Teks Ucapan

Disediakan oleh: Athiyah bt Abu Bakar Ghazmawanie bt Ghazi

Definisi Ucapan
Ia

melibatkan proses komunikasi yang disampaikan oleh individu secara oral kepada audiens.

Secara

ringkasnya, ucapan merupakan penyampaian idea melalui pelafazan dan disampaikan secara pidato sehala

Definisi Ucapan
“

… idea, suara, pergerakan fizikal individu yang merangsang audien untuk mendengar serta yang boleh mempengaruhi pemikiran dan perasaan pendengar” -Wilson & Arnold

PANGGILAN HORMAT

FORMAT

Penyediaan ucapan majlis

Ucapan Majlis Anugerah
Ucapan

ini dinamakan ucapan

khusus

Ucap jasa daripada pihak yang memberi anugerah
• Ucapan perlu kreatif dan disampaikan dengan stail yang menarik • Ucapan perlu mengandungi sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan keistimewaan tokoh • Bidang-bidang penganugerahan merangkumi politik, ekonomi, perniagaan, sukan,budaya dan sastera • Mesti diselitkan perwatakan dan perkara menarik berkaitan tokoh • Teks ucapan perlu spesifik, memuatkan pujian ke atas pencapaian, keistimewaaannya, bersifat peribadi, jujur dan memberi ilham dan ransangan kepada khalayak • Nyatakan mengapa calon dipilih • Nyatakan anugerah yang diterima

Ucapan Balas Daripada Penerima Anugerah
•Rakamkan ucapan terima kasih •Nyatakan rasa terharu dan penghargaan itu dengan ikhlas dan bahasa yang sesuai •Nyatakan pandangan dan harapan tokoh berkaitan bidang yang diceburi dan organisasi yang memberi anugerah.

Ucapan Makluman

Ucapan Perpisahan
Disampaikan

semasa seseorang hendak berpisah sama ada berpindah tempat kerja, berhenti kerja ataupun berakhirnya sesuatu projek seperti lawatan.

Ucapan Penganjur

• •

Berterima kasih kepada ahli jawatankuasa penganjur kerana menjayakan majlis Memuji pekerja sokongan atas segala khidmat dan pertolongan Berterima kasih kepada pengurus atau ketua jabatan atas tunjuk ajar dan nasihat Mohon maaf atas segala kesilapan Rangkaikan detik-detik paling indah Mempelawa semua kakitangan atasan ataupun bawahan mengunjungi kita bila ada masa lapang.

Ucapan Orang Yang Diraikan

Ucapan Penghargaan
•Menghargai sumbangan seseorang • Nyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih • Beri penghargaan ke atas segala sumbangan yang telah diterima sama ada dalam bentuk tenaga, wang ringgit ataupun kepakaran • Ucapan ini ringkas, pendek dan memuji individu itu.

Ucapan Nasihat
•Menegaskan tentang nasihat dan bimbingan • Bertujuan bagi memperbaiki peribadi, penampilan, pencapaian dalam sesuatu perkara • Dapat mengubah sikap supaya menjadi lebih positif • Pengucap mestilah seorang yang pakar atau berwibawa untuk menyakinkan khalayak • Biasanya pengucap adalah seorang yang berjaya, orang dewasa kepada golongan muda, guru kepada murid, ibu bapa kepada pelajar

Ucapan Tahniah
• Bagi meraikan sesuatu kejayaan atau pencapaian • Kejayaan dalam bidang sukan, akademik, kerjaya dan lain-lain • Ucapan biasanya berlegar sekitar sikap positif dan faktor yang menyumbang kepada kejayaan • Pujian patut diberikan atas komitmen beliau sehingga boleh berjaya

Contoh teks ucapan
Ucapan

YDP PIBG dalam majlis penutupan Kejohanan Olahraga Ucapan Perpisahan Ucapan balas daripada penerima anugerah

Rujukan
Bahasa Kebangsaan(A)- Kamaruddin Haji Hussin XPRESS Bahasa Melayu 1 (SPM)- Ishak Md. Shah Pengajian Melayu 2: Keterampilan Bahasa- Kamaruddin Haji Hussin http://shamida.blogdrive.com/archive/1 6.html http://mindabahasa.wordpress.com/20 07/05/31/contoh-ucapan-ydp-pibg/ http://www.scribd.com/doc/3972463/te