain lagi ( ibid : 13 Feb 2009 ). Bentuk panggilan keluarga agak berbeza dengan bentuk hormat Korea yang lain. Terdapat bentuk kata nama hormat ( honorific nouns ) yang akan digunakan untuk merujuk kepada hubungan persaudaraan ( ibid : 13 Feb 2009 ). Istilah kekeluargaan akan menjadi lebih hormat jika akhiran kata nama hormat iaitu ( -nim ) diimbuhkan bersama-sama dengan kata akar ( ibid : 13 Feb 2009 ). Sebagai contohnya, seseorang mungkin akan menggunakan kata panggilan halmeoni untuk merujuk kepada neneknya sendiri ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Namun jika seseorang ingin merujuk kepada nenek kepada orang lain, penutur akan menggunakan istilah helmeonim ( ibid : 13 Feb 2009 ). Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang saya petik daripada filem Full House seperti di bawah : Drama Full House 14 ) 15.28 you try it, grandmom ( helmeoni ) (episod 6 )

9

Berdasarkan ayat 14 di atas, dapat dilihat penutur dalam filem ini merujuk kepada neneknya sendiri. Bentuk panggilan helmeonim digunakan untuk menunjukkan penghormatan kepada nenek orang lain. Manakala apabila seorang lelaki ingin memanggil abang yang lebih tua dalam keluarga, panggilan yang akan digunakan ialah hyeong serta memanggil dengan panggilan hyeongnim jika merujuk kepada abang kepada orang lain ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Hal ini dapat dilihat seperti contoh di bawah : Drama Coffee Prince 15 ) 12.23min I owe you so much already,hyung. ( Abang ) ( Episod 1 ) Berdasarkan ayat 15 yang dipetik daripada filem Coffee Prince, kata panggilan hyung mempunyai makna yang sama dengan bentuk panggilan hyeong. pelbagai variasi tulisan. Hal ini kerana terdapat Dalam situasi ini, penutur berkemungkinan mempunyai hubungan

kekeluargaan dengan orang yang disapa atau berkemungkinan penutur mempunyai hubungan yang mesra dengan orang yang disapa. Jika penutur tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang disapa, penutur mestilah memanggilnya dengan panggilan hyeongnim. Tetapi panggilan ini akan berubah jikalau yang menyapa ialah perempuan. Jika penutur ialah perempuan, penutur tersebut mestilah memanggil abang lelaki yang lebih tua daripadanya sebagai oppa atau orabeoni ( Learn-Korea.net : 27 Feb 2009 & Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Tetapi jika penutur menggunakan bentuk panggilan orabeonim, hal ini menunjukkan bahawa penutur merujuk kepada lelaki yang lebih tua daripadanya dan tidak mempunyai pertalian darah dengannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dalam budaya Korea, kata panggilan keluarga ditentukan oleh jantina penutur. Jika yang menyapa ialah seorang perempuan, panggilan yang digunakan akan berbeza dengan lelaki walaupun merujuk kepada orang yang sama. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Drama Coffee Prince : 16 ) 10.03min Oppa, let’s settle this matter quickly. So that we ( Episod 1 ) can go home Hal ini dapat

Berdasarkan ayat 16 di atas, penutur ialah seorang perempuan.

menunjukkan bahawa penggunaan kata panggilan keluarga ditentukan oleh jantina orang yang disapa dan juga jantina penutur itu sendiri. Kata panggilan orabeonim amat jarang digunakan dalam budaya Korea pada masa kini. Masyarakat Korea lebih banyak menggunakan bentuk

10

panggilan oppa. Selain itu, kata panggilan keluarga di Korea bukan hanya digunakan untuk menyapa adik-beradik sahaja, namun turut digunakan oleh seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah untuk menyapa seseorang. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah : Drama Full House 17 ) 45.42min (Oppa ) It is him ( Episod 4 ) Berdasarkan ayat 17 di atas, kata panggilan keluarga ini tidak terhad penggunaannya dalam adik-beradik sahaja. Namun digunakan secara meluas di Korea untuk menyapa lelaki yang tidak mempunyai pertalian darah dengan penutur. Kata panggilan kekeluargaan yang seterusnya ialah unni. Penggunaan kata panggilan unni digunakan oleh penutur perempuan untuk memanggil kakak yang lebih tua dalam keluarga ( Learn-Korea.net : 27 Feb 2009 ) . Kata panggilan ini juga digunakan untuk menyapa wanita yang lebih tua daripada penutur dan tidak mempunyai pertalian darah. Hal ini dapat dilihat seperti data di bawah : Drama Coffee Prince 18 ) 3.03min You couldn’t go out because of work. ( Episod 6 ) My sister isn’t that unsympathetic ( Unni )

Berdasarkan ayat 18 di atas, penggunaan kata panggilan unni ini digunakan untuk merujuk kepada adik perempuan kepada penutur. ini dapat dilihat seperti data di bawah : Drama Coffee Prince 19 ) 1.32min Futhermore it is in front of that unni, don’t even save ( Episod 4 ) a little face for me. Namun kadang kala, kata panggilan ini digunakan untuk menunjukkan hormat kepada perempuan yang lebih tua daripada penutur. Hal

Data ini diambil daripada filem Coffee Prince episod keempat. Dalam ayat ini, kata panggilan unni digunakan dalam babak ini merujuk kepada perempuan yang lebih tua daripada penutur. Hal ini turut mempunyai persamaan dengan budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, kata panggilan abang turut digunakan untuk memanggil lelaki yang lebih tua daripada penutur selain merujuk kepada abang yang mempunyai pertalian darah. Dalam kes ini, kata panggilan ini hanya digunakan apabila hubungan tersebut sudah mesra untuk menunjukkan hormat kepada orang yang lebih tua.

11

Terdapat bentuk hormat yang lain yang digunakan iaitu ahjussi dan ahjumma. Keduadua kata panggilan kekeluargaan ini digunakan untuk merujuk kepada pakcik dan makcik ( Learn-Korea.net : 27 Feb 2009 ). Kata panggilan ini bersamaan dengan budaya Melayu iaitu pakcik berpadanan dengan ahjussi manakala makcik berpadanan dengan kata panggilan ahjumma. Bentuk hormat bagi kata panggilan ahjumma ialah ahjunim ( ibid : 27 Feb 2009 ). Kedua-dua bentuk panggilan ini digunakan secara meluas untuk menyapa seseorang yang lebih tua daripada penutur. Dalam budaya Korea, kata panggilan kekeluargaan sering digunakan untuk

menggantikan penggunaan kata ganti nama walaupun orang yang disapa tidak mempunyai pertalian darah dengan penutur. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Drama Coffee Prince : 20 ) 5.81min Ahjussi! How’s my mom? Isn’t she pretty? ( Episod 5 ) 21 ) 3.31min Ahjumma ! You have to buy all of the fruits you touched ! Berdasarkan ayat 20 dan 21, kata panggilan ini digunakan untuk memanggil orang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan penutur. Namun digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang disapa. Dalam budaya Korea, apabila seorang lelaki ingin menyapa kakak yang lebih tua darinya, ia mestilah memanggil kakaknya nuna ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Tetapi apabila ingin memanggil kakak kepada seseorang perlulah memanggilnya dengan panggilan nunim ( ibid : 13 Feb 2009 ). Selalunya bentuk hormat akan diabaikan penggunaannya jika penutur sedang marah kepada seseorang. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah : Seducing Mr Perfect 22 ) 1.20.46min Mulai sekarang, panggil aku kakak besar! From now on, call me big sister! ( nuna ) Berdasarkan data yang dipetik daripada filem Seducing Mr Perfect, sewaktu penutur menuturkan ayat ini, penutur sedang marah terhadap orang yang dilawan bertutur. Berkemungkinan penggunaan bentuk panggilan hormat keluarga akan terpengaruh akibat hal ini. Seharusnya, bentuk hormat nunim perlu digunakan. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :

12

Drama Coffee Prince 23 )1.36min Noonim ! The water ! Wow. ( Episod 5 ) The water found you! ( Noona said very respectfully )

Berdasarkan contoh ayat di atas, penggunaan nunim merupakan bentuk hormat yang digunakan oleh seseorang lelaki apabila ingin menyapa perempuan yang lebih tua daripadanya. Bentuk noonim merupakan variasi yang lain bagi bentuk hormat nunim. Berdasarkan ayat 23, penutur menghormati orang disapa. Manakala adik lelaki akan dipanggil dengan bentuk hormat au jika disapa oleh lelaki dalam sesebuah keluarga. Namun jika penutur ingin menyapa orang yang tidak mempunyai pertalian darah, penutur akan memanggilnya aunnim. Terdapat satu lagi bentuk panggilan keluarga yang tidak dipengaruhi oleh jantina penyapa iaitu dong saeng Learn-Korea.net :27 Feb 2009 ). Bentuk ini digunakan untuk menyapa adik-beradik yang muda dalam sesebuah keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam ayat di bawah : Seducing Mr Perfect: 24 ) 1.07.17min Apa aku buat semalam adalah bergusti dengan abang ( dong saeng ) aku All i did that night was wrestle with my brother Selain itu, dalam budaya Korea bentuk panggilan yang digunakan untuk memanggil ayah terdiri daripada dua iaitu Appa dan ah buh ji @ abeoji. Kata panggilan Appa digunakan dalam situasi tidak formal ( Learn-Korea.net : 27 Feb 2009 ). Kedua-duanya masih merujuk makna yang sama. Manakala untuk memanggil ayah kepada seseorang bentuk panggilan yang digunakan ialah abeonim. Hal ini dapat dilihat seperti data di bawah : Seducing Mr Perfect : 25 )26.14min Ayah ( Appa) semua kawan aku takutkan bapa mereka Dad, my friends are all scared of their parents Drama Coffee Prince : 26 ) 20.26min About your father ( ah buh ji) ( Episod 1 ) Berdasarkan contoh ayat di atas, kedua-dua bentuk hormat ini digunakan dalam masyarakat di Korea. Manakala bentuk hormat yang digunakan semasa memanggil emak ialah

13

omma dan uh muh ni. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan perasaan hormat kepada ibu dalam kalangan masyarakat di Korea. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah : Seducing Mr Perfect : 27 ) 26.41min Mak? Mak aku? ( Omma ) Mom? My mom? Coffee Prince : 28 ) 06.50 min What should we do now, Mom? ( uh muh ni ) ( Episod 2 ) Berdasarkan ayat 27 di atas, bentuk hormat yang digunakan untuk merujuk kepada ibu ialah omma. Manakala bentuk hormat yang lain ialah uh muh ni seperti yang terdapat dalam ayat 28. Bentuk hormat ini tidak diimbuhkan dengan akhiran kata nama. Penggunaan bentuk panggilan keluarga yang terakhir ialah hara buh ji yang digunakan untuk merujuk kepada datuk. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah : Seducing Mr Perfect : 29 )1.18.22min Aku akan buat, datuk ( hara buh ji ) i’ll do it, grandpa Penggunaan bentuk panggilan keluarga dalam budaya Korea amat berbeza dengan budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, tidak terdapat bentuk imbuhan yang akan diimbuhkan dengan kata dasar untuk menunjukkan bentuk hormat kepada seseorang. Kata panggilan keluarga yang digunakan sebagai contohnya kata panggilan nenek atau opah itu sendirinya sudah menunjukkan penghormatan kepada seseorang. Hal ini turut bersamaan apabila ingin menyapa nenek kepada orang lain. Tiada perbezaan penggunaan kata panggilan apabila ingin menyapa nenek sendiri atau nenek kepada orang lain. Selain itu, kata panggilan yang digunakan untuk menyapa ibu bapa dalam budaya Melayu ialah ibu, emak, ayah, abah dan sebagainya. Hal ini bersamaan dengan budaya Korea. Dalam budaya Korea, mereka menggunakan bentuk hormat untuk menyapa kedua-dua orang tua mereka. Dalam budaya Melayu, terdapat pelbagai kata panggilan yang digunakan untuk menyapa kedua-dua orang tua tetapi masih merujuk kepada orang yang sama. Sebagai contohnya, kata panggilan emak dan ibu masih merujuk orang yang sama.

14

Dalam budaya Melayu, kata panggilan keluarga ditentukan mengikut kedudukan adikberadik. Menurut Nik Safiah Karim ( 1992 ) dalam Nor Hashimah Jalaluddin et al: 119, Faktor umur inilah akan perhubungan antara adik-beradik ditentukan oleh faktor umur.

membezakan bentuk panggilan dalam keluarga. Hal ini amat berbeza dengan Korea. Dalam budaya Korea, kata panggilan keluarga yang digunakan tidak mengikut aturan atau hirarki dan jantina penutur serta orang yang disapa adalah penting untuk menentukan bentuk panggilan yang akan digunakan. dalam budaya Melayu. Dalam sesebuah keluarga, bentuk panggilan keluarga umum dan kata panggilan urutan tradisi merupakan dua jenis bentuk yang akan digunakan untuk menyapa adik-beradik. Kata panggilan keluarga yang umum adalah seperti abang, adik dan kak. Namun pada peringkat yang lebih tinggi seperti hubungan mak / bapa saudara, kata panggilan kak atau bang tidak dibenarkan kerana pada peringkat ini, hubungannya umpama mak dan bapa dan bukan bertaraf kakak atau abang ( Nor Hashimah Jalaluddin et al : 119 ). Jika seseorang yang muda menyapa emak atau bapa saudara dengan menggunakan kata panggilan abang, kak atau makcik penutur itu boleh dianggap sebagai kurang ajar. Panggilan kak / kakak atau bang / abang menggambarkan anak yang lebih tua daripada anak-anak yang lain, sementara bentuk panggilan adik menggambarkan anak yang paling kecil atau anak yang lebih muda daripada kakak atau abangnya ( ibid :119 ). menunjukkan bahawa adik menghormati abang atau kakaknya. Panggilan ini Namun kata panggilan ini Kata panggilannya juga tidak terlalu khusus seperti kata panggilan

dianggap sebagai kata panggilan umum kerana bentuk panggilan ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja dalam kalangan adik-beradiknya dengan syarat individu itu mempunyai adik di bawahnya ( ibid : 119 ). Untuk membezakan setiap abang atau kakak, biasaya kata panggilan ini disertai dengan nama masing-masing. Sebagai contohnya seperti data di bawah : 30 ) Kak Sha nak pergi mane tu? 31 ) Bang Akil tak mandi yer? Data di atas menunjukkan bentuk panggilan umum yang digabungkan dengan nama kakak atau abang. tradisi. Bentuk panggilan keluarga yang kedua ialah bentuk panggilan urutan Menurut Asmah ( 1993 : 37 ) dalam Nor Hashimah Jalaluddin et al : 112 ) mengelar

15

bentuk panggilan ini sebagai urutan menurut kelahiran. Lazimnya, kata panggilan keluarga urutan tradisi digunakan dalam beberapa keadaan iaitu seperti di bawah : i ) Si pemanggil lebih muda daripada orang yang dipanggil ( khususnya kepada generasi lama yang telah ada gelaran kekeluargaan ) ii ) Dalam hubungan adik-beradik, iaitu adik-beradik yang telah diberikan gelaran kekeluargaan urutan tradisi. iii ) Gelaran secara ikutan. iv ) Gelaran secara warisan daripada pasangan. ( Nor Hashimah Jalaluddin et al : 113 ) Dalam sesebuah keluarga, kata panggilan keluarga urutan tradisi dapat dilihat seperti contoh rajah di bawah : Urutan adik-beradik Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Anak keempat Anak kelima Kata panggilan keluarga urutan tradisi Abang Long / Kak Long Abang Ngah / Kak Ngah Abang Lang / Kak Lang Abang Cik / Kak Cik Usu

Berdasarkan rajah di atas, penggunaan bentuk panggilan keluarga urutan tradisi dapat membezakan antara anak yang paling tua serta anak yang paling bongsu dalam sesebuah keluarga. Dalam budaya Korea, tidak terdapat bentuk panggilan yang khusus seperti ini. Hal ini kerana, jika sebuah keluarga mempunyai dua orang abang, adik lelaki tersebut akan memanggil kedua-dua abangnya dengan panggilan hyeong atau hyung. dengan budaya Melayu. Selain itu juga, kata panggilan yang digunakan tidak akan berubah jika penutur yang berlainan jantina menyapa seseorang. Sebagai contohnya, jika seorang adik perempuan ingin menyapa kakak sulungnya, penutur akan memanggilnya Kak Long atau Kak Sharifah. Bentuk panggilan ini tidak akan berubah jika digunakan oleh adik lelaki ketika menyapa kakak sulungnya. Oleh itu, dalam budaya Melayu jantina penutur dan orang yang disapa tidak mempengaruhi bentuk panggilan yang akan digunakan. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa dalam budaya Korea, bentuk panggilannya agak umum dan berbeza

16

Dalam budaya Melayu, bentuk panggilan keluarga yang digunakan untuk menyapa ibu dan bapa saudara agak berbeza dengan budaya Korea. Bentuk panggilan yang digunakan ketika menyapa ibu dan bapa saudara ditentukan oleh kedudukan mereka di dalam hirarki kekeluargaan. Penggunaan kata panggilan ini amat berguna untuk menunjukkan rasa hormat seseorang anak saudara kepada bapa saudaranya ( Nor Hashimah Jalaluddin et al : 58 ). Antara kata panggilan yang digunakan ialah Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Lang, Mak Lang, Pak Su, Mak Su dan sebagainya. Selain itu, panggilan pak cik dan Pak atau Mak + nama turut digunakan ketika menyapa ibu atau bapa saudara. Sebagai contohnya ialah Pak Da, Mak Nah dan sebagainya. Dalam budaya Korea, penggunaan bentuk panggilan ini tidak digunakan. Bentuk

panggilan keluarga yang digunakan ialah umum tetapi sesetengah kata panggilan diimbuhkan dengan akhiran -nim untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan penutur. Selain itu, kata panggilan keluarga yang khusus ini amat jarang digunakan untuk menyapa seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan penutur dalam budaya Melayu. Tetapi hal ini amat berbeza dalam budaya Korea. Dalam budaya Korea, kata panggilan keluarga turut digunakan untuk menyapa seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah dengan penutur. Tetapi, terdapat sesetengah kata panggilan keluarga dalam budaya Melayu seperti pakcik, makcik,abang dan kakak yang digunakan secara meluas di luar lingkungan keluarga ( Nor Hashimah Jalaluddin et al : 121 ). Kata panggilan ini digunakan untuk menunjukkan rasa mesra, hormat atau sopan dengan orang yang lebih tua daripada si penyapa ( ibid : 121 ). Selain bentuk hormat yang ditonjolkan melalui penggunaan sistem panggilan, terdapat juga bentuk hormat yang lain dalam kedua-dua budaya terutamanya ketika menyapa seseorang atau berkunjung ke rumah seseorang. Dalam budaya Korea, bentuk hormat yang digunakan ketika menyapa atau berkunjung ke rumah seseorang ialah an yeong sa yo atau secara literalnya hello atau apa khabar. Bentuk ini juga digunakan ketika ingin beredar dari sesuatu tempat atau mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam data di bawah : Drama Full House ( Episod 3 ) 32 ) 10.53min Hello ( An yeong sa yo )

17

33 ) 25.06min Goodbye ( An yeong sa yo ) Berdasarkan ayat di atas, ayat 32 merupakan bentuk hormat ketika menyapa seseorang atau berkunjung ke rumah seseorang. Manakala ayat 33 merupakan bentuk hormat ketika ingin beredar dari sesuatu tempat atau ucapan selamat tinggal. seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam ayat di bawah : Drama Full House 34 ) 15.10min Han Ji Eun, Congratulations! ( Episod 3 ) Berdasarkan ayat 34, bentuk hormat tidak digunakan ketika berkunjung ke rumah seseorang. Hal ini berkemungkinan, penutur mempunyai hubungan yang rapat dengan tuan rumah dan hanya memanggil nama tuan rumah sahaja. Hal ini mempunyai persamaan dengan budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, terdapat bentuk hormat yang digunakan ketika menyapa seseorang atau berkunjung ke rumah seseorang. Jikalau penutur dan orang yang disapa beragama Islam, ucapan Assalamualaikum akan digunakan ( Asmad : 126 ). Jika penutur menyapa seseorang yang tidak beragama Islam, memadailah menyeru nama tuan rumah atau mengucapkan selamat seperti selamat pagi, tengah hari, petang dan malam ( ibid : 126 ). Manakala ketika meninggalkan rumah yang dikunjungi atau ingin menamatkan perbualan, penutur akan memohon pulang atau maaf kepada tuan rumah atau orang yang disapa dengan mengatakan ucapan minta diri sambil berjabat tangan ( ibid : 126 ). Dalam budaya Melayu juga, terdapat penutur yang tidak menggunakan bentuk hormat dan hanya memanggil nama tuan rumah sahaja jika mereka saling mengenali dan mempunyai hubungan yang rapat. Kedua-dua budaya ini juga menggunakan bentuk yang tidak hormat terhadap orang lain. Bentuk tersebut ialah kata carutan atau sumpahan. Kata sumpahan merupakan kata yang tidak dapat diterima ,kata yang kurang ajar atau bahasa yang tidak baik ( UsingEnglish.com : 2 Mac 2009 ). Dalam budaya Korea, kata carutan digunakan ketika penutur berada dalam keadaan marah. Penggunaan kata carutan amat banyak digunakan dalam budaya Korea. Hal ini dapat dilihat seperti dalam data di bawah : Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah penutur tidak mengucapkan bentuk hormat ini ketika berkunjung ke rumah

18

Seducing Mr Perfect : 35 ) 22.00min Beritahu aku,mengapa kau buat aku begini? Tell me, you jerk!How could you do that? ( Mun di sekki ) 43.02min 36 )Tengok, kau masih ingatkan si celaka tu? ( Seki ) Look, are you over that bastard? 1.42.55min 37 ) Kau bodoh ( babo ) You’re stupid Berdasarkan ayat 35, terdapat bentuk tidak hormat yang digunakan iaitu Mun di sekki yang bermaksud ( si ) bodoh atau tolol ( New Oxford Dictionary : 436 ). Manakala dalam ayat 36 dan 37 pula bentuk tidak hormat yang digunakan ialah seki yang bermaksud celaka dan babo yang bermaksud bodoh ( Korea-Learn.net : 27 Feb 2009 ). Selain itu juga, terdapat kata carutan yang berunsurkan anggota sulit manusia digunakan dalam budaya Korea. Kata carutan ini dapat dilihat dalam lampiran 2. Bentuk tidak hormat ini juga digunakan dalam budaya Melayu. Kebiasaannya bentuk ini digunakan ketika penutur berada dalam keadaan marah. Antara kata carutan yang digunakan ialah bodoh, tolol dan sebagainya. Budaya Melayu juga menggunakan kata carutan yang berunsurkan anggota sulit manusia. Budaya Korea bukan sahaja menggunakan bentuk hormat dalam kata panggilan tetapi turut juga menggunakan bentuk hormat dalam kata kerja dan kata adjektif. Dalam budaya Korea, bentuk hormat kata kerja dan kata adjektif ialah sisipan ( -si- ) atau pun ( -eusi- ). Sisipan bentuk hormat ini akan dilakukan selepas kata akar dan sebelum akhiran perkataan ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Dalam drama dan filem yang saya analisis ini, saya berjaya mengesan beberapa kata kerja dan kata adjektif yang telah menerima bentuk hormat ini. Bentuk hormat dalam kata kerja dan adjektif ini digunakan dalam budaya Korea untuk menunjukkan pernghormatan kepada orang yang dilawan bertutur. Data dapat dilihat seperti di bawah : Seducing Mr Perfect: 38 ) 42.44 min Aku nak pergi ( gada ) I’m leaving

19

39 ) 21.23min Pergilah makan sesuatu Get yourself something to eat ( japsusida) Drama Coffe Prince : 40 ) 7.33min I’m hungry. ( baegopeuda ) ( Episod 3 ) Berdasarkan data di atas, terdapat satu kata kerja iaitu gada yang dapat dilihat dalam ayat 38. Gada membawa maksud hendak pergi / beredar. Namun dalam drama ini, penutur tidak menuturkannya dengan bentuk hormat iaitu menambahkan sisipan –si- atau –eusi-. Hal ini mungkin kerana penutur mempunyai hubungan yang akrab dengan orang yang dilawan bertutur ataupun berkemungkinan penutur berada dalam situasi tegang sehingga tidak menggunakan bentuk hormat tersebut. Seharusnya, bentuk hormat bagi kata kerja gada ialah gasida ( Wikipedia : 13 Feb 2009 ). Selain itu, terdapat juga kata adjektif yang menggunakan sisipan bentuk hormat ini iaitu dalam ayat 39. Kata adjektif yang digunakan ialah japsusida yang membawa maksud hendak makan. Penutur menggunakan bentuk hormat kata adjektif berkemungkinan kerana menghormati orang yang dilawan bertutur. Kata akar bagi perkataan japsusida ialah meokda ( ibid : 13 Feb 2009 ). Dalam budaya Korea, kata adjektif merupakan kata yang menerima bentuk hormat yang lebih istimewa berbanding kata kerja. Hal ini dapat dilihat apabila kata adjektif yang asal akan bertukar menjadi perkataan yang lain selepas menerima imbuhan –siatau –eusi-. Sebagai contohnya dapat dilihat seperti di bawah : Kata akar adjektif meokda Bentuk hormat khas japsusida ( Wikpedia : 13 Feb 2009 ) Berdasarkan contoh di atas, dapat dilihat bahawa kata asal kata adjektif akan berubah selepas menerima bentuk hormat kata adjektif. Hal ini amat berbeza dengan kata kerja yang mengalami perubahan penambahan sisipan sahaja tanpa menjejaskan kata asal. Ayat 40 merupakan kata adjektif yang tidak menerima bentuk hormat. Penutur dalam drama ini tidak menggunakan imbuhan sisipan hormat dalam kata adjektif ini. Hal ini berkemungkinan kerana penutur ini mempunyai hubungan yang mesra dengan orang yang dilawan bertutur. Seharusnya bentuk hormat bagi perkataan ini ialah sijanghasida.

20

Hal ini amat berbeza dengan budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, bentuk hormat hanya ditunjukkan melalui sistem panggilan sahaja. Selain itu juga, kata kerja dan kata adjektif dalam budaya Melayu tidak menerima bentuk hormat untuk menunjukkan penghormatan kepada seseorang. Komunikasi bukan verbal merupakan proses komunikasi yang menggunakan simbolsimbol, pergerakan dan menggunakan objek untuk menyampaikan makna ( Rudolph E.Busby & Randall E. Majors : 39 ). Dalam kajian ini, konsep hormat bukan verbal turut dikaji. Konsep hormat bukan verbal merujuk kepada bentuk hormat yang ditunjukkan melalui postur badan, ekspresi muka, kontak mata, sentuhan, bauan dan parabahasa serta yang digabungkan oleh individu dengan persekitaran iaitu ruang, masa dan penyenyapan ( Larry A. Samovar & Richard E. Porter : 171 ). Dalam budaya Korea, bentuk hormat bukan verbal ini ditunjukkan melalui tindakan menundukkan kepala yang merupakan isyarat hormat kepada orang lain ( Wikipedia : 27 Feb 2009 ). Isyarat ini merupakan isyarat yang sentiasa dilakukan oleh masyarakat Korea apabila berjumpa dengan orang lain. Kadang kala, isyarat menundukkan kepala ini dilakukan sambil berjabat tangan dengan orang tersebut ( ibid : 27 Feb 2009 ). Tindakan menundukkan kepala ini selalunya dilakukan apabila menyapa seseorang. Kedalaman menundukkan kepala ini dipengaruhi oleh usia dan pangkat yang dimiliki seseorang ( Tony MacGregor: 27 Feb 2009 ). Dalam budaya Korea, seseorang yang lebih muda atau mempunyai tahap sosial yang lebih rendah mestilah menundukkan kepalanya lebih rendah daripada orang yang lebih senior tetapi senior yang akan memulakan tindakan tersebut ( Tony MacGregor: 27 Feb 2009 ). Selain itu juga, perbuatan menundukkan kepala ini terbahagi kepada tiga iaitu situasi tidak rasmi, situasi rasmi dan terlalu rasmi ( Wikipedia : 27 Feb 2009 ). Selain itu, tindakan menundukkan kepala ini juga digunakan apabila menyapa seseorang, meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Terdapat tahap yang berbeza semasa menundukkan kepala mengikut situasi yang berbeza. Fokus dalam kajian ini ialah dalam situasi menyapa seseorang untuk menunjukkan hormat kepada orang lain. Darjah ketika menundukkan kepala semasa menyapa seseorang ialah 45 darjah dan selama tiga saat ( Tony

21

MacGregor : 27 Feb 2009 ). Perbuatan ini dilakukan untuk menunjukkan darjah kesopanan kepada orang lain ( Bowing : 27 Feb 2009 ). Tindakan menundukkan kepala ini kadang kala digunakan untuk menggantikan ucapan selamat seperti hi atau hello dalam sesetengah keadaan terutamanya apabila orang tersebut sudah disapa sebelum ini ( Wikipedia : 27 Feb 2009 ). Bentuk hormat bukan verbal bagi budaya Korea dapat ditunjukkan melalui data yang telah didapati daripada filem dan drama yang telah dipilih. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah :

Gambar 1

Gambar 2 Berdasarkan gambar di atas, tunduk hormat bagi budaya Korea bergantung kepada usia dan pangkat sosial yang dimiliki oleh seseorang. Gambar 1 menunjukkan tindakan Hal ini berbeza kerana menundukkan kepala yang dilakukan berlainan dengan gambar 2.

berkemungkinan seseorang tersebut merupakan ahli keluarga yang paling tua atau senior. Dalam drama ini, orang yang menerima penghormatan tersebut merupakan nenek kepada pelaku tersebut. Dalam budaya Korea, tindakan menundukkan kepala sehingga dahi

22

mencecah lantai dipanggil sebagai sebae ( Wikipedia : 27 Feb 2009 ). Perbuatan ini jelas menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada orang yang lebih tua atau memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada pelaku. Gambar 2 juga merupakan bentuk hormat bukan verbal di Korea. Perbezaan antara gambar 1 dan 2 ialah kedalaman menundukkan kepala. Kedalaman menundukkan kepala dalam gambar 2 ialah kira-kira 45 darjah. Tindakan menundukkan kepala dalam gambar 1 dan 2 merupakan tindakan hormat semasa ingin menyapa seseorang atau berkunjung ke rumah seseorang di Korea. Selain itu juga, terdapat bentuk hormat yang lain dalam budaya Korea iaitu berjabat tangan. Masyarakat di Korea akan berjabat tangan apabila menyapa orang yang bukan berasal dari Timur ( Wikipedia : 27 Feb 2009 ). Tetapi apabila seseorang itu sudah menyesuaikan diri dengan tindakan menundukkan kepala, kebiasaannya mereka akan berjabat tangan sambil menundukkan kepala ( ibid : 27 Feb 2009 ). Bentuk hormat ini dikesan dalam filem Seducing Mr Perfect tetapi tidak disertakan dengan menundukkan kepala, hanya perlakuan berjabat tangan sahaja dapat dikesan penggunaannya. Data ini dapat dilihat dalam lampiran 3 dalam gambar 4 . Masyarakat Korea juga mempunyai bentuk hormat yang lain untuk menunjukkan penghormatan kepada seseorang. Bentuk hormat tersebut ialah cara menerima dan memberi sesuatu daripada orang lain. Apabila seseorang ingin memberi atau menerima sesuatu daripada orang lain, masyarakat Korea mestilah memberi atau menerima dengan kedua-dua belah tangan untuk menunjukkan hormat kepada orang tersebut ( Tony MacGregor : 27 Feb 2009 ). Cara ini merupakan cara apabila seseorang ingin memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua atau seseorang yang mempunyai status yang lebih tinggi atau sewaktu ingin menerima sesuatu daripada mereka dengan menggunakan kedua-dua belah tangan sebagai tanda hormat kepada mereka (Tony MacGregor : 27 Feb 2009 ). Perlakuan ini dapat dikesan dalam drama Full House. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran 3 dalam gambar 6. Manakala dalam budaya Melayu, bentuk hormat yang ditunjukkan mempunyai persamaan dan perbezaan dengan budaya Korea. Bentuk hormat yang terdapat dalam budaya Melayu ialah berjabat tangan. Dalam budaya Melayu, seseorang akan berjabat tangan jika berjumpa dengan seseorang. Dalam hal ini, perlakuan ini akan dimulakan oleh orang yang

23

lebih muda. Perlakuan ini tidak akan dimulakan oleh orang tua kepada orang muda. Hal ini amat berbeza dengan budaya Korea. Dalam budaya Korea, tindakan menundukkan kepala akan dimulakan oleh orang yang lebih tua. Dalam budaya Melayu, orang yang muda akan menghulurkan tangan untuk bersalam ketika menyapa orang lebih tua atau mempunyai status yang lebih tinggi sebagai tanda hormat kepada orang tersebut. Bentuk hormat yang seterusnya ialah sewaktu melintas di hadapan orang lebih tua. Terdapat adab-adab yang perlu dilakukan semasa melintas di hadapan orang tua. Jika adab ini tidak dilakukan, berkemungkinan seseorang itu boleh dikatakan tidak tahu menghormati orang yang lebih tua. Adab tersebut ialah semasa melintas di hadapan orang tua, seseorang itu mestilah membongkokkan sedikit badan atau kepalanya untuk memberi hormat kepada orang tua. Perkara ini juga mestilah dilakukan apabila mengetahui terdapat beberapa orang lain dalam rumah dan seseorang itu terpaksa melalui di hadapan mereka ketika mengunjungi rumah seseorang atau di rumah sendiri ( Ali Bin Esa et.al : 2 ).

5.0 Kesimpulan Kesimpulannya, budaya Korea merupakan budaya yang amat mementingkan bentuk hormat dalam kehidupan mereka. Kedua-dua budaya ini iaitu budaya Melayu dan Korea mempunyai persamaan dan perbezaan dalam menunjukkan bentuk hormat kepada orang lain. Kedua-dua budaya ini menunjukkan bentuk hormat melalui penggunaan kata ganti nama, kata panggilan dan kata panggilan keluarga. Selain itu, perbezaan yang paling ketara dapat dilihat apabila bentuk hormat ini turut digunakan dalam kata kerja dan kata adjektif dalam budaya Korea. Selain itu, kedua-dua budaya amat mementingkan faktor usia dan status dalam

menentukan bentuk panggilan yang dapat digunakan oleh penutur semasa ingin menyapa seseorang. Kesilapan dalam memilih bentuk panggilan dalam kedua-dua budaya ini dapat menyebabkan seseorang itu digelar biadab. Konsep hormat bukan verbal turut dikaji dalam kertas kerja ini. seseorang. Di Korea, tindakan menundukkan kepala merupakan perkara rutin apabila menyapa orang lain. Manakala dalam budaya Melayu berjabat tangan merupakan perlakuan yang sering Kedua-dua budaya mempunyai cara yang berbeza semasa menyapa

24

dilakukan apabila seseorang menyapa orang lain. Walau bagaimanapun, kedua-dua budaya ini masih menyampaikan maksud yang sama iaitu ingin menunjukkan penghormatan kepada orang lain. Secara keseluruhannya, setiap budaya mempunyai cara yang tersendiri untuk menunjukkan penghormatan terhadap orang lain.

25