Masalah Disiplin Pelajar: Wajar Media Bertanggung jawab?

Oleh: AMIR HUSAIRI SHARIF Permasalahan disiplin pelajar seperti ponteng, gangsterism, lumba haram, buli, pelacuran, rokok, dadah, curi, pukul, lari dari rumah serta pelbagai contoh yang lain tidak pernah lekang daripada dada-dada akhbar. Malah keseriusan masalah seperti ponteng juga ditahap yang membimbangkan. Ini dibuktikan melalui kewujudan hotline daripada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membenteras gejala ponteng dikalangan pelajar. Apabila diperkatakan tentang masalah disiplin dikalangan pelajar, banyak pihak yang menunding jari sesama sendiri. Budaya salah menyalahkan antara satu itu tidah pernah mendapat jalan penyelesaian. Ibubapa, sekolah, agama, rakan sebaya bahkan media adalah ‘mangsa’ utama untuk ditundingkan jari bagi kesalahan disiplin pelajar. Makalah ini cuba untuk menyingkap permasalahan disiplin pelajar dengan melihat sumbangan media kearah permasalahan tersebut. Apabila menyebut perkataan media, ia bermaksud semua jenis media samaada elektronik ataupun cetak. Akhbar, televisyen, radio, internet, majalah, billboard dan berbagai jenis media lagi turut menyumbang kepada permasalahan disiplin pelajar. Namun perbincangan makalah ini hanya tertumpu kepada beberapa media iaitu televisyen, filem, internet, akhbar dan majalah. Televisyen dan filem Televisyen atau TV dan filem banyak dikritik sebagai penyumbang kepada perubahan sosial masyarakat. Ia juga turut mempengaruhi perubahan kepada pelajar secara tidak langsung. Menonton secara berlebihan boleh memberi keburukan. American Academy of Pediatric (AAP) menyarankan ibu bapa untuk menghadkan masa menonton serta melarang anak-anak menonton sambil membuat kerja sekolah. Ini disebabkan oleh pengaruh kuat TV yang boleh menghayalkan pelajar serta membuang masa mereka. Begitu juga dengan unsur-unsur negatif yang terdapat didalam TV. Lihat sajalah di skrin TV kita, jika hendak dibandingkan antara program yang berunsur kebaikan dan juga program yang memaparkan unsur negatif, boleh dikatakan hampir 70 peratus kita disogokkan dengan program yang membudayakan atau meyelitkan unsur-unsur tidak sihat. Walaupun sesetengah siaran atau filem yang akhirnya membawa pesanan positif tetapi tetap menyelitkan unsur pakaian menjolok mata sebagai contoh. Malah ada juga yang siaran-siaran memuatkan aksi-aksi pembunuhan serta unsur-unsur seks. Ini secara tidak langsung memberikan gambaran dan rangsangan kepada pelajar untuk mencuba seperti apa yang mereka lihat di kaca TV. Richard L. Baxter didalam A Content Analysis of Music Videos telah menjelaskan bahawa terdapat lebih 50 peratus aksi ganas dan seks didalam contoh video muzik yang ditayangkan di MTV. Pelajar kita kini lebih terdedah kepada pelbagai bentuk unsur yang dibawa oleh TV dan filem. Lambakan siaran percuma dan berbayar begitu mudah untuk diakses oleh pelajar, apatah lagi apabila ibu bapa keluar bekerja. Biarpun ada sesetengah siaran diberikan klasifikasi dan juga ‘kunci’, namun kejayaannya masih ditahap yang tidak

membanggakan. Bahkan klasifikasi itu turut menjadi faktor untuk pelajar menonton apatah lagi ianya mempunyai unsur ganas, seram dan seks. TV dan filem tidak hanya membuang masa pelajar, tetapi ia juga turut menjadi agen kepada sekularisme pemikiran dan budaya pelajar. Pengaruh hedonisme makin menular dikalangan pelajar terutama dibandar. Proses pembandaran dan modenisasi turut membawa program TV yang dikatakan ‘moden’ yang boleh mempengaruhi pemikiran. Pengaruh ini akan merubah gaya hidup, pakaian, tingkah laku dan pemikiran. Filem dan siaran yang diimport dari Barat banyak memaparkan unsur-unsur tentangan kepada budaya Malaysia yang penuh adat dan susila. Penentangan budaya yang ditayangkan itu akan menimbulkan kekeliruan kepada pelajar terutama kepada mereka yang kurang mendapat didikan yang betul. Akibat daripada itu, mereka akan mudah terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat di layar. Pihak penjana TV dan filem pula menciptakan ikon-ikon daripada siaran mereka untuk melariskan program yang mereka siarkan. Minat terhadap ikon-ikon ini akan membuatkan pelajar mudah untuk mengikuti dan meniru gaya idola-idola mereka seperti yang ditayangkan didalam TV dan filem. Namun begitu, TV dan filem juga dapat membantu didalam proses pembelajaran dan penigkatan sahsiah diri remaja. Program TV pendidikan yang disiarkan di siaran TV9 perlu diperbanyakan dan diberi sentuhan yang lebih kreatif. TV pendidikan boleh dijadikan sebagai bahan bantu untuk melancarkan pemahaman sesuatu pelajaran terutama subjek sains. Begitu juga dengan siaran-siaran berita atau rancangan-rancangan berbentuk dokumentari pendidikan. Siaran sebegini perlu dimanfaatkan oleh guru untuk dijadikan rujukan supaya proses pembelajaran lebih menyeronokan. Filem-filem yang dikeluarkan juga dilihat kurang dari segi falsafah. Kata-kata yang terdapat didalam filem-filem tempatan tidak begitu berinspirasi untuk dijadikan kata-kata hikmah. Maka pihak penjana filem perlu lebih kreatif dengan menghasilkan filem-filem yang berfalsafah dan mampu membentuk sahsiah penonton. Sekiranya terdapat filemfilem yang mempromosikan kebaikan sejagat, ada wajarnya ia dipertontonkan disekolah kepada pelajar dan dibuat kajian. Seeloknya, siaran TV dan filem dibuat mengikut acuan budaya kita agar ianya tidak tersasar. Internet Internet merupakan media baru di Malaysia. Namun begitu penggunaan internet makin berkembang dan meluas hingga hampir kesemua sekolah bandar mempunyai akses internet. Seiring dengan perkembangan penggunaan komputer disekolah, internet turut sama melebarkan sayap dan berada sama penting dengan keperluan komputer. Selain sebagai sumber informasi dan pendidikan kepada pelajar, internet dikhuatiri dapat menyumbang kepada permasalahan disiplin pelajar. Internet juga sama seperti TV dan filem dimana ia mempunyai visual dan audio pada masa yang sama. Namun internet berbeza dengan TV dan filem dimana semua informasi yang dikehendaki berada dihujung jari. Ianya tidak diprogramkan dan tidak mempunyai

batas masa ataupun negara. Kesemua informasi boleh diakses tanpa sempadan. Disebabkan oleh tiadanya sempadan inilah mungkin internet akan disalah gunakan oleh pelajar. Tambah pula keinginan untuk mengetahui perkara-perkara baru memang memuncak dinaluri pelajar. Maka tanpa pengawasan yang sewajarnya, internet mungkin akan disalah gunakan oleh pelajar. Pengaruh-pengaruh luar senantiasa ada untuk memusnahkan moral diatas nama globalisasi. Namun kita bukanlah terlalu jumud dengan mengatakan semua yang datang dari luar itu tidak elok, tetapi realitinya memang begitu. Tidak dinafikan informasiinformasi yang terdapat didalam internet begitu berharga dan sekiranya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelajar boleh membantu proses pembelajaran mereka. Penggunaan internet disekolah mungkin dapat diawasi oleh pihak guru, namun sekiranya ia digunakan dirumah, sukar untuk mendapat pengawasan ibu bapa. Ketiadaan pengawasan sebeginilah yang membuatkan pelajar-pelajar melayari laman-laman web lucah, membuang masa bersembang dilaman maya, memuat turun secara haram lagu dan pelbagai jenis permasalahan lain. Di internet juga pelajar dapat untuk melihat apa yang terjadi didunia dengan cepat, mudah dan murah. Maka proses perubahan nilai dan budaya juga cepat berlaku keatas konsumer internet. Pelajar-pelajar yang mempunyai jati diri yang lemah pasti akan mudah terikut-ikut dengan apa yang terdapat di layar internet. Internet mempengaruhi perubahan dari segi fesyen, komunikasi, budaya, pemikiran bahkan pemakanan. Internet juga boleh dikatakan sebagai agen kepada perubahan masyarakat. Internet patut dimanipulasi oleh guru-guru untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih efisyen dan bermanfaat. Disebabkan oleh sifatnya yang cepat dan berinformasi, maka guru-guru boleh menjadikan internet sebahagian daripada alat bantu pembelajaran. Kemungkinan guru-guru boleh menyuruh pelajar-pelajar mencipta laman web atau menjawab soalan-soalan di laman web. Cara sebegini lebih menyeronokan dan lebih cepat difahami murid. Pendedahan sebegini akan mematangkan pelajar dan memungkinkan mereka untuk berfikir ‘luar dari kotak’. Kita tidak dapat untuk menyangkal kebaikan internet sebagai penyumbang kepada informasi terkini. Akhbar dan majalah Media cetak agak kurang popular setelah media elektronik mendominasi. Ini mungkin disebabkan oleh faktor harga dan juga stereotype yang terdapat pada media cetak. Disamping itu, informasi juga lambat terutama majalah bulanan. Namun media cetak tidak kurang juga pentingnya didalam membantu proses ‘merosakkan’ audiennya. Gambar-gambar seksi dan penulisan yang tidak membina bukan hanya melalaikan pelajar tetapi turut membazirkan masa pelajar. Sepatutnya mereka harus menelaah buku ilmiah untuk masa depan mereka. Media cetak selalunya mengeksplotasikan muka hadapan untuk menarik perhatian pembaca. Dengan mempamirkan gambar-gambar dan kenyataan-kenyataan yang boleh menarik pembaca, media cetak terutama tabloid akan menggunakan kaedah ini. Akhbar juga turut berperanan didalam mempengaruhi pemikiran pelajar dengan penulisan yang boleh melalaikan dan juga yang berbentuk propaganda.

Berbeza pada zaman permulaan terbitnya akhbar dan majalah dimana ia telah menjadi wadah penyampai maklumat dan perjuangan orang-orang Melayu untuk menentang penjajahan. Penulisan-penulisan pada ketika itu amat membina daripada semua segi. Penulis-penulis juga bukanlah calang-calang orangnya. Namun kini akhbar telah berkurangan dari segi mutu. Pihak media cetak memerlukan sensasi untuk menjual media mereka. Kadangkala sensasi yang keterlaluan dipasarkan demi untuk kemandirian mereka. Bertitik tolak disinilah peranan media cetak semakin berubah. Makin banyak unsur-unsur seks dan tahyul diletakkan sebagai sensasi di media cetak. Hingga kini, unsur-unsur negatif tersebut masih berleluasa didalam media cetak yang begitu mudah untuk diperolehi oleh pelajarpelajar. Senario ini dikhuatiri boleh merosakkan pemikiran pelajar dan menimbulkan kekeliruan kepada mereka. Apa yang ditegah didalam agama tetapi dibenarkan didalam media cetak. Komik-komik yang melalaikan juga banyak menggunakan tatabahasa yang salah dalam penulisan mereka. Ini tidak membantu kepada proses pembelajaran pelajar. Media cetak perlu memperbanyakkan penulisan-penulisan yang bercorak ilmiah. Tulisantulisan ilmiah ini tidak hanya dapat menjana pemikiran, tetapi turut dapat membantu dalam proses melahirkan generasi yang bersahsiah dan berbudi perkerti. Selain menambah ilmu, tulisan-tulisan yang berbentuk intelek ini dapat mewujudkan forum perbincangan dalam memantapkan diri menjadi rakyat yang berilmu. Tulisan-tulisan sebegini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada murid disekolah. Ia juga boleh dijadikan bahan untuk murid mempelajari maklumat dan perkataan yang baru sekiranya ia terkandung didalam penulisan tersebut. Guru-guru boleh mewujudkan sistem pembelajaran berasakan kepada permasalahan terkini (problem based learning) dengan merujuk kepada akhbar dan majalah. Antara lain, sisipan pendidikan yang diberikan percuma didalam akhbar turut membantu didalam menyediakan alat bantuan mengajar. Sisipan tersebut sekiranya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelajar dan guru, pasti akan menjadikan proses kefahaman manjadi lebih mudah. Kesimpulan Didalam Malaysia sedang melangkah menuju 2020, segala persiapan dari segi mental dan fizikal diperlukan. Melahirkan manusia yang positif pembangunan insan dan jiwanya menjadi tanggung jawab banyak pihak. Begitu juga dengan anasir-anasir yang meruntuhkan keperibadian umat manusia. Antaranya ialah media. Namun begitu makalah ini bukanlah menunding jari kepada media sebagai punca utama permasalahan disiplin pelajar tetapi cuma sebagai panduan tentang bahaya dan pentingnya media. Sebenarnya media bukanlah 100 peratus negatif dari segi isinya, sebaliknya begitu informatif sekiranya digunakan diatas landasan yang betul. Maka pengawasan yang sewajarnya diperlukan agar dapat melahirkan pelajar yang mampan pemikirannya dan teguh jati diri mereka.

Apa yang diperlukan disini ialah kebijaksanaan individu didalam membuat justifikasi. Keputusan masih lagi terletak ditangan individu untuk menilai baik dan buruk sesuatu perkara itu, termasuklah media.