Konsep Akhlak Menurut Perspektif Islam

Disediakan oleh (1B): Hasriman, Dayang, Ely, Arfah

Islam merangkumi aqidah, dan syariat itu mengandungi roh akhlak. Akhlak adalah roh kepada risalah Islam sementara syariat adalah lembaga jelmaan daripada roh tersebut.  Ini bererti Islam tanpa akhlak seperti rangka yang tidak

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Islam itu akhlak yang baik".

sabda Baginda yang bermaksud : "Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia."

Akhlak
• Definisi :1) Bahasa Menurut 2) Falsafah Mardzelah (2003) Bahasa : berasal dari perkataan al-khuluq (perangai, tabiat,maruah & agama)

Akhlak

Akhlak yang agung  Satu sistem menilai tindakan zahir &
batin manusia Mencakupi pemikiran, perasaan & niat di hati manusia (hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia & manusia dengan makhluk lain) Ditentukan oleh Allah swt melalui alQuran dan tunjuk ajar oleh Rasulullah saw .

1. Bersifat mutlak dan menyeluruh 3. Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan 5. Bersifat sederhana dan seimbang 4. Mencakupi suruhan dan larangan

Ciri-ciri Akhlak Islamiah

Peranan Akhlak Dalam Kehidupan Individu
Nilai seseorang individu terletak pada akhlaknya. Akhlak membezakan antara insan dengan haiwan > tingkahlaku, tindak-tanduk dan tanggungjawab.

Firman Allah s.w.t(surah Al-Araf ayat 179) bermaksud, :
“dan sesungguhnya, Kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran

Individu tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai individu baik & mulia walau mempunyai pendidikan, kemahiran & pengetahuan tinggi . Akhlak >cermin dalam diri individu(peribadi sebenar tingkah laku) akhlak mulia dapat menambahkan nilai baik diri seseorang individu

Rasulullah s.a.w pernah bersabda bahawa, : “orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya." akhlak berperanan penting dalam kehidupan setiap insan tanpa akhlak, lahirlah modal insan tanpa harga diri & akhirnya membentuk masyarakat keruntuhan

Peranan Akhlak Dalam Kehidupan Keluarga
Keharmonian berpersonaliti & berakhlak tinggi Kebahagiaan ahli keluarga mulia &

 akhlak baik(ahli keluarga), keharmonian dan kebahagian rumahtangga akan

Akhlak merupakan cermin iman dalam diri >Memilih Pasangan Hidup Rasulullah bersabda : “Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena harta,keturunan, kecantikan dan agamanya. Peganglah yang memiliki agamaniscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

> mempunyai zuriat : -pendidikan akhlak kepada anak dari kecil >peribadi ibu bapa : -kelakuan & perbuatan ikutan anakanak pembinaan & pemeliharaan rohani & jasmani = institusi

Peranan Akhlak Kepada Masyarakat dan Negara
Ilmu akhlak : ilmu asas yang perlu diketahui & diamalkan masyarakat serta pengamalan Negara yang mempunyai kepentingan yang sangat besar.  Ini kerana ilmu akhlak Islam = `Produk` yang terhasil daripada aqidah yang benar pada diri seseorang muslim. Ilmu akhlak = faktor-faktor menghubungkan insan dengan penciptanya

 Sejarah membuktikan akidah yang masyarakat berjaya benar

Masyarakat runtuh keruntuhan nilai & akhlak tamadun hancur

Para sarjana & ahli fikir > mengakui kepentingan akhlak di dalam membina keluhuran peribadi masyarakat dan tamadun manusia.
Akhlak mulia penggerak kemajuan & kesempurnaan hidup. akhlak buruk pemusnah berkesan &perosak meruntuhkan kemanusiaan serta ketinggian hidup manusia  al-Ouran sebagai sumber pengetahuan & akhlak yang paling terang dan jelas.

peranan akhlak kepada masyarakat & Negara melahirkan tali persaudaraan erat antara masyarakat & mewujudkan Negara aman makmur Hubungan antara sesama orang beriman itu diasaskan kepada persaudaraan.

Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud: "Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikaniah diantara dua saudara kamu'. (al-Hujuraat.. 10) Rasuluilah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dari segi saling berkasih sayang dan berkasihan belas, adalah seperti jasad apabila satu anggota mengadu sakit, membawa seluruh jasad turut berjaga

Kesimpulan
Akhlak jelas sebagai tuntutan asas kehidupan yang sangat penting. Budaya akhlak islami mewujudkan kehidupan masyarakat & negara yang harmonis. Sentiasa dipelihara allah swt.